Pag-ampo sa Santa Barbara

Pag-ampo sa Santa Barbara. Nag-antus taliwala sa ubang mga babaye sa yuta nga Santa Barbara takus nga atong gidayeg tungod kay nasaksihan niya ang pagdumot sa tawo nga unta nahigugma kaniya. Pagpatindog usa Pag-ampo sa Santa Barbara Makatabang kini kanato sa daghang mga kaso ug bisan sa mga nawala nga paglaum. 

Ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta nga puno sa kasakit ug pag-antus, bisan pa, nagpabilin sa away pinaagi sa pakigbugno sa iyang kaugalingon nga gubat ug bisan kung ang pagkapildi sa iyang kaaway hapit na, nakaabut siya sa korona sa paglakat nga gisaad sa mga matinud-anon nga mga santos Nakig-away sila uban ang kasingkasing.

Babaye nga dili mausab ang hugot nga pagtuo, lig-on, matinud-anon ug atong kaalyado sa mga higayon sa kaguol.

Pag-ampo sa Santa Barbara

Pag-ampo sa Santa Barbará

Nagpuyo siya sa yuta sa mga panahon sa ikatulong siglo sa Asia Minor.

Sa iyang kinabuhi siya nag-antus sa daghang tungod sa iyang relihiyoso nga mga tinuohan sukad sila nagsupak sa iyang pamilya. Ang kasaysayan nag-ingon nga ang iyang kaugalingon nga amahan usa ka lig-on nga kaaway sa Kristiyanidad nianang panahona, usa ka relihiyon nga libre nga gi-angkon ni Barbara.

Kini siya, si Dioscoro, ang iyang amahan, nga nag-lock kaniya sa usa ka taas nga torre ingon usa ka silot alang sa iyang mga kalainan sa relihiyon.

Sa panahon nga gitago niya siya nagmatinud-anon sa iyang tinuohan, nabautismohan ug giwali ang iyang relihiyon sa tanan nga mga panahon.

Giingon kini nga ang torre adunay usa ra nga bintana ug nagsugo siya nga duha pa nga buksan ingon usa ka simbolo sa balaang Trinidad.

Pagbalik sa iyang amahan, gisulayan siya ug gitambalan ug gipakaulawan, ug si Dioscoro mismo ang nagputol sa ulo sa iyang kaugalingon nga espada sa ibabaw sa usa ka bukid. Giingon nga pagkahuman sa kini nga pagpatay usa ka silaw gikan sa langit ang mihampak kaniya ug naghunos sa iyang kinabuhi.

Pag-ampo sa Santa Barbara tungod sa salapi 

Ang kusgan nga Santa Barbara, usa ka manlalaban, tabangi ako nga makadaog sa kini nga gubat.

Ikaw nga wala nahulog sa pagsulay sa daotan, ikaw nga nag-angkon sa imong gugma, tanan nga kalisdanan, nga nagdaog nga madaugon, gihangyo ko ikaw nga magpakilooy alang sa DIOS, among Ginoo, nga tabangan ako sa pagsagubang sa kini nga panahon diin gisulayan niya ako.

Hinaut nga hatagan niya ako gikan sa iyang gipuy-an nga august ang papilit igo diin ang maayo ang magdaog.

(Himua ang imong una nga Kahangyo sa Salapi)

Ginoo, nga gihatagan nimo si Santa Barbara nga usa ka dili katuohan nga kusog aron makasukol sa labing kadaghan nga mga pagbabag ug mga pag-antos tungod sa pagkamatinud-anon sa Imong, gihangyo namon nga, sama kaniya, lig-on kami sa kalisdanan ug mapaubsanon sa kauswagan aron makab-ot sama sa iyang mahangturon nga kalipayan.

Pinaagi ni Jesucristo, among Ginoo.

(himua ang imong ikaduhang Pangayo sa Salapi)

Bulahan si Barbara, nga nagpahid sa imong putli nga pagkaulay sa katuyoan sa imong dugo alang sa gugma sa Ginoo, panalipdi ako gikan sa mga bagyo, sunog, katalagman ug tanan nga mga katalagman sa kalibutan.

Luwasa ako gikan sa la muerte kalit Pagpangamuyo alang kanako sa Ginoo aron matabangan ako nga makab-ot ang kauswagan sa kini nga kinabuhi, aron mabuhi sa sagrado nga panaghigalaay ug maabut ang katapusan sa akong mga adlaw diha sa kalinaw sa iyang balaan nga grasya.

(himoa ang imong ikatulong kwarta)

Amen.

Kini nga pag-ampo sa Santa Barbara alang sa salapi kusog kaayo!

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo kang San Oscar Romero

Gitudloan niya kami nga magsalig sa Diyos, sa pagtuo nga ang iyang mga saad natuman ug mabuhi sa daghan ug gamay. Siya nga nag-antos sa kakabus Makatabang kini kanato nga magmalampuson.

Ang pag-ampo alang sa salapi nga moabut sa aton sa niining panahon sa krisis kinahanglan ug ang pagpangayo alang kang Santa Barbara sa pagtoo usa ka buhat sa pagkamasinugtanon nga kinahanglan buhaton adlaw-adlaw.

Hay mga pag-ampo o mga pag-ampo Makatudlo sila kanato sa pagpangutana sa husto nga paagi. Bisan pa, ang hinungdanon nga butang ug ang bugtong garantiya nga kinahanglan naton mahibal-an nga ang atong pag-ampo nadungog mao ang magpadayon nga buhi ang pagtuo.

Pag-ampo Santa Barbara bulahan tungod sa gugma 

Waray sa langit, nagpanalangin sa Santa Barbara, pamati sa akong gihangyo sa gugma aron nga ..

(isulti ang imong ngalan ug ang imong hinigugma)

Nagkahiusa sa lawas ug kalag, pagpanalipod kanila aron wala’y usa nga makakuha sa ilang dalan sa kalipayan ug panaghiusa. Gipanalanginan sa bulahan ni Saint Barbara ang buhok sa (balika ang mga ngalan) tagbawa ang ilang kauhaw sa imong walay kinutuban nga gugma alang sa ilang maayong mga pangandoy gamhanang hustisya sa imposibleng away sa pagpanalipod niining walay kataposang mga hinigugma (balika ang imong ngalan ug kanang imong hinigugma).

Amen.

ANG gugma usa ka hinungdan sa kalipay ug kasubo labing komon sukad sa sinugdanan sa panahon ug hangtod karon.

Ang gugma sa amahan ni Santa Barbara gidumili sa iyang anak nga babaye ug kini ang hinungdan nga naghimo siya usa ka buhat nga makapasuko sama sa pagpugong sa kaugalingon nga anak nga babaye.

Wala’y usa nga labi pang maayo kaysa kaniya, nga gikasilagan sa dili kinahanglan buhaton, aron masabtan ang among kasakit sa kaso nga dili mabalewala sa gugma.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Balaang Bata ni Atocha

Kini nga pag-ampo makatabang kanato nga mapahigawas ang atong mga kaugalingon gikan sa mga dili maayo nga kusog aron ang gugma maabot ug makurat kanato.

Ang pag-ampo sa Saint Barbara gipanalanginan alang sa panalipod 

Si Saint Barbara, bulahan nga birhen, dako kaayo nga gahum, hinaut nga ang Dios mouban kanimo, ug ikaw mouban kanako sa dalan sa kaayo.

Sa imong madaug nga espada, gawasnon mo ako sa daotan, inhustisya, kasina ug daotan nga mga mata. Uban sa kusog sa kilat, panalipdi ako gikan sa akong mga kaaway, himayaa ang baba sa kalayo sa akong kanyon ug hatagan kini nga kadaugan.

Uban sa kopa sa imong kopa ug bino ipadayon ang kusog sa akong lawas ug espiritu alang sa lisud nga away ug pakigbugno.

Dawata ang akong mga mansanas ug mga daisy ingon usa ka halad nga kanunay nakahinumdom sa akong mga hunahuna ug sa akong panimalay, ug gihangyo ko kamo, ayaw ako biyaan ug pag-anhi ako sa bisan unsang pag-angkon ko nga panalipdan ang akong pagtuo, akong yuta, akong pamilya ug akong mga pakigbisog; ug nga sa katapusan imo akong pagadawaton sa himaya nga sama kanimo.

Amen.

Kini usa ka matahum nga pag-ampo alang sa Mahal nga Barbara nga mapanalipdan si Santa.

Usa ka himan nga magamit naton kung kinahanglan naton kini, ang pag-ampo mahimo usab nga taming ug dili lamang batok sa mga katalagman apan usab batok sa tanan nga negatibo nga gusto sa atong kinabuhi o sa atong mga pamilya. 

Adunay daghang mga pagpamatuod sa matinud-anong mga magtutuo nga nakadawat sa tukma nga tubag gikan sa Santa Barbara sa panahon sa kaguol, kung nangayo kami alang sa panalipod alang sa among kaugalingon o usa ka sakop sa pamilya nga kini nahimong epektibo.

Alang sa mga kaaway 

Oh Diyos! layo sa akong kiliran, gikan sa akong kinabuhi, kadtong mga daotan ug makalolooy nga mga binuhat nga nagdagan

Mianhi ako kanimo, Santa Barbara aron malibog sila, bulag sila kanako aron dili nila ako daotan ug ako mosinggit nga may pagtuo ug ihatag kanimo ang akong kinabuhi.

Ikaw, ang halangdon nga tigpanalipod sa mga lalaki, ang bulahan nga magbubuhat sa mga nag-awhag kanimo ug manggihatag nga Kristiyano nga nagbukas sa imong dughan alang sa mga maayong binuhat, hatagi ako sa imong tabang, mosulod ako ug biyaan ako sa dugo sa imong kasingkasing, aron mapalayo sila .

Kuhaa gikan kanako ang kasina ug pagbudhi, pagpanalipod ako, gihangyo ko ikaw gikan sa mga kadautan ug mga kaaway, nga ang daotan dili ako makaingon ug ang pagdumot dili makadaot kanako, ipahilayo ang dili maayo nga silingan ug ang dautang higala, ilibug ang akong mga kaaway aron dili nila ako maimpluwensyahan, tabangan ako ang mangibabaw sa bisan kinsa nga daotan ang gusto nako aron ako magdaog sa bisan unsang kahimtang nga makadaot kanako.

Ayaw tugoti nga sila makabalda sa akong Kristohanong pagmartsa ug kung magpadayon sila, ang impiyerno mao ang silot ingon bayad sa ilang mga daotan.

Luwasa ako nga balaan nga Barbara nga gipanalanginan gikan sa tanan nga kadautan, gawasnon ako nga balaan nga Barbara nga gipanalanginan gikan sa tanan nga mga kaaway, panalipdan ang akong kinabuhi gikan sa kadaut aron ako magkinabuhi nga malinawon ug malinawon. Alang kang Jesus ug sa Birhen.

Mao nga kini.

Pahimusli ang gahum sa nagpadayong pag-ampo nga Santa Barbara alang sa mga kaaway.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo kang San James sa Nisibis

Kita tanan mga kaaway ug bisan sa among kaugalingong balay. Nakita namon kini sa kasaysayan ni Santa Barbara samtang giataki siya sa iyang kaugalingon nga amahan hangtod namatay.

Mahimo nga wala ka nag-antos sa pag-atake ingon direkta sa kini apan dili ka kinahanglan nga magsalig sa mga kaaway.

Ang pag-ampo alang sa pagdominar sa mga kaaway nga mosaka sa Santa Barbara mahimo’g usa ka paagi aron mapalingkawas naton ang atong kaugalingon gikan sa paglutos ug katalagman.

Aron madominar ang dili matinumanon nga kauban

Gipanalanginan ni Santa Bárbara ikaw nga makahimo sa daghang mga tawo nga magkasinabut, maghimo usa ka gamay nga pabor alang kanako, makakaplag gugma, maghimo sa akong kasingkasing nga halangdon ug tinuod, maghigugmaay, sa akong kasingkasing mahimo’g makasulod ug pun-on ako sa kalipay, gusto ko aron mahibal-an ang tinuud nga gugma, tinuud nga pagbati, Santa Barbara, ikaw nga adunay daghang gahum niini, hatagi ako niana nga pabor, hinaut nga modangat kanimo ang akong hangyo, aron madawat ko ang imong panalangin, mga hinigugma ni Santa, sa mga hingpit nga gugma nga wala’y bakak, ikaw nga ikaw adunay hiyas ug ikaw gisangpit sa tanan el kalibutan Umari kanako ug hatagi ako higayon nga makadawat sa imong pagpanalangin, gusto ko us aka panahon gikan kanimo aron ipadala ang akong mga pag-ampo.

Ang akong mga pag-ampo sa Diyos aron mahimo niyang puno ang gugma, puno sa kalinaw nga mahimo nimo kini nga milagrosong Santa Barbara, gihangyo ko ikaw nga hatagan ako sa gugma, labi pa nga gugma ug labi pa nga gugma, hingpit nga kalipay, maayo nga mga pangandoy, maayong mga hunahuna, maayong mga buhat, tabangi ako sa pagdaog niini, paghigugma, kini alang kanako ingon usa ka lakang, usa ka dalan, Santa Barbara, ikaw nga makahimo sa tanan, hatagi ako ug makabaton sa tinuud nga pagbati sa gugma nga moabut kanako, pagsalig sa imong gahum ug imong kamaayo, amen.

Ang kini nga matang sa pag-ampo labi ka usab gisaway sa pipila nga naghunahuna nga kini usa ka hakog nga buhat nga gihimo gikan sa garbo nga nasakitan o gipasagdan. Apan dili kini tinuod.

Ang pag-ampo aron maangkon ang pagmando sa usa ka tawo o usa ka piho nga kahimtang usa ka buhat sa gugma nga naggikan sa pagkawalay paglaum nga nanginahanglan usa ka milagro ug dili makuha kini. 

Ang usa ka pag-ampo nga gihimo nga nagtuo kanunay makadawat sa tubag nga imong gipangayo, bisan unsa ang imong gipangayo, Gamhanan ang pag-ampo ni Holy Saint Barbara.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon