Modlitba požehnání

Modlitba požehnání musí to být nepřetržitě v našich ústech, protože s ním můžeme kolem nás založit plot, kde jsou pozitivní věci ty, které mohou vstoupit. 

Slovo Boží nám vysvětluje, že Boží požehnání nepřináší žádný smutek, a to je klíčové pro určení, která požehnání pocházejí od Boha a která nikoli. V tomto případě můžeme požehnáním modlitby poděkovat, požehnat sobě nebo jiné osobě a uznat Boží sílu v našich životech. 

Modlitba požehnání

Požehnání jsou výhody, které všichni chceme nebo chceme v našich životech přijímat.

Modlitba požehnání

Mnohokrát je dostáváme sami a dokonce i bez toho, abychom si to uvědomovali, a poté je musíme o ně požádat nebo s nimi bojovat. V tomto smyslu se modlitba požehnání stává silnou zbraní, kterou můžeme kdykoli použít. 

1) Modlitba k přijímání všech druhů požehnání

"Pane,
Žádám tě, abys mi žehnal,
žehnej všemu, čeho se mé ruce dnes dotknou,
Požehnej také mé práci a pomoz mi dělat to správně, ne dělat chyby.
Požehnej všem mým spolupracovníkům;
Otče, žehnej každému z mých myšlenek a pocitů,
aby se nemysli nebo necítili špatně,
takže všechno ve mně je jen láska;
žehnej každé mé slovo,
nemluvě o věcech, které mohu později litovat.
Pane
Žehnej každou sekundu mého života,
abych s tím mohl vzít tvůj obraz a slovo všem těm, kteří to potřebují.
Požehnej mi, Pane, abych mohl být ve tvém obrazu a podobě,
přinést pozitivní věci všem lidem
které mě obklopují, a tak, že jste všichni požehnáni.
Můj pane,
Žádám vás, aby vás každý požehnal v mém srdci,
Ducha svatého a Panny;
Amen. “

Požehnání v lásce, zdraví, peníze, rodiny, práce, podnikání, pro člena rodiny, pro děti a dokonce i každodenní opouštění našeho domu, požehnání jsou nezbytná ve všech oblastech našeho života.

Může vás zajímat:  Modlitba Kristovy krve

Je důležité, abychom věděli, jak založit rodinný nebo osobní princip, aby se tato modlitba prováděla denně nebo dokonce jednou týdně. Můžeme to také naučit našim dětem a rodině a tímto způsobem posílit víru rodiny a strávit s nimi kvalitní čas. 

2) Modlitba za požehnání dne

Blahoslavený všemocný otec,
Děkuji vám za tento nový den,
protože s narozením slunce, s mým probuzením as mou touhou po něm,
Mám šanci být vám blíže, být lepším serverem, než jsem byl včera.
Děkuji za rodinu, do které jsi mě dal,
pro své přátele, kteří mě vedou dobře
a vše, co vede po cestě k vám, což v mém životě představuje něco pozitivního.
Oslavte svým Duchem svatým, Pane,
každý z mých kroků, abych byl příkladem tvého dobrého srdce
všem, kteří najdou cestu.
Oslavte svým Duchem svatým, Pane,
můj jazyk, moje rty a můj hlas,
takže jsou obhájci vašeho slova a jeho vysílači.
Roztřiď svou krev v mých rukou, Pane,
Kéž je naplní vaše božská poslušnost, aby mé požehnání bylo požehnáno.
Kéž se moje srdce dotkne tvé radosti a je univerzální řetěz vědět, že jsem tvůj věrný služebník,
a tak být nástrojem vašeho božského míru.
Dal jsem vám do rukou všechno, čím jsem dnes a co budu,
abys mě utvářel podle svého image a preferencí,
takovým způsobem, jak je vám podobný, kvůli vašim lidem,
a aby vaše jméno mohlo být oslaveno na každém místě, kde kříží.
Žádám to ve jménu Otce, syna a Ducha svatého.
Amen.

Tato modlitba požehnání dne je prostě úžasná.

Může vás zajímat:  Modlitba spravedlivého soudce

La požehnání dne je něco, s čím musíme denně bojovat. Ideálně to udělejte ráno, aby byl celý den požehnán. Někteří lidé obvykle zapálí speciální svíčku, aby tuto modlitbu provedli, ale lze ji provést kdykoli a kdekoli. 

Příklad modlitby Padre Nuestro který vidíme v Bibli, nás učí, že o svůj chléb musíme prosit každý den a že chléb také symbolizuje všechna požehnání, o která můžeme žádat, nebo dokonce ta, o kterých nevíme, co potřebujeme, ale Pán je ví. 

3) Modlitby Božích požehnání

"Děkuji Bohu za to, že mi dal požehnání mít ještě jeden den,"
Děkuji vám, protože dnes mohu znovu vidět, jak skvělé je vaše stvoření a láska.
Dnes jsem šťastný člověk,
štěstí a vděčnost za novou příležitost vzít si den plný míru,
Láska, ochrana a co je nejdůležitější, váš průvodce.
Pane, dej mi sílu překonat všechny překážky, které se mi dostanou do cesty,
udělej mě statečným a silným jako jsi ty,
Nechte svou lásku pokrýt celý můj život a všechny ty kolem mě a na mé cestě.
Nebeský otec,
Každý den, který začíná, se modlím, abys mě poslouchal a reagoval svou velkou štědrostí a laskavostí.
Vím, že tě má duše potřebuje každý den, a udělíš mi všechna požehnání.
Ve jménu Ježíše
Amen. “

Jedním z kroků, které přijímáme v našich oddaných modlitbách, musí být modlitba požehnání od Boha a požehnání jména Boží a požádat ho, aby nám žehnal.

Může vás zajímat:  Modlitba k Nejsvětější Trojici

Boží požehnání jsou nejprve přijímána v duchovní říši a pak fyzicky To je způsob, jakým musíme bojovat za to, co chceme získat, a toho můžeme dosáhnout pouze v duchu. 

4) Modlitba za poděkování Bohu za všechna požehnání

Vděčnost je hodnota, která se postupem času a starostí révy zdá být ztracena, ale dobrý pán v jeho slově nám říká, že bychom měli být vděční.

Existuje příběh jednoho z Ježíšových zázraků, když uzdravil deset malomocných a jen jeden se vrátil k poděkování, ostatní prostě šli užívat života se zcela zdravým tělem, to nás učí, jak nevděční se můžeme stát pouze deset se vrátí, to by mělo být my, vždy mějte na paměti díky Bohu za požehnání, která od něj dostáváme. 

Jen otevírání našich očí do nového dne, dýchání a mít rodinu, jsou malé věci, které mnohokrát zapomínáme poděkovat Bohu. Naučme se být vděční a každý den modlitbu poděkování za všechna požehnání, která jsme dostali 

Je tato modlitba požehnání opravdu mocná?

Silná modlitba je ta, která se provádí vírou, protože je to jediný povinný požadavek naše modlitby Být slyšet.

Žádáme-li pochybnosti nebo sobectví, nevěříme, že nám Pán může dát to, o co žádáme, je to prázdná modlitba, která nesplní svůj účel. Bez víry není možné potěšit Boha, slavné učení, které je v Bibli, na které si musíme vždy pamatovat. 

Při modlitbě modlitby za požehnání dne Bohu a přijímání všech druhů požehnání máte vždy hodně víry.

Další modlitby:

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař