Modlitba za nalezení ztracených věcí Je to velmi důležité, protože mnohokrát se ocitneme v situacích komplikovaných některými věcmi, které se nám ztratily, jako jsou klíče od domu nebo důležitější věci, jako jsou peníze. 

Pravda je taková, že tato modlitba nám může pomoci nejen najít to, co jsme ztratili, ale také zůstat v klidu uprostřed celého procesu hledání, protože to může být napjatá chvíle, kdy obvykle chybí trpělivost a klid, ale že Skrze modlitbu se můžeme vzpamatovat a účinně jednat. 

Modlitba za nalezení ztracených věcí Co je svatým? 

Modlitba za nalezení ztracených věcí

San Antonio Mnoho lidí je známo jako svatý ztracených věcí, protože on sám, když byl naživu, byl svědkem některých událostí, které byly pro lidskou ruku velmi obtížné.

Život tohoto svatého je zázrak od začátku do konce a za to vše se stal velkým pomocníkem lidí, kteří čelili problémům se ztrátou nějakého zboží. 

Další z modliteb, které lze v těchto případech provést, je San Cucufato, protože to byl kazatel evangelia na odlehlých místech, kam se téměř nikdo neodvážil jít.

V něm se začaly ukládat modlitby, protože se spolu se San Antonio stal mocným pomocníkem a jeho odpovědi jsou tak přesné a konkrétní, že přicházejí jako překvapení. 

1) Modlitba za San Antonio ztratila věci

«Svatý Antoníne, slavný Boží služebník, známý svými zásluhami a mocnými zázraky, pomoz nám najít ztracené věci; dejte nám svou pomoc při zkoušce a osvěžte naši mysl při hledání Boží vůle.

Pomozte nám znovu najít život milosti, který náš hřích zničil, a vést nás k slávě slibované Spasitelem.

Žádáme to o Krista, našeho Pána.

Amen."

Tuto modlitbu lze provést kdykoli nebo v situaci, protože San Antonio vždy věnuje pozornost požadavkům svého lidu a pokud žádá konkrétní zázrak, odpověď přichází mnohem rychleji.

Pamatujte, že modlitby jsou mocné a že se stávají tajnou zbraní, kterou můžeme kdykoli použít, protože jediným požadavkem je víra.

2) Modlitba za nalezení ztracených věcí San Cucufato

"Ztratil jsem se." (řekněte ztraceni)„Chci to obnovit, a pokud nezemřu dříve as tímto uzlem si udělám vaše koule ato, San Cucufato, a svázaný zůstane, dokud (řeknu ztracené) do svých rukou se nevrátím. Amen “

San Cucufato je jedním z nejmocnějších světců, na kterého se můžeme obrátit ve chvílích skutečného zoufalství a úzkosti, když nenajdeme své věci.

Bez ohledu na to, jak obtížné je to, o co žádáme, jsou to mocné modlitby, které lze kdykoli udělat. 

3) Modlitba k nalezení ztracených nebo odcizených věcí

«Ó, věčný Bože a mocný Otče, Pane nebe a země, který se prostřednictvím Ježíše Krista, svého Syna, projevuješ chudým prostým a pokorným, děkujeme ti, protože jsi požehnaného svatého Aparicia naplnil svou láskou, takže žít s jednoduchostí srdce aspirujícího na nebeské dobro.

Udělte, že jeho přímluvou dosáhneme toho, o co žádáme, aby nám jeho mocná ruka co nejdříve doručila to, co jsme od nás ztratili nebo byli ukradeni:

(opakujte, co chcete obnovit)

Otče, chválíme vás a žehnáme vám a děkujeme vám, protože víme, že nás posloucháte a že vaše milosrdenství nemá konec, prosíme vás, abyste respektovali naše prosby a pomohli nám v těch, o něž se žádáte, takže abychom utěšovali naše utrpení a přemýšleli nad zázraky vaší moci.

Žádáme vás také, abyste posílili naši víru a lásku tak, aby vás po vzoru modlitby a oddanosti požehnaného Svatého aparicia neustále chválili.

Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen."

Tato modlitba k nalezení ztracených nebo odcizených věcí je velmi silná.

Boží slovo nás učí, jak se modlitV jeho pasážích vidíme nespočet příkladů víry, kde se jen jednou modlitbou podařilo získat úžasné zázraky.

Proto bychom neměli modlitbu odmítnout, protože je velmi mocná. Jediná věc, která se žádá o modlitbu, aby získala odpověď, která je požadována, je udělat to s vírou a věřit, že to, co žádáme, bude uděleno. 

Existují lidé, kteří jsou zvyklí dělat modlitby několik dní nebo určitou hodinu, ale pravdou je, že to záleží na tom, co si každý člověk ve svém srdci zařídil, protože to je nejdůležitější věc. 

Mohu zapálit svíčku, když se modlím?

Otázka svíček je velmi důležitá a odpověď na tuto otázku zní velmi dobře.

Svíčky samy o sobě nejsou mocné, ale pomáhají, aby celé prostředí bylo příznivější a aby byly přijímány jako oběti pro naše svaté, protože jejich použití vyžaduje investici, která, i když minimální, je brána v úvahu jako akt Víra a kapitulace

Kdy se mohu modlit modlitbou, abych našel ztracené věci?

Modlitby se mají konat kdykoli a kdykoli je to potřeba.

Není konkrétní čas To je ideální, ale existuje mnoho lidí, kteří říkají, že ranní modlitba je mocná.

Být schopen modlit se kdekoli a kdykoli se modlitba stane naší nejlepší zbraní, můžeme být v autě, v práci, v našem domě nebo na nějakém setkání a modlit se s myslí a srdcem a tato modlitba za nalezení ztracených věcí je stejně mocné jako to, co se děje v kostele.

Další modlitby: