Modlitba za zesnulou matku

Modlitba za zesnulou matku Může nám pomoci dosáhnout pohodlí, které potřebujeme v tak strašném okamžiku.

Ztráta matky je jednou z nejsilnějších bolestí, které člověk může cítit, protože se ztrácí k bytosti, která mu dala život, která ho vedla a doprovázela v jeho růstu. Je to smutek, který je těžké překonat, ale s duchovní pomocí, kterou z modlitby vyplývá, se může stát rychlejší. 

Je to důležitá modlitba, která, i když ji přemýšlíme nebo chceme, nikdy potřebovat, je pravda, že nevíme, v jakém okamžiku cítíme potřebu tuto modlitbu.

Proto v acatolské víře existují podrobné a přesné věty, které můžeme uchýlit k jakékoli situaci, kterou procházíme. 

Modlitba za zesnulou matku K čemu je?

Modlitba za zesnulou matku

Tato modlitba může mít několik účelů, jeden z nich má být schopen najít uprostřed modlitby, pohodlí, které potřebujeme, dalším účelem a možná i tím, který získává mnohem větší sílu, je umožnit navázání komunikace s touto jinou dimenzí, což nám dává jistotu, že být sladký a milující jako matka je, je na nebeských místech, odpočívá v klidu a užívá si výhod plynoucích ze správného života před Bohem. 

Dalším účelem je být schopen poděkovat za to, že mám matku, a požádat o její věčný odpočinek. To je důležité, protože to je způsob, jak se cítit v míru sami se sebou, protože víme, že díky našim modlitbám našel náš rodinný příslušník najít světlo mimo smrt.  

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Františku de Paula

1) Modlitby za krátkou zemřelou matku

"Pane Ježíši Kriste, Boží Syn, který chtěl mít na zemi matku, Pannu Marii; podívej se soucitnýma očima na svého sluhu N…, kterému jsi zavolal z naší rodiny.

A na přímluvu Panny Marie z Guadalupe žehnej lásce, kterou vždy měla na Zemi, a udělej to z nebe, může nám nadále pomáhat. Vezměte nás, koho jste museli opustit na Zemi pod vaší milostivou ochranou. Vy, kteří žijete a vládnete na věky věků. 

Amen. “

Modlitby za krátkou zemřelou matku jsou obvykle nejkrásnější.

V současné době máme mnoho modlitebních modelů a, mezi tolika možností, jsou krátké věty, které se snadno zapamatují a co můžeme dělat za všech okolností.

Za okolností osamělosti někdy chceme být sami a utratit naše omenta, aby si vzpomněli na svého milovaného. V těchto chvílích je důležité, abychom mohli vychovat jednu z těchto modliteb, která nevyžaduje příliš mnoho času, ale která nám může pomoci překonat smutek a najít mír a klid, kterého lze dosáhnout pouze ze strany Boha.  

2) Modlitba za zesnulou matku

„Ach, matko, myslím to vážně
Byl jsi průvodcem a na sever od mého života,
Díky vám jsme v tomto světě,
děkuji vám, že jste nám dali bytost,
děkuji vám, kdo nás vzdělával,
Díky vám jsme, čím jsme,
odešel jsi, šel jsi do nebe,
V životě jsi splnil své poslání,
pomohli jste sousedovi a potřebným,
vždy pozorný a vědomý všeho,
jak zapomenout na tolik krásných věcí, tvůj hlas, tvůj smích ...
Dnes, můj otče, se tě ptám
s velkou pokorou poslouchejte mou modlitbu
a pozor na hlas mých modliteb,
Ukažte mi cestu k matce
aby mohl být po vaší straně, Pane,
Vezměte ji k odpočinku v nebeském království.
Moje matka, květina na jejím hrobě kohoutku
Slza v paměti se vypařuje
modlitba za vaši duši, Bůh ji přijme.
Věčné světlo pro ni září, ať odpočine v klidu.
Amen. “

Líbilo se vám tato silná modlitba za zesnulou matku?

Může vás zajímat:  Serenity Modlitba

Matky jsou bytosti plné sladkosti a lásky, které vždy zajistí blaho jejich dětí. Příkladem příkladné matky je stejná matka našeho Pána Ježíše Krista, bytosti plné Ducha svatého, který věděl, jak milovat a přijímat svého syna.

the Matky tvoří důležitou součást révy každého člověka a když tato část se stvořitelem Bůh zanechá prázdnotu, která je vyplněna pouze modlitbou, vzbudíme myšlenku, že ona sama je vedle Boha, který se stará o své děti. 

3) Modlitba k mé matce v nebi

"Ach můj otče, jen útěcha ve věčných okamžicích bolesti.
V této chvíli smutku truchlíme nad tvou nepřítomností, drahá matko,

Tolik bolesti, tolik utrpení, v našem srdci necháváš velkou prázdnotu,

Dej mu Pane, odpuštění svých hříchů, projdi dveřmi smrti,

Užijte si svůj lehký a věčný mír.

Všemohoucí bůh, Vložili jsme vaše milující ruce. Na naši matku, která byla v tomto životě povolána, aby vás udržovala společnost. Dej mu věčný zbytek duše v ráji. Moje matka, chci říct, že jsi byl průvodce a na sever od mé síly,

Díky vám jsme v tomto světě, díky vám, který nám dal bytost,
Díky tobě, kdo nás vzdělával, díky tobě jsme tím, čím jsme
A díky tobě budu vždy dobrým člověkem, kterého jsi opustil, šel jsi do nebe,

Splnili jste svou misi na Zemi, pomohli ostatním a potřebným,

Vždy pozorný a vědomý všeho, jako je ignorování tolika krásných věcí, váš hlas, váš úsměv ...
Dnes, můj Otče, prosím, s velkou pokorou, vyslyš moji modlitbu

A pozor na hlas mých modliteb, ukaž cestu své matce,

Být po tvém boku, Pane, Vezměte ji k odpočinku v nebeském království.
Moje matka, květina na jejím hrobě v kohoutku, slza na tvé paměti se vypařuje
Modlitba za vaši duši, Bůh ji přijímá. Ať na vás svítí věčné světlo, můžete odpočívat v pokoji.
Amen."

Tuto modlitbu velmi milujeme své zesnulé matce v nebi.

Může vás zajímat:  Modlitba za podnikání

Matka je kamarádka, se kterou můžete kdykoli jít, bez ohledu na to, jak špatnými dětmi se stanete, matky mají vždy otevřenou náruč, aby uvítaly své děti.

Když se tyto matky setkají v nebi, zůstanou milující a jsou ochotni nás naslouchat, pomáhat nám a nadále nás vést.

Koneckonců můžeme pochopit, že pro matku není lepší místo, než být vedle stejného Pána Boha Otce. 

Kdy se mohu modlit?

Modlitby mohou být prováděny za všech okolností.

Není nezbytně nutné, aby byl hlas zvednut nebo aby byly zapáleny svíčky, ale že se můžeme modlit ze srdce a modlitba může být upřímná. Kromě toho vše, co musíte mít, je víra naživu a vzhůru že naše modlitby dostat tam, kam musí jít.

Svíčky, místo, pokud to děláme nízkým, vysokým hlasem nebo v naší mysli, jsou pouze detaily, které můžeme v tuto chvíli vidět, ale v každém případě lze modlitby vždy provádět za všech okolností. 

Modlete se za tuto modlitbu za zesnulou matku s velkou láskou.

Další modlitby:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař