Modlitba za operaci

Modlitba za operaci pokud potřebujete dát do rukou nejvyšší bytosti všechny starosti, které zřejmě přebírají mysl.

V těchto chvílích může být životaschopné mít víru, že se budeme držet, a víra v modlitbu nám poskytne mír a klid.

Pokud jde o operace, nic lepšího než dát vše do rukou Stvořitele Boha všech věcí.

Boží slovo nám říká, že je naším léčitelem a nic, co od Otce žádáme, aby nám dal. Poté necháme modlitbu, kterou musíte udělat, než vstoupíte na chirurgický zákrok.

Modlitba za operaci K čemu je?

Modlitba za operaci

Před, během a po operaci jsou chvíle úzkosti a bolesti, Modlitba může uklidnit všechny negativní myšlenky a zároveň zvýšit naši víru.

musíme věřte tomu, co slovo Páně Říká, že k němu voláme a že nás naučí velké a skryté věci. Jednou z těchto věcí může být uzdravení našeho těla, klid v poznání, že Bůh dělá něco v náš prospěch, a víra, že ví, že je to on, kdo dělá pracovat v nás.

Přesto je tato modlitba důležitá ve všech obavách, že jsme jako lidé vystaveni životu.

Sám Ježíš Kristus nás zve, abychom požádali otce ve svém jménu, takže naše modlitby jsou vždy ve jménu Ježíše, rozpoznávající ho jako Božího syna, všechny mocné uzdravit nás a naplnit naše srdce pokojem.

Může vás zajímat:  Modlitba spravedlivého soudce

Trest před chirurgickým zákrokem nám může pomoci učinit dobrá rozhodnutí, jako je lékař, zdravotní středisko, data a dokonce i způsob, jakým bude operace provedena.

Proto je důležité nejen  modlete se před vstupem do operačního sálu, ale až začne celý přednemocniční proces.

Před operací

Bože, miluješ mě, starej se o mě a ochraňuj mě
Dejte mým doktorům a sestrám moudrost a dovednosti
Umožněte jim sloužit s láskou a úlevou
Skrze Ježíše Krista, našeho Pána
amen

https://es.aleteia.org

Účelem modlitby před operací je vždy to, že Bůh převezme kontrolu nad vším, co se v našem organismu chystá, a že všechno jde dobře, to jsou dvě nejčastější žádosti.

V modlitbě musí být jasné, že čelíme okamžiku, kdy nemáme žádnou kontrolu nad tím, co je nebo není, a to je hlavní příčina, která nás vede k pocitu nejistoty.

Promluvte si s Bohem, vyjádřete své obavy, řekněte mu o nejistotách, obavách a všem, co cítíte, dobré i špatné.

Vyslovte nahlas, že vám dává kontrolu nad vaším životem, a děkujte mu za to, že vám dal vítězství.

Modlitba za operaci příbuzného 

Pane, mnoho lékařů, milovníků jejich profese
Jsou v naší službě.
Děkuji vám za dar moudrosti
které jste mu udělili.
Dnes je zachráněno mnoho životů v případech, které byly v minulosti
Nemohli dostat žádné léky ani léky.
Pane, stále jsi
majitel života a smrt.
Konečný výsledek je pouze ve vašich božských rukou.
Pane, osvítte mysl a srdce
těch, kteří právě teď
starají se o uzdravení mého nemocného těla
a vede jeho ruce svou božskou mocí.
Děkuji za vaši nesmírnou laskavost.
Amen.

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it

Pokud je ten, kdo se chystá vstoupit do operačního sálu, příbuzný, modlitba Musí být provedeno před a během celého procesu.

Může vás zajímat:  Modlitba požehnání

Je důležité, abychom věděli, jak před zásahem předat dobré energie našemu členovi rodiny, pomůže vám to zůstat pozitivní a aktivní vírou. 

Nemůžeme se modlit za člena rodiny s negativním postojem nebo pochybovat o tom, co Bůh může v tuto chvíli udělat, ale musíme si zachovat postoj věřícího, který dává rodině sílu, povzbuzení, víru a odvahu před operací a na konci všeho Vždy musíte poděkovat Bohu.

Aby všechno fungovalo dobře

Nebeský Otče, prosím tě, abys mě chránil
Pomoz mi ti věřit
A mít dost odvahy podstoupit tuto operaci
Poslouchejte mé obavy a úzkosti
A ujistěte se o své přítomnosti
Průvodce a žehnej chirurgům, aby věděli přesně, co musí udělat
Požehnej všem léčbám a péči, které dostanu
A posíli mě svou mocí
Takže se cítím lépe a dobře se uzdravuji
Ve jménu Ježíše
amen

https://es.aleteia.org

Požádat Boha, aby poslal své anděly, aby se o nás starali v operačním sále, a také žádat ho, aby svázal každého zlého ducha, který chce zasáhnout, jsou dvě platné žádosti, které můžeme kdykoli učinit. 

Je také důležité, abychom s vámi mohli prohlásit, že slyšíte všechno dobré, co chceme vidět, aby se tyto dobré energie uvolnily a slovo se naplnilo v našich životech nebo v životě kteréhokoli člena rodiny, přítele nebo známého, který se chystá vstoupit do jednoho z těchto procesů. 

Budou věty fungovat?

Pouhá skutečnost, že se modlí, bude bezpečnější a tišší.

Není nic lepšího, než důvěřovat Bohu za všech okolností.

Může vás zajímat:  Modlitba Kristovy krve

Máte-li ve svém srdci víru, Bůh vám v této hrozné době pomůže. Modlitby vydávají svědectví o úspěchu ve všem svět.

Jen se modlete s velkou vírou ve vás, aby všechno šlo dobře.

Byla modlitba za operaci podle vašich představ?

Pokud máte nějaké návrhy k modlitbě, neváhejte se k tomuto článku vyjádřit.

Tímto způsobem pomáhejte ostatním lidem, kteří projdou stejným problémem, který se již stal.

Jdi s Bohem.

Další modlitby k Bohu:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař