Pag-ampo sa Birhen gikan sa Carmen, wala’y lisud nga sitwasyon nga dili masulbad uban ang usa ka tudling-pulong ug sa kini nga kaso Pag-ampo sa ulay sa Carmen Kini ang diskarte sa debosyonal nga daghang mga higayon nga kinahanglan naton atubangon sa adlaw-adlaw, tungod kay wala kita mahibal-an kung unsang orasa kita magkinabuhi nga usa ka butang nga malisud ug maayo nga mapugngan.

Ang pag-ampo mao ang kusog nga hinagiban nga magamit naton bisan unsang oras nga gusto naton o kinahanglan naton kini.

Kini nga birhen giisip nga desperado ug kini tungod kay kini mga milagro ug ang mga tubag mahimong magsugod makita sa pipila ka mga minuto pagkahuman sa pag-ampo, mao kini ang nahitabo sa kadaghanan sa mga kaso.

Ang nahibal-an nga kita adunay usa ka tawo sa langit nga nakasabut kanato ug mahimo usab nga magpasiugda alang kanato sa bisan unsang kahimtang nga mipuno kanato sa kalinaw ug pagsalig nga ang tanan mamaayo ra.

Pag-ampo sa Virgen del Carmen Kinsa ang Virgen del Carmen? 

Pag-ampo sa Birhen sa Carmen

Nailhan ingon Atong Lady sa Carmen, usa kini ka adbokasiya nga gihatag sa Birhen Maria. Ang ngalan niini naggikan sa Bukid sa Carmel sa Israel nga ang kahulogan mao ang Hardin.

Sa pila ka mga nasud siya giisip nga patron sa dagat ug sa uban pa, sama sa Espanya, siya giisip nga patron sa Espanyol nga Armada. Giingon nga sa tuig 1251 kini nga birhen nagpakita sa Saint Simon Stock nga usa ka labaw nga heneral sa Order. 

Sa maong engkwentro gihatagan ang lalaki nga usa ka scapular ug iyang batasan, ang duha nga mga simbolo sa nailhan nga kulturang Marian sa mga Carmelite sa tibuuk kalibutan.

Ang debosyon sa Birheng Maria usa ka kostumbre sa simbahang Katoliko nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa birhen sa pag-abot sa atong Ginoong Jesu-Cristo ingon usa ka porma sa tawo dinhi sa yuta.

Mga instrumento sa Dios nga Amahan aron matuman ang mga katuyoan sa Dios hangtud niining adlawa.

Pag-ampo sa Virgen del Carmen alang sa lisud nga mga kaso 

Ako adunay usa ka libo nga mga kalisdanan: tabangi ako.

Gikan sa mga kaaway sa kalag: luwasa ako.

Sa akong sayup: hayag ako.

Sa akong mga pagduhaduha ug mga kaguol: isulti kanako.

Sa akong mga sakit: lig-ona ako.

Sa diha nga sila gitamay kanako: lipaya ako.

Sa mga pagsulay: panalipdi ako.

Sa lisud nga mga oras: lipaya ako

Sa imong inahan nga inahan: higugmaa ko.

Sa imong dako nga gahum: panalipdi ako.

Ug sa imong mga bukton kung matapos na kini: dawata ako.

Birhen sa Carmen, ig-ampo mo kami.

Amen.

Ingon usa ka inahan, nahibal-an sa Birheng Maria kung unsa ang kasakit alang sa usa ka hinigugma nga anaa sa delikado nga kahimtang.

Siya adunay kwalipikado ug adunay awtoridad sa pag-awhag alang sa atong mga panginahanglan sa wala pa ang Magbubuhat sa tanan nga mga butang. 

Ang mga pag-ampo nga gihimo uban ang hugot nga pagtuo gikan sa kalag epektibo, dili kita makapangutana kung dili kita mituo nga ang milagro nga atong gipaabut mahimong ihatag sa aton, bisan unsa pa kadugay sa atong hunahuna nga kini mahimo, hinumdumi nga kon kita mag-ampo kini tungod kay Gipangayo namon ang butang nga mahimo ra’g maabut sa natural nga paagi. 

Pag-ampo sa Virgen del Carmen alang sa paglamdag ug pagpanalipod

O balaang Birhen sa Carmen! Inahan sa atong Ginoong Hesu-Kristo ug tigpanalipod sa tanan nga nagsul-ob sa inyong sagrado nga scapular.

Karon nag-ampo ako sa atubangan sa imong matahum nga kupo nga kanunay kang magdan-ag kanako Pinaagi sa ngitngit nga mga agianan sa kinabuhi nga niini ako mahisalaag wala ang imong panabang.

Pasayloa ang tanan ko nga kasal-anan gidayeg ko ikaw ug gitahod ako adlaw-adlaw. Ayaw ako pagbiyai sa mga higayon sa pagkabalaka, kung wala ang imong tabang mahimo ko lang usa ka masukihon nga karnero.

Amen.

Ang pagpangayo alang sa suga ug pagpanalipod alang kanamo, alang sa usa ka sakop sa pamilya o alang sa usa ka espesyal nga panaghigalaay wala’y bag-o.

Sa tinuud kini giisip nga usa sa labing kanunay nga gipangayo human sa mga milagro sa kahimsog.

Kasagaran nga mobati nga wala’y kasiguruhan o bulnerable sa usa ka kalibutan diin ingon nga ang pagkadaotan modaghan ug mao kana ang hinungdan sa paghangyo sa usa ka hangyo sa pag-ampo sa Virgen del Carmen o bisan kinsa nga mga santo nga makatabang kanato nga usa ka milagroso.  

Pag-ampo sa pagpasalamat ug pagtanyag 

O Balaan nga Birhen sa Carmen!

Dili kami makatubag nga may dignidad sa mga pabor ug salamat sa imong gihatag kanamo pinaagi sa paghatag kanamo sa imong balaang Scapular.

Dawata ang among yano, apan lawom nga kahulogan, salamat ug, tungod kay wala kami makahatag kanimo nga angay kanimo ug sa imong mga kaluoy.

Gitanyag namon ang among mga kasingkasing, uban ang tanan nga gugma niini, ug tanan namong kinabuhi, nga gusto namon gamiton sa gugma ug serbisyo sa imong Anak, among Ginoo, ug sa pagpakaylap sa imong matahum nga debosyon ...

Gipangita nga ang tanan natong mga igsoon sa pagtuo, nga kauban sa Balaang Ginuo naghatag kanato nga mabuhi ug mag-asoy, motahud ug magpasalamat sa imong dako nga regalo, magsul-ob sa Holy Scapular, ug nga tanan kita mabuhi ug mamatay sa imong gugma ug debosyon.

Amen.

Nagustuhan ba nimo ang Birhen sa Camen nga pag-ampo sa pagpasalamat ug pagtanyag?

Daghang mga higayon nga nahikalimtan namon ang mga pag-ampo sa higayon nga nadawat namon ang gipangayo namon apan dili kini angay.

Ang Bibliya nagsulti sa mga istorya sa mga tawo nga wala magpasalamat ug uban pa nga nagbuhat.

Sa susama sa mga tanyag nga atong gihimo, nahikalimtan naton ang tanan kung adunay atong gusto.

Ang pag-ampo sa pagpasalamat usa ka ilhanan nga wala nahibal-an sa langit. Kung maghimo kita mga tanyag ug wala kini matuman, gipakita usab kini sa langit.

Bisan unsa pa kadugay ang pagpasalamat o paghatag sa imong gisaad, ang hinungdanon nga butang buhaton.

Pag-ampo sa Virgen del Carmen aron maabut ang iyang gugma

Oh Birhen sa Carmen, Maria nga Labing Balaan!

Ikaw ang labi ka halangdon nga binuhat, labi ka halawum, labing putli, labing matahum ug labing balaan sa tanan.

Oh, kung nakaila ka sa tanan, akong Babaye ug Inahan, kung ang tanan nahigugma kanimo ingon nga angayan nimo!

Apan nahupayan ako tungod kay daghang mga bulahan nga mga kalag sa Langit ug dinhi sa yuta nagpuyo sa gugma sa imong kaayo ug katahum.

Ug labi pang nalipay ako tungod kay gihigugma ka sa Dios nga labaw sa tanan nga managsama nga mga tawo ug mga anghel.

Ang akong gihigugma nga rayna, ako, miserable makasasala, nahigugma usab kanimo, apan gihigugma ko ikaw gamay kon itandi sa kung unsa ang imong angay; Gusto ko, busa, usa ka labi ka labi ka labi ka malumo nga gugma alang kanimo, ug kini kinahanglan nimo nga maabot ako, sanglit ang paghigugma kanimo ug pagdala sa imong Balaang Scapular usa ka timaan sa predestinasyon sa himaya, ug usa ka grasya nga gihatag sa Dios lamang sa kadtong epektibong gusto magatipig.

Ikaw, unya, nga maabot nimo ang tanan gikan sa Diyos, kuhaa kanako kining grasya: hinaut nga ang akong kasingkasing mosunog sa imong gugma, sumala sa gugma nga gipakita mo kanako; Nga ako nahigugma kanimo ingon usa ka tinuod nga anak, tungod kay gihigugma mo ako sa labing malumo nga gugma ni Inay, aron nga, sa pag-uban kanimo alang sa gugma dinhi sa yuta, dili ako magbulag gikan kanimo sa ulahi sa kahangturan.

Amen.

Kini nga pag-ampo sa Virgen del Carmen aron maabut ang iyang gugma lig-on kaayo.

Ang pagkuha sa tinuud nga gugma mao ang usa ka kabalaka nga kanunay nga ania sa atong kinabuhi, labi na kung ang usa ka piho nga edad na nakab-ot o kung magpabilin ka nga nag-inusara sa pagkinabuhi ingon usa ka magtiayon sa usa ka panahon.

Sa parehas nga paagi kini nga pag-ampo epektibo sa mga kaso diin ang pagkuha usa ka kasosyo nagrepresentar sa usa ka piho nga ang-ang sa kalisud o sa mga kaso diin lisud nga mahulog sa gugma o pagbuntog sa usa ka tawo, kini nga mga pag-ampo aron makuha o makab-ot ang ilang gugma.

Hinumdumi nga ang espirituhanon nga mga hinagiban gamhanan ug dili naton malikayan kini bisan kung wala naton nahibal-an kung giunsa kini paglihok, kini usa ka kusug nga pamaagi nga magamit naton sa oras nga gusto naton kini uban ang pagtuo ug pagsalig nga kini nga pag-ampo tubagon nga kusog.

Masulti ba nako ang 4 nga mga tudling-pulong?

Mahimo nimo isulti ang 4 nga mga tudling-pulong nga wala’y problema.

Tanan sila alang sa kaayo, mangayo alang sa panabang ug axulio ug sayup nga buhaton kana labi pa sa makausa.

Pagpahimulos sa gahum sa pag-ampo sa Birhen sa Carmen aron mabag-o ang imong kinabuhi.

Daghang mga pag-ampo: