Modlitba k Svatému dítěti Atocha

Modlitba k Svatému dítěti Atocha. Ti z nás, kteří věrně věřili a praktikovali katolicismus, udělali dokonce jednou za život modlitba k Svatému dítěti Atocha zejména v zemích, jako je Venezuela, Španělsko, Kolumbie, Honduras, Filipíny, Spojené státy a v Mexiku, kde je uctíván s větší mocí a kde má nějaké útočiště, kde je každý den poctěn a každoročně přijímá tisíce návštěvníků. 

Modlitba k Svatému dítěti Atocha

Je to jedno ze zastánců dítěte Ježíše, které se stalo velmi populární díky mnoha zázrakům, které jsou mu známy a připisovány mu. 

Modlitba k Svatému dítěti Atochy Kdo je to?

Město Atocha se nachází ve Španělsku a je známo, že třinácté století muslimové úplně napadli.

Věznili všechny, kdo praktikovali křesťanskou víru bez jídla a pití, jako metodu přísného trestu za svou víru. 

V té době bylo vězňům povoleno krmit pouze dvanáctileté děti, a tak se zde objevilo Svaté dítě Atocha. 

Vězni začali přijměte návštěvu dítěte kteří k nim denně chodili s košem jídla, odkud všichni jedli, dokud nebyli spokojeni

Překvapivé bylo, že jídlo nedocházelo a košík pro ně vždy měl něco.

Chlapec měl na sobě jednoduché oblečení jako poutník, ale když viděl zázrak rozmnožování věřících jídla, věděl, že je to stejné dítě Ježíš, kdo je přišel nakrmit.  

Modlitba k Svatému dítěti Atocha na otevřené silnici

Milosrdný a laskavý Infante de Atocha, přicházím před tebou, abych ti řekl, jak moc tě miluji a potřebuju, chci, abys obrátil své milosrdné oči ke mně a viděl zoufalství a trápení, které mě ohromuje, udělal jsem všechno v mém dosahu, ale můj problémy jsou vážné a nenašel jsem řešení, Ty, kteří jsou tak zázrační, neodcházej ode mě: horlivě tě žádám, abys mi poslal svou pomoc, žádám o urgentní útěchu a pomoc Pokračuj ve čtení Nejsvětějšího a Svatého dítěte Atochy, ochránce všech mužů, ochranu bezmocného, ​​božského léčitele jakékoli nemoci.

Mocné Svaté dítě: Zdravím vás, chválím vás v tento den a nabízím vám tyto modlitby: (tři Naši otcové, tři Zdraví Marie a tři slávy), na památku dne, kdy jste se ztělesnili ve velmi čistém a neposkvrněném vnitřku své sladké a milující Matky, ze svatého města Jeruzaléma do Betléma.

Za víru, kterou ve vás mám, poslouchejte mé žádosti, za důvěru, kterou ve vás vkládám, udělejte mi to, co pokorně požaduji: (požádejte o to, čeho chcete dosáhnout).

Já, který vás miluji především, chci vás donekonečna chválit, spolu se sbory Cherubim a Seraphim, ozdobenými dokonalou moudrostí. Doufám, že nejcennější Svaté dítě Atocha, šťastná odpověď na mou prosbu.

Vím, že o vás nebudu zklamat, a že mi také udělíte dobrou smrt, abych vás mohl doprovázet v Betlémě slávy.

Amen.

On, znalec všech tajemství a skvělý mazaný způsob, nám dává zázrak, že nám neustále ukazuje cesty, abychom s nimi mohli cestovat s naprostou důvěrou a bezpečností.

Může vás zajímat:  Modlitba k Saint Juan Diego

Ty průchody, které se zdají být špatné nebo nemožné překročit, to je jisté s pomocí Svatého dítěte Atocha můžete projít

Modlitba může otevřít cestu ve finanční sféře, ve studiích, s rodinou nebo za ty plány nebo cíle, kterých chceme dosáhnout.

Modlitba za svaté dítě Atocha

Moudrý dítě Ježíš z Atochy, generální ochránce všech lidí, všeobecná ochrana bezmocných, božský lékař jakékoli nemoci.

Nejmocnější dítě, zdravím vás, vážím si vás v tento den a nabízím vám tyto tři Naši Otce, Zdravas Mary s slávou, na památku té cesty, kterou jste provedli, vtělenými do nejčistších vnitřností své nejkrásnější matky, z tohoto svatého města Jeruzaléma až do příjezdu na betlém.

Za tyto vzpomínky, které si dnes vytvořím, vás žádám, abyste mi poskytli to, co prosím ...

Za které předávám tyto zásluhy a provázím je s těmi cherubů a serafimů, kteří jsou ozdobeni moudrostí, za což doufám, dítě Atochy, šťastné odeslání v tom, co tě žádám a žádám, a jsem si jist, že neopustím srdce zlomené o vás a já dosáhnu dobré smrti, abych vás doprovodil na betlémě slávy.

Amen.

(Zde je žádost podána a modlí se tři naši otcové, tři Zdraví Marys a sláva)

Ochránce těch, kteří v něj i přes okolnosti věří.

stejně jako pomáhal a chránil lidi kdo to viděl poprvé, bude také s námi.

Možná už se neobjeví ve formě dítěte nebo ho neuvidí, jak se k nám fyzicky přibližuje, ale zázrak bude vždy proveden, když se ptáme ve víře as jistotou, že nás uslyší a přijde na naše volání o pomoc. 

Může vás zajímat:  Modlitba za svatého Juda Thaddeuse pro velmi obtížné a zoufalé případy

Zázračná modlitba za zdraví

Ó milé a milé Svaté dítě zdraví!, Mé milované dítě, mé velké pohodlí: Přišel jsem k tvé přítomnosti ohromen utrpením způsobeným mou nemocí a pohnul jsem s největší důvěrou, abych prosil tvou božskou pomoc.

Vím, že když jste byli na tomto světě, bylo vám líto každého, kdo trpěl, zejména těch, kteří byli mučeni bolestí.

Pro nekonečnou lásku, kterou jsi musel dávat, jsi je uzdravil z jejich nemocí a trápení a tvé zázraky byly hmatatelnou ukázkou tvé dobroty, věčné lásky a milosrdenství.

Proto, milé dítě zdraví!, Mé milované dítě, mé velké pohodlí, pokorně vás žádám, abyste mi udělili potřebnou sílu, abyste vydrželi bolest, úlevu a pohodlí v nejtěžších chvílích a především milost velmi zvláštní, pro obnovení mé síly, mé energie, mého zdraví, pokud to vyhovuje dobru mé duše.

Díky tomu vás chválím, děkuji a zbožňuji vás po celý můj život.

Amen.

Využijte to zázračná modlitba do Santo Niño de Atocha pro zdraví.

Není žádné potíže, se kterými svaté dítě Atocha není může poskytnout vaši mocnou pomoc.

Pamatujte, že mluvíme o stejném Pánu Ježíši Kristu, který za nás zemřel na kříži tohoto utrpení a poté vstal znovu na třetí den, tentýž, který se objevuje v posvátných písmech.

Neexistuje žádná nemoc, kterou on sám netrpěl, protože nosil naše nemoci v křížových výpravách, to je víra, kterou máme, když děláme tuto modlitbu požadovat Boží zázrak pro naše zdraví.

Může vás zajímat:  Modlitba za svatého Michala Archanděla

Je Santo Niño de Atocha velmi silný?

Ježíšův příběh od chvíle, kdy jsem dorazil do lůna Panny Marie, byl zázračný a mocný.

Věřit, že tato moc již byla ztracena, je aktem nedostatku víry, který k nám často přichází jako produkt šipek, které stejné nepřátelské rostliny v naší mysli rozmnožují, aby nás pochybovaly.

Ačkoli mnoho let smrt a vzkříšení Ježíše Krista věříme v jeho zázračnou moc. 

Vzývání Svatého dítěte Atocha je známkou toho, že jeho moc je velká a že si stále pamatuje nás, kteří v něj věrně věříme. Pokračujme ve víře a modlíme se s vírou a vždy nám bude pomáhat a odpovídat na naše žádosti nekonečnou láskou.

Doufám, že se vám modlitba Svatého dítěte Atocha líbila.

Další modlitby:

 

triková knihovna
Objevte online
Online následovníci
zpracovat to snadno
mini manuál
a jak dělat
ForumPc
TypRelax
LavaMagazín
bludař