Pag-ampo sa dugo ni Kristo

Pag-ampo sa dugo ni Kristo. Lakip sa tanan nga mga elemento nga naa kanato sa Simbahang Katoliko, ang dugo ni Cristo usa sa labing gamhanan ug mao kana kung ngano nga ana Pag-ampo sa dugo ni Kristo.

Kini usa ka elemento nga buhi pa hangtod karon kay anaa pa sa nasamdan nga mga kamot sa nabanhaw nga Jesus Christ. Ang atong hugot nga pagtuo nagpabilin ang dagway ni Jesus nga buhi sa krus diin ang iyang dugo nag-agay alang sa gugma sa tawo.

Bisan unsa ang atong gipangayo, mituo kami nga ang kusog nga dugo ni Cristo adunay igong gahum aron mahatagan kita kung unsa ang gipangayo.

Ang pag-ampo mahimo bisan diin ug ang tanan nga gikinahanglan mao ang pagbaton sa hugot nga pagtuo nga gihatag ang milagro ngari kanato.

Gamhanan ba ang pag-ampo sa dugo ni Cristo?

Pag-ampo sa dugo ni Kristo

Ang tanan nga mga pag-ampo sa Diyos gamhanan.

Kung ikaw mag-ampo uban ang hugot nga pagtuo makabaton ka sa tanan nga imong gipangita.

Pagbaton sa pagtoo ug tumoo sa gahum sa Atong Ginoong Hesu-Kristo.

Pag-ampo sa dugo ni Kristo alang sa mga bata 

Oh akong Amahan, mianhi ako sa pagpangayo kanimo ug paghangyo kanimo nga pamatii ang akong tingog, nasakitan ako, nanghilabot aron ang akong anak nga lalaki molayo gikan sa daotang kompanya ug dili mahulog sa pagkonsumo sa droga, alkohol, nakig-uban na usab siya. eskuylahan, gihangyo ko ikaw sa bug-os kong kasingkasing alang sa gahum sa dugo ni Jesus-Cristo, Ginoo, himoa siya nga maayong tawo.

Ginoo, langitnong Amahan, limpyohi ang kalag sa among anak, hinloan siya sa daotan, pagdumot, pagkasuko, kahadlok, kaguol, kamingaw, kasubo ug kasakit ... pinaagi sa imong dugo, gihangyo namon ikaw nga ibag-o siya nga usa ka tawo nga nahigugma sa uban , malipayon, kalmado, mabinati, wala’y kahadlok, nga nagpadala sa gugma, nga wala’y kaguol, mahulma ang espiritu nga panalipdan kini sa imong bililhong dugo.

Maloloy-on nga Dios, ikaw nga nahibalo sa tanan, nga nakakita sa tanan, naghatag kanamo og kaalam tungod kay kami ang mga ginikanan nga kami ug gusto namon nga mahimong mas maayo, tabangi ako nga masabtan sila, nahibal-an namon kung unsa ka tigulang ka ug kana kung sila labi ka mapahulay ug / o rebelyoso.

Oh, bulahan nga dugo ni Jesu-Cristo nag-ula kang Jesus, sa among anak, ang imong bulahan ug gihinloan nga dugo, aron kini makahatag kaniya kusog.

Gipangutana ko ikaw gikan sa kalalim sa akong pagkatawo.

Amen.

Mahimo nimong ipangamuyo ang pag-ampo sa Dugo ni Kristo alang sa mga bata sa imong anak.

Ang mga bata nga adunay labing matahum nga mga butang nga mahimo’g nahitabo kanamo. Mga bunga sa among gugma ug gidawat naton sila sa kalibutan nga puno sa kalipay nga may pagtuo nga ang tanan molihok alang kanila sa kinabuhi.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom

Apan adunay mga panahon diin kita, ingon mga ginikanan, adunay mga kasinatian nga dili malipayon ug mao kana kung mahimo ang Dugo Cristo Kini nahimo ra nga atong paglaom.

Ang pagpangayo alang sa among mga anak mao ang maisog nga buhat sa gugma nga mahimo naton.

Pag-ampo nga dugo ni Kristo alang sa lisud nga mga kaso 

O bulahan nga Dugo ni Jesus Cristo! Dili hingpit, dugo ug tawo, hugasi ako, hugasi ako, pasayloa ako, pun-a ako sa imong presensya; Ang paglimpyo sa dugo nga imong gihatag kusog, gidayeg ko ikaw sa imong Eukaristikanhon nga presensya sa Altar, mitoo ako sa imong kusog ug katam-is, gisaligan ko ikaw nga mapreserbar ako sa tanan nga kadautan ug gihangyo ko ikaw gikan sa kahiladman sa akong pagkahimugso: motusok sa akong kalag ug Limpyohan kini, pun-a ang akong kasingkasing ug ibubo kini.

Bililhon nga Dugo nga giula sa Krus ug nagdagan sa Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus, gidayeg ko ikaw ug gihalad kanimo sa pagdayeg sa akong pagdayeg ug gugma, ug gipasalamatan ko ikaw Ginoo nga Dugo ug Imong Kinabuhi sukad salamat sa Kanila nga mga tawo naluwas kami ug nakakuha kami pagdepensa sa wala pa Tanan nga dili maayo sa among palibot.

Oh Jesus, nga naghatag kanako sa bililhon nga regalo sa Imong Dugo, ug sa Kalbaryo, uban ang kaisog ug pagkamanggihatagon, gilimpyohan mo ako gikan sa tanan nga mga baho ug gibubo ang bili sa akong pagtubos; O Kristo Jesus, nga sa ibabaw sa altar ang akong kinabuhi, gipaambit mo kanako ang kinabuhi, ikaw ang gigikanan sa tanan nga nahibal-an nga mga grasya, ug ang maayong regalo sa Diyos sa iyang mga anak, ikaw ang pagsulay ug saad sa Walay Katapusan nga Gugma sa amon.

Gipabilhan nako ang tanan nga mga oportunidad diin ako naluwas ug gipanalipdan sa imong kusog ug gahum, nga nagpalig-on kanako sa kasiguroan sa tibuuk nga pagsabut sa akong mga kahuyang, sa akong pagkahuyang ug sa imong abilidad sa pagpanalipod kanako gikan sa mga daotan nga naglibot kanako, ang lurks sa yawa nga kanunay nga nagsul-ob kanato labi pa sa atong mga kusog ug posibilidad.

Salamat sa pagkahimong usa ka Royal Dugo nga nagpahigawas sa among kinabuhi gikan sa kangitngit ug gikan sa mga galamiton sa daotan nga kanunay moabut aron makadaot kanamo.

Amen.

Ang dugo ni Kristo misulud sa panahon diin iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang sa gugma sa katawhan ug dinhi niini ang gahum sa Dios gikonsentrar aron mahatagan kita mga milagro nga atong gikinahanglan.

Mahimong lisud nga mga hangyo. Ang tinuud nga mga milagro diin usa ka gahum nga labaw sa kinaiyahan ang molihok ug mahimo kana ang gahum sa Dugo ni Kristo.

Kini nga pag-ampo mahimo’g buhaton sa pamilya o higala, ang hinungdanon nga butang nga mahibal-an nga kinahanglan nga kita motuo, kana ang garantiya nga ang pag-ampo epektibo. 

Pag-ampo sa dugo ni Kristo aron mapapahawa ang mga problema 

Ang mga problema, sa kadaghanan nga mga kaso, magpahulay sa sulod namo ug makadaot kanimo. Naghinguyang kami nga wala makatulog nga gabhiuna nga naghunahuna lamang bahin sa problema nga kahimtang nga ania kanato ug kini nagdala kanato mga pisikal nga sangputanan nga makapahadlok kaayo. 

Ang makahimo sa pagpapahawa sa mga problema sa gawas kanato, gikan sa atong mga panimalay ug bisan sa gawas sa atong suod nga mga paryente usa ka kinahanglanon nga buhat ug sa niini ang gahum sa Dugo ni Cristo makatabang kanato.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa bunyag

Pag-ampo uban ang piho nga hangyo ug tuohi nga ang tubag sa Ginoo nagpadayon.

Sa pagpanalipod sa dugo ni Kristo

Ginoong Hesus, sa Imong Ngalan, ug sa gahum sa Imong Bililhon nga Dugo gisilyo namon ang matag tawo, mga kamatuoran o panghinabo diin ang kaaway gusto nga makadaot kanamo.

Pinaagi sa Gahum sa Dugo ni Jesus giselyohan namon ang tanan nga mga gahum nga makaguba sa hangin, sa yuta, sa tubig, sa kalayo, sa ilalum sa yuta, sa satanikong pwersa sa kinaiyahan, sa kailadman sa impyerno, ug sa el kalibutan diin kita mobalhin karon.

Sa gahum sa Dugo ni Hesus atong gibungkag ang tanan nga pagpanghilabot ug paglihok sa daotan.

Gihangyo namon si Jesus nga ipadala ang Mahal nga Birhen sa among mga balay ug mga lugar nga kauban sa trabaho kauban si Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael ug ang tanan niyang korte sa Santos Angeles.

Uban sa Gahum sa Dugo ni Jesus gisilyo namon ang among balay, ang tanan nga nagpuyo niini (ngalan ang matag usa kanila), ang mga tawo nga ipadala sa Ginoo niini, ingon man pagkaon, ug mga butang nga Siya madagayaong nagpadala kanato alang sa atong pagbuhi

Uban sa gahum sa Dugo ni Jesus gisilyo naton ang kalibutan, mga pultahan, mga bintana, mga butang, mga dingding ug mga salog, ang hangin nga atong gininhawa ug sa hugot nga pagtuo gibutang naton ang usa ka lingin sa Iyang Dugo libut sa atong bug-os nga pamilya.

Uban sa Gahum sa Dugo ni Hesus atong gisilyo ang mga lugar diin kita moadto karon, ug ang mga tawo, mga kompanya o mga institusyon nga atong pakigsabot (ngalan ang matag usa sa kanila).

Uban sa gahum sa Dugo ni Jesus gisilyo namon ang among materyal ug espirituhanon nga buhat, ang mga negosyo sa among bug-os nga pamilya, ug ang mga salakyanan, dalan, hangin, mga dalan ug bisan unsang paagi sa transportasyon nga among gamiton.

Pinaagi sa Imong bililhon nga Dugo among gisilyohan ang mga buhat, hunahuna ug kasingkasing sa tanan nga mga lumulupyo ug mga pinuno sa amon Nasud Natawhan aron ang Imong kalinaw ug Imong Kasabutan sa katapusan maghari niini.

Nagapasalamat kami kanimo Lord sa Imong Dugo ug Imong Kinabuhi, tungod salamat sa kanila naluwas kami ug naluwas kami sa tanan nga kadautan.

Amen.

Gloria TV

Kini nga pag-ampo nga panalipod sa Dugo ni Cristo kusog kaayo!

Mahimo naton makapangayo nga ang mabaskog nga dugo ni Kristo nagtakup kanato ingon usa ka sapaw sa pagpanalipod sa atong palibut aron ang usa nga dautan dili makahilabut kanato. Ni kami ug ang among mga masuso o bisan kinsa sa among pamilya ug mga higala.

Sama sa nahitabo sa bag-ong tugon nga nagsablig dugo sa mga lintel sa mga balay ingon simbolo sa pagpanalipod, ingon man sa hugot nga pagtuo nga gibuhat nato karon nga gipangayo kana ang dugo ni Kristo naa sa mga puy-anan sa atong mga panimalay ug bahin sa kanato ug panalipdi kami gikan sa tanan nga kadautan.  

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa panalangin

Pag-ampo alang sa adlaw-adlaw

Ang akong Dios nagatabang kanako, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Gihangyo ko ang kusog nga pagpanalipod sa Bililhon nga Pagtubos sa Dugo ni Kristo, Hari sa uniberso ug Hari sa mga hari.

Sa ngalan sa Dios nga Amahan, sa ngalan sa Diyos nga Anak ug sa ngalan sa Diyos nga Balaang Espiritu: uban ang Gahum sa Dugo ni Hesu-Kristo nga Ginoo, akong gibugkos ug gipanalipdan, pagpanalipod ug pagbugkos, akong nahunahunaan, wala’y panimuot, wala’y hunahuna, akong pangatarungan, akong kasingkasing, akong mga pagbati, akong mga panghunahuna, akong lawas nga lawas, akong panghunahuna, akong materyal nga pagkatawo ug akong espirituhanon nga pagkatawo.

Ang akong Dios nagatabang kanako, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Ang tanan nga naa ako, tanan nga naa ako, tanan nga mahimo nako, tanan nga akong nahibal-an ug tanan nga akong gihigugma nabugkos ug gipanalipdan sa gahum sa Dugo ni Hesu-Kristo nga Ginoo. Diyos ko, tabangi ko, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Gisilyo ko ang akong nangagi, akong karon ug sa akong kaugmaon, akong gisilyohan ang akong mga plano, mga katuyoan, mga damgo, mga ilusyon, tanan nga akong gisugdan, tanan nga akong gisugdan, tanan nga akong gihunahuna ug gibuhat, maayo nga gisilyohan ug gipanalipdan sa gahum sa Dugo ni Jesus Christ ang Ginoo. Diyos ko, tabangi ko, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Gisilyo nako ang akong tawo, akong pamilya, mga kabtangan, akong balay, akong trabaho, akong negosyo, akong pamilya nga pamilya, ang una ug pagkahuman, ang tanan nabugkos ug gipanalipdan, uban ang Gahum sa Dugo ni Jesus Cristo nga Ginoo.

Ang akong Dios nagatabang kanako, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Itago ko ang akong kaugalingon sa samad sa samad sa kilid ni Jesus, gitago ko ang akong kaugalingon sa Immaculate Heart sa Mahal nga Birhen Maria, aron wala’y bisan kinsa ug wala’y makaapektar nako sa ilang pagkadautan, ilang daotan nga mga pulong ug buhat, sa ilang dili maayong pangandoy o sa ilang paglimbong, aron wala’y makadaot sa akong emosyonal nga kinabuhi, sa akong ekonomiya, sa akong kahimsog, sa ilang mga sakit nga gipadala, sa ilang mga kasina, uban sa ilang mga dautang mata, tsismis ug pagbutangbutang, ni sa mga mahika, mga spelling, mantra o hex.

Ang akong Dios nagatabang kanako, Ginoo, pagdali sa pagtabang kanako.

Ang akong tibuuk nga pagkatawo naselyohan, ang tanan sa akong palibut selyado, ug ako ……. Kanunay ako nga gipanalipdan sa Labing Bililhon nga Dugo sa among Manunubos.

Amen, amen, amen.

Pag-ampo sa pag-ampo ang Dugo ni Cristo sa matag adlaw nga adunay dako nga hugot nga pagtuo.

Kini usa ka kostumbre nga makatabang kanato nga magpadayon nga buhi ang hugot nga pagtuo sa pamilya ingon man ang pagpauswag sa pisikal ug espirituhanon nga panaghiusa sa matag miyembro.

Mahimo kini sa buntag aron ipakita ang bag-ong adlaw sa wala pa ang presensya sa tanan nga gamhanan nga Dios. Mahimo nimong buhaton ang siyam ka adlaw nga pagkasunud sa hugna o paghimo sa usa ka hinali nga pag-ampo. Ang hinungdanon nga butang dili mohunong sa pagbuhat niini.

Adunay mga edad diin ang hugot nga pagtuo dali ra mabuak ug kini sa mga higayon diin ang adlaw-adlaw nga mga pag-ampo magsugod namunga. Sa pagpangayo nga pinaagi sa dugo ni Kristo, ang atong adlaw nga bulahan hinungdanon ug gamhanan. 

Kanunay nga nagtuo nga ang Dugo ni Kristo nga pag-ampo adunay gahum.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon