Pag-ampo kang Saint Catherine sa Siena nga adunay daghang katuyoan.

Nailhan siya nga usa sa mga doktor sa tinuohan sa Katoliko, busa makatabang siya sa mga butang nga adunay kalabotan sa kahimsog ug pisikal, emosyonal ug espirituhanon nga kaayohan. 

Siya usa ka magsusulat ug magwawali sa pulong sa Dios dinhi sa yuta ug kanunay adunay usa ka manggihatagong kasingkasing nga puno sa gugma sa Diyos aron matabangan ang mga nanginahanglan. 

Sulod sa mga tuig nahimo nga usa sa mga santos nga sa pagtuo sa Katoliko ang gitahod nga labi pa ug kini tungod sa dako nga gahum ug nahibal-an nga mga milagro. 

Pag-ampo sa Saint Catherine sa Siena Kinsa si Saint Catherine?

Pag-ampo sa Saint Catherine sa Siena

Natawo sa usa ka dako nga pamilya, nga ang ika-23 nga anak nga babaye sa kaminyoon.

Sakup sila sa usa ka tungatunga nga sosyal nga klase nga wala magtugot kaniya nga makatagamtam sa usa ka maayong edukasyon, bisan pa sa dihang siya 7 nagpasya siya nga ihalad ang iyang kaugalingon sa pagpa-mortgage ug maghimo usa ka kasabutan sa kaputli nga iyang natuman hangtod sa katapusan sa iyang mga adlaw. 

Nabuhi siya hangtod sa edad nga 33 ug kini si Padre Pius II ang nagpahayag kaniya nga Santa de ang katoliko nga simbahan Abril 29, 1461.

Sa misunod nga pila ka tuig nahimo siyang patron santo sa Italya, nakadawat titulo sa Doctor of the Church ug sa ulahi ginganlan nga bahin sa mga Patron Saints sa Europe.

Gibilin sa Saint ang usa ka hinungdanon nga sinulat nga hangtod karon giisip nga usa ka labing hinungdanon nga mga buhat sa Simbahang Katoliko. 

Pag-ampo sa Saint Catherine alang sa pagpanalipod

Oh mahimayaon nga birhen nga si Catherine sa Siena mahiyason nga babaye nga gipanalanginan sa Dios!

Ang instrumento sa Labing Halangdon aron magbuhat mga katingalahan, masidlak nga siga sa simbahan, nilalang nga gihatagan ug dili maihap nga mga regalo, sa mga buotan ug buotan nga mga birhen nga adunay kaisog ug kaisog sa mga paladin.

Ipakita kung unsa ka layo ang imong gahum, mga tanum sa Dios, nga gihatagan kami tanan nga kadasig nga mag-uswag sa mga hiyas sa ebangheliko, labi na sa pagpaubos, pagkabuotan, pagpailub, pagkamabination ug kakugi sa pagpraktis sa mga katungdanan sa atong estado.

Bulahan ug hinigugma sa Ginoo, mahiyason nga Saint Catherine sa kana nga kalipay nga imong nadawat gikan sa pagkuyog sa Dios nga balaan ug nga imong nakuha gikan Kaniya ang grasya nga makahimo sa pagdalipay nga malipayon pinaagi sa imong padayon nga mga milagro sa daghan kaayo nga nangayo niini, pamati sa akong mapaubsanon nga mga pangamuyo ug pag-abot sa akon Ang imong Balaan nga Kaayohan makatabang kanimo nga dali sa akong sentimental nga kinabuhi, sa akong pamilya, sa akong panimalay:

(himua ang hangyo)

Pilia sa akong kusgan nga mga kamot ang akong naguol ug desperado nga paghangyo ug ipresentar kini sa among Ginoo aron kini dali nga makatambong.

Naghangyo usab ako kanimo nga hatagi ako sa pagpanalipod ug pagpanalipod, ug nga pinaagi sa pagsundog sa imong mga hiyas mahimo ko nga motubo sa kahibalo sa bugtong matuod nga Diyos ug maangkon usab ang kalipay sa mga pinili.

Amen.

Kung gusto nimo ang panalipod, kini ang hustong pag-ampo sa Saint Catherine sa Siena.

Si Santa Catalina ingon patron sa Italy ug Europe makahatag kanamo niana pagpanalipod usab kanato Bisan diin ka sa kalibutan.

Ang daotan ug dili maayo nga kusog Anaa sila sa kalikopan ug gihimo ang mga tawo nga pun-on ang mga dili maayo nga mga vibes nga buhaton ang ml, mao kana ang hinungdan nga ang pag-ampo alang sa panalipod ang labing hinungdanon ug girekomenda nga buhaton sa labing gamay matag adlaw.

Sa mga oras sa buntag ug sa pagpakig-uban sa pamilya nahimo kini usa ka espiritwal nga ritwal nga pagaatiman kita sa tibuok adlaw sa matag adlaw. 

Pag-ampo sa Saint Catherine alang sa hustisya

Oh akong Santa Catalina, unsang imposible nga mga butang nga imong nakab-ot, ikaw ang labing ka tam-is ug labing mahigugmaon sa among tig-atiman, gihangyo ko ang imong tabang aron imong maibalik ang tanan nakong gipaabut ...

Gihangyo ko ang imong dako nga tabang aron ang Dios sa taliwala sa akong kasingkasing ug sa iyang anak nga si Jesus, ug sa mga andam nga maghupay kanako, tawagan ko ikaw nga andam magbukas sa imong mga bukton aron madasig ako ug hatagan ako sa kahupayan ug solusyon kung ang tanan mawala.

Si Saint Catherine, usa ka kusgan nga birhen ug puno sa gugma, karon mobangon ako ug gipangita ang imong langitnon nga panalipod, tungod kay wala ako'y suporta kung wala ang imong suporta ug sa Diyos.

Ang akong matam-is ug maanyag nga babaye, ang espesyal nga glow nga nahimutang sa kahitas-an, gigamit kini aron magaan ang akong dalan.

Hupaya ako ug tabangi ako nga mahupay ang kasakit nga akong gidala sa akong kalag.

Naghangyo ako sa imong dako nga kasingkasing aron madungog nimo ang akong pangaliya.

Ang akong pinasidunggan nga putli ug bulahan nga Saint Catherine alang sa walay kinutuban nga gahum nga gihatag sa Dios kanimo, gihangyo ko ikaw nga mapaubsanon nga ihatag kanako ang imong tabang ug ang pagpataliwala sa kini nga kalisud, uban ang paglaom nga gibutang ko sa imong matam-is ug bulahan nga mga kamot: tabangi ako sa

(unsa ang kinahanglan nimo makuha)

Salamat sa walay katapusan sa pagpamati sa akong mga pangaliya, tungod kay sigurado ako nga ang akong pag-ampo nadungog na kanimo, ug bisan kung kini lisud kaayo nga masulbad, ako adunay kasiguruhan sa makausa sa imong mga kamot, kini sa walay duhaduha matuman, tungod kay wala’y usa nga kanunay nga nasagmuyo sa paghangyo sa imong mga pabor, bisan unsa pa kadako mahimo.

O bulahan nga Saint Catherine, ikaw nga naghangyo sa imposible, pag-ampo sa Diyos alang sa akong panginahanglan ug kasubo, ibalik nako ang tanan nga akong paglaum sa kini nga pag-ampo, gisaligan ko ang imong kanunay nga mahigugmaong panalipod.

Ang akong hinigugma nga Catalina nagpanalangin sa akong kinabuhi, ayaw paghunong sa pagdala kanako sa lainlaing mga paagi.

Mosunod ako kanimo nga adunay hugot nga pagtuo, pagkamapaubsanon ug pagkamahinatagon.

Ingon kini kung unsa kini. Mao nga kini. Mao nga kini. Kini mahitabo.

Ig-ampo ang pag-ampo ni Saint Catherine alang sa hustisya sa mga panahon sa panginahanglan.

Sukad sa bata pa siya, nakaagwanta siya sa mga kalisud tungod sa pagkunhod sa klase sa tungatunga ug sakop sa usa ka dako nga pamilya.

Hibal-i kung unsa kini sa pag-agi sa mga kalisdanan nga nahimo nga mga inhustisya sa mga mata sa Dios, mao nga hinungdan nga ang atong kaalyado nahimong usa nga atong kasaligan aron matabangan kita sa mga kaso nga may kalabutan sa tama nga pagpadapat sa yutan-on o espirituhanong hustisya. 

Pag-ampo sa Saint Catherine sa Alexandria alang sa gugma

Santa Catalina ikaw nga makahimo sa daghang mga tawo nga magkauyon ...

Buhata alang kanako usa ka gamay nga pabor, pangitaa ang gugma, himua ang akong kasingkasing nga halangdon ug tinuod, nga naghimo sa gugma, sa akong kasingkasing makasulud ug pun-an ako sa kalipay.

Gusto kong mahibal-an ang tinuud nga gugma, tinuud nga pagbati, Santa Catalina, ikaw nga adunay daghang gahum dinhi ...

Hatagi ako sa kana nga pabor, hinaut nga moabut ang akong hangyo kanimo, aron madawat ko ang imong pagpanalangin, gihigugma ni Saint Catherine, sa hingpit nga mga gugma nga wala’y bakak, ikaw nga adunay hiyas ug gihangyo sa tanan el kalibutan tibuuk

Umari ka kanako ug hatagi ako higayon nga makadawat sa imong grasya, gusto ko nga imong ipadala usab ang akong mga pag-ampo.

Ang akong mga pag-ampo sa Diyos aron mahimo niya ang akong kinabuhi nga puno sa gugma, puno sa kalinaw, mahimo nimo kini nga milagro Santa Catalina ...

Gihangyo ko ikaw nga hatagan ako gugma, daghang gugma ug daghang gugma, kalipay, daghang kalipay, maayong mga pangandoy, maayong mga hunahuna, maayong mga lihok, tabangi ako nga molampos sa kini, ang gugma alang kanako sama sa usa ka lakang, usa ka agianan ...

Saint Catherine, ikaw nga makahimo sa tanan, naghatag kanako ug adunay tinuod nga pagbati sa gugma nga moabut kanako, gisaligan ko ang imong gahum ug imong kaayo.

Amen.

Kinahanglan nimo nga pulihan ang ngalan sa mahal nga tawo sa pag-ampo alang sa Saint Catherine sa Alexandria alang sa gugma.

Nailhan isip patron sa mga babaye nga wala silay romantiko nga kauban, mga magtutudlo ug estudyante.

Sa kinabuhi siya adunay daghang kinaadman, kaisog, kusog, tuso ug salabutan. Adunay kini tanan nga kinahanglanon aron mahatagan kami mga kinahanglanon nga tabang sa sentimental nga mga butang.

Makatabang kini kanato nga motabok sa atong agianan sa tawo nga gitakda alang kanato o, kung gikinahanglan, makatabang usab kini nga magpadayon ang panag-uyon sa mga panimalay diin ang gugma anaa sa katalagman sa kamatayon.

Mobalhin kita padulong sa pag-ampo aron mawad-an sa paglaum ang usa ka tawo ni Santa Catalina de Siena.

Sa pagkawalay paglaum sa usa ka tawo

Akong Bulahan nga Saint Catherine,

Ikaw nga ingon ka gwapa sama sa el sol, gwapa ingon la luna, ug matahum sama sa mga bitoon.

Nga nakasulod ka sa balay ni Abraham, ug gidugmok ang 50.000 ka mga lalaki, maisog ingon mga leon, gipahumok ang kasingkasing (sulti ang ngalan sa tawo) alang kanako.

(Isulti ang ngalan sa tawo) inigkakita niya nako, siya mogawas nga wala niya ako, kung siya natulog, dili siya makatulog, kung mikaon siya, dili siya mokaon.

Dili siya kalmado kung dili siya moari makig-istorya nako.

Maghilak siya alang kanako, alang kanako siya mohayhinay, ingon nga si Birhen Maria nagbasol sa iyang bulahan nga anak.

(Isulti ang ngalan sa tawo tulo ka higayon, gisumbag ang wala nga tiil sa yuta),

Ubos sa akong wala nga tiil ako adunay bisan usa nga adunay tulo, uban sa upat nga mga pulong, o sa imong kasingkasing.

Kung makatulog ka, dili ka makatulog, kung mikaon, dili ka mokaon, dili ka maglingkod basta dili ka mag-upod sa akon aron makigsulti ug sultihi ako nga gihigugma mo ako, ug hatagan mo ako sa tanan nga kaayohan nga anaa kanimo.

Mahigugma ka nako taliwala sa tanan nga mga babaye sa kalibutan, ug ingon ako kanunay kanimo usa ka matahum ug bag-ong rosas.

Amen

Fuente

Sa imong hunahuna, kini nga pag-ampo ngadto sa St. Catherine nga mawad-an sa paglaum sa usa ka tawo nga milagroso!

Kini pag-ampo Dili kini himan alang sa pagmaniobra sa mga tawo batok sa ilang kabubut-on, sa sukwahi kini mahimo’g usa ka buhat sa gugma ug pagtuo nga gikan sa langit ang mopanalangin sa kanunay nga malaw-ay sa atong mga buhat. 

Kanang tawo nga nagbiya sa balay, ang nagpasya mobiya sa balay o gugma nga relasyon Mahimo siyang mobalik nga desperado nga makabaton sa gibiyaan na usab niya. Kana ang panguna nga hinungdan alang sa espesyal nga pag-ampo. 

Kusog ba si St. Catherine sa Siena?

Kanus-a ikaw adunay hugot nga pagtuo siya makahimo sa pagtabang kanamo sa bisan unsang kahimtang diin kinahanglan namon kini.

Dili igsapayan kung unsa ka lisud o imposible ang kahimtang diin nakit-an naton ang atong kaugalingon, kanunay kita makapangayo uban ang sigurado nga hugot nga pagtuo nga ang milagro naggikan sa kasina sa labing madali kaysa atong gipaabut. 

Pahimusli kanunay ang mga gahum sa pag-ampo ngadto sa Saint Catherine sa Siena!

Daghang mga pag-ampo: