Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf yw rhoi’r hawl i’r Sant hwn fynd i mewn i’n perthynas i roi’r help sydd ei angen arnom.

Dylid nodi bod hon yn weddi sydd nid yn unig yn cael ei gwneud yn achos cyn-bartneriaid ond y gellir ei gwneud bob amser i gael y person hwn i'n cadw yn ei feddyliau trwy'r amser. 

Mae'n weddi bwerus y mae'n rhaid i ni ei gwneud yn ofalus oherwydd bod y canlyniadau'n syndod a gellir sylwi arnyn nhw o'r eiliad y gwnaethon ni roi'r gorau i wneud y weddi. 

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Ar goll rydw i, yn ddi-nod, heb ddewrder a heb gariad.

Rwy'n teimlo ar goll, ond rwy'n dal i obeithio dod o hyd i fy hun. Wrth i mi weiddi arnoch chi, mae fy ffydd yn cael ei hadfywio.

Rwy'n dod atoch chi oherwydd fy mod i eisiau adfer fy mod. Rwyf wedi cerdded ar ffyrdd tywyll, wedi dod o hyd i edrychiadau sy'n barnu fy lwc.

Eiliadau sydd wedi gwneud i mi gwympo ac er fy mod wedi codi, heddiw rwyf ar lawr gwlad heb allu stopio.

Marwolaeth fendigedig, trugarha wrthyf a throi at fy help.

Mae marwolaeth fendigedig yn dod â naws bywyd yn ôl i mi, cwblhewch hyn sydd hanner ffordd.

Bendigedig, torrwch y cadwyni sy'n fy rhwymo a rhowch yr adenydd a barodd imi hedfan.

Dim ond ynoch chi yr wyf yn ymddiried, dim ond i chi yr wyf yn gweddïo, dim ond fy mod angen i chi wella.

Dychwelwch fi i lwybr bywyd, lle gall fy llygaid weld golau.

Lle mae fy nghlustiau'n gwrando ar y gerddoriaeth ac mae fy nghroen yn teimlo cyffyrddiad y gwynt sy'n cyd-fynd â mi.

Rhowch fi yn ôl, dewch â mi yn ôl nad ydw i eisiau mynd yn bell. Rwyf am ddod yn ôl yn fyw.

Rwy'n gwybod eich bod chi'n gwrando arnaf, rwy'n erfyn arnoch chi, yn newid fy mywyd, rwy'n addo (gwnewch addewid) fel diolch i'r ffafr hon.

Felly boed hynny.

Mae hyn yn gweddi yn llifo o'r galon Wel, lawer gwaith efallai y bydd un o'r bobl sy'n ymwneud â'r berthynas yn teimlo nad yw'n ddigon ...

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi am ddanfoniad heb gymhlethdodau

Nid yw pethau'n mynd fel y dylent neu fod angen rhywfaint o danwydd ychwanegol a dyna lle y mae gweddi Mae'n dod yn arf mwyaf pwerus y gallwn ei gael. 

Pryd y gallaf weddïo'r weddi i'r farwolaeth sanctaidd i feddwl amdanaf?

Ydych chi eisiau gwybod pryd y gallwch chi weddïo?

Pryd bynnag rydyn ni'n teimlo'r angen Gallwn wneud y weddi hon gyda llonyddwch a hyder.

Waeth ble rydyn ni, dim ond ffydd ac oddi wrth yr enaid y mae'n ei gymryd. 

Nid oes ots y diwrnod na'r amser. Y peth pwysig yw cael ffydd.

Ydy gweddi yn gweithio'n gyflym?

Nid oes gan y gweddïau eu hunain amser penodol i'w hateb ond y tro hwn mae yna filoedd o gredinwyr sy'n sicrhau bod y gweddïau sy'n codi'r Marwolaeth Sanctaidd yn cael eu hateb mewn amser byr.

Gall hyn ddibynnu ar lawer o ffactorau fel ffydd neu ddifrifoldeb yr angen sy'n cael ei groesi, fodd bynnag mae'n anodd sicrhau rhywbeth felly, felly mae'n rhaid i ni gredu bod gweithredoedd yn cael eu hateb mewn amser perffaith, nid cyn nac ar ôl hynny. 

Beth yw pwrpas y weddi hon?

Gweddi i'r Marwolaeth Sanctaidd i feddwl amdanaf

Mae gweddi i feddwl amdanaf yn gwasanaethu bod yn bresennol ym meddyliau rhywun arall.

Gellir ei ddefnyddio ym mhob amgylchiad a all godi a hyd yn oed ar gyfer perthnasoedd nad oes a wnelont â chariad.

Mae'n weddi bwerus y mae'n rhaid ei gwneud â chyfrifoldeb oherwydd mae'n rhaid bod ganddi bwrpas neu nod i'w chyflawni gan y dylem nid yn unig feddiannu meddyliau rhywun arall os nad ydym eisoes wedi cynllunio'r hyn y byddwn yn ei wneud nesaf gan ei fod yn wirioneddol effeithiol. 

Efallai y bydd o ddiddordeb i chi:  Gweddi i Santa Muerte fel bod yr anwylyd yn dychwelyd

Mae bob amser yn tyfu ym mhwerau gweddi i'r Pla Sanctaidd i feddwl amdanaf.

Mwy o weddïau:

Darganfod Sut i'w Wneud
Darganfod Niwclews
gweithdrefnau Sbaeneg a Lladin
Ychwanegiadau