Modlitba za dodávku bez komplikací

Modlitba za dodávku bez komplikací Mohou nám kdykoli a za dobrou dodávku pomoci. Může nám pomoci projít tímto obtížným obdobím, jako je přivést život na svět.

Ačkoli se to nemusí zdát a někteří lidé vidí tuto událost tak přirozeně, pravdou je, že jde o choulostivou situaci, kdy jsou matka a nenarozené dítě vždy v nebezpečí. Možnost požádat o hladký porod může matce přinést důvěru a klid. 

Kromě toho je tato modlitba pro rodinné příslušníky pohodlí klidu, protože to víte modlitby jsou mocné a že narození není snadné, proto může rodinný příslušník, který se v modlitbě uchová v úkrytu, najít klid a klid, který dává důvěru, že sám Bůh se stará o oba životy v té době. 

Modlitba za nekomplikované doručení Jaký je účel těchto modliteb?

Modlitba za dodávku bez komplikací

Účelem této modlitby k dobrému zrození je zejména to, že matka i dítě, které je na cestě, mohou být v pořádku, že být porodem nejsou žádné komplikace a všechno jde rychle.

Tato modlitba může být zahájena od začátku těhotenství, protože také slouží klidu a klidu celé rodině. Vstup do procesu zrození s myslí nebo srdcem plným úzkosti je nesmírně nebezpečný, a proto je tato modlitba důležitá. 

1) Modlitba za dodávku bez komplikací

"Marie, matka krásné lásky, Sladká dívka z Nazareta, Ty, který jsi zvěstoval velikost Páně a řekl jsi" ano ", stal ses matkou našeho Spasitele a naší matky: Poslouchej dnes mé modlitby:

(Udělejte svůj požadavek)

Ve mně roste nový život: malý, který přinese do mého domu radost a radost, starosti a obavy, naděje, štěstí. Postarej se o to a ochraňuj to, zatímco nosím to v prsou.

A že v šťastném okamžiku narození, když uslyším jejich první zvuky a uvidím jejich malé ruce, mohu poděkovat Stvořiteli za zázrak tohoto daru, který mi dává.

To, podle vašeho příkladu a modelu, mohu doprovázet a vidět, jak můj syn roste.

Pomozte mi a inspirujte mě, abyste ve mně našli úkryt a útočiště a zároveň výchozí bod, kterým se vydáte vlastními cestami.

Také, má matko, podívej se zejména na ty ženy, které čelí této chvíli samy, bez podpory nebo bez lásky.

Kéž cítí lásku k Otci a zjistí, že každé dítě, které přichází na svět, je požehnáním.

Dejte jim vědět, že je zohledněno hrdinské rozhodnutí přivítat a vychovávat dítě.

Naše paní Sweet Wait, dej jim svou lásku a odvahu. Amen."

měli byste věřit modlitbě pro dodávku bez komplikací.

Může vás zajímat:  Modlitba k Saint Charbel

Komplikace při plné práci je možnost, které je vystavena každá matka.

Vstupte do tohoto procesu z ruky Pána Boha, všechny mocné, přesvědčené, že modlitba je mocná a že Bůh a blahoslavená Panna Maria se budou v tomto procesu starat o oba životy.

Je třeba být v klidu a trpělivě čekat, až se vše uskuteční. Bůh je mocný a pro něj neexistují nemožné, vždy je ochoten nás naslouchat a vždy nám pomáhat. 

2) Modlitba k svatému Ramonovi Nonato za porod (dobré narození)

"Ach, vznešený patrone, svatý Ramóne, model charity pro chudé a potřebné, tady mě máš pokorně přede mnou, abych prosil o pomoc v mých potřebách."

Protože byla vaše největší radost pomáhat chudým a potřebným na Zemi, pomozte mi, prosím vás, ó slavný svatý Ramone, v tomto mém utrpení.

K tobě, slavný ochránci, přicházím žehnat synovi, který nosím v prsou.

Chraňte mě a dítě před mými vnitřnostmi teď a při příštím porodu.

Slibuji vám, že ho budete vzdělávat podle Božích zákonů a přikázání.

Poslouchejte mé modlitby, milujícího milence San Ramón a udělejte ze mě šťastnou matku tohoto syna, kterou doufám, že porodím prostřednictvím vaší mocné přímluvy.

Tak ať je. “

San Ramón Nonato je známý jako svatý těhotných žen. Stává se přímluvcem složitých příčin, protože ve svém životě musel projít několika obtížnými okolnostmi, které všechny překonal a vždy sloužil Pánu. Kázat evangelium a pomáhat potřebným je něco, co ho vždy charakterizovalo. Dodnes zůstává věrným pomocníkem v těchto chvílích, kdy existuje tolik úzkosti a strachu. 

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Janu z Avily

3) Modlitba pro těhotné ženy, které se chystají porodit

"Panno Marie, teď, když budu matkou, jako jsi byla ty, dej mi srdce podobné tvému, pevné ve své náklonnosti a neotřesitelné ve své věrnosti." Láskyplné srdce, které vyzařuje klidnou něhu a neodmítá se dávat druhým.

Srdce ... delikátní schopné milovat v malých detailech a skromných službách. Čisté srdce, aniž by bylo spatřeno s neohrabaností, dokořán, které se těší radosti ostatních. Sladké a dobré srdce, které nikoho neodsuzuje a nikdy neunavuje odpuštění a milování.

Ó bože, obdivuhodně jsi projevil svou lásku ke svému služebníkovi Svatému Ramonovi Nonovi, úžasně ho přivedl k životu a ustanovil jsi ho jako ochránce těch z nás, kteří budou matkami; na základě vašich zásluh a přímluv, prosím vás, že nový život, který jste ve mně vyklíčili, šťastně přijde ke zvýšení počtu vašich dětí. 

Pro Krista, našeho Pána.

Amen. “

Modlitba za těhotné ženy, které se chystají porodit, je velmi silná.

Když je žena těhotná, může čas narození, i když je plánovaný, skončit překvapením celé rodiny, a proto musíme mít vždy na paměti tuto zvláštní modlitbu po dobu porodu.

Pro matku to je důvod důvěry a klidu má věta, kterou lze opakovat Během procesu narození nebo rodina může dělat tuto modlitbu, zatímco oni musí čekat. 

Můžeme požádat, aby doručení bylo rychlé, aby bylo bezbolestné, že všechno půjde dobře a nekonečné požadavky, které budou podle potřeby každého člověka, ale s velkou vírou, že odpověď přijde.  

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Jakubovi z Nisibis

4) Modlitba před porodem (dobře)

„Pane, otče všemohoucí! Rodina je nejstarší institucí lidstva, je stará jako člověk sám.

Ale protože je to vaše vlastní instituce a jediný způsob, jak může člověk přijít na tento svět a rozvinout se k plné dokonalosti, útočí na něj síly zla, což způsobuje, že muži tuto základní civilizační jednotku opovrhují. Křesťan

Ve své sebevražedné zuřivosti se snaží zasáhnout smrtelnou ránu rodinám. Dovolte nám uspět v temném úkolu, Pane, v těch ničivých vzorech křesťanské rodiny.

Skrze slavnou přímluvu svého služebníka svatého Ramona Nonata, obhájce v nebi za štěstí, pohodu a mír křesťanských rodin, vás prosíme, abyste poslouchali naše modlitby.
Na základě zásluhy tohoto velkého světce, našeho patrona, poskytněte nám, že domy lze vždy modelovat podle Svaté rodiny Nazaretské.

Nenechte nepřátele křesťanského rodinného života triumfovat v jejich svátostných útocích, ale naopak je převeďte na pravdu pro slávu svého svatého jména. 

Amen. “

Svět Duchovní je realita, kterou si musíme být vždy vědomi. Příprava všeho na okamžik porodu zahrnuje také náš duchovní život, protože právě tam sídlí emoce nebo pocity, díky nimž se uprostřed chvíle, kdy je choulostivý, nebezpečný a zázračný jako zrod nového života, můžeme cítit špatně nebo zoufale. 

Před porodem se můžeme modlit s rodinou, s rodiči dítěte as přáteli, kteří se cítí, jako by se připojili k modlitbě, která může změnit dobro uprostřed porodu. Modlitby jsou mocné, jsou-li učiněny s vírou a ze srdce a není úprimnější modlitba než modlitba otce nebo matky za jejich děti. 

Vždy věřte v modlitba žádat a mít dobré dodání bez komplikací.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař