Pag-ampo sa panalangin

Pag-ampo sa panalangin kinahanglan kini nga magpadayon sa atong ba-ba tungod kay kauban niini kita mahimong magtukod ingon usa ka koral sa atong palibut diin ang mga positibo nga butang mao ang makasulod. 

Ang pulong sa Dios nagpatin-aw kanato nga ang mga panalangin sa Diyos wala magdugang bisan unsa nga kasubo ug kini ang yawi aron mahibal-an kung unsa ang mga panalangin nga gikan sa Dios ug nga wala. Niini nga kaso pinaagi sa paghimo niini nga mga panalangin nga panalangin kita makapasalamat, magpanalangin sa atong kaugalingon o sa uban nga tawo ug makaila sa gahum sa Dios sa atong kinabuhi. 

Pag-ampo sa panalangin

Ang mga panalangin mao ang mga benepisyo nga gusto natong tanan o gusto nga makadawat sa tanan nga mga panahon sa atong kinabuhi.

Pag-ampo sa panalangin

Daghang mga higayon nga madawat naton sila nga nag-inusara ug bisan wala naton nahibal-an kini ug pagkahuman kinahanglan naton nga pangutan-on o away alang nila.Kini nga pagkasulti, ang pag-ampo sa panalangin mahimo nga usa ka kusog nga hinagiban nga magamit naton sa tanan nga mga panahon. 

1) Pag-ampo aron madawat ang tanang matang sa mga panalangin

"Ginoo,
Gihangyo ko ikaw sa pagpanalangin kanako,
panalangini ang tanan nga gihikap sa akong mga kamot karon,
Panalangini usab ang akong gimbuhaton ug tabangi ako sa pagbuhat niini nga husto, dili makahimo og mga sayup.
Panalangini ang tanan nakong kauban sa trabaho;
Amahan, panalangini ang matag usa sa akong hunahuna ug pagbati,
aron dili maghunahuna o mobati nga daotan,
mao nga ang tanan nga ania sa akon gugma ra;
panalangini ang matag usa sa akong mga pulong,
dili sa pagsulti mga butang nga sa ulahi magbasol ko.
Ginoo
Panalangini matag segundo sa akong kinabuhi,
aron nga pinaagi niini makuha ko ang imong imahe ug pulong sa tanan nga nanginahanglan.
Panalangini ako, Ginoo, aron ako mahisama sa imong dagway ug dagway,
aron madala positibo nga mga butang sa tanan nga mga tawo
nga nagalibut kanako ug aron silang tanan gipanalanginan pinaagi kanimo.
Ginoo ko,
Gihangyo ko ikaw aron mapanalanginan ka sa matag tawo sa akong kasingkasing,
ang Balaang Espiritu ug ang Birhen;
Amen. ”

Mga panalangin sa gugma, ang kahimsog, ang kwarta, ang pamilya, trabaho, negosyo, alang sa usa ka sakop sa pamilya, alang sa mga bata ug bisan sa pagbiya sa among balay adlaw-adlaw, ang mga panalangin kinahanglanon sa tanan nga mga bahin sa kinabuhi.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo alang sa namatay nga inahan

Mahinungdanon nga nahibal-an namon kung giunsa ang pag-establisar sa usa ka pamilya o personal nga baruganan nga buhaton kini nga pag-ampo matag adlaw o bisan usa ka beses sa usa ka semana. Mahimo usab naton itudlo kini sa atong mga anak ug pamilya ug sa niini nga paagi malig-on ang hugot nga pagtuo sa pamilya ingon man paggahin og kalidad nga oras uban kanila. 

2) Pag-ampo sa panalangin sa adlaw

Malipayon nga makagagahum nga Amahan,
Salamat kanimo niining bag-ong adlaw,
Sukad sa pagkatawo sa adlaw, sa akong paghigmata ug uban sa akong paglakat alang kaniya,
Adunay ako higayon nga mas duol kanimo, aron mahimo ka usa ka mas maayo nga server kaysa ako kagahapon.
Salamat sa pamilya nga gibutang mo ako,
alang sa akong mga higala nga naggiya kanako alang sa kaayohan
ug ang tanan nga mosubay sa dalan padulong kanimo, nga nagrepresentar sa usa ka butang nga positibo sa akong kinabuhi.
Himaya sa imong Balaang Espiritu, Ginoo,
ang matag usa sa akong mga lakang, aron mahimong panig-ingnan sa imong maayong kasingkasing
sa tanan nga makakaplag sa dalan.
Himaya sa imong Balaang Espiritu, Ginoo,
akong dila, akong mga ngabil ug akong tingog,
mao nga sila mga tigpanalipud sa imong pulong ug nagpadala niini.
Natunaw ang imong balaang dugo sa akong mga kamot, Ginoo,
Hinaut nga mapuno sila sa imong balaan nga pagkamasulundon, aron ang akong pagpanarbaho mahimong mapanalanginan.
Hinaut nga kini ang imong hingpit nga kalipay nga nakatandog sa akong kasingkasing, ug kini unibersal nga kadena nga mahibal-an nga ako ang imong matinud-anong alagad,
ug sa niana nga paagi mahimo nga usa ka instrumento sa imong balaan nga kalinaw.
Gibutang ko sa imong mga kamot ang tanan nga akoa karon ug kung unsa ang ako,
mao nga gihulma mo ako sa imong imahe ug gusto,
sa ingon nga paagi nga ikaw parehas kanimo, alang sa imong katawhan,
ug aron ang imong ngalan mahimaya sa matag dapit nga pagaagian niini.
Gipangutana ko kini sa ngalan sa Amahan, anak ug Balaang Espiritu.
Amen.

Kini nga pag-ampo sa panalangin sa adlaw simple ra.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Matarong nga Maghuhukom

La ang panalangin sa adlaw usa ka butang nga kinahanglan naton pakig-away adlaw-adlaw. Buot pasabot, buhata kini sa buntag aron mapanalanginan ang tibuuk adlaw. Ang pipila ka mga tawo kasagaran nagdan-ag sa usa ka espesyal nga kandila aron buhaton kini nga pag-ampo, bisan pa mahimo kini nga buhaton sa bisan unsang oras ug lugar. 

Ang panig-ingnan sa pag-ampo Amay namon nga atong nakita sa Bibliya, nagtudlo kanato nga kinahanglan kitang mangayo sa atong pan kada adlaw ug kana nga pan nagsimbolo usab sa tanang panalangin nga atong mapangayo o bisan niadtong wala nato mahibaloi kon unsay atong gikinahanglan apan ang Ginoo nahibalo. 

3) Mga pag-ampo sa mga grasya sa Diyos

"Salamat sa Dios nga gihatagan ako sa panalangin nga adunay usa pa ka adlaw,
Salamat kay karon nakita ko usab kung unsa kadako ang imong pagkalalang ug gugma.
Karon, malipayon ako nga tawo,
bulahan ug mapasalamaton nga adunay usa ka bag-ong oportunidad sa pagkuha sa usa ka adlaw nga puno sa kalinaw,
Ang gugma, panalipod ug labing hinungdanon, imong giya.
Ginoo, hatagi ako og kusog aron mabuntog ang matag babag nga naa sa akong dalan,
himua ako nga maisog ug kusgan sama kanimo,
Pun-a ang imong gugma sa tanan kong kinabuhi ug sa tanan nga naglibot nako ug sa akong paglakat.
Langitnong amahan,
Matag adlaw nga nagsugod ako nag-ampo nga mamati ka nako ug tubagon sa imong dako nga pagkamanggihatagon ug kaayo.
Nahibalo ako nga ang akong kalag nanginahanglan kanimo adlaw-adlaw, ug gihatagan mo ako sa tanan nga mga panalangin.
Sa ngalan ni Jesus,
Amen. ”

Ang makahimo sa pagpataas sa usa ka pag-ampo sa panalangin gikan sa Dios ug mapanalanginan ang ngalan sa Dios ug paghangyo kaniya nga panalanginan kita kinahanglan usa sa mga lakang nga atong gihimo sa atong debosyonal nga mga pag-ampo.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Bulahan

Ang mga panalangin sa Diyos una nga nadawat sa espirituhanon nga lugar ug unya sa pisikal Kana ang paagi nga kinahanglan naton makig-away alang sa gusto naton maangkon ug nga sa espirituhanon lamang nga kita makab-ot. 

4) Pag-ampo aron magpasalamat sa Dios sa tanan nga mga panalangin

Ang pagkamapasalamaton usa ka bili nga sa paglabay sa panahon ug ang mga pag-atiman sa punoan sa ubas daw nawala apan ang maayong ginoo sa iyang pulong nagsulti kanato nga kita kinahanglan magmapasalamaton.

Adunay usa ka istorya sa usa ka milagro ni Jesus sa dihang giayo niya ang napulo ka sanlahon ug usa ra ang mibalik sa pagpasalamat, ang uban yano nga nagpanaw sa usa ka kinabuhi nga adunay himsog nga lawas, kini nagtudlo kanato kung giunsa nga dili mapasalamaton nga mahimo kita nga napulo ra ang mobalik, kana ang dapat naton, kanunay nga hinumdomi ang pagpasalamat sa Diyos sa mga panalangin nga atong nadawat gikan kaniya. 

Ang pagbukas lang sa among mga mata sa usa ka bag-ong adlaw, pagginhawa ug pagpanganak sa among pamilya, mga gagmay nga mga butang nga sa daghang mga higayon nakalimot kami nga magpasalamat sa Dios. Magkat-on kita nga magmapasalamaton ug magpataas sa usa ka pag-ampo sa pagpasalamat adlaw-adlaw alang sa tanan nga mga panalangin nga among nadawat 

Kusog ba kini nga panalangin nga panalangin?

Ang pag-ampo nga gamhanan mao ang nahimo pinaagi sa hugot nga pagtuo tungod kay kini ang bugtong mandatory nga kinahanglanon atong mga pag-ampo Pagpamati.

Kung mangayo kita nga adunay pagduha-duha o kahakog, nga dili motuo nga ang Ginoo makahatag kanato sa atong gipangayo, kana usa ka walay hinungdan nga pag-ampo nga dili matuman ang katuyoan niini. Kung wala ang pagtuo imposible nga mapahimut-an ang Dios, mahimayaon nga pagtulon-an nga naa sa Bibliya nga kinahanglan kanunay natong hinumdoman. 

Kanunay ka adunay daghang hugot nga pagtuo samtang nag-ampo sa panalangin nga pag-ampo sa adlaw ngadto sa Dios ug makadawat sa tanang matang sa mga panalangin.

Daghang mga pag-ampo:

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon