Modlitba Kristovy krve

Modlitba Kristovy krve. Mezi všemi prvky, které máme v katolické církvi, je Kristova krev jednou z nejsilnějších, a proto existuje modlitba ke Kristově krvi.

Je to prvek, který dodnes žije, protože je stále v zraněných rukou vzkříšeného Ježíše Krista. Naše víra udržuje obraz Ježíše naživu na kříži, kde jeho krev teče pro lásku k lidstvu.

Ať už máme jakoukoli žádost, věříme, že Kristova mocná krev má dost síly, aby nám poskytla to, o co žádáme.

Modlitba se dá dělat kdekoli a vše, co je potřeba, je mít víru, že se nám zázrak uděluje.

Je modlitba Kristovy krve mocná?

Modlitba Kristovy krve

Všechny modlitby k Bohu jsou mocné.

Pokud se modlíte s vírou, budete mít vše, co hledáte.

Věřte a věřte v síly našeho Pána Ježíše Krista.

Krevní modlitba Kristova za děti 

Ó můj otče, přicházím tě prosit a prosit, abys slyšel můj hlas, jsem zoufalý, přimlouvám se, aby se můj syn vzdálil od špatné společnosti a nespadl do konzumace drog, alkoholu, znovu se připojí škola, žádám tě celým svým srdcem o sílu krve Ježíše Krista, Pane, udělej mu znovu dobrého muže.

Pane, nebeský Otče, očistěte duši našeho syna, očistěte ho od zla, nenávisti, nenávisti, strachu, úzkosti, osamělosti, smutku a bolesti ... skrze vaši krev vás žádáme, abyste ho přeměnili v bytost, která miluje ostatní , veselý, klidný, laskavý, beze strachu, který přenáší lásku, bez úzkosti, plísní ducha, který ji chrání svou vzácnou krví.

Milosrdný Bože, ty, kdo znáš všechno, kdo vidí všechno, dej nám moudrost, protože jsme rodiče, kteří jsme a chceme být lepší, pomoz mi porozumět jim, víme, jak jsi starý a to je, když jsou více neklidní a / nebo vzpurní.

Oh, požehnaná krev Ježíše Krista vrhla Ježíše na našeho syna, vaši požehnanou a vyčištěnou krev, aby mu mohla dát sílu.

Ptám se tě z hlubin mého bytí.

Amen.

Můžete se modlit modlitbu Kristovy krve za děti se svým dítětem.

Děti s nejkrásnější věcí, která se nám mohla stát. Jsou plody naší lásky a my je přijímáme v tomto světě plném radosti s vírou, že pro ně v životě bude fungovat vše.

Může vás zajímat:  Modlitba spravedlivého soudce

Ale jsou chvíle, kdy my, jako rodiče, žijeme zážitky, které nejsou příjemné a to je doba, kdy může krev Kristus Stává se to naše jediná naděje.

Žádat o naše děti je nejodvážnější akt lásky, který můžeme udělat.

Modlitební krev Krista pro těžké případy 

Ó požehnaná Krev Ježíše Krista! Neposkvrněná, lidská a božská krev, umyj mě, očist mě, odpusť mi, naplni mě svou přítomností; Čištění krve, která dává sílu, zbožňuji vás ve vaší eucharistické přítomnosti na oltáři, věřím ve vaši sílu a sladkost, věřím vám, že mě chráníte před veškerým zlem a žádám vás z hloubi mé bytosti: pronikněte do mé duše a Vyčistěte to, naplňte mé srdce a vyhoďte ho.

Vzácná krev prolila na kříži a pulzovala v Nejsvětějším srdci Ježíšova, zbožňuji vás a vzdávám vám úctu k mé chvále a lásce a děkuji Pánu, vaší krvi a vašemu životu, protože díky nim jsme byli spaseni a získali jsme obranu před Všechno špatné kolem nás.

Ó Ježíši, který mi dal drahocenný dar tvé krve, a na Kalvárii, s odvahou a velkorysým odevzdáním, jsi mě očistil od všech skvrn a nalil si cenu mého vykoupení; Ó Kristu Ježíši, který na oltáři je můj život, ty mi komunikuješ život, jsi zdrojem všech známých milostí a velkým Božím darem jeho dětem, jsi nám zkouškou a zaslíbením Věčné lásky.

Oceňuji všechny příležitosti, ve kterých jsem byl spasen a chráněn tvou silou a silou, která mě udržuje v jistotě absolutního porozumění mým slabinám, mé zranitelnosti a tvé schopnosti mě chránit před zlem, které mě obklopuje, číhající ďábel, který nás vždy obléká za naše silné stránky a možnosti.

Děkujeme, že jste královskou krví, která osvobozuje náš život od temnoty a od nástrojů zla, které nám často ublíží.

Amen.

Krv Kristova vyklíčila v okamžiku, kdy dal svůj život za lásku k lidstvu a v něm je Boží moc soustředěna, aby nám poskytla zázraky, které potřebujeme.

Mohou to být těžké požadavky. Skutečné zázraky, kde může působit pouze nadpřirozená síla a která může být mocí Krev Kristovy.

Tuto modlitbu lze provést společně s rodinou nebo přítelem, důležité je vědět, že musíme věřit, to je záruka toho, že je modlitba účinná. 

Modlitba ke Kristově krvi, aby vyloučila problémy 

Problémy ve většině případů zůstávají uvnitř nás a poškozují vás. Strávíme bezesné noci přemýšlením o problémové situaci, kterou máme, a to nám přináší fyzické důsledky, které jsou velmi nepříjemné. 

Být schopen vyloučit problémy mimo nás, z našich domovů a dokonce i mimo naše blízké příbuzné, je nezbytným aktem a v tom nám může pomoci Kristova krev.

Může vás zajímat:  Modlitby za křest

Modlete se s touto konkrétní žádostí a věřte, že Pánova odpověď je na cestě.

O ochraně krví Kristovou

Pane Ježíši, ve Tvém jménu as mocí Tvé drahé krve utěsňujeme každého člověka, fakta nebo události, skrze které nás chce nepřítel ublížit.

Silou Ježíšovy krve utěsňujeme všechny ničivé síly ve vzduchu, na zemi, ve vodě, v ohni, pod zemí, v satanských silách přírody, v hlubinách pekla a v svět ve kterém se dnes budeme pohybovat.

S mocí Ježíšovy krve přerušujeme veškeré zasahování a jednání zlého.

Žádáme Ježíše, aby poslal Požehnanou Pannu do našich domovů a pracovišť doprovázených Svatým Michaelem, Svatým Gabrielem, Svatým Raphaelem a celým jeho dvorem v Santos Angeles.

Sílou krve Ježíše pečetíme náš dům, všichni, kteří jej obývají (pojmenujte každého z nich), lidi, které mu Pán pošle, stejně jako jídlo, a zboží, které nám velkoryse posílá pro naše výživa

S mocí Ježíšovy krve utěsňujeme Zemi, dveře, okna, předměty, stěny a podlahy, vzduch, který dýcháme, a ve víře umístíme kruh celé své krve kolem celé naší rodiny.

S mocí krve Ježíše pečetíme místa, kde dnes budeme, a lidé, společnosti nebo instituce, se kterými se budeme zabývat (pojmenujte každou z nich).

S mocí Ježíšovy krve utěsňujeme naše hmotné a duchovní dílo, obchody celé naší rodiny a vozidla, silnice, vzduch, silnice a jakékoli dopravní prostředky, které budeme používat.

S vaší vzácnou krví utěsňujeme činy, mysli a srdce všech obyvatel a vůdců naší vlasti, aby v něm konečně vládl váš mír a vaše srdce.

Děkujeme Pánu za vaši krev a váš život, protože díky nim jsme byli spaseni a jsme chráněni před veškerým zlem.

Amen.

Gloria TV

Tato modlitba ochrany krví Kristovou je velmi silná!

Můžeme žádat, aby nás mocná krev Krista zakrývala jako plášť ochrany kolem nás, aby se nás zlý nedotkl. My ani naše děti, ani žádná z naší rodiny a přátel.

Jak se to stalo v nový zákon která posypala krev na překladech domů jako symbol ochrany, a to i vírou, o kterou dnes žádáme Kristova krev je posedlá u vchodu do našich domovů a o nás a ochraň nás před veškerým zlem.  

Může vás zajímat:  Modlitba požehnání

Modlitba za každý den

Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Vyvolávám silnou ochranu drahocenné vykoupení krve Krista, krále vesmíru a krále králů.

Ve jménu Boha Otce, ve jménu Boha Syna a ve jménu Boha Ducha svatého: S mocí krve Ježíše Krista Pána pečuji a chráním, chráním a pečeť, můj vědomý, bezvědomý, podvědomý, můj důvod, moje srdce, moje pocity, mé smysly, moje fyzické bytí, moje duševní bytí, moje hmotné bytí a moje duchovní bytí.

Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Všechno, co jsem, vše, co mohu, všechno, co vím a vše, co miluji, je zapečetěno a chráněno mocí Krev Ježíše Krista Pána. Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Pečetím svou minulost, svou přítomnost a budoucnost, pečetím své plány, cíle, sny, iluze, vše, co dělám, všechno, co začnu, všechno, co myslím a dělám, je dobře utěsněno a chráněno mocí Krev Ježíše Krista Pán. Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Pečetím svou osobu, svou rodinu, můj majetek, můj dům, svou práci, můj byznys, můj rodokmen, před a po, vše je zapečetěno a chráněno pomocí Síly krve Ježíše Krista Pána.

Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Schovávám se v ráně zraněné strany Ježíše, schovávám se v Neposkvrněném srdci Požehnané Panny Marie, aby mě nic a nikdo nemohl ovlivnit jejich zlostí, špatnými slovy a činy, svými špatnými přáními nebo svými podvody, aby mi nikdo nemohl ublížit v mém emocionálním životě, v mé ekonomice, v mém zdraví, s posláním jejich nemocí, s jejich nepřáteli, s jejich zlýma očima, drby a pomluvami, ani s magií, kouzly, kouzly nebo hexy.

Můj Bože, pomoz mi, Pane, pospěš si, abys mi pomohl.

Celá moje bytost je zapečetěna, vše kolem mě je zapečetěno a já ……. Jsem navždy chráněn Nejcennější krví našeho Vykupitele.

Amen, amen, amen.

Modlete se modlitba Krev Kristova pro každý den s velkou vírou.

Toto je zvyk, který nám pomáhá udržovat víru naživu v rodině a podporuje fyzickou a duchovní jednotu každého člena.

Ráno je možné představit nový den před přítomností všemocného Boha. Můžete provádět devětidenní větné sekvence nebo se spontánně modlit. Důležité je nepřestat to dělat.

Existují věky, kdy se víra jeví jako velmi snadno prolomitelná, a to je v těch okamžicích, kdy každodenní modlitby začnou přinášet ovoce. Požadovat, aby skrze Kristovu krev byla naše požehnání důležitá a mocná. 

Vždy věříme, že Kristova modlitba má moc.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař