Modlitba svatého Ignáce z Loyoly

Modlitba k svatému Ignáci z Loyoly Je velmi silný, protože od té doby, co byl na této zemi, bylo pro něj hlavní věcí vždy věřit a pomáhat druhým.

Proto dosáhl velkých věcí kromě toho, že byl vroucím věřícím Božímu slovu a praktikoval křesťanskou doktrínu. Byla to mocná víra, která mu vždy pomohla až do posledního dechu, aby mohl činit vůli Pána.

Nyní je katolickým kostelem blahoslaveným a kanonizovaným svatým kvůli velkým zázrakům, které udělil i poté, co opustil tuto zemi.

Služebník slova kreativního Boha, který se dnes stává naším spojencem, aby nám pomohl ze špatných situací.

Ať už potřebujeme jakoukoli potřebu, San Ignacio de Loyola má jistě pomoc ve svých rukou, aby nám ji poskytl.  

Modlitba svatého Ignáce z Loyoly Kdo je to? 

Modlitba svatého Ignáce z Loyoly

Historie nám říká, že Ignacio de Loyola se narodil v roce 1491. Udělal vojenskou kariéru, jak to bylo zvykem jeho rodiny. Trpěl však zraněním, které mu bránilo v pokračování ve vojenských studiích, a tak se stal věrným věřícím křesťanské víry. 

Začal dělat nějaké duchovní ústupy a rozhodl se přidat do tréninku další cvičení a to bylo, když ho začali kritizovat ostatní, kteří se řídili jediným modelem tréninku. Po mnoha procesech, které musely projít, začalo Ježíšova společnost což je organismus dnes funguje ve všem svět

Zemřel Roma v roce 1556 byl blahořečen v roce 1609 a poté kanonizován v roce 1922. 31. července mu bylo uděleno oslavy jeho narození a je připomenuto po celém světě.     

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Janu Nepomuckému

Modlitba svatého Ignáce z Loyoly k odcizení lidí

Ó, Nejsvětější Panno, vznešená a nebeská matka, která se svým mateřským světlem inspirovala, svatý Ignác z Loyoly, následovat cestu kněžské služby, zasvětit svůj život svou duchovností a sloužit jako dílo a příklad lidstvu „Žádám vás, pokorně, odpusťte mé chyby a dovolte mi velkou oddaností, kterou vám vyznávám, aby mě svatý Ignác z Loyoly chránil síla víry, odstraňování lidí z mého prostředí, kteří mi chtějí jen ublížit, prosím vás, abyste je udrželi na mé straně a dali jim vědět, že je pro ně lepší konat dobro. Amen.

Pokud chcete lidi přesunout pryč, to je Modlitba svatého Ignáce z Loyoly správně.

Poté, co prošel vírou, prošel San Ignacio de Loyola několika perzekucemi, stal se přeživším.

Silný, bojovník a dodnes příklad svatosti navzdory mnoha situacím. Může nám pomoci stát pevně v obtížných situacích.

Buď vyhnat nepříjemné lidi, špatné energie, špatné situace nebo cokoli, co krade náš mír.

Musíte jen věřit, že má moc se za nás obhajovat před nebeským otcem, a tak se situace nebo člověk úplně vzdálí od našich životů. 

Modlitba sv. Ignáce z Loyoly proti nepřátelům 

Nejsvětější otec svatý Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryšstva Ježíšova; vybrán mezi tisíci, aby šířili slávu Boží do všech koutů světa; nejvýznamnější muž všech druhů ctností ...

Ale zvláště v čistotě úmyslu, s nímž jste vždy toužili po větší slávě Boží; význačný hrdina pokání, pokory a obezřetnosti; neúnavný, stálý, nejoddanější, nejpodivuhodnější; nejúžasnější lásky k Bohu, nejživější víry a nejsilnější naděje ...

Raduji se, můj milovaný Otče, že tě vidím obohaceno tolika a tak významnými výsadami, a žádám tě, abys oslovil všechny své děti, ducha, který tě povzbudil, a ke mně takový vznešený úmysl, že i v těch nejmenších věcech hledám čistě Boží slávu, v napodobování vaší, a tímto způsobem se mi podařilo být vaší společností ve slávě.

amen

Modlete se modlitbou sv. Ignáce z Loyoly proti nepřátelům s velkou vírou.

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Janu z Avily

Nepřátelé existovali od počátku stvoření a San Ignacio de Loyola je nechal a vyšel vítězem všech situací, kterými prošel, žádná z nich nebyla snadná.

Proto se ho ptám zejména ve větě proti nepřátelům Svatý Ignác z Loyoly nám může pomoci vyřešit mnoho situací, které je lidsky obtížné překonat.

Modlitby vytvořené s vírou jsou mocné a když jsou cíle dobré a modlitba vylíhne jako výkřik od duše v nouzi, není nic, co by nám mohlo přinést.  

Modlitba ochrany 

Slavný svatý Ignác z Loyoly, zakladatel Ježíšovy společnosti a můj zvláštní právník a ochránce!

Jelikož jste tak vysoko v nebi za to, že jste vykonali svá díla k větší cti a slávě Boží, bojujete s nepřáteli Církve, bráníte naši svatou víru a rozšiřujete ji prostřednictvím svých dětí po celém světě ...

Oslovte božskou zbožnost, pro nekonečné zásluhy Ježíše Krista a přímluvu jeho slavné Matky, úplné odpuštění mých hříchů, účinnou pomoc milovat Boha a sloužit mu s veškerým úsilím od nynějška, pevností a stálostí na cestě ctností, a radost z umírání v jeho přátelství a milosti, vidět ho, milovat ho, užívat si ho a oslavovat ho ve vaší společnosti po celá staletí.

Amen.

Líbilo se vám modlitba San Ignacio de Loyola?

Věděl, jak udržovat a chránit víru a svá přesvědčení i v těch nejhorších okamžicích, což z něj dělá ochránce křesťanské církve.

K němu můžeme modlitby požádat o ochranu v těžkých dobách buď pro nás, nebo pro naši rodinu obecně. 

Může vás zajímat:  Modlitba ke svatému Františku Saleským

Všechny ty situace, které způsobují neklid, by měly být ponechány před jeho přítomností, aby nám mohl pomoci. 

Odvrátit špatné sousedy 

Svatý Ignác z Loyoly, věrný svatý katolické víry, který ji chránil před křivou rétorikou, apostazí a pokryteckou kacířstvím, že nad katolicismem byl vztyčen. kdo prosazoval jejich zlomu nad církví, prosím vás, zbavte lidi ze špatného života ode mě, odvezte špatné sousedy, odeberte mé nepřátele z mé cesty, Svatý Ignác z Loyoly, svatý oddaný Ježíše Krista, k vaší dobrotě a Milost, kterou odevzdám. Amen

Pokud chcete odjet špatné sousedy, musíte se modlit za Svatého Ignáce z Loyoly.

Sousedé se mnohokrát stávají naší rodinou, protože v mnoha situacích jsou nejbližší, jaké máme.

To může být dobrá věc, protože mít někoho blízkého nikdy není, ale když jsou špatní sousedé, všechno se komplikuje. Jsou to lidé, kteří se stanou našimi nepřáteli a kteří vždy znemožňují náš život.

Modlete se, to by mělo být vždy naší jedinou obranou i v těch situacích, které nevíme, co dělat.

San Ignacio de Loyola můžete nám pomoci odvrátit ty špatné sousedy které přišly změnit klid našich životů a všech lidí kolem nás.

Špatné vlivy, které zaplňují celou komunitu negativními energiemi, které musíme opustit, než způsobí další poškození celé harmonie životního prostředí.

musíme požádejte je, aby odešli, aniž by způsobili jakékoli škody, bez zanechání svých vlivů a odebrání všech negativních energií, silná modlitba, která nám bude vždy pomáhat. 

Mohu říct 4 věty?

Můžete a musíte.

Musíte jen mít víru ve své srdce. Faith přiměje všechny, aby fungovaly.

Musíme vždy věřit v sílu modlitby sv. Ignáce z Loyoly odvrátit lidi a nepřátele.

Můžete si tedy být jisti, že budete mít vždy božskou pomoc.

Další modlitby:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař