Modlitba k Panně z Guadalupe povznést se s vírou a ze srdce v činu pokory, který odhaluje citlivost, kterou lidské srdce musí žádat o pomoc od duchovních bytostí.

Bez ohledu na to, v jakém okamžiku procházíme, modlitby jsou vyvolávány lidmi v nouzi.  

Není nic nemožného, ​​když bereme modlitbu jako nástroj boje proti bitvám, které nám každý den přináší.

Můžeme se ptát na to, co potřebujeme, a dokonce i na ty věci, které se staly našimi sny a touhami a které stále zůstávají uloženy v naší duši a které nikdo kromě nás neví.

Modlitba k Panně Guadalupské Kdo je panna Guadalupe? 

Modlitba k Panně Guadalupské

Je to vzhled Panny Marie v roce 1531 v Mexiku.

Je známo, že první, kdo ji uviděl, byl Indián Juan Diego na cestě ke mši.

Vypráví příběh, že ji panna požádala, aby postavila chrám a předala zprávu všem možným lidem počínaje biskupem.

Indián Juan Diego to udělal, všechno, co mu bylo svěřeno, nebylo snadné, protože mu nikdo nevěřil, protože, stejně jako každý zázrak, bylo nutné vidět nějaké známky toho, že to, co indián řekl, je pravda. 

Storia, že ho panna požádala, aby postavil chrám a to vyslat zprávu všem lidem je možné začít biskupem.

Ind Juan Diego tak učinil, všechno, co mu bylo svěřeno, to nebylo snadné, protože mu nikdo nevěřil, protože jako každý zázrak bylo nutné, aby bylo vidět nějaké znamení, že to, co indián řekl, je pravda. 

Ind dostane novou instrukci od Panny, kde je pověřen hledáním růží, které jsou na vrcholu hory, opět se řídí rozkazem a hledá čerstvé růže, které je předkládají biskupovi zabalenému v dece, Když růže padají na přikrývku, lze vidět obraz, který se dnes nazývá Guadalupská panna.

Dnes je bazilika Santa María de Guadalupe nejnavštěvovanějším náboženským chrámem na světě.

Přibližně dvacet milionů farníků přicházejí každý rok, aby vyznali svou víru a vzdali hold této zázračné Panně. 

Modlitba Panny Marie z Guadalupe za ochranu 

Blahoslavená Panna z Guadalupe, Matka Boží, Dáma a naše Matka. Pojď sem pokořený před tvým svatým obrazem, který jsi nás nechal vyrazit na Juanillovo tilma jako slib lásky, dobroty a milosrdenství.

Stále zaznívají slova, která jste s nevyslovitelnou něhou řekli Juanovi: „Můj vroucně milovaný syn, Juane, kterého miluji jako malého a jemného,“ když jste se před jeho očima na kopci Tepeyac zjevili zářiví krásou. Ať si zasloužíme slyšet stejná slova hluboko v naší duši.

Ano, jsi naše Matka; Matka Boží je naše Matka, nejcitlivější, nejcitlivější.

A abyste byli naší Matkou a přístřeší pod pláštěm vaší ochrany, zůstali jste v obraze Guadalupe. Blahoslavená Panna z Guadalupe, ukažte, že jste naše Matka.

Obhajujte nás v pokušení, utěšujte nás v bolestech a pomáhejte nám ve všech našich potřebách.

V nebezpečí, chorobách, pronásledováních, v hořkosti, v opuštění, v hodině naší smrti se na nás dívejte soucitně a nikdy se od nás neoddělujte.

https://www.aciprensa.com/

Panna Marie jako dobrá matka umí zajistit silnou ochranu a věrný všem těm, kteří ji poznají jako matku.

Přistoupit k ní při hledání ochrany je akt víry, odvážný a čestný. Můžeme kdykoli požádat o ochranu, kterou potřebujeme pro nás, pro člena rodiny nebo přítele.

Existují dokonce i ti, kteří to aplikují modlitba U některých hmotných statků se tento aspekt modlitby může zdát povrchní, ale matka ví, jak se postarat o své dítě a o všechno, co k němu patří. 

Nemůžeme za ní myslet, že nám nemůže pomoci ale s otevřeným srdcem mluvit s námi a vést nás k tomu, co musíme neustále dělat. 

Modlitba za žádost o ochranu Panny Marie z Guadalupe 

Ach Neposkvrněná Panna, Matka pravého Boha a Matka Církve! Vy, kteří z tohoto místa projevujete své milosrdenství a soucit všem, kteří žádají o vaši ochranu; poslouchejte modlitbu, že s důvěrou v vás oslovujeme a předkládáme ji vašemu Synovi Ježíši, našemu jedinému spasiteli.

Matka milosrdenství, Mistryně skryté a tiché oběti, vám, kteří jdete ven, abyste se setkali s hříšníky, zasvěcujeme tento den všechny naše bytosti a veškerou naši lásku.

Také zasvěcujeme svůj život, naši práci, naše radosti, naše nemoci a naše bolesti.

Dej mír spravedlnost a prosperita pro naše národy; protože vše, co máme a jsme, vám dáváme do péče, naše paní a naše matka.

Chceme být úplně vaši a chodit s vámi po cestě plné věrnosti Ježíši Kristu v jeho Církvi: neopouštějte svou milující ruku.

Panna z Guadalupe, Matka Ameriky, žádáme vás, abyste všichni biskupové vedli věřící po cestách intenzivního křesťanského života, lásky a pokorné služby Bohu a duším.

Rozjímejte nad touto nesmírnou sklizní a proste Pána, aby všemu lidu Božím vnucoval hlad po svatosti, a poskytoval hojné povolání kněží a náboženských, silných ve víře a žárlivých rozprašovačů Božích tajemství.

Ochrana, péče, amor, odpuštění a všechno, na co se ho chcete zeptat, jsou jeho uši připraveny slyšet arci svých dětí.

Víra je nezbytným požadavkem.

V Božím slově nám vysvětlují, že bychom měli žádat věřit, že existuje, to znamená, že bychom měli nechat naše modlitby vědět, že jsou vyslyšeny a ještě více zodpovězeny.

Amparo je nutnost a člověk by se měl vždy ptát, aby se tento impuls cítil ze srdce.

Nevíme o budoucnosti, a proto je tato modlitba důležitá, abychom v našich rukou nechali své plány a každý krok, který se chystáme podniknout.

Proto je důležitá panenská modlitba Guadalupe.

Kéž jeho ochrana bude vždy v našich životech a jeho požehnání nikdy neopustí nás a naši rodinu a přátele. 

Žádat o ochranu pro zvláštní osobu je akt lásky, není nutné zapálit svíčky nebo připravit předchozí prostředí pro tuto modlitbu, která se může zdát trochu jednoduchá, ale je opravdu mocná, stačí věřit, nic jiného není nutné. 

Panna modlitba z Guadalupe, aby požádala o zázrak 

Blahoslavená Panna z Guadalupe, matka a královna naší země. Tady nás pokorně pokořujete před svým úžasným obrazem.

(Zadejte objednávku)

Do vás vložíme veškerou naši naději. Jste náš život a pohodlí.

Být pod tvým ochranným stínem a ve tvém mateřském klíně se nemůžeme bát nic.

Pomozte nám na naší pozemské pouti a orodujte za nás před vaším Božským Synem v okamžiku smrt, abychom dosáhli věčné spásy duše.

Amen.

Zázraky jsou věci, o nichž se domníváme, že by nebylo možné dosáhnout lidskými silami.

Jedná se o termín, který se v peticích pro choroby častěji používá a který podle lékařských věd nevyléčí.

Slovo zázrak však může být použito v mnoha dalších případech, jako například v případech, kdy čekáme na peníze, které nelze dorazit, nebo když došlo k zmizení člena rodiny a od jednoho okamžiku k druhému se zdá bezpečný a zdravý.

Zázraky jsou na dálku modlitby a říkají jen malou víru. Nic není nemožné.

Mohu říci všechny modlitby?

Můžete a měli byste se modlit všechny modlitby k tomuto světci.

Důležité je, že se modlitba Panny Marie z Guadalupe modlila se spoustou víry a vírou v její srdce.

Raději věříte ve skutečné síly tohoto svatého a musíte věřit, že vám pomůže.

Další modlitby: