Gweddi i San Marcos de León a ddaw

Gweddi i San Marcos de León dewch i ddod Mae'n hynod effeithiol.

Dwyn i gof bod el mundo Mae ysbrydol yn fwy real nag y gallwn ei ddychmygu ac, i ymladd ynddo, mae angen offer ysbrydol arnom hefyd sy'n gwneud inni sicrhau'r fuddugoliaeth neu'r wyrth honno sydd ei hangen arnom gymaint. 

Yn aml gellir teimlo'r egni cadarnhaol sy'n cael ei ryddhau yn yr amgylchedd ar ôl gwneud gweddi ac mae hynny o bwys mawr gan fod cynnal cartref llawn cytgord yn helpu i gynnal trefn a dirgryniadau da yn holl amgylcheddau ein cartref. 

Gweddi i Sant Marc o Leon, dewch i ddod Am beth mae gweddi? 

Gweddi i San Marcos de León a ddaw

Na mae gweddïau hunanol, hyd yn oed os ydyn nhw'n ymddangos felly.

I ofyn nad yw'r person hwn yn symud oddi wrthym o gwbl neu, waeth ble mae, mae'n cyrraedd eto fel oen addfwyn yw ymddiried bod San Marcos de León yn rhoi'r awydd yng nghalon y person arbennig hwn i ddod i'n gweld cyn gynted â phosib. 

Mae'n bwysig egluro bod y weddi hon nid yn unig yn cael ei gwneud ar gyfer achosion cariad oherwydd gallwn fod yn siarad am ffrind neu berthynas sydd wedi diflannu neu sydd wedi cerdded i ffwrdd oddi wrthym heb unrhyw reswm amlwg.

Gweddi i San Marcos de León a ddaw

O Sant Marc o Leon

Chi a ddominyddodd y bwystfilod mwyaf yn y byd

Llewod a nadroedd, a phopeth a groesodd eich llwybr

Gofynnaf ichi ddatod a diarfogi calon (enw'r person) i ddod at fy nhraed

Gadewch iddo ddod, gadewch iddo ddod, heb i neb na neb ei rwystro

Gadewch iddo redeg, rhedeg heb i neb ei helpu

Gofynnaf i'ch llwybrau gael eu byrhau a bod eich camau'n cael eu hymestyn

Ac mae hynny'n dod ger fy mron gyda'i ysbryd plygu

Dofi fel oen bach, ac yn grwn wrth fy nhraed.

Peidiwch â chysgu, peidiwch â bwyta, ac anobeithio dros fy achos.

O San Marcos de León, caniatâ'r ffafr hon i mi.

Amen.

Os ydych chi am gael mwy o rym, mae angen i chi weddïo gweddi goruchafiaeth ar ôl gweddi San Marcos de León a ddaw i ddod.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Charbel

Tra bod pobl eraill yn ceisio cyflawni eu nodau trwy droi at ddewiniaid neu driciau twyllodrus, mae yna nifer fawr o gredinwyr sy'n dal i fod ynghlwm wrth y ffydd Gristnogol ac sy'n parhau i ddibynnu ar bŵer gweddïau. 

Ni waeth a yw am ddenu ffrind, cydweithiwr, pennaeth, cymydog, aelod o'r teulu neu bartner, mae'r frawddeg hon yr un mor bwerus mewn unrhyw achos y caiff ei defnyddio.

Gweddi gyflenwol ...

Os ydych chi am gael y pŵer mwyaf, mae'n rhaid i chi ddweud gweddi o'r parth.

Rhaid gweddïo'r weddi ac yna'r llall. Yn y modd hwn byddwch chi'n gallu cael mwy o gryfder mewn gweddi.

Gweddïwch gyda ffydd fawr a ar y diwedd golauwch 3 chanhwyllau coch. Mae'r canhwyllau i ddiolch i San Marcos de León.

Yn enw Duw yr wyf yn eich galw, ysbryd goruchafiaeth
Ysbryd Sant Cyprian, ac o anobaith
Don Juan o'r ffyrdd, ysbryd glöwr Juan
O'r strydoedd, llwybrau, a lleoedd, ysbryd y pedwar gwynt
Ysbryd Sant Marc o Leon
Rwy'n gwneud hyn i chi Gweddi i San Marcos de León, deued, deued
Rwy'n eich twyllo i'ch helpu i feistroli'r pum synhwyrau
Y meddwl, barn, ac ewyllys (enw'r person)
Na allaf fwyta na chysgu, na allaf yfed na cherdded
Boed i'ch meddwl gael ei roi ynof fi yn unig
Tan o dan fy nhraed dewch i stopio
Gwnewch iddo ddod yn edifeiriol ac yn ostyngedig
Trin fi gyda'r parch rydyn ni i gyd yn ei haeddu
Gyda 2 rwy'n eich gweld chi, gyda 3 rwy'n eich clymu, y gwaed rwy'n ei yfed a'r galon rwy'n ei rhoi ichi
Mae fy llygaid yn eich dallu chi a fy ewyllys i yw eich un chi
Felly boed, felly bydded, amen

A yw'r weddi hon yn bwerus?

Mae gweddïau yn bwerus mewn ffordd wych os ydyn nhw'n cael eu gwneud gyda ffydd, dyma'r gyfrinach, y cynhwysyn arbennig sy'n gwarantu effeithiolrwydd gweddi.

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Saint Martin o Porres

Yn yr ysgrythurau cysegredig mae Duw yn ein dysgu y gallwn ofyn iddo yn enw ei fab Iesu Grist y bydd yn caniatáu inni ein ceisiadau.

Nid oes unrhyw beth yn y byd na allwn ei gyflawni gyda gweddi gan San Marcos de León a ddaw.

Mwy o weddïau:

llyfrgell tric
Darganfyddwch Ar-lein
Dilynwyr Ar-lein
ei phrosesu'n hawdd
llawlyfr mini
a sut i wneud
FforwmPc
MathYmlacio
Cylchgrawn Lafa
cyfeiliornus