Modlitba za Pannu Montserratovou za těhotné ženy

Modlitba k Panně Montserrat pro těhotné ženy ctěný katolickou církví všech svět, byl to stejný kostel, kde byl modlitba k Panně Marii Montserratské za těhotné ženy protože jako jedna ze zastoupení Panny Marie Dobře ví, co je to těhotenství v lůně, a může pomoci v celém procesu těhotenství. 

Modlitba je mocná zbraň, kterou můžeme použít kdykoli ji potřebujeme bez ohledu na okolnosti.

Posvátná písma slibují velké zázraky pro ty, kteří žádají Boží zásah. 

Modlitba k Panně Montserrat pro těhotné ženy Kdo je Panna Montserratu?

Modlitba za Pannu Montserratovou za těhotné ženy

Věděl jsem jak La Moreneta, od svého vzhledu na vrcholu hory nepřestává zázrakům věřících, kteří potřebují vaši pomoc.

Až do roku 1881, kdy Otec Leo XIII Prohlašuji ji za patronky diecéze města Katalánsko a od té doby se její den slaví každý 27. dubna.

Pokud jde o jeho vzhled, jsou známy dvě verze, ale je jisté, že se jedná o obraz, který pochází z nebe s cílem posílit naši víru znovu s vědomím, že zázraky existují a mají tvář stejné Panny Marie.

Může vás zajímat:  Modlitba k Satanovi

Nyní, když znáte patronku Panny Marie Montserratové, pojďme se modlit.

Modlitba za Pannu Montserratovou za těhotné ženy

Marie, matka krásné lásky, sladká dívka z Nazareta, ty, která jsi zvěstovala velikost Páně a řekla jsi „ano“, jsi se stala matkou našeho Spasitele a naší matky: dnes dbej na modlitby, které k tobě předkládám: Uvnitř mě nový život roste: malý, který přinese do mého domova radost a radost, starosti a obavy, naděje, štěstí.

Postarejte se o to a chraňte ji, když ji nosím v prsou.

A že v šťastném okamžiku narození, když uslyším jejich první zvuky a uvidím jejich malé ruce, mohu poděkovat Stvořiteli za zázrak tohoto daru, který mi dává.

To, podle vašeho příkladu a modelu, mohu doprovázet a vidět, jak můj syn roste.

Pomozte mi a inspirujte mě, abyste ve mně našli úkryt a útočiště a zároveň výchozí bod, kterým se vydáte vlastními cestami.

Také, má matko, podívej se zejména na ty ženy, které čelí této chvíli samy, bez podpory nebo bez lásky.

Kéž cítí lásku k Otci a zjistí, že každé dítě, které přichází na svět, je požehnáním.

Dejte jim vědět, že je zohledněno hrdinské rozhodnutí přivítat a vychovávat dítě.

Naše dáma sladkého čekání, dejte jim svou lásku a odvahu.

amen

Líbilo se vám modlitba za Pannu Montserratovou za těhotné ženy?

V těch okamžicích, kdy je mnohokrát těhotná, je měřič plný myšlenek na úzkost, že to, co dělají, je změnit mír y klid že byste měli mít v době, jako je toto, proč se modlitby mohou stát útočištěm, kam jít, až dorazí nestabilita.

Může vás zajímat:  Modlitba, aby mi zavolala

Modlete se nyní k Panně těhotných žen!

Pomůže mi tato panna?

Kdykoli je požádána o pomoc jako dobrá matka, přijde k našemu volání.

To je důvod, proč musíte mít neochvějnou víru a věřit, že vám za všech okolností poskytneme vaši pomoc.

Nezáleží na tom, jestli je to pro nás nebo pro přítele nebo známého, modlitby Vždy má moc, pokud se provádí vírou a duší.

Doufám, že se vám líbila mocná modlitba Panny Marie z Montserratu za těhotné ženy.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař