Grwpiau Whatsapp.  whatsapp Dyma'r cymhwysiad symudol negeseua gwib a ddefnyddir fwyaf ledled y byd, mae hyn wedi arwain at filoedd o grwpiau whatsapp y mae defnyddwyr wedi'u creu i allu gwneud ffrindiau a siarad ar rai themâu, chwaeth neu ddiddordebau.

Rydym wedi llunio'r grwpiau Whatsapp gorau fel y gall ein darllenwyr ymuno â grwpiau o'u diddordebau.

Fe welwch hyn i gyd ar y platfform GroupsofWhatsapp.Online:

Grwpiau WhatsApp: Y Canllaw Cyflawn

ymunwch â grwpiau whatsappY dudalen hon yw'r Canllaw cyflawn i grwpiau WhatsApp. Yma byddwch chi'n dysgu popeth sydd angen i chi wybod iddo ymuno â grwpiau a chymryd rhan ynddynt yn eu meistroli'n llwyr. Fe welwch hefyd a Rhestr gyflawn gyda'r grwpiau WhatsApp gorau i ymuno, wedi'i rannu yn ôl themâu. Os nad ydych chi eisiau darllen y canllaw cyflawn hwn ac eisiau dechrau pori ar ein rhestr, gallwch chi chwilio.

 

Darganfyddwr Grŵp Whatsapp

Cyswllt Grŵp

 

Beth yw grwpiau WhatsApp?

Mae grwpiau WhatsApp yn grwpiau y gall unrhyw ddefnyddiwr o raglen symudol WhatsApp eu creu i gynnal sgyrsiau rhwng ffrindiau neu wahanol ddefnyddwyr ar bwnc penodol.

Mae gan bob un ohonom y grwpiau WhatsApp nodweddiadol fel y grŵp teulu, y grŵp o ffrindiau ysgol, y grŵp tîm pêl-droed, neu'r grŵp o benwythnosau ... ond gyda WhatsApp gallwch chi creu grwpiau ar bob math o bynciau a chaniatáu i ddefnyddwyr o unrhyw le yn y byd ddod at ei gilydd i gwrdd â phobl, gwneud ffrindiau a thrafod thema'r grŵp.

Sut i ymuno â grwpiau WhatsApp?

Pan fydd rhywun creu grŵp whatsapp, ychwanegu at y grŵp y bobl y mae'n eu dewis yn ei restr o gysylltiadau y mae am gymryd rhan yn y grŵp hwnnw. Hyd yn hyn gall unrhyw un eich ychwanegu at grŵp WhatsApp penodol heb ofyn i chi am ganiatâd, ond whatsapp Rydych chi eisoes yn gweithio ar ddiweddariad newydd lle bydd yn rhaid i chi dderbyn y cais cyn cael ei ychwanegu at grŵp penodol. grwpiau whatsapp gorau Pan fydd grŵp yn cael ei greu, gall gweinyddwr y grŵp rannu'r ddolen mynediad grŵp i ddefnyddwyr newydd ymuno â'r grŵp hwnnw. Ar y dudalen hon gallwch gyrchu dolenni miloedd o grwpiau y gallwch ymuno â nhw.

 

Mae Whatsapp yn cysylltu grwpiau

Beth yw dolenni grwpiau WhatsApp?

Dolenni neu ddolenni grwpiau WhatsApp nhw yw (fel y dywedais wrthych eisoes), y dolenni y mae gweinyddwyr yn eu rhannu fel y gall pobl eraill ymuno â'r grŵp hwnnw. Os mai chi yw gweinyddwr a grwp whatsapp eich bod wedi creu ar eich ffôn symudol, gallwch cael y ddolen gan y grŵp hwnnw i wahodd pobl eraill gyda'r camau canlynol:

 1. Rhowch y grŵp rydych chi wedi'i greu.
 2. Cliciwch ar enw'r grŵp ar y brig.
 3. Cliciwch ar "i rannu" ar y brig.
 4. Dewiswch opsiwn «Dolen rhannu» neu'r opsiwn «Copi dolen».

 

Sut i greu grwpiau WhatsApp?

Os oes gennych ddiddordeb creu grŵp whatsapp, gallwch ei wneud trwy ddilyn y camau isod:

 1. Cliciwch ar "Creu grŵp" ar frig eich cais Whatsapp.
 2. Ychwanegwch gyfranogwyr grŵp ymhlith eich cysylltiadau a chlicio ar "yn dilyn".
 3. Rhowch enw'r grŵp a llun ar gyfer y grŵp a chlicio ar "creu".

Wedi gwneud hyn, gallwch chi rannu'r dolen neu ddolen o'ch grŵp WhatsApp yn GroupsofWhatsapp.Online

 

Sut i fudo grwpiau WhatsApp?

Weithiau, gall sain hysbysiadau WhatsApp fod yn eithaf annifyr pan fyddwch chi'n derbyn WhatsApp yn gyson gan wahanol grwpiau. Mae gan hwn ateb hawdd ers y gallwch Treiglo'ch grwpiau WhatsApp. i treiglo grŵp whatsapp, mae'n rhaid i chi:

 1. Ewch i mewn i'r grŵp WhatsApp rydych chi am ei dawelu.
 2. Cliciwch ar enw'r grŵp ar y brig.
 3. Dewiswch opsiwn "tawelwch".
 4. Dewiswch opsiwn rhwng mud «8 awr», «1 wythnos» o "1 flwyddyn".

Ffordd arall i treiglo grwp Mae fel a ganlyn:

 1. Sychwch eich bys dros y grŵp i'w dynnu i'r chwith.
 2. Cliciwch ar "plws".
 3. Cliciwch ar "tawelwch".
 4. Dewiswch opsiwn rhwng mud «8 awr», «1 wythnos» o "1 flwyddyn".

 

Sut i adael grŵp WhatsApp?

Gadewch grŵp WhatsApp Mae'n syml iawn. Mae'n rhaid i chi:

 1. Sychwch eich bys dros y grŵp i'w dynnu i'r chwith.
 2. Cliciwch ar "plws".
 3. Cliciwch ar "Gadewch y grŵp".

Allwch chi adael grŵp WhatsApp heb iddyn nhw sylwi?

Os ydych chi am adael grŵp WhatsApp heb i'r cyfranogwyr eraill yn y grŵp sylweddoli, mae'n ddrwg gen i ddweud wrthych nad oes opsiwn o'r fath ar hyn o bryd. Pan fyddwch chi'n gadael grŵp, mae'r gweddill yn cael neges yn y grŵp hwnnw yn hysbysu eich bod wedi gadael y grŵp.

Ymunwch â Grwpiau WhatsApp

Ymunwch â grwpiau Whatsapp ar ein platfform Mae'n syml iawn.

Mae'n rhaid i chi bori chwilio ymhlith y Cyhoeddi grwpiau WhatsApp, a phan fyddwch chi'n dod o hyd i grŵp rydych chi am ymuno â nhw, cliciwch ar "Cyswllt grŵp". Fe'ch ailgyfeirir yn uniongyrchol i Whatsapp a gofynnir ichi gadarnhau eich bod am ymuno â'r grŵp hwn.

[Ymunwch â Grwpiau Whatsapp]

 

Cyswllt Grŵp

 

Creu cyswllt grŵp WhatsApp

Os nad ydych wedi dod o hyd i'r grwp whatsapp rydych chi'n chwilio amdano, rwy'n eich gwahodd i'w greu eich hun a'i rannu ar ein platfform fel y gellir ychwanegu cyfranogwyr newydd. Nawr gallwch chi creu grŵp WhatsApp a'i gyhoeddi.