Modlitba k Satanovi

Modlitba k Satanovi. Ze všech existujících modliteb můžeme říci, že modlitba k satanovi Pro mnohé se to počítá jako jedna z nejpodivnějších, a proto lidé cítí určitou línost vůči této modlitbě, ale pravdou je, že žádná modlitba nemůže být špatná, protože jsou to jednoduché duchovní činy, které se dělají ze srdce a jako ukončovací metoda pro situace, které by pomocí našich vlastních prostředků nebylo možné dosáhnout. 

Satan je spojován s temnotou, s temnými silami nebo přímo se zlem.

To vše je také součástí duchovního světa, který existuje, a my musíme mít znalosti, protože se jedná o realitu, z níž nemůžete uniknout. 

Modlitba k Satanovi. Kdo je Satan?

Modlitba k Satanovi

Jeho příběh můžeme získat v Božím slově, kde se říká, že to byl anděl z nebe, konkrétně ten, kdo čelil všemocnému a kreativnímu uctívání Boha.

Příběh vypráví, že Luzbel, který byl jeho jménem od začátku, byl plný hrdosti a začal si přát, aby i všechna uctívání, která byla učiněna v nebi, byla také pro něj. Kvůli tomu se věří, že byl andělem krásného vzhledu.

To vše vyvolalo bitvu na nebi, v níž Satan se ukázal být vyhnán démony kdo se domníval, že měl pravdu, a od té doby je spojen se světem temnoty.

Satan je bytost stvořená Bohem, která je plná negativních pocitů, a proto dostal svůj trest.

1) Modlitba k Satanovi za lásku a ovládnutí osoby

"Juste amancebo, amancibo, právě když jsi toho chlapce zkrotil, chci, abys mě miloval." (řekněte jméno osoby)Nenechávejte to na židli, v posteli nebo se ženou, která nemá klidný čas!

Luciferi, Lucifere, stejně jako jsi vedl čtyři tisíce duší do pekla, chci, abys mě vedl (řekni jméno osoby), pokud spí, nenechávej ho v klidu, jeho postel ho naplní bodláky a jeho polštář naplní Luciferovými kameny, ne nech to na pokoji!

S ďábelským ocasem, který je nejdelší, chci, abys mě přivázal (řekni jméno osoby); v tichých schůzkách nemají, dokud mi to nebude úplně sjednoceno.

Budiž."

Modlete se za modlitbu k Satanovi, aby ovládl osobu s velkou vírou.

Může vás zajímat:  Modlitba k přilákání muže

Láska je příliš důležitá pro lidi a to je důvod, proč s touto konkrétní modlitbou můžeme získat pomoc potřebnou k jejímu nalezení nebo obdržení jakékoli pomoci, aby se láska neodcházela z naší strany kdykoli.

Mohou být učiněny dlouhé účely sedmi nebo devíti dní a dokonce i pozvednutí zvláštního oltáře nebo obětování, ale to vše musí být provedeno s vírou v srdce. 

2) Modlitba k Satanovi za žádost o laskavost

"Nositel světla, nejmoudřejší a nejkrásnější z andělů, kteří byli utlačováni Bohem."

Ach, exilový anděl, který trpí nespravedlností! A to stále vypršelo, obnovujete síla a naděje na ztracené město, které nemá správný směr. Odpusť všem bytostem, které ve jménu Boha páchají ohavné hříchy, ó velký anděli, osvobozujeme se od pokrytectví.

Ó, ty, kdo znáš všechno, velký Angel Lucifer, který v životě dává Naději a chápe Boží nespravedlnosti.

Vy jste největší humanista, který jste bojovali proti tyranii, abyste nás osvobodili od znalostí a svobody, kterou život představuje.

Nikdo jiný nechápe lidskou bolest, kterou vy padlý anděl trpíte trestem velkého otroka.
Osvoboďte nás od zla, zbavte nás útlaku a dejte nám svobodu, za kterou jste spravedlivě bojovali ve jménu lidstva a stvoření.

Že není pokořen na křesle souděném podle toho, co žijí a mrtví, vede nás pod moralistickými nápady, jako jsou ty vaše, stávají se muži dobra a spravedlnosti, kteří mohou nést světlo, které dáváte.
Nezapomeňte na nás lidské bytosti, za které jsme vděční, jsme za vás, velký andělský filantrop.

Vy, kteří jste se svými velkými znalostmi ukázali bohatství velkého nositele světla a porozumění moudrosti, neopouštějte nás na milost otroctví a nespravedlnosti, abyste nám věděli, abychom se mohli osvobodit od útlaných řetězů, které nám Bůh dal, a přinutili nás nést.

Vděčný za tebe navždy Velký nositel světla Lucifer. “

Nic lepšího než modlitby žádat někoho, kdo měl přístup do duchovního světa, nějakou laskavost a v tomto Satanovi má výhodu.

Může vás zajímat:  Modlitba k San Antonio najít lásku

Tato modlitba to lze provést kdykoli to je nutné bez ohledu na to, co se děje kolem nás, protože je to čistě duchovní akt, ve kterém, pokud si přejeme, můžeme použít pouze naši mysl. 

3) Modlitba k Satanovi, aby přitahovala milovaného člověka

"Stejně jako Kaifáš, satan, Fierabrás a šéf pekla, kteří ovládají všechny, vládnou (jméno osoby, která se má svázat), mi přinesou toho beránka uvězněného pod mou levou nohou."

(Jméno osoby, která má být vázána) peníze v ruce a v mé ruce by neměly chybět, žízeň ani ty ani já neskončím, pistole a nůž nám nikdy neublíží, moji nepřátelé mě nebudou moci zkrotit. Vyhraju boj se silami zázračné černé kozy.

(Jméno osoby, která má být vázána) se dvěma tě vidím, se třemi tě chytím. S Kaifášem, satanem, Fierabrásem. “

V těch chvílích, kdy se milovaný člověk od nás vzdálil, když nás vzdálenost nebo problémy udržují odděleně od osoby, která se stala naší láskou, můžeme tuto zvláštní modlitbu vznést, aby se tato láska k nám v tuto chvíli vrátila. Přejeme si to. 

4) Modlitba za vyvolání satana, aby měl peníze

Mocný a velký temný anděl, plný moudrosti a ovládáte, co chcete.

Žádám vás, abyste se dnes za mě přimluvili a naplnili svůj život penězi, přeji si, aby pršelo přede mnou.

Víš, co to je kvůli druhým, takže cítím, protože peníze se pohybují všechno.

Dej mi tuto velkou touhu a budu tě následovat až do konce světa, pokud se mě zeptáš, budu s tebou.

Budu sledovat vaše kroky a vaši cestu, protože vím, že peníze nikdy nezůstanou po vašem boku a já budu bohatý.

Vím, že pro mě existuje mnoho uzavřených silnic a nemohu je otevřít, ale žádám vás o prosperitu.

Naplňte můj domov spoustou peněz, aby mé děti mohly žít jako králové pod vaší mocí.

Všichni se budeme držet vaší cesty, protože je to cesta úspěchu a to je to, co chceme.

Prosíme vás, abyste nás nechali být po vašem boku a nikdy se neodvrátili, protože jste Satanem našeho krále

Peníze jsou jedním z největších důvodů k obavám současné populace na celém světě, protože musíme uznat, že téměř všechno se nakupuje za peníze.

Může vás zajímat:  Modlitby za křest

V těchto chvílích kde procházíme obtížnými ekonomickými dobamiZvyšování modlitby s prosbou o peníze, abychom se dostali do našich rukou, může být duchovním impulsem, který je potřebný k tomu, abychom viděli nějaký finanční zázrak, který potřebujeme. 

Můžeme požádat o peníze, abychom se dostali do našich rukou, abychom mohli mít jasnost v době jednání, nebo aby štěstí bylo na naší straně a přesto je můžeme získat, všechny tyto modlitby jsou platné. 

Může mi modlitba ublížit?

Ne, věty samy o sobě nás nemohou ublížit.

Je však dobré zmínit, že by to mělo být provedeno s naprostou vážností a odpovědností, protože to, co požadujete, může ublížit jiné osobě, a v tomto smyslu bychom měli být mimořádně opatrní, abychom nám ublížili komukoli s našimi požadavky.

Musíme se starat o to, abychom věděli, jak žádat a také se posilovat, abychom přijímali Boží vůli, a neříkat rozmarné nebo sobecké modlitby. 

Využijte maximum síla modlitby k vyvolání satana.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař