Modlitba za svatou smrt za nemožnou lásku Můžete si prožít tu lásku, kterou chcete tolik, nebo přivést toho zvláštního člověka, který se z nějakého důvodu vzdálil.

Můžete věřit, že tento svatý má potřebné nástroje k dobytí toho, co považujeme za samozřejmost. 

Může oživit mrtvé pocity nebo je přimět, aby se objevily v nejsušším a nejsuchějším srdci, které existuje.

Co je modlitba k Santa Muerte za nemožnou lásku?

Modlitba k Svaté smrti za nemožnou lásku

 the věty Slouží pro všechno, co si přejete objednat.

V tomto případě je to pro účinně se milovat

Tvůrce Bůh Otec nás učí prostřednictvím posvátných písem, že má v úmyslu pomoci každému, kdo se k němu přiblíží, a my se k němu můžeme dostat přímou modlitbou nebo kterýmkoli svatým. 

La Santa Muerte Stává se naším spojencem ve věcech srdce a pocitů.

Metody použité k tomu, abychom nám vyhověli, jsou záhadné, ale pokud je známo, že mají velkou moc, zázrak se stává rychle a efektivně.

Modlitba za svatou smrt za nemožnou lásku

Oh Požehnaná smrt

láska zaklepala na mé dveře, ale drahá Santa Muerte,

Choval se ke mně opatrně, jsem sklíčený, protože miluji a nejsem jediný.

Trpění bezmocnosti mě zmocňuje, když vidím, že nemám ve svých rukou řešení mého problému, prosím tě s velkým smutkem, takže uslyšíš mou modlitbu, doufám, že posloucháš a cítíš, jak se moje bytí bije, když moje bílá dívka mluví, osoba, kterou miluji, je nemožná láska, ale chci, aby se stal zázrak, že ji mám po svém boku, že je možné, že proto přicházím k tobě, že jsi laskavý a zázračný.

Chci, aby se tato osoba stala mým partnerem a byla obětována celou svou láskou, budu vám vděčná a díky tomu jsem věrným věřícím vašeho vyznání.

Budu vás prosit o čas nezbytný k tomu, aby byl můj požadavek splněn, zatímco budu čekat. Dokážu svou loajalitu tím, že vám na dlouhou dobu poskytuji své oběti svou drahá blahoslavená smrt.

Oh, White Sister, věřím ti a vložím do tebe veškerou svou víru, doufám, že mě posloucháš a splníš mé přání. Tak ať je.

Amen.

Tohle modlitba za lásku Santa Muerte je zázračná!

Láska a nebuď zpět Je to jedno z velkých utrpení, které netrpí nejen dnes, ale od začátku času.

Mnohokrát si příliš věříme, že věci jsou u našeho partnera dobré a jsme překvapeni, když je ztratíme.

Právě v tuto chvíli se tato modlitba stává naší tajnou zbraní, která nám může pomoci vyhrát bitvu o silnou, pravou a celoživotní lásku. 

Je tato modlitba mocná?

Ano, je velmi silný, zvláště pokud se to dělá s vírou ze srdce.

Některá doporučení pro zvýšení účinnosti této věty jsou vytvořte u nás speciální oltář ve kterém máme dva červené a bílé svíčky, bílá a červená růže spolu se třemi fotografiemi osoby, kterou milujete.

Můžete také napsat jméno osoby vedle nás a zvláštní krátkou větu, ale nejdůležitější věcí je vždy věřit.

Vždy věřte v sílu modlitby k Svaté černé smrti za nemožnou lásku.

Další modlitby: