Modlitba za oběti

Modlitba za oběti V době, kdy je naše zboží poskytováno před Pánovou přítomností, je to velmi důležité.

Oběti mohou být ponechány na oltáři nebo ve skladu kostela, nebo je můžeme dát přímo konkrétní osobě, ale vždy musíme mít na paměti, že Pán si zaslouží část našich finančních zisků. 

Modlitba za oběti

 To je princip, který vidíme v Bibli a který přináší nespočet požehnání do našich životů. Při obětování dáváme milost, co přijímáme z milosti, a mělo by se to dělat s radostným srdcem, protože to je dárce, který Pán žehná. 

1) Modlitba za oběti a desátky

"Nebeský otec,
Dnes přinášíme naše nabídky toho nejlepšího z našich příjmů a naší produkce.
Vyčlenili jsme část našich zisků v poměru, s jakým jste nás prosperovali. 
S radostí se podívejte, co vám v tento den nabízíme.
S našimi rty jsme slíbili, že vám budeme sloužit, a proto vám dobrovolně přinášíme naše nabídky.
Chápeme, že je to vážný okamžik před vámi, a s úctou zacházíme s tím, co dnes přinášíme.
Bože, vzdáváme slávu díky tvému ​​jménu; Proto přinášíme tyto nabídky a přicházíme k vašim soudům.
Děkujeme vám za zdokonalení a očištění našich životů, protože dnes chápeme, že tyto nabídky jsou nabízeny spravedlivě podle vaší velikosti a vaší svrchovanosti. 
Může být pro vás projev našeho uctívání příjemný.
Svou slávou dáváme vaše jméno, když přinášíme naše oběti a přicházíme před vaši přítomnost; zbožňujeme tě, Pane!
Dnes se budeme těšit, že jsme přispěli dobrovolnými nabídkami, protože to děláme celým srdcem.
Ve jménu Ježíše
amen
"

Modlete se za tuto modlitbu za oběti a desátky s velkou vírou.

Může vás zajímat:  Modlitba, aby mi zavolala

Oběti a desátky jsou biblickým principem, který je vytvářen pouze zjevením, protože je často věcí kritiky, kdo má tyto zásady a uplatňuje je ve svém každodenním životě.

V Bibli vidíme, že lidé, kteří ukládají své desátky, jsou prosperujícími lidmi v každém smyslu života. 

Oběti mohou být vše, co pochází z našeho srdce, ale desátky, které patří Pánu, tvoří deset procent našich zisků, ať už peněžních nebo jiných.

Slovo nás učí, že Bůh nás pohrdá pohlcovačem, pokud se podřizujeme vydáváním desátků včas a srdcem plným radosti. 

2) Modlitba k Bohu

"Pane, děkuji za vše, co jsi mi dal, za vše, co jsi mě donutil růst.
Vím, že někdy vám nejsem moc vděčný, ale tentokrát to budu.
Všechno, co jsem dnes sklízel, se díky tobě rozrostlo.
Udělali jste ze mě lepšího člověka.
Děkuji za vaši rodinu, přátele, blízké lidi.
Děkuji, že jsi mi dal ještě jeden den života, 
Ještě jeden den vás chválit a zbožňovat, milovat vás.
Bez tebe by to nebyl nikdo, děkuji Pane. 
Nikdy ti nemůžu splatit svůj dluh, zaplatit ti za všechno, co jsi mi dal.
Amen."

Nabídky, i když je necháme ve skladu nebo je dáme někomu jinému, je to ten samý Bůh, který ho přijímá v nebi a dá nám odměnu podle bohatství, které má sám ve slávě.

Může vás zajímat:  Modlitba za prodej domu

Je to výzva, abychom obětovali s veselým srdcem, protože slovo nám říká, že požehná veselému dárci, proto nemůžeme dát něco se srdcem plným hořkosti, ale spokojit se s tím, co dáváme.

3) Vzorová modlitba za oběti

"Pane
Dnes přinášíme naše nabídky a almužny k nejlepším z našich příjmů a produkce.
Odložili jsme část našich výdělků, 
ve stejném poměru, jaký jste nám dali při prosperitě.
Podívejte se s radostí a láskou, co vám v tento den nabízíme.
S našimi rty jsme slíbili, že vám budeme sloužit, 
Proto vám dobrovolně a nesobecky přinášíme naše nabídky.
Chápeme, že je to slavnostní okamžik před vámi,
a zacházíme se zdvořilostí a staráme se o to, co dodáváme dnes.
Bože, vzdáváme slávu díky tvému ​​jménu; 
Proto přinášíme tyto oběti a přicházíme do vašeho chrámu.
Děkujeme za změkčení, očištění a ochranu našich životů, 
protože dnes chápeme, že tyto nabídky jsou nabízeny spravedlivě podle vaší velikosti a vaší svrchovanosti.
Může být pro vás projev našeho uctívání příjemný.
Svou slávou dáváme vaše jméno, když přinášíme naše oběti a přicházíme před vaši přítomnost, uctíváme vás, Pane.
Dnes se budeme těšit z dobrovolných darů a almužen, protože to děláme celým srdcem.
Ve jménu Ježíše.
amen"

V tomto smyslu vidíme, že stejné Boží slovo je plné nesčetných příkladů. Jeden z nich a nejsilnější, kterého vidíme ve stejném Abrahamovi, který je známý jako otec víry, byl testován a byl schopen vysvobodit svého vlastního syna, pokud mu Pán ism nedal tele, aby ho obětoval. 

Může vás zajímat:  Modlitba k Svaté smrti za nemožnou lásku

Zde vidíme příklad poslušnosti, a tak existuje mnoho dalších, od nichž se můžeme učit důležitá učení po zbytek našeho života. 

K čemu je modlitba za oběti? 

Modlíme se v době obětování tak Pán žehnej skutku, který děláme. Být stejným Bohem, který znásobuje naše finance, vést nás, abychom ho dali tomu, kdo to potřebuje, a abychom vždy měli touhu v našich srdcích dávat oběť 

Je důležité vědět, že nabídky nejsou vždy v hotovosti, ale lze je dělat s čímkoli. Například je velmi časté vidět oběti ovoce a květin a Pán vše přijímá. 

Jak se modlit za křesťanské oběti?

To, jako  všechny modlitbyMusí to být z hlubin našich srdcí as plným vědomím toho, co děláme.

Mnohokrát, protože nabídka je něco fyzického, nejsme si vědomi toho, že je to duchovní akt, a to je zásada, na kterou nemůžeme žádným způsobem zapomenout, protože to je sám Bůh, který přijímá naše oběti a který nám dá odměnu podle svého bohatství v sláva 

Modlitba za mocné oběti a desátky je ta, která se koná s vírou, věříme, že nás Bůh naslouchá a že on sám je tím, kdo nám dává odpověď na to, o co žádáme, ať už fyzického nebo duchovního, musíme se vždy modlit z duše a spojovat přímo s Bohem každého mocného stvořitele a vlastníka všech věcí .  

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař