Pag-ayo sa pag-ampo aron mabawi dayon ang imong kahimsogNahuman kini sa pagtambal sa mga lalaki. Pinaagi sa pag-ampo, ang imong panginahanglan mahimong labi ka kusog alang sa Dios, nga makakaplag ang labing kaayo nga paagi aron ayohon ka.

Kini nga tambal mahimong moabut nga nagtumong sa usa ka labi ka maayo nga doktor, pananglitan. Sa pipila ka mga kaso, mahimo’g mobangon gikan sa pagkaplag sa usa ka bag-ong pagtambal o tambal. Ang pagpang-ayo mahimo’g pinaagi sa usa ka milagro.

Hinuon, aron kini mahitabo, kinahanglan nga himuon ang pag-ayo sa pag-ayo sa tanan nimo nga kusog ug kanunay nga magpabilin nga lig-on sa hugot nga pagtuo nga makagawas ka sa kini nga kahimtang. Ang pagkamalaumon mao ang labing kaayo nga hinagiban batok sa bisan unsang sakit.

Pag-ayo sa pag-ampo aron mabawi dayon ang imong kahimsog

Bisan kung gibuksan na sa mga doktor ang ilang mga mata sa gagmay nga mga posibilidad sa pag-ayo, Wala’y imposible alang sa Diyos.

Sa pag-ampo nga makaayo mahimo nimo ang imong milagro ug makuha ang sakit nga nakahatag kanimo pag-antos.

Dugang sa Salmo 133 ug ang pag-ampo ni Archangel Raphael, nga gipakita na naton dinhi, adunay lain kusug nga mga pag-ampo sa pagpang-ayo. Pagkanaug.

Pag-ampo alang sa kahimsog

“Ginoong Amahan, ikaw ang balaang doktor. Gihatagan nimo ang kinabuhi ug kinabuhi niadtong nagtinguha kanimo.

Mao nga hinungdan karon, Ginoo, sa usa ka espesyal nga paagi, gusto ko nga mangayo alang sa pag-ayo sa tanan nga mga matang sa mga sakit, labi na ang mga nagsakit kanako niining panahona.

Nahibal-an ko nga dili nimo gusto ang daotan, dili nimo gusto ang sakit nga wala ang kahimsog, tungod kay ikaw ang Labing Maayo.

Buhata kanako ang usa ka lawom nga espirituhanong pagkaayo ug, kung gusto nimo, usa usab ka pisikal nga pagkaayo.

Himua kini nga direkta nga ipatungha sa gamhanan nga paglihok sa Imong Balaang Espiritu o pinaagi sa doktor ug mga tambal!

Dugangi ang akong pagsalig sa Imong Gahum, Ginoo, ug sa Gugma infinito nga naa ka para sa akon. Dugangi ang akong pagsalig, Ginoo, nga usahay maluya kaayo.

Nagatoo ako sa imong gahum sa pagpang-ayo, akong Diyos, ug mapaubsanong nagpasalamat ako sa tanan nga buhat nga imong gihimo sa akong kasingkasing ug lawas karon. Amen, busa kini!

Sakit nga Pag-ampo sa Sakit

"Ginoo, hatagi ako sa kahimsog sa akong lawas ug mahimo ako nga magtinabangay sa usa ka disiplina nga kinabuhi aron mahimong takus sa imong tabang.

Ginoo, tungod sa pagpasidungog kanimo ug sa pagpahibalo kanimo salamat ug pagdayeg, kung unsa ka daghan ang nagpauswag kanako, nga wala nimo ako pasagdi kung unsa ang akong kinahanglan, nga gikoronahan uban ang dakong kalampusan sa tanan nga mga pagbiyahe nga dili kanunay kadali.

Kung gidayeg ko ikaw tungod sa kaayo nga kaayo, nagpasalamat ako kanimo, Ginoo, dili lang sa mga pulong, kundi labaw sa tanan nga adunay kinabuhi nga pagkabalaan.

Ikaw nga nagsilot sa imong gihigugma, sama sa amahan nga nagsilot sa rebelyosong anak nga iyang gipabilhan, nagpasalamat ako sa tanan nga mga panahon nga nag-antos ako sa dihang gibati nako ang imong kamot nga nahulog sa akon, apan kanunay puno sa kalooy.

Kadaghan sa akong nahibal-an ug nahibal-an gikan kanimo, akong amahan!

Wala bisan unsa nga makahimo sa imong gugma.

Salamat sir.

Ang ilang mga agianan gipugas nga adunay daghang mga pagbag-o, apan ang mga naglakaw lamang ang makatagamtam sa ilang talagsaon nga kalipayan. ”

Kusog nga pag-ayo sa pag-ampo

“Ginoong Jesus, gihunahuna ko nga nabanhaw ka ug buhi ka. Sa akong hunahuna anaa ka sa sakrament sa halaran aron pakan-on ako; Sa akong hunahuna gitubag mo ang mga pag-ampo sa tanan nga nagtinguha kanimo gikan sa kasingkasing. Gidayeg ko ikaw ug gidayeg ka. Salamat, Ginoo, sa imong paghigugma sa mga tawo.

Wala’y nakalimtan kanimo, ikaw ang kahingpitan sa akong kinabuhi, kay gipasaylo ka, sa imong tabang akong gibisita ang kalinaw ug kahimsog. Gibag-o ako pinaagi sa imong gahum. Panalangini ang akong mga kinahanglan ug malooy ka kanako.

Ayoha ako, Ginoong Jesus. Ayoha ang akong espiritu, adunay kadaugan sa sala. Pag-ayo sa akong emosyon, isara ang mga samad nga gipahinabo sa akong mga samad, pagdumot, pagkasuko o pagdumot.

Giayo ang akong lawas, gihatagan ko ang akong pisikal nga kahimsog.

Karon, Ginoo, gipresentar ko kanimo ang mga sakit nga akong giantos: (isulti ang imong sakit) ug gihangyo ko ikaw nga hingpit nga gawasnon, sama sa mga nangita kanimo sa dinhi pa kami sa yuta.

Nagatoo ako nga ang pulong nagsaad: Siya mismo nagdala sa atong mga kasal-anan sa atong lawas sa kahoy, aron nga kita mamatay sa kasal-anan ug mabuhi sa hustisya; pinaagi sa imong mga samad nangaayo ka. '(1 Pdr 2,24).

Gisalig ko ang imong gugma alang kanako, ug bisan kung wala ang mga sangputanan sa akong mga pangamuyo, nagpamatuod ako sa hugot nga pagtuo: Salamat, Ginoong Jesus, tungod sa panalangin nga imong gibubo kanako. "

Pag-ampo alang sa kahimsog sa usa ka tawo.

“Ginoo sa uniberso, ang naghimo sa tanan nga mga butang.

Miabut ako sa imong soberanong presensya niining panahona aron mangayo alang sa tabang gikan sa mga nag-antos sa sakit sa lawas o sa pangisip.

Nahibal-an namon nga pinaagi sa sakit kita adunay mga higayon sa pagpamalandong, nga labi kaayo nga gipaboran kami, madala kami sa Imo, pinaagi sa mga agianan sa kahilom.

Apan gihangyo namon ang iyang kaluoy ug gihangyo siya: itanyag ang imong masanag nga kamot sa mga masakiton, nag-antos sa kasakit, pagkawalay kasiguroan ug mga limitasyon.

Himoa nga ang hugot nga pagtuo ug pagsalig molig-on sa imong mga kasingkasing. Gipahupay ang ilang kasakit ug gihatagan sila og kalinaw ug kahilum.

Pag-ayo sa ilang mga kalag aron matabangan ang pagpahiuli sa ilang mga lawas.

Hatagan sila og kahupayan, kahupayan ug ipunting ang kahayag sa paglaum sa ilang mga kasingkasing aron, uban ang suporta sa paglaum ug pagtuo, mabati nila ang gugma sa uniberso.

Hinaot nga ang imong kalinaw maanaa kanatong tanan.

Pag-ampo sa Arkanghel nga si Raphael sa pagpangayo alang sa pag-ayo sa sakit

«S. Si Raphael, kansang ngalan nagpasabut nga "doktor sa Diyos," ikaw, nga giakusahan nga kauban ang batan-ong si Tobias sa iyang panaw sa nasud sa Medes, ug nga sa iyang pag-uli nakaayo ang pagkabuta sa amahan ni Tobias.

Saint Raphael, Ikaw nga mitabang ug mitabang sa amahan ni Tobias nga matuman ang iyang mga pangandoy ug pangandoy, nangayo kami kanimo ug nangayo alang sa imong tabang.

Mahimong tigpanalipod ka sa atubangan sa Diyos, tungod kay ikaw ang manggihatagon nga doktor nga nagpadala sa iyang pagkamatinud-anon.
S. Rafael, ayohon ko ang bisan unsang sakit.

Himua ako kanunay nga himsog, tungod kay dili kami mohunong sa pagluwas kanimo. Daghang salamat

Ingon niana. "

Pag-ampo sa among Amahan, Usa ka Maghimaya ka Maria ug Kredo.

Pag-ampo sa Atong Birhen sa Fatima nga paghangyo alang sa kahimsog.

"Lady of Fatima, mahigugmaon nga Inahan sa tanan nga nag-antus sa lawas ug kalag.

Pag-amping sa kahimsog sa imong mga anak, mahupay ang mga sakit ug kasakit nga nagsakit kanamo ug nakigsulti ug nagpaluya kanamo.

Hangyoa ang imong hinigugma nga Anak nga nag-ayo sa daghang mga masakiton nga mga tawo sa mga pamaagi sa iyang panahon, nga adunay kalooy alang kanamo, nga mahimo namong kusog. Mag-antos kita alang kaniya. Hinaut nga hatagan kita sa Dios ug kahimsog nga kanunay nga mag-alagad kaniya, aron maatiman ang usag usa. Apan labaw sa tanan ug sa kanunay, nga ang kabubut-on sa Diyos nga Amahan mahimo, nga nagaatiman kanato sa walay kinutuban nga gugma ug usa ka dili mabug-os nga kalumo. Uban kami sa kamut, minahal nga Inahan, ug dad-a kami ngadto kang Jesus.

Amen!

Ang kahinungdanon sa pag-ampo nga makaayo

Kung kita masakiton, bisan sa pisikal, sa espirituhanon o sa mental, kita adunay paglaum sa pagkawalay paglaum. Ang pag-antos usab kini nakaabot sa aton kung adunay usa ka hinigugma nga adunay mga problema sa kahimsog. Sa kana nga mga higayon, nahibal-an nga adunay usa ka tawo nga molingi aron paghatag kahupayan kanato.

Ang Dios dili mobiya sa iyang mga anak. Busa, ang kahinungdanon sa ang pag-ayo sa pag-ampo nga kini naghatag kahupayan kanato. Kini nga pag-ampo nagdala kahupayan ug paglaum sa mga kalisud nga panahon.

Daghang mga higayon nga atong makita ang atong kaugalingon sa atubangan sa Dios nga wala nahibal-an kung unsaon mangayo alang sa atong pagkaayo, unsa nga sinultian ang gamiton. Ang pag-ayo sa pag-ampo nagdala sa tama nga mga pulong nga, kung isulti uban ang hugot nga pagtuo, adunay dako nga gahum sa pag-ayo kanato.

Paglingaw sa pagpaunlod sa pag-ampo sa pagpang-ayo aron mabawi dayon ang imong kahimsog ug mahibal-an ang dugang bahin sa tanan nga mga Tulo nga klase nga adunay.