Pag-ampo sa Saint Charbel

Pag-ampo sa Saint Charbel. Gikaingon nga gihatagan ni San Charbel ang paglaum sa usa ka batan-ong inahan nga nag-antos sa usa ka makalilisang nga sakit. Ang kasaysayan nagsulti kanato nga kini nga babaye nawad-an sa pagtuo ug nga usa ka adlaw gitambagan siya sa usa ka pari pag-ampo sa santos nga charbel aron matabangan ka sa imong problema sa kahimsog.

Bisan pa, ang babaye nakombinsir nga wala’y namati sa iyang mga pag-ampo, sa katapusan nga pagsulay, karon nga wala’y kusog, gipataas niya kini nga pag-ampo ug nadawat ang milagro nga iyang gihulat nga daghan. 

Kusog, kusgan ug bugtong himan nianang mga orasa kung ang paglaom daw nawala, ang pag-ampo mao ra ug daghan pa.

Pag-ampo sa Saint Charbel

Pag-ampo sa Saint Charbel

Sa wala pa ipangamuyo ang pag-ampo alang sa Saint Charbel kinahanglan nga makita naton kung kinsa kini nga santo.

Isulti ang istorya nga ang iyang ngalan mao Youssef Anton Makhlouf ug natawo sa usa ka lungsod sa Lebanon kaniadtong 1828.

Gipahinungod niya ang iyang kaugalingon sa relihiyon, gihatag ang kaugalingon niini nga lawas ug kalag ug naila nga usa ka Maronite ug sa pagsulud niya sa usa sa mga monasteryo nadawat niya ang ngalan nga Charbel ug kaniadtong 1859 siya gi-orden nga usa ka pari.

Gikan didto Gipadayon niya ang iyang kinabuhi nga hingpit nga gitugyan sa iyang tinuohan, ang usa ka Dios, ang simbahan y pag-ampo. Usa ka magwawali sa pulong nga usa usab ka traumatologist. 

Sulod sa napulo ug unom ka tuig siya nagpuyo sa kumbento sa San Marón ug nakalimot bahin sa pamilya, balay, higala ug yuta.

Sa panahon sa iyang pagkamatay, pipila ka mga tawo nag-ingon nga gikan sa iyang lubnganan, nga nahimutang sa sementeryo sa iyang sama nga monasteryo, nakurat nga mga suga ang migawas, usa ka panghitabo nga nagpabilin sa daghang mga adlaw.

Sa kinabuhi ako adunay regalo sa pag-ayo nga gihatag sa Diyos ug pagkahuman sa iyang pagkamatay siya nagpadayon sa pag-ayo sa mga tawo.

Ang mga magtutuo nagsugod sa pagbisita sa iyang lubnganan pagkahuman sa usa ka adlaw nga siya gikuha tungod sa mga suga, ilang namatikdan nga nagbaga ang iyang panit ug ang dugo nag-agay gikan sa iyang lawas.

Sukad niadto adunay daghang mga tawo nga nakadawat sa pag-ayo gikan sa grabe nga mga sakit.

Pag-ampo sa Saint Charbel alang sa lisud nga mga kaso

Oh mahimayaon nga santos, bulahan Saint Chharbel,
gitawag sa Diyos aron magpuyo nga nag-inusara,
gipahinungod alang sa gugma lamang Kaniya,
ug kana sa paghinulsol ug pagkamaalamon,
ug dinasig sa kahayag sa Eukaristiya,
gipas-an mo ang imong krus uban ang pagpailub ug pagbiya,
naglamdag sa among agianan sa imong dako nga pagtoo,
ug pinaagi sa imong gininhawa paglig-on ang among paglaum.
Si Saint Barbara hinigugma nga anak sa Dios,
nga sa ermitanyo, gawas sa tanan nga butang sa yuta
ug sa tinuud nga kakabus ug pagpaubos,
imong nasinati ang pag-antos sa lawas ug kalag
pagsulod sa langit nga mahimayaon,
tudloi kami sa pagpangulo sa mga kalisud sa kinabuhi
uban ang pailub ug kaisog,
ug luwasa kami gikan sa tanan nga mga kalisdanan
Nga dili kita makabarug
Saint Barbara, milagrosong santos
ug gamhanan nga tigpataliwala sa tanan nga nanginahanglan,
Giabut ko kanimo sa bug-os nga pagsalig sa akong kasingkasing
pangayo sa imong tabang ug panalipod sa lisud nga kahimtang,
Naghangyo ako kanimo nga hatagan ka dayon sa grasya
nga akong gikinahanglan karon,
(himua ang hangyo)
Usa ka pulong gikan kanimo hangtod sa imong gugma, si Jesus Gilansang sa Krus,
atong Manunubos ug Manunubos,
Kini igo alang Kaniya nga adunay kalooy ngari kanako
ug tubagon dayon ang akong gipangayo.
Malipayon nga Saint Barbara,
ikaw nga gihigugma pag-ayo sa Balaan nga Eukaristiya,
nga gipakaon mo ang Pulong sa Dios
sa Balaang Ebanghelyo,
nga imong gibiyaan ang tanan
nga makapahimulag kanimo gikan sa gugma sa Nabanhaw nga si Jesucristo
ug sa iyang Mahal nga Inahan, ang Birhen Maria,
ayaw kami biyai nga walay dali nga solusyon,
ug tabangi kami nga makaila kang Jesus ug Maria nga labi ka daghan.
aron ang atong pagtuo mouswag,
sa pag-alagad kanimo labi pa ug sa ingon pamatii ang tingog sa Dios,
ug tumana ang iyang kabubut-on ug magpuyo sa iyang gugma.
Amen.

Gikan sa una nga nahibal-an nga kaso sa batan-ong inahan nga nakadawat milagro sa pag-ayo sa diha nga siya naghunahuna nga wala’y paglaum, kini nga Santo nahimo sa milagrosong mga lisud nga mga kaso, nga nahunahuna nga wala silay solusyon.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Saint Helena

Milagro bisan human sa iyang pagkamatay, tungod kay usa ka madanihon nga sangkap nga ang mga gahum sa pagpang-ayo nga milagrosong naggikan sa iyang lawas.

Gipreserbar sa simbahang Katoliko kini nga likido ug nailhan nga relics ni Sn Charbel, ang santo sa mga lisud nga kaso. 

Milagrosong pag-ampo kang Saint Charbel alang sa gugma 

Minahal nga hinigugma nga Amahan Charbel, ikaw nga nagsidlak sama sa usa ka nagdan-ag nga bituon sa kalangitan sa Simbahan, naglamdag sa akong agianan, ug nagpalig-on sa akong paglaum.

Naghangyo ako kanimo alang sa grasya sa (…) Pagpangamuyo alang kanako sa atubangan sa gilansang nga Ginoo, nga kanunay nimong gisamba. Oh! Si Saint Charbel, pananglitan sa pasensya ug kahilom, nangamuyo alang kanako.

Oh! Ginoong Diyos, Ikaw nga nagpakabalaan sa Saint Charbel ug nakatabang kaniya sa pagdala sa iyang krus, hatagi ako ug kaisug sa paglahutay sa mga kalisud sa kinabuhi, uban ang pasensya ug pagbiya sa Imong santos nga pagbuot, pinaagi sa pangamuyo ni Saint Charbel, sa Imong grasya hangtod sa hangtod…

Oh! Kalipay nga Amahan San Charbel, mobalik ako kanimo uban ang tanan nga pagsalig sa akong kasingkasing.

Aron nga pinaagi sa imong kusug nga pagpangamuyo sa atubangan sa Dios, ihatag mo kanako ang grasya nga akong gipangayo kanimo ...

(ibutang ang imong order alang sa gugma)

Ipakita na usab kanako ang imong gugma.

Oh! Saint Charbel, tanaman sa mga hiyas, nangamuyo alang kanako.

Oh! Diyos, Ikaw nga naghatag kay Char Charbel sa grasya nga kahisama Kanimo, hatagi ako alang sa imong tabang, nga motubo sa Kristohanong mga birtud.

Kaluoyi ako, aron dayegon ko ikaw hangtod sa hangtod.

Amen

HeraldsChristCR

Nagustuhan ba nimo ang pag-ampo Milagro sa Saint Charbel alang sa gugma?

Gisalikway niya ang gugma sa usa ka magtiayon, pamilya ug mga higala aron hatagan ang iyang kaugalingon sa usa ka labi ka putli ug madasigon nga gugma sa Diyos.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Birhen sa Fatima

Tungod niini gihimo usab si San Charbel mga petisyon alang sa gugma, tungod kay labaw sa tanan nga nahibal-an ang gugma sa Dios nga mao ang putli nga gugma nga anaa.

Tabang  pagsulbad sa lisud nga mga kaso sa pamilya ug aron makapangita sa tinuud nga gugma, bisan kung pila ang imong paglaom o kung nawala ang tanan, eksperto siya sa imposible nga mga kaso.

Pag-ampo ni Saint Charbel alang sa mga masakiton 

Oh! Balaan nga Gibag-ohan.

Ikaw, nga nag-inusara sa imong kinabuhi nga nag-inusara, sa usa ka mapainubsanon ug gikuha nga erehes.

Nga wala nimo gihunahuna el kalibutan ni sa ilang mga kalipay.

Nga ikaw karon nagalingkod sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan.

Gihangyo namon ikaw nga magpakilooy alang kanamo, aron iyang mapadako ang iyang bulahan nga kamot ug tabangan kami. Pagyukbo ang atong hunahuna. Dugangi ang among pagtuo.

Lig-ona ang among kabubut-on nga ipadayon ang among mga pag-ampo ug mga pangamuyo sa imong atubangan ug sa tanan nga mga santos.

Oh Saint Charbel! Pinaagi sa imong kusog nga pagpataliwala, ang Dios nga Amahan nagbuhat mga milagro ug nagahimo mga katingalahan nga labaw sa kinaiyahan.

Giayo niya ang mga masakiton ug ibalik ang hinungdan sa mga natugaw. Nga nagbalik sa panan-aw sa mga buta ug sa kalihukan sa paralitiko.

Dios nga Makagagahum sa Tanan, tan-awa kami nga may kaluoy, hatagi kami mga grasya nga among gihangyo kanimo, alang sa kusog nga pagpataliwala sa Saint Charbel, (Dinhi buhata ang (mga) hangyo) ug tabangi kami sa pagbuhat sa maayo ug paglikay sa daotan.

Gihangyo namon ang imong pagpataliwala sa tanan nga mga panahon, labi na sa oras sa among kamatayon, Amen.

Amay namon, Ave María ug Gloria San Charbel ig-ampo mo kami.

Amen

Pagpahimulos sa gahum sa milagrosong pag-ampo sa St. Charbel alang sa mga masakiton ug mangayo usa ka pabor.

Si Saint Charbel gi-beatified ug dayon gi-canonized tungod libolibo ka mga milagrosong kaso sa tibuuk kalibutan ang gipahinungod kaniya.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Saint Sipiano

Gikan sa una niyang nahibal-an nga milagro gipakita niya nga ang regalo nga kaniadto gihatag ngadto kaniya wala mobiya sa iyang lawas bisan human sa parehas nga kamatayon.

Ang pag-ampo ni San Charbel alang sa mga masakiton milagro, ang simbahan sa Katoliko nagpreserbar sa mga pamatuod sa dose-dosenang mga magtutuo nga nag-angkon nga nakadawat sila usa ka milagro gikan sa St. Charbel ug matag adlaw sila nagdugang daghang mga istorya sa mga tawo nga nakabawi ug nagpalig-on sa ilang pagtuo tungod kay usa sa mga milagroso nga panghitabo.

Labing katingalahan nga pag-ampo alang sa trabaho

'Ginoong Jesus, tigpataliwala sa tanan nga malisud nga mga problema, pangitaa ako usa ka trabaho diin gituman ko ang akong kaugalingon ingon usa ka tawo ug nga ang akong pamilya wala’y kakulang sa bisan unsang aspeto sa kinabuhi.

Ipadayon kini bisan pa sa mga kahimtang ug sa daotang mga tawo.

Nga sa kaniya ako miuswag kanunay nga nagpauswag sa akong kalidad sa kinabuhi ug nalipay sa kahimsog ug kusog.

Ug sa adlaw-adlaw nga gipaningkamutan nako nga mahimong mapuslanon sa mga tawo sa akong palibut ug misaad ako nga ipakaylap ang imong debosyon ingon usa ka pagpakita sa akong pasalamat sa imong mga pinalabi. '

Amen.

Kini nga pag-ampo sa Saint Charbel alang sa trabaho kusog kaayo!

Sa mga kaso sa pagtrabaho mahimo ka usab nga moadto sa kini nga santos nga makatabang kanamo sa pagsulbad sa mga komplikado nga sitwasyon.

Ang malisud nga mga kahimtang sa kinabuhi sa pagtrabaho mahimong mga kaso diin ang labing kaayo nga solusyon mahimo nga mohunong ug pag-anod nga wala’y trabaho.

Ang San Charbel makatabang kanato aron makagawas gikan sa bisan unsang dili pagsinabtanay, nga kasagaran sa mga kalikopan sa trabaho, bisan unsa nga ang-ang sa kalisud. 

Kusog ang mga pag-ampo ug sa kini nga mga kaso sa trabaho kini gisugyot nga buhaton kini sa dili pa magsugod ang adlaw nga igahatag, sa niining paagiha ang mga daotan nga mga vibes mobalhin ug ang pagkababaye mahimo’g makontrol aron kung ang usa ka kahimtang nga motungha mahimo kini nga pagdumala sa labing maayo nga paagi .

Daghang mga pag-ampo:

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon