Uzdravovací modlitba k rychlému uzdravení zdravíPřišlo k doplnění pánské medicíny. Modlitbou se vaše potřeba stane ještě silnější pro Boha, který najde nejlepší způsob, jak vás uzdravit.

Tento lék může například přijít s odkazem na lepšího lékaře. V některých případech to může vyplynout z objevu nové léčby nebo léků. Léčení může přijít i zázrakem.

Aby se to však stalo, je nutné provést uzdravovací modlitbu se vší silou a vždy zůstat pevně ve víře, že se z tohoto stavu můžete dostat. Optimismus je nejlepší zbraň proti jakékoli nemoci.

Uzdravovací modlitba k rychlému uzdravení zdraví

Přestože lékaři již otevřeli oči malým možnostem uzdravení, Bohu nic není nemožné.

Díky uzdravující modlitbě můžete mít zázrak a zbavit se nemoci, která způsobuje tolik utrpení.

Kromě modlitby Žalm 133 a archanděla Raphaela, které jsme zde již ukázali, existují i ​​další silné modlitby uzdravení. Viz níže.

Modlitba za zdraví

"Pane Otče, jsi božský doktor." Ty dáváš život a život těm, kteří tě hledají.

Proto dnes, Pane, zvláštním způsobem chci požádat o léčbu všech druhů nemocí, zejména těch, které mě v tuto chvíli trápí.

Vím, že nechceš zlo, nechceš nemoc, která je nepřítomností zdraví, protože jsi Nejvyšší dobro.

Pracujte na mně hluboké duchovní uzdravení a pokud chcete, také fyzické uzdravení.

Nechte to být vytvořeno přímo působením vašeho Ducha svatého nebo prostřednictvím lékaře a léků!

Zvyšte moji víru ve Tvou sílu, Pane a v lásku nekonečný které pro mě máte. Posiluj mou víru, Pane, která je někdy tak slabá.

Věřím ve vaši léčivou sílu, můj Bože, a pokorně vám děkuji za veškerou práci, kterou právě děláte v mém srdci a těle. Amen, tak ať je to!

Modlitba proti nemoci

"Pane, dej mi zdraví mému tělu a můžu spolupracovat s disciplinovaným životem, abych byl hoden tvé pomoci."

Pane, za to, že tě ctím a informuji ti díky a chválím, jak mě obohacuješ, aniž bys mě nechal ujít, co potřebuji, korunovat s velkým úspěchem všechny cesty, které nejsou vždy snadné.

Když tě chválím za takovou laskavost, děkuji ti, Pane, nejen slovy, ale především životem svatosti.

Vy, kteří trestáte ty, které milujete, jako otec, který trestá vzpurného syna, kterého si váží, děkuji vám za všechny časy, které jsem utrpěl, když jsem cítil, jak vaše ruka padla na mě, ale vždy plná milosti.

Kolik jsem se od vás naučil, můj otče!

S láskou nemůže nic odpovídat.

Díky pane.

Jejich stezky jsou zasety mnoha odřeknutími, ale pouze ti, kdo po nich chodí, mohou cítit své jedinečné potěšení. “

Silná uzdravovací modlitba

"Pane Ježíši, myslím, že jsi vzkříšený a živý." Myslím, že jste přítomni ve svátosti oltáře, abyste mě nakrmili; Myslím, že odpovídáte na modlitby všech, kteří vás hledají od srdce. Zbožňuji vás a chválím vás. Děkuji ti, Pane, že jsi miloval lidi.

Na vás nikdo není zapomenut, jste plností mého života, protože jsme vám odpuštěni, s vaší pomocí navštěvuji mír a zdraví. S vaší mocí mě obnovte. Požehnej mé potřeby a soucit se mnou.

Uzdrav mě, Pane Ježíši. Uzdrav můj ducha vítězstvím nad hříchem. Uzdrav mé emoce, uzavři rány způsobené mými ranami, nenávistí, frustrací nebo zášťami.

Léčí mé tělo a dává mi mé fyzické zdraví.

Dnes, Pane, představuji vám nemoci, které trpím: (řekněte nahlas svou nemoc) a žádám vás, abyste byli zcela svobodní, jako u těch, kteří vás hledali, když jste byli na naší planetě Zemi.

Věřím, že Slovo slibuje: On sám nesl naše hříchy v našem těle na stromě, abychom mohli zemřít hříchům a žít pro spravedlnost; svými ranami jsi uzdraven. '(1 Pdr 2,24).

Věřím tvé lásce ke mně a i bez výsledků mých proseb, to potvrzuji vírou: Děkuji, Pane Ježíši, za požehnání, která už na mě vyléváš. ““

Modlitba za zdraví někoho.

"Pane vesmíru, tvůrce všech věcí."

V tuto chvíli přicházím k vaší svrchované přítomnosti a žádám o pomoc od těch, kteří trpí tělesnými nebo duševními poruchami.

Víme, že díky nemoci můžeme mít okamžiky reflexe, které nás velmi podporují, přiblíží nás k vám, skrze stezky ticha.

Apelujeme na jeho milosrdenství a žádáme ho: podejte svou jasnou ruku těm nemocným, trpícím bolestem, nejistotám a omezením.

Nechte ve svých srdcích posílit víru a důvěru. Uvolňuje jejich bolest a dává jim klid a ticho.

Uzdravte své duše, abyste pomohli obnovit jejich těla.

Dejte jim útěchu, úlevu a zapněte ve svých srdcích světlo naděje, aby s podporou naděje a víry mohli cítit lásku vesmíru.

Může být váš pokoj se všemi námi.

Modlitba za Archanděla svatého Raphaela, aby požádal o uzdravení nemoci

«S. Rafael, jehož jméno znamená „doktor boží“, vy, který byl obviněn z doprovázení mladého Tobiáše na jeho cestě do země Médů a který po svém návratu vyléčil oslepení Tobiášova otce.

Svatý Raphael, Ty, který jsi pomohl Tobiinmu otci a pomohl mu splnit jeho přání a touhy, prosíme tě a žádáme o pomoc.

Staňte se naším ochráncem před Bohem, protože jste dobročinný lékař, který posílá své věřící.
S. Rafael, vyléči mě z nějaké nemoci.

Vždy mě zdravím, protože vás nepřestaneme doručovat. Děkuji

Budiž."

Modlete se za našeho otce, krupobití a prokletí.

Modlitba k naší paní z Fatimy, aby požádala o zdraví.

"Lady z Fatimy, milující Matku všech, kteří trpí v těle i duši."

Postarejte se o zdraví svých dětí, zmírněte bolesti a bolesti, které nás trápí, a znevažujte a oslabte nás.

Požádejte svého milovaného Syna, který uzdravil tolik nemocných ve svých dobách, aby s námi soucitil, aby byla naše síla. Nechť je pro něj naše utrpení. Kéž nám Bůh dá zdraví, abychom mu vždy sloužili a starali se o sebe navzájem. Ale především a vždy, aby se konala vůle Boha Otce, který se o nás stará s nekonečnou láskou a nesrovnatelnou něhou. Vezmi nás za ruku, drahá Matko, a vezmi nás k Ježíši.

Amen!

Důležitost uzdravení modlitby

Když jsme nemocní, ať už fyzicky, duchovně nebo mentálně, hraničíme s zoufalstvím. Tato bolest nás také zasáhne, když existuje milenec se zdravotními problémy. V těchto chvílích s vědomím, že máme někoho, na koho se máme obrátit, nám dává úlevu.

Bůh nikdy neopouští své děti. Proto je důležitost uzdravovací modlitba je taková, že nám dává útěchu. Tato modlitba přináší klidu a naději v těchto těžkých dobách.

Mnohokrát se ocitneme před Bohem, aniž bychom věděli, jak požádat o uzdravení, jaký jazyk použít. Léčebná modlitba přináší správná slova, která, bude-li mluvena vírou, budou mít velkou moc nás uzdravit.

Užijte si ponoření do modlitby za uzdravení, abyste rychle obnovili své zdraví a dozvěděli se více o všech existujících Třetích typech.