Modlitba za svatého Martina z Porres

Modlitba za svatého Martina z Porres, je mocná zbraň v rukou lidí, kteří udržují silnou a zdravou víru. modlitba San Martin de Porres Představuje spasení v mnoha lékařských případech a zahrnuje lidi barvy.

Když byl naživu, bylo to užitečné pro ty, kteří byli hospitalizováni se závažnými zdravotními problémy. 

San Martín de Porres je velmi oblíbeným světcem v Jižní Americe kvůli mnoha zázrakům, které mu byly připisovány dlouho před jeho blahorečením. 

Modlitba k Saint Martin de Porres Kdo je Saint Martin de Porres? 

Narodil se v Limě, Peru v roce 1579, je nejstarší ze dvou bratrů, jeho peruánského otce a jeho matky, ženy barvy pleti narozené v Panamě.

Když ho jeho otcovská rodina nepřijala, byl ve vazbě paní Isabel García, která žila v San Lázaru, ve městě obývaném barevnými lidmi.

V raném věku začal trénovat jako lékárník a odtud začal své velké učení v svět Medicíny. 

Začal svou náboženskou přípravu v dominikánském klášteře Panny Marie Růžencové ale byl velmi odmítnut kvůli mulatskému tónu jeho barvy kůže.

Modlitba za svatého Martina z Porres

Martin však ve svých praktikách zůstal pevný, brzy se účastnil modliteb a nezanedbával žádnou ze svých činností a stal se příkladem pro ostatní. 

Může vás zajímat:  Modlitba sv. Mikuláše z Bari

Jeho dar pro uzdravení byl viděn u lidí a zvířat, všichni pacienti, kterým Martin léčil, byli uzdraveni, v mnoha případech okamžitě.

To mu vyneslo nějakou slávu a už nemocní se chtěli postarat o něj.

Říká se, že kromě dárku uzdravení mu byli uděleni i jiní, například dar jazyků a dokonce i dar létání. 

Modlitba za San Martín de Porres za zvířata 

Požehnej vám všemohoucí Bože, stvořitel všech živých bytostí.

Pátý a šestý den stvoření jsi vytvořil ryby v mořích, ptáky ve vzduchu a zvířata na Zemi.

Inspirovali jste San Martín de Porres, abyste považovali všechna zvířata za své bratry a sestry. Žádáme vás, abyste toto zvíře požehnal.

Síla vaší lásky dovolte [zvířeti] žít podle vaší touhy.

Vždy chválen za veškerou krásu svého stvoření. Blahoslavení, Všemohoucí Bože, ve všech svých tvorech!

Amen.

Modlete se za modlitbu za svatou Martin de Porres za zvířata s vírou.

Zeptejte se na zdraví našich domácích mazlíčků je to akt lásky že mnoho lidí si myslí, že je ztráta času.

Naši mazlíčci a ti, kteří jsou v pouličním stavu, bez ohledu na jejich plemeno nebo zvíře, každý z nich má pomocníka v San Martín de Porres, který jim může poskytnout zdraví, aby mohli mít zdravý život. 

Modlitba za nemocné San Martín de Porres 

https://www.youtube.com/watch?v=7QSB2adh43I

Milý San Martin de Porres.

Světlo skromné, svaté nesmírné víry, které vám Bůh udělil, aby vytvořil nepředstavitelné zázraky, dnes k vám přicházím v této potřebě a zármutku, který mě ohromuje.

Buďte mým ochráncem a mým lékařem, mým přímluvcem a mým učitelem na cestě lásky k Kristu.

Vy, kteří jste pro lásku k Bohu a ke svým bratřím byli vždy neúnavní v pomoci těm, kteří to potřebují, natolik, že je známo, že Bůh vám udělil moc být současně na různých místech, poslouchejte ty, kdo obdivují vaše ctnosti, pro lásku ke Kristu.

Věřím ve vaše mocné spojení s Bohem, takže když se přimlouvám před Pánem, že před čistými dušími jako ty budeš dobrota, budou mé hříchy odpuštěny a budu osvobozen od zla a neštěstí.

Oslovte svého ducha lásky a služby, abych vás mohl láskyplně posloužit svým bratřím a činit dobro.

Co objevím, když vy, jak se daří ostatním, jsou mé úlevy uvolněny.

Kéž by byl váš skromný příklad toho, že jste sami, vždy na posledním místě, pro mě světlo, abych nikdy nezapomněl být skromný.

Kéž by vzpomínka na vaši velkou víru, že ten, kdo je schopen uzdravit, vzkřísit a udělat tolik zázraků, byl pro mě ve chvílích pochybností, trvalá milost, která naplňuje mé srdce ohněm bezpodmínečné lásky ke Kristu.

Nebeský Otče, díky zásluhám svého věrného služebníka Svatého Martina, pomoz mi v mých problémech a nenech mě zmást mou naději.

Pane, náš Ježíši Kriste, který řekl: „Zeptejte se a dostanete“, pokorně vás prosím, abyste na přímluvu svatého Martina de Porres slyšeli tuto prosbu.

Ptám se z lásky, udělej mi milost, zeptám se, jestli je to pro dobro mé duše.

Žádám to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

Tato modlitba svatého Martina de Porres za nemocné je zázračná!

Může vás zajímat:  Modlitba k Panně z Fatimy

Vždy projděte chorobou Je to jeden z nejtěžších procesů, ke kterému dochází každá živá věcU lidí je synonymem smrti, protože mnoho nemocí vědecky neléčí. 

Existuje však silná zbraň, kterou je víra, která funguje skrze modlitbu.

Můžete kdykoli požádat o uzdravení jakékoli nemoci, svatí a zejména San Martín de Porres jsou ochotni pomoci nám a poskytnout nám uzdravení našich těl nebo člena rodiny nebo přítele, který zázrak potřebuje. 

Kdy se mohu modlit?

Modlitby lze provádět kdykoli bez ohledu na místo nebo stav.

Někteří lidé obvykle dělají rodinný oltář, kde ráno a po celý den vznášejí modlitby, rodiny, které se spolu modlí, to raději dělají během snídaně, čímž zajišťují požehnaný a chráněný den. 

Udělejte věty v novénách nebo se modlete el rosario dokončit San Martín de Porres může být rozdíl vidět zázrak v našem životě.

To vše však musí být provedeno v přesvědčení, že bude pozorný, aby nás naslouchal za všech okolností, pokud ne, pak ztrácíme čas, protože modlitba nedosáhne ani střechy domu.

Je to mocná zbraň, ale věděl jsem, jak ji používat a především, vždy si pamatujte, že vám děkuji za zázrak, který jste nám dali.

Doufám, že najdete modlitbu San Martin de Porres, kterou potřebujete.

Další modlitby:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař