Jak být šťastný být Single. Bible nás to učí užívat si každou etapu našeho života bez posedlosti určitým cílem. Pedro byl ženatý a Paulo svobodný, ale oba žili dobrodružným životem a hodně přispěli k růstu církve. I bez manžela nebo manželky můžete mít dobrý a naplňující život.

Pokud žijete sami, první věc, kterou byste měli vědět, je to svatba nevyřeší všechny vaše problémy. Každá situace má své mouchy. Být ženatý není pohádka, má to svá úskalí. A žít sám není synonymem osamělosti nebo smutku. Bible ukazuje, jak můžete žít šťastně single:

Ale také když se oženíš, nehřešíš; a vdá-li se panna, nehřeší; ale takoví budou mít trápení těla a já bych se tomu pro vás rád vyhnul.

1 Korintským 7:28

Jak být šťastný být svobodný podle Bible

Jak být šťastný podle Bible krok za krokem

Jak být šťastný podle Bible krok za krokem

1. Žijte pro Boha

Dokončit vás může pouze jedna osoba: Ježíš. Žádná osoba, která vám zkříží cestu, nemůže zaplnit prázdnotu vašeho srdce. To může udělat pouze Ježíš. Jdi k Ježíši a dej mu svůj život. Pak najdeš smysl a účel svého života. Nikdy nebudeš opravdu sám, protože Ježíš bude vždy s tebou.

Zatímco jsi sám můžete věnovat více času věcem Božím. Užívejte si proto svobody, kdy se nemusíte starat o rodinu, abyste se dozvěděli více o Božím slově a mohli se více zapojit do sboru.

„Přál bych si tedy, abyste byli bez smutku. Svobodný se stará o věci Páně, o to, jak se líbit Pánu; ».

1 Korintským 7:32

Objevte radost z chválení Boha. Udělejte si čas na analýzu svého života a sladění svých postojů a myšlenek s Boží vůlí.

Radujte se také v Pánu a dá vám touhy vašeho srdce.

Žalm 37: 4

Udělat si čas na prohloubení svého vztahu s Bohem je velkým požehnáním. Nenechte si ujít příležitost přiblížit se k Bohu. Být single vám tak může ve vašem životě pozitivně pomoci.

2. Važte si svých přátelství

Žít sám neznamená žít izolovaně od zbytku světa. Přátelství rozjasňuje život a přináší nové perspektivy a příležitosti. Všichni potřebujeme společnost a náklonnost, takže vypadněte z domu a trávte čas s přáteli.

Dva jsou lepší než jeden; protože za svou práci mají lepší plat. Neboť padnou-li, ten zvedne svého společníka; ale sólo! že až spadne, nebude mít vteřinu na to, aby ho zvedl.

Kazatel 4: 9-10

Pokud půjdete do kostela můžete získat křesťanské přátele, kteří budou a dobrý vliv na váš život. Kostel je také dobré místo setkat se s lidmi odlišnými od vás, s různými zkušenostmi a to vás může hodně naučit. Tímto způsobem můžete růst a být povzbuzován tvých křesťanských bratří.

„Ne tím, že se přestaneme shromažďovat, jak mají někteří ve zvyku, ale tím, že nás nabádáme; a tím spíše, když vidíte, že se ten den blíží ».

Židům 10:25

3. Pomáhat druhým lidem

Ježíš to řekl větší štěstí je v dávání než v přijímání. Proto další způsob, jak využít čas, kdy jste single, je věnovat jej pomoci druhým. Můžete požehnat sousedovi, příteli, příbuznému, spolupracovníkovi nebo nějakému sdružení. Nejlepší možností je šíří Boží láska být šťastnější.

Ve všem jsem vás učil, že když budete pracovat tímto způsobem, musíte pomáhat potřebným a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl: Blaženější je dávat než přijímat.

Skutky 20:35

Velkým nepřítelem štěstí je sobectví. Pomoc ostatním znásobte štěstí a pomozte vám žít s odhodláním, aniž byste se dívali pouze na svou vlastní situaci. Křesťanskou lásku lze sdílet s každým, nejen s rodinou.

Žít sám nemusí být špatným nebo izolačním zážitkem. Tento čas můžete využít přiblížit se Bohu a lidem kolem sebe.

Doufáme, že vám tento článek pomůže zjistit jak být šťastný být single. Garantujeme vám, že pokud tyto tři tipy uvedete do praxe, zažijete stav štěstí velmi odlišný od toho, na co jste zvyklí. Pokud se nyní chcete dozvědět více biblických témat, doporučujeme se naučit jaká byla Noemova archa.

Jak