Pag-ampo sa Bulahan Usa kini ka liturhiya nga sa pagtuo sa Katoliko kanunay nga kanunay. Kinahanglan nga mahibal-an sa tanan nga mga magtutuo kini nga mga pag-ampo aron mahimo kini bisan kanus-a kinahanglan naton.

Hinumdumi nga ang mga pag-ampo usa ka kapanguhaan nga magamit naton sa matag higayon nga gibati naton ang panginahanglan, kinahanglan dili naton buhaton kini nga walay hugot nga pagtuo apan hinoon uban ang tinuud nga pagbati sa atong kasingkasing nga ang atong gibuhat mao ang usa ka espirituhanon nga buhat ug ingon niana kinahanglan nga hunahunaon . 

Pag-ampo sa Bulahan

Kini nga pag-ampo nahimo, sa kadaghanan nga mga kaso aron magbayad sa pagsimba sa atong Ginoong Hesu-Kristo, nga giila ang sakripisyo nga iyang gihimo alang sa katawhan sa krus sa Kalbaryo. 

Pag-ampo sa Labing Balaan Unsaon pag-ampo?

1) Mga pag-ampo alang sa pagdayeg sa labing balaan 

«Amahan nga Wala’y Katapusan, nagpasalamat ako kanimo tungod Kanimo infinito Giluwas ako sa gugma, bisan supak sa akong kaugalingon nga kabubut-on. Salamat, akong amahan, sa Imong daghang pasensya nga naghulat kanako. Salamat, akong Diyos, sa Imong dili masukod nga kalooy nga adunay kaluoy kanako. Ang bugtong nga ganting mahatag ko kanimo ingon bayad sa tanan nga imong gihatag kanako mao ang akong kahuyang, akong kasakit ug akong pag-antos.

Nauna na ako sa Imo, Espiritu sa Gugma, nga ikaw usa ka dili mahibal-an nga kalayo ug gusto ko nga magpabilin sa imong matahum nga presensya, gusto kong ayohon ang akong mga sayup, bag-ohon ang akong kaugalingon sa kadasig sa akong paghalad ug paghatag kanimo sa akong pagdayeg ug pagdayeg.

Bulahan si Hesus, naa ako sa Imong Kanimo ug gusto ko manguha og dili maihap nga Puso gikan sa Imong Balaan nga Kasingkasing, salamat sa akon ug sa tanang kalag, alang sa Balaang Simbahan, imong mga pari ug relihiyoso. Tugoti, O Jesus, nga kini nga mga oras mga tinuud nga mga oras sa paghigugma, mga oras sa gugma nga gihatag kanako aron madawat ang tanan nga mga grasya nga gitagana sa Imong balaang Kasingkasing alang kanako.

Birhen Maria, Inahan sa Dios ug akong Inahan, nakig-uban ako kanimo ug gihangyo ko nga makigbahin sa mga pagbati sa Imong Dili Mahimutang Kasingkasing.

Diyos ko! Nagtuo ako, nagsimba ako, naglaom ako ug gihigugma ko ikaw. Nangayo ako pasaylo sa mga wala’y pagtuo, dili mosimba, dili maghulat ug dili sila mahigugma.

Labing Balaan nga Trinidad, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, ginalipay ko ikaw pag-ayo ug gitanyag kanimo ang labing bililhon nga Lawas, Dugo, Kalag ug Pagkadios sa Atong Ginoong Jesukristo, nga naa sa tanan nga mga Tabernakulo sa kalibutan, agig pagbayad sa tanan nga mga kasuko. mga pagsakripisyo ug pagkawalay pakialam diin Siya mismo nasamokan. Ug pinaagi sa wala’y kinutuban nga buhat sa iyang Labing Sagrado nga Kasingkasing ug sa Impit nga Kasingkasing ni Maria, gihangyo ko ikaw sa pagkabig sa mga kabus nga makasasala. "

Usa ka pag-ampo sa pagdayeg sa labing balaan nagpasundayag sa hingpit nga pagtugyan gikan sa kasingkasingTungod niini ang hinungdan nga pag-ampo adunay hinungdanon tungod kay dinhi dili kita mangayo bisan unsa nga espesyal apan igatugyan ra naton ang atong kasingkasing sa usa nga takus niini nga adunay usa ka mahinulsulon ug gipakaulaw nga kasingkasing ingon sa gitudlo sa pulong sa Dios. 

Ang pagsimba, kanang gihimo gikan sa kasingkasing ug sinserong kusog kaayo nga hinagiban sa espirituhanon nga uma. 

2) Pag-ampo sa labing balaan nga mangayo usa ka milagro

«Labing Balaang Langitnong Amahan
Salamat kanimo, una sa tanan
Alang sa paghalad sa gugma nga imong gihimo, pinaagi sa pagkamatay alang sa among mga sala
Mao nga giila ko ikaw, ingon akong Ginoo, ug usa ra ang Manluluwas
Karon gusto ko nga ibutang ang akong pinalanggang Amahan sa imong atubangan, ang akong kinabuhi
Nahibal-an nimo kung unsa ang akong masinati, ug unsa ang gipaubos nako ang akong kaugalingon sa imong atubangan
Amahan nga imong pulong giingon nga pinaagi sa imong mga samad kami nangaayo
Ug gusto ko nga haom kana nga saad, aron ayohon mo ako
Lord gihangyo ko ikaw nga naa sa mga kamot sa mga espesyalista nga naa sa akong kaso
Nga gihatag nimo siya sa mga kinahanglanon nga estratehiya aron makatabang sila kanako
Kung kini ang imong labing balaan nga Amahan
Ihatag kanako ang imong kamot sa pagpang-ayo, ug hinloi ang akong lawas gikan sa tanan nga kahugawan
Kuhaa ang tanan nga sakit gikan sa matag usa sa akong mga cell
Ug ipahiuli ang akong pagkaayo
Gihangyo ko ikaw, Balaang Amahan
Hinaut nga imong idungo ang imong dulunggan aron madungog ang akong mga pag-ampo
Ug ang imong balaan nga nawong nakakaplag grasya sa akong atubangan
Masalig ako nga gidungog nimo ang akong mga pag-ampo
Ug sa tinuud, nagtrabaho ka sa pag-ayo kanako
Matuman ang imong kabubut-on Pinalangga nga Amahan
Amen "

Kinahanglan ba nimo ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi? Unya kinahanglan mag-ampo ka sa Labing Balaan nga Pag-ampo aron mangayo usa ka milagro.

Kini nga pag-ampo makatabang kanimo sa pagkab-ot sa usa ka milagro. Bisan kung sayon ​​o lisud, ang pag-ampo yano nga molihok.

Pag-ampo uban ang hugot nga pagtuo sa imong kasingkasing ug sa kanunay motuo sa mga gahum sa Dios nga atong Ginoo.

3) Mga pag-ampo nga pagadayeg ang labing balaan nga sakrament sa altar 

«Gidawat ko karong adlawa ang kahayag, kalinaw ug kalooy
Sa bulahan nga ginoo sa tanang mga langit;
Gidawat ko si Jesus nga lawas ug kalag
Alang sa akong kinabuhi nga puno sa pasalamat, pangandoy, kalipay,
Charisma ug kalig-on sa wala pa ang imong pagbisita;
Nagpadayon ako sa sulod nako
Gipasaligan nako ang sagradong pagtuo nga nagtugot kanako
Magpabilin nga nahalitan sa mga panahon sa krisis;
Nalipay ko sa kalipayan sa langit
Sa wala pa ang panaw niini sa akong kinabuhi kana
Kini giputos sa labing balaan.
Gikuha ko kini nga sakrament sa akong kalag
Ug gidawat nako kini uban ang kaluoy, pagkamanggiloy-on ug gugma.
Hinaut nga ang kalinaw sa espiritu maanaa kanatong tanan
Ug kana ang tabil sa kangitngit mobiya kung kanus-a
Ang akong pagtuo naghimo usa ka panagway.
Amen.«

Pagbaton og hugot nga pagtuo sa kini nga pag-ampo aron madayeg ang labing balaan nga sakrament sa altar.

Ang pagdayeg usa ka kahimayaan nga gihimo gikan sa kasingkasing ug uban ang kaamgohan nga nahibal-an nga wala’y ingon nga tawo. Niini nga kahimtang, gidayeg namon ang Ginoo, hari sa mga hari nga naghatag sa iyang kaugalingon alang sa gugma. Nga nakalahutay siya sa kasakit ug kaulawan aron matagamtam naton karon ang tinuud nga kagawasan diha kaniya. 

Ang pagdayeg usa ka hinungdanon nga bahin sa adlaw-adlaw nga mga pag-ampo nga dili naton malikayan tungod kay kinahanglan kanunay nga atong mailhan ang gahum sa Ginoo sa atong kinabuhi.

4) Pag-ampo sa Balaan nga Sakramento sa wala pa matulog 

«Oh Diyosnon nga Jesus! nga sa panahon sa kagabhion nag-inusara ka sa daghang mga tolda sa kalibutan, nga wala’y bisan kinsa sa imong mga binuhat nga mobisita ug modayeg kanimo.

Gihatag ko kanimo ang akong dili maayo nga kasingkasing, nanghinaut nga ang tanan nimong mga beats sama ka daghan sa paghigugma ug pagdayeg. Ikaw, Ginoo, kanunay nagmata sa ilalum sa mga species sa Sakramento, ang imong maloloy-on nga gugma dili matulog o gikapoy sa pagbantay sa mga makasasala.

Oh gihigugma nga Hesus, Oh hilum nga Jesus! Himua ang akong kasingkasing sama sa nagdilaab nga suga; Sa gugma nga putli nga magbaga ug kanunay magsunog sa imong gugma. Tan-awa oh! balaan nga sentinel!

Pagbantay sa kasubo nga kalibutan, alang sa mga pari, alang sa mga gipahinungod nga kalag, mga nawala, alang sa mga kabus nga masakiton, kansang walay katapusang mga gabii nanginahanglan imong kusog ug kahupayan, alang sa pagkamatay ug alang sa imong mapaubsanon nga sulugoon nga labi ka nga nag-alagad kanimo pahulay apan wala molihok gikan Kanimo, gikan sa imong Tabernacle ... diin ka nagpuyo sa pag-inusara ug kahilum sa gabii.

Hinaut nga ang Sagrado nga Kasingkasing ni Jesus kanunay nga panalanginan, dayegon, simbahon, higugmaon ug tahuron sa tanan nga mga Tabernakulo sa kalibutan. Amen. "

Kini nga pag-ampo sa Mahal nga Sakramento ug sa Mahal nga Sakramento sa wala pa matulog mao ang usa sa labing kusug sa tanan.

Sa wala pa matulog hinungdanon ang paghimo og pipila ka pag-ampo o pag-ampo sa espesyal nga Balaan nga Sakramento aron matabangan kami nga makapahulay sa hingpit nga kahilum. Ang pagpataas sa usa ka pag-ampo sa labing sagrado nga sakrament sa dili pa matulog usa ka butang nga kinahanglan buhaton naton adlaw-adlaw ug bisan, ang pagbutang niini nga batasan sa mga bata hinungdanon kaayo. 

Sa simbahang Katoliko kini usa sa labing hinungdanon nga mga pag-ampo tungod kay nagpalig-on kini sa pagtuo sa Kristiyanismo ug nagpalig-on sa espiritu.

Kini usa ka pag-ampo ni pagkilala, pagdayeg y Si Jesus nagsimba ug iyang sakripisyo alang sa katawhan. Nahibal-an namon nga ang mga pag-ampo kanunay nga nagdala mga benepisyo sa among kinabuhi tungod kay pinaagi niini gipalig-on namon ug gipuno ka sa kalinaw, mao nga hinungdanon ang pagbaton sa kinabuhi sa pagpakig-uban sa Ginoo. 

Kinsa ang labing balaan?

Ang labing balaan nga sakrament mao ang usa ka buhat sa hugot nga pagtuo nga gihimo sa simbahang Katoliko diin atong giila ug gidawat ang sakripisyo ni Ginoong Hesu-Kristo. Kini nga aksyon sa kasagaran gihimo sa ikatulo nga Domingo sa matag bulan diin gibutyag aron ang mga magtutuo makapataas sa ilang pagsimba.  

Ang gipahinungod nga host usa ka simbolo sa lawas ni Cristo nga gidugmok alang sa atong mga sala alang sa gugma sa katawhan ug kinahanglan nga ang tanan nga mga magtotoo adunay kahibalo niini aron sa pagsunud sa pagsimba sa atubangan sa Ginoo.  

Mahimo ba ako magdagkot og kandila kung mag-ampo ako sa labing balaan?

Ang tubag oo, kung ang mga kandila mahimong masiga kung mag-ampo. Bisan pa, dili kini mandatory tungod kay ang mga pag-ampo mahimo sa bisan unsang oras ug lugar ug dili kita kanunay magdan-ag sa usa ka kandila aron mag-ampo. Daghang mga tumutuo ang sagad maghimo espesyal nga mga altar sa ilang mga santos diin sila adunay mga kandila nga magaan sa piho nga mga oras ingon usa ka paghalad sa pagsimba.  

Sa mga kaso sa mga pag-ampo ug sa matag espirituhanon nga paglihok ang hugot nga pagtuo nga ilang gihimo labi ka hinungdanon tungod kay naa ang ilang pagka-epektibo.

Ang pulong sa Ginoo nagtudlo kanato nga dili kita makahimo sa pag-ampo nga puno sa pagduha-duha o paghunahuna nga ang gipangayo lisud tungod kay unya ang pag-ampo mahimo’g usikan ang oras diin wala kitay makuha nga bisan unsang kaayohan. 

Hinaut nga nalipay ka sa pag-ampo sa Mahal nga Sakramento. Kauban sa Dios

Daghang mga pag-ampo: