Modlitba za práci

Modlitba za práci Můžeme dosáhnout mnoha výhod.

Modlitby jsou duchovní strategií, která nám pomáhá najít řešení problémů, ve kterých často nevíme, co dělat nebo jak jednat. 

V této konkrétní větě se můžeme ptát sami na sebe, aby bylo pracovní prostředí příjemné, požádat naše šéfy nebo podřízené a další požadavky v závislosti na různých okolnostech, které se mohou v tomto prostředí vyskytnout.

Důležité je vědět, že existují i ​​pracovní otázky věty to lze provést konkrétně a přímo, vždy si pamatujeme, že modlitba je akt víry, který musí být učiněn vírou v sílu, kterou má.

Modlitba za práci Je to mocné?

Modlitba za práci

Každá modlitba je mocná. K tomu stačí modlit se vírou.

Pokud máte hodně víry a pokud si myslíte, že všechno jde dobře, bude to fungovat.

Věř v Boha Roste ve svých schopnostech. Teprve pak dáte všechno správně.

Neztrácejte čas, začněte se hned modlit!

Modlitba za nalezení práce 

Ježíši, Věčného Nebeského Otce:

Můj otče, můj průvodce, má síla, mluvím k tobě, můj Spasiteli ...

Máte tady svého syna, který zhřešil, ale kdo vás miluje ...

Děkujeme za vaši lásku, za vaši věčnou dobrotu a za bezpečnost, kterou nám dáváte, otče.

To je pro vás všechno možné a vše, co můžete, protože vaše milost je obrovská a nikdy mě neopustíte. A v časech utrpení jsi mě nikdy neopustil.

Jsi chléb, byl jsi život, jsi láska a útěcha. V šeru mě vaše světlo vede. Přicházím k vám, klečím, můj milovaný Otče, znovu se modlím za vaši věčnou dobrotu, za vaši ochranu.

Protože vím, že z tvé ruky se nebudu bát nic a nic, co mi bude chybět. Protože vy, můj pane dobroty, pomáhejte ohromeným.

Prosím vás, abyste zbavil své starosti, prosím, aby byla zodpovězena moje žádost. Uvolni moji bolest a ohromení.

Otče, můj milovaný vzkříšený Ježíš, podívej se na mé potřeby a pomoz mi je podporovat. Prosím tě o nové zaměstnání, můj otče.

Protože vím, že vaše plány jsou perfektní, protože se cítím v koutě. Přišel jsem k vám, abych požádal o práci. Potřebuji tu práci na podporu své rodiny.

Vím, že Ty ve své velké dobrotě mě nenecháš padnout kvůli tvé ruce, nebudu se bát a cítím úlevu. Prosím vás, otče, aby moje touha byla okamžitě poskytnuta.

Blahoslavený a nebeský otec. Vím, že otevřete dveře a okna naděje. Vím, že ve své nesmírné milosti najdete slušnou práci pro mě.

Pomoz mi, můj Pane, být trpělivý a být odměněn. Nechte ho mít slušnou, prosperující a stabilní práci. Přicházím v mé žádosti, abych se finančně etabloval.

Udělej z mě poskytovatele a žehnej mé rodině, mému jídlu.

Žádám vás o tuto práci nebo o zahájení vlastního podnikání.

(Tiše podejte zvláštní požadavek)

Pomoz mi Pane v mé břímě, prosím tě, můj Pane.

Věřím ve všechno, můj Bože.

Požehnej navždy, Pane!

Tato modlitba k nalezení práce je velmi silná!

Může vás zajímat:  Modlitba k St. Cyprian

Pracovní krize se rozšířila v mnoha městech světa. Pro tento konkrétní případ však existuje zvláštní věta.

V tomto smyslu je nejvhodnější se přímo a upřímně zeptat, co chceme vidět, jakou práci chceme usilovat a věřit.

Neexistuje žádná modlitba, která je vytvořena ze srdce a která nenaplňuje naši duši pozitivní energií, a ta samá energie je to, co budeme přenášet kamkoli přijedeme.

Silná modlitba může zlomit řetězy, které nelze s našimi fyzickými silami překonat. 

Modlitba za požehnání práce 

Děkuji vám, Pane, protože můžu pracovat.

Požehnej mé práci a práci mých kolegů.

Dej nám milost, abychom tě poznali každodenní prací.

Pomozte nám být neúnavnými služebníky druhých. Pomozte nám, aby se naše práce stala modlitbou.

Pomozte nám v práci objevit možnost vybudovat lepší svět.

Mistře, jako jediný, kdo dokáže uhasit naši touhu po spravedlnosti, udělte milost osvobodit se od veškeré marnosti a být pokorní.

Děkuji vám, Pane, protože můžu pracovat. Nedopusťte, aby moje rodina postrádala podporu a že v každém domě je vždy to, co je nezbytné pro důstojný život.

Amen.

Modlitby za účelem požehnání našim životům nebo těm, kteří jsou kolem nás, bývají nejupřímnějšími žádostmi, které lze přednést.

Když žádáme jiné, ukážeme dobré srdce, které nám dal Bůh.

Proto se modlíme žehnej práci Není to modlitba pro náš vlastní prospěch, ale pro blaho všech těch, kteří s námi sdílejí pracovní prostředí. 

V této větě můžete požádat o situace, kdy je pracovní prostředí zatíženo špatnými energiemi a negativními myšlenkami.

Modlitba za získání práce za 3 dny

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, můj Pane, můj pastýře, svého Spasitele, můj Bože, zbožňuji tě jako Syna Věčného Otce, věřím vám a chválím vás za váš soucit a dobro, ctím vás, protože mi poskytujete jistotu a s vámi Nic se nebojím, miluji tě, protože mě sprchuješ milostmi a nebeskými laskavostmi pokaždé, když přijdu s mými zármutky před Tebou, pokaždé, když požádám o pomoc.

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, Ty, co jsi záři Věčného Světla, natáhni znovu ruce mého dobrodince nad mnou a přijdeš mi pomoci v mé protivenství; Vy, bratr a přítel potřebných, a nikdy nás neopouštějí sami, abychom nezůstali na scestí, Vy, kteří jste neustále na naší straně, mějte milosrdenství a pomáhejte mi v mých potížích a nedostatcích, mějte soucit a vysvoboďte mě z mých problémů a Jako jedinečný prostředník mezi Bohem a lidmi předkládá mé prosby, abych se ho mohl zúčastnit.

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, podívejme se na tuto velkou potřebu, kterou nyní mám: při hledání zaměstnání se cítím stagnující, i když se snažím, že ho nemůžu najít a naléhavě to potřebuji, protože moje potřeby jsou extrémní a zoufalé, protože Prosím tě, abys mi dal svou milující pomoc.

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, odemknu všechny dveře, které mi připadají zavřené, pomoz mi mít dobrou práci nebo firmu, která mi poskytuje ekonomickou stabilitu a dává mi možnosti zlepšit a posunout se vpřed, slušnou nebo prosperující práci nebo firmu, kde Mohu mít profesní a osobní růst.

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, Ty, který naplňuješ duše a těla klidně, uvolňuješ nepohodlí, které cítím ve mně, nech mě opustit tento špatný okamžik a nenech mě klesat hlouběji a hlouběji.

V této hodině beznaděje a deprivace mě provádím v krocích, které dělám, nutím najít dobré pracovní nabídky, otevřít mi všechny dveře a upoutat čestné lidi, kteří jim nabízejí podporu; dej mi moudrost, abych prokázal své schopnosti a vytrvalost a pevnost, abych se nevzdal.

Pomozte mi získat dobrou práci, kde mohu úspěšně plnit své povinnosti a získat peníze, které jsou v mém domě tak nepotřebné, pošlete mi svého dobrého Ježíše, vaše požehnání, abych mohl získat to, co potřebuji:

(řekněte s obrovskou vírou, co chcete získat)

Ježíši, můj dobrý Ježíši, můj milovaný Ježíši, děkuji ti ze dna mého bytí za všechny výhody, které jsi mi dal, a za ty příchozí, o nichž jsem si jist, že nezmizí, jsem celý tvůj a přeji si navždy v nebi , kde doufám, že vám děkuji za věky věků a že se od vás již nebudu oddělit.

Požehnej navždy, Pane!

Tak ať je. Amen

Líbilo se vám, aby se modlitba dostala za 3 dny?

Může vás zajímat:  Modlitba k Satanovi

Mnohokrát zjistíme, že někde, kde chceme pracovat, je k dispozici práce, ale je prakticky nemožné se do ní dostat.

V těchto případech nic lepšího než modlitba, protože je to naše nejlepší úvodní dopis.

Při vstupu na pracovní pohovor můžeme požádat svrchovaného Boha, stvořitele nebe a země, aby nám dal milost udělat dobrý první dojem.

Na druhé straně se musíme vždy ptát, že někdy to, co chceme, není to, co Pán pro nás chce, av tomto smyslu si musíme být velmi vědomi, abychom dělali pouze to, co je Boží vůle.

Pojďme k další pracovní větě.

Požádat o urgentní práci

Bůh je největším zaměstnavatelem na světě.

Věřím jeho velké hojnosti a že mi dá tu nejlepší práci, kterou doposud dosáhl.

Práce, kde budu šťastná.

Budu prosperovat, protože budu mít mnoho příležitostí vystoupit. Práce, kde je pracovní prostředí skvělé.

Práce, kde se moji šéfové bojí Boha a poskytují svým zaměstnancům teplé a spravedlivé prostředí.

Z tohoto důvodu v této práci vydržím dlouho a budu se cítit šťastně pracovat tam, kde pro mě má Bůh mnoho věcí, v souladu se vším. svět.

Vděčnost budu vždy šťastná, budu sdílet se všemi radostmi Pána, tiše učím s pokorou as mým příkladem, vytrvalost, věrnost, vyrovnanost, odpovědnost a každý den s velkou radostí, to nejlepší ze mě, takže to, co dělám s láskou, je ve prospěch mnoha lidí.

Amen, děkuji, otče, že jsi mě slyšel a je to hotovo

Přijet na místo, kde ani nehledají zaměstnance a žádat o práci, může být krokem, který vyžaduje vysokou úroveň odvahy, protože existuje dobrá šance, že budeme odmítnuti, aniž bychom předvedli všechny své dovednosti.

Může vás zajímat:  Modlitba, aby se mnou sní

La modlitba požádat o práci Naléhavé nám může pomoci projít počáteční zkouškou uchazeče o zaměstnání spontánně, a ne proto, že jsme viděli reklamu.

V době, kdy žádáme o zaměstnání, je vyžadována duchovní pomoc, aby věděli, kam jít, takže Bůh řídí naše kroky od chvíle, kdy odejdeme z domu, a dokud se k němu nevrátíme.

Říkat mi práci 

Milovaný nebeský Otče, ve jménu Ježíše, hledám tvou moudrost a důvěru ve Tebe, abys mě přiměl hledat práci, která je pro mě nejlepší.

Chci od nynějška chodit pod tvou milostí a pravdou a bez úklony mým vlastním touhám a povrchním porozuměním.

Pomozte mi získat dobrou práci, ve které mi z vlastních rukou nic nebo nic z mého nic nechybí.

Nebudu se o nic starat ani se nestarat, otče, protože cítím, jak mi do srdce a mé mysli přichází pokoj.

Jsi můj zdroj živé vody, mám důvěru ve tvou prozřetelnost a v to, že mi ji dáváš síla odolat vzestupům a pádům mého života ze dne na den.

Děkuji ti, otče, za to, že jsi zajistil mou potřebu zaměstnání podle svého bohatství a slávy našeho Pána.

Ó můj bože, nechť dnes budeš se mnou při hledání práce. Veďte mě k té práci, kterou budu milovat a cení se celou svou duší.

Veďte mě na místo s atmosférou respektu a spolupráce, v bezpečném a šťastném prostředí.

Pomozte mi najít tu duševní a duchovní rovnováhu v tomto novém zaměstnání, které pro vás máme. Děkuji Pane, že jste mě poslouchali a pomohli mi dnes.

Život není vždy snadný, ale budu se snažit pamatovat si, že jsi vždycky tam, abys mi pomáhal po celou dobu mého života.

Požehnaný Pane, požehnán svaté jméno Amen.

https://www.pildorasdefe.net

V tu chvíli, kdy jsme již nějakou dokumentaci opustili v nějaké společnosti, se musíme vrátit domů a čekat, až bude toto volání provedeno v nejkratším možném čase, protože v tomto ohledu je naší největší zkouškou čekat bez zoufalství. 

Trpělivost je v tomto procesu čekání klíčová.

Nesmíme však čekat věčně, žádají dva, aby přesunuli kousky v náš prospěch, aby pozitivní volání, na které čekáme, přicházelo co nejdříve.

Mohu říci všechny modlitby?

5 vět můžete bez problémů říci. 

Důležité je mít víru během modlitby za práci. Nic víc.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař