Modlitba za nemocného psa Modlete se s vírou a pomozte uzdravit svého přítele

Modlitba za nemocného psa. Že psi jsou bezpochyby nejlepšími muži. Rodinám přinášejí radost a dobrý humor. Ale bohužel ne všechno jsou květiny. Jako živé věci onemocní, potřebují péči a vyvolávají obavy.

Modlitba za nemocného psa uklidní vás a vaši rodinu v této chvíli zoufalství. Váš pes je také stvoření Božím, a proto ho bude požehnáno, pokud o to požádáte s vírou a důvěrou.

Zde je několik modliteb, které pomohou vašemu malému příteli necítit bolest a uzdravit se rychleji.

Modlitba za nemocného psa

"Nebeský otče, pomozte nám, prosím, v době naší potřeby." Udělali jste z nás správce (jméno domácího mazlíčka). Pokud je to vaše vůle, obnovte prosím své zdraví a sílu.

Také se modlím za další potřebná zvířata. Kéž s nimi bude zacházeno s péčí a úctou, které si zaslouží celé jejich stvoření.

Blaze vám, Pane Bože, a svatý je vaše jméno na věky věků. Amen.

Modlitba za nemocného psa

"Drahý Pane, můj milý mazlíček a můj partner (jméno) onemocněli." Přicházím za vás a žádám o vaši pomoc v tomto okamžiku potřeby.

Pokorně žádám, aby to bylo stejně dobré a vodítko pro mého mazlíčka, jako tomu bylo u všech jeho dětí.

Kéž vaše požehnání uzdraví mého krásného společníka a dá vám mnoho krásnějších dnů, které můžeme společně strávit.

Kéž bychom byli požehnáni a uzdraveni jako součást tvé lásky. Amen!

Modlitba za uzdravení nemocného zvířete

"Všemohoucí Bože, který mi dal dar identifikovat ve všech tvorech vesmíru odraz světla tvé lásky; že jsi mi svěřil, pokorného služebníka Tvé nekonečné dobroty, stráž a ochranu tvorů planety; Dovolte mi, abych prostřednictvím svých nedokonalých rukou a svého omezeného lidského vnímání byl nástrojem, aby vaše božské milosrdenství dopadlo na toto zvíře.

To tě díky svým životně důležitým tekutinám mohu zabalit do atmosféry energizující energie, aby se vaše utrpení rozpadlo a obnovilo se vaše zdraví.

Kéž to bude podle vaší vůle, s ochranou dobrých duchů, které mě obklopují. Amen!

Modlitba na ochranu zvířat

"Milosrdnému Otci Bohu, který stvořil všechny bytosti, které obývají planetu, aby mohly žít v harmonii s lidmi, a mému strážci Andělovi, který chrání všechna zvířata, která se mnou v tomto domě žijí."

Pokorně vás žádám, abyste sledovali tato nevinná stvoření, vyhýbali se všem jejich zlému a umožňovali jim žít bezpečně a pokojně, aby vás mohli naplnit radostí a milovat po všechny mé dny.

Kéž je váš sen klidný a váš duch mě může vést do sféry krásy a míru v tomto životě, který sdílíme. “

Modlitba za uzdravení zvířete

Archanděl Ariel, kterému Bůh dal dar péče o všechna zvířata,

Archanděla Raphaeli, který obdržel Boží dar uzdravení, žádám vás, abyste v tuto chvíli osvětlil život této sladké bytosti (řekněte jméno zvířete).

Kéž milosrdenství Boží obnoví jeho zdraví, aby mi mohl znovu dát radost z jeho přítomnosti a obětavosti jeho lásky.

Dovolte mi, abych byl prostřednictvím mých rukou a mého omezeného lidského vnímání nástrojem Boží lásky, aby vás zabalil do atmosféry osvěžující energie, aby se vaše utrpení vybledlo a vaše zdraví se regenerovalo.

Kéž to bude podle vaší vůle, s ochranou dobrých duchů kolem mě. Amen.

Modlitba za nemocného psa, který se uzdravuje

"Nebeský Otče, naše lidské vazby na naše přátele z jiných druhů jsou úžasným a zvláštním darem od tebe." Nyní vás žádám, abyste našim zvířatům poskytli zvláštní rodičovskou péči a léčivou sílu k odstranění jakéhokoli utrpení, které mohou mít. Dejte nám, vašim lidským přátelům, nové porozumění naší odpovědnosti vůči těmto vašim tvorům.

Důvěřují nám, když vám důvěřujeme; Naše duše a jejich duše jsou spolu na této zemi a vytvářejí přátelství, náklonnost a náklonnost. Vezměte naše upřímné modlitby a naplňte nemocná nebo trpící zvířata světlem a silou, abyste překonali všechny slabosti v těle. Pane, konkrétně uvádím vaše potřeby (řekněte jméno domácího mazlíčka).

Jeho dobrota je spojena se všemi živými bytostmi a jeho milost teče ke všem jeho tvorům. Z našich duší dobrá energie, dotýkající se každého z nás odrazem jejich lásky.

Dejte našim zvířecím společníkům dlouhý a zdravý zvláštní život. Dejte jim dobrý vztah s námi, a pokud se Pán rozhodne, že je od nás vezme, pomůže nám pochopit, že už s námi nejsou, ale pouze se k Pánu přibližují. Udělejte naši modlitbu za přímluvu dobrého svatého Františka z Assisi, který vás poctil ve všech tvorech. Dejte mu moc dohlížet na naše zvířecí přátele, dokud nebudou ve věčnosti v bezpečí u Pána, kde doufáme, že se jednoho dne navždy připojíme. Amen.

Modlitba svatého Františka z Assisi za nemocná zvířata.

"Slavný San Francisco, svatý jednoduchosti, lásky a radosti."

V nebi uvažujete o nekonečných Božích dokonalostech.

Podívejte se na nás laskavě.

Pomozte nám v našich duchovních a tělesných potřebách.

Modlete se k našemu Otci a Stvořiteli, aby nám udělil milosti, které žádáme o vaši přímluvu, vy, kteří jste byli vždy jeho přítelem.

A zapalte naše srdce rostoucí lásky k Bohu a našim bratřím, zejména těm, kteří to nejvíce potřebují.

Můj milý San Chiquinho, polož své ruce na tohoto anděla (řekni jméno zvířete), které tě potřebuje! Znáte svou lásku, dbejte naší žádosti.

Svatý František z Assisi, modlete se za nás. Amen.

Nyní, když znáte modlitbu za nemocné psy, se také učte silné modlitby za nemocná zvířata.

Může vás zajímat:  Modlitba svatého týdne - naučte se děkovat za věčný život
triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař