Pag-ampo alang sa pagtrabaho

Pag-ampo alang sa pagtrabaho Mahimo naton makab-ot ang daghang mga kaayohan.

Ang mga pag-ampo usa ka espirituhanon nga pamaagi nga makatabang kanato nga makit-an ang mga solusyon sa mga problema diin kanunay kita wala mahibal-an kung unsa ang buhaton o unsaon paglihok. 

Sa niining partikular nga tudling makapangayo kita alang sa atong kaugalingon, aron ang kalikopan sa pagtrabaho makalipay, pangayo alang sa atong mga boss o mga subordinates ug uban pang mga hangyo depende sa lainlaing mga kahimtang nga mahimong motungha sa kana nga palibot.

Ang importante nga butang nga mahibal-an nga alang sa mga isyu sa labor adunay usab ampo kana mahimo nga piho ug direkta, kanunay nga hinumduman nga ang pag-ampo usa ka buhat sa pagtuo nga kinahanglan buhaton pinaagi sa pagsalig sa gahum nga anaa niini.

Pag-ampo alang sa trabaho Kusog ba kini?

Pag-ampo alang sa pagtrabaho

Ang bisan unsang pag-ampo gamhanan. Tungod niini, igo na nga ipangamuyo uban ang hugot nga pagtuo.

Kung daghan ang imong pagtuo ug kung gihunahuna nimo nga maayo ang tanan, kini molihok.

Tumoo ka sa Diyos Nagpanubo kini sa mga gahum niini. Pagkahuman ra nimo mahatagan ang tanan nga husto.

Ayaw usik-usik ang panahon, pagsugod sa pag-ampo karon!

Pag-ampo aron makapangita 

Jesus, Mahangturong Langitnong Amahan:

Akong Amahan, akong Giya, akong kusog, nakigsulti ako kanimo nga akong Manluluwas ...

Anaa nimo dinhi ang imong anak nga nakasala, apan nahigugma kanimo ...

Gidayeg ka tungod sa imong gugma, alang sa imong dayon nga kaayo ug kasigurohan nga gihatag kanimo, Amahan.

Kana alang kanimo, ang tanan mahimo ug tanan nga mahimo nimo tungod kay ang imong grasya dako kaayo ug wala ka na ako gibiyaan. Ug sa mga panahon sa kasakit wala gyud nimo buhata ang akong kamot.

Ikaw tinapay, ikaw kinabuhi, ikaw nahigugma ug paghupay. Sa kangitngit ang imong kahayag naggiya kanako. Mianhi ako kanimo, nagluhod, akong minahal nga Amahan, mobalik ako aron pag-ampo alang sa imong dayon nga kaayo, alang sa imong panalipod.

Tungod kay nahibal-an ko nga gikan sa imong kamot, ako dili mahadlok sa bisan unsa ug wala ako makulangan. Tungod kay ikaw, akong ginoo sa pagkamaayo, tabangi ang mga nadaug.

Naghangyo ako kanimo nga mahupay ang akong mga kabalaka, gihangyo ko nga matubag ang akong hangyo. Kalma ang akong kasakit ug hilum.

Amahan, ang akong hinigugma nga nabanhaw si Jesus, tan-awa ang akong mga panginahanglan ug tabangi ako nga suportahan sila. Naghangyo ako kanimo alang sa usa ka bag-ong trabaho, Akong Amahan.

Tungod kay nahibal-an ko nga ang imong mga laraw hingpit, tungod kay gibati nako nga naigo ako. Mianhi ako kanimo aron buhaton ang akong gipangayo sa trabaho. Kinahanglan nako kana nga trabaho aron suportahan ang akong pamilya.

Nahibal-an ko nga sa Imo sa imong kaayo nga kaayo dili ako tugotan nga mahulog tungod sa imong kamot dili ako mahadlok ug ako mobati og kahupayan. Naghangyo ako kanimo, Amahan, nga hatagan dayon ako.

Bulahan ug langitnong amahan. Nahibal-an ko nga magbukas ka sa mga pultahan ug mga bintana sa paglaum. Nahibal-an ko nga sa imong dako kaayo nga kalooy makakaplag ka usa ka desente nga trabaho alang kanako.

Tabangi ako, Ginoo ko, nga magmapailubon ug magantihon. Himua siya nga adunay usa ka desente, mauswagon ug malig-on nga trabaho. Pag-aghat sa akong hangyo nga mapalig-on ang akong kaugalingon sa pinansya.

Himua ako nga usa ka tighatag ug panalangini ang akong pamilya, akong pagkaon.

Naghangyo ako kanimo alang sa kana nga trabaho o alang sa pagsugod sa akong kaugalingon nga negosyo.

(Hilom nga paghimo sa imong espesyal nga hangyo)

Tabangi ko Ginoo sa akong kabug-at, ako naghangyo kanimo, Ginoo ko.

Nagatoo ako sa tanan nga imo, akong Diyos.

Panalangini ikaw sa walay katapusan, Ginoo!

Kini nga pag-ampo aron makapangita kusog kaayo!

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo aron madani ang usa ka tawo

Ang krisis sa labor mikaylap sa daghang mga lungsod sa kalibutan. Bisan pa, alang sa kini nga partikular nga kaso adunay usa ka piho nga tudling-pulong.

Niini nga pagsabut, ang labi ka madanihon nga butang mao ang pagpangutana direkta ug sinsero kung unsa ang gusto naton nga makita, unsa nga trabaho ang atong gitinguha nga makuha ug pangayo nga motuo.

Wala’y pag-ampo nga gihimo gikan sa kasingkasing nga dili mipuno sa atong kalag nga adunay positibo nga kusog ug kana nga kusog mao usab ang atong ipadala bisan diin man kita mag-abot.

Ang usa ka kusgan nga pag-ampo makaguba sa mga kadena nga imposible nga mabuntog pinaagi sa atong pisikal nga kusog. 

Pag-ampo aron mapanalanginan ang buhat 

Nagapasalamat ako kanimo, Ginoo, kay mahimo ko magtrabaho.

Panalangini ang akong trabaho ug ang akong mga kauban.

Hatagi kami sa grasya nga mahimamat ka pinaagi sa adlaw-adlaw nga trabaho.

Tabangi kami nga dili makakapoy nga mga sulugoon sa uban. Tabangi kami sa paghimo sa among buluhaton nga usa ka pag-ampo.

Tabangi kami nga makit-an sa trabaho usa ka posibilidad sa pagtukod sa usa ka labi ka labi ka maayong kalibutan.

Agalon, isip usa ra nga makapawala sa kauhaw sa hustisya, hatagi kami grasya nga mapahigawas ang among kaugalingon sa tanan nga kakawangan ug magpaubos.

Nagapasalamat ako kanimo, Ginoo, kay mahimo ko magtrabaho. Ayaw tugoti ang akong pamilya nga kulang ang suporta ug nga sa matag panimalay kanunay adunay kung unsa ang gikinahanglan aron mabuhi nga may dignidad.

Amen.

Ang mga pag-ampo nga gihimo alang sa katuyoan sa pagpanalangin sa among kinabuhi o sa mga tawo sa palibut namo nga mahimo’g labi ka sinsero nga mga hangyo nga mahimo.

Kung mangayo kita alang sa uban gipakita naton ang maayong kasingkasing nga gihatag sa Diyos kanato.

Mao kini ang hinungdan nga kita nag-ampo aron mapanalanginan ang buhat Kini dili usa ka pag-ampo alang sa atong kaugalingon nga kaayohan apan alang sa kaayohan sa tanan nga nakig-uban sa us aka lugar sa trabaho. 

Sa kini nga tudling mahimo ka mangayo alang sa mga kahimtang diin ang palibot sa trabahoan puno sa dili maayo nga kusog ug negatibo nga mga hunahuna.

Pag-ampo aron makakuha og trabaho sa 3 ka adlaw

Si Jesus, ang akong Jesus, sa akong minahal nga si Jesus, ang akong Ginoo, ang akong Magbalantay, akong Manluluwas, akong Dios, pagsimba ako nga ang Anak sa Amahan sa Kahangturan, nagasalig ako sa imo ug sa pagdayeg kanimo tungod sa imong kalooy ug sa kalolot, nagsimba kamo tungod kay ihatag mo kanako seguridad ug ikaw Wala ako nahadlok, gihigugma ko ikaw tungod kay gipauban mo ako sa mga grasya ug langitnon nga pabor sa matag higayon nga ako moadto uban ang akong mga kasubo sa Imong atubangan, sa matag higayon nga mangayo ako sa imong tabang.

Jesus, akong buotan nga Jesus, akong minahal nga Jesus, Ikaw nga ang sulaw sa Mahangturong Kahayag motunhay ang imong mga kamot nga makatabang kanako ug mianhi aron tabangan ako sa akong kalisdanan; Ikaw nga igsoon ug abyan sa mga nanginahanglan ug ayaw kami pasagdi aron dili kami mahisalaag, Ikaw nga kanunay nga anaa sa among kilig adunay kalooy kanako ug tabangi ako sa akong mga kasamok ug kakulangan, malooy ka kanako ug luwasa ako sa akong mga problema, ug Ingon usa ka talagsaon nga tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tawo, gipahayag niya ang akong mga pangaliya sa Iyang atubangan aron makatambong.

Si Jesus, ang akong maayong Jesus, akong minahal nga Jesus, gitan-aw kining dako nga panginahanglan nga naa ako karon: sa akong pagpangita sa trabaho nakit-an ako nga wala’y katarungan, bisan kung gisulayan ko nga dili ko kini makita ug dinalian nga kinahanglan nako kini tungod kay ang akong mga panginahanglan sobra ug desperado, kay kini Palihug ihatag kanako ang imong mahigugmaong pag-atiman.

Si Jesus, ang akong maayong Jesus, akong minahal nga Jesus, nagbukas sa tanan nga mga pultahan nga akong nakit-an nga sirado, tabangan ako nga adunay usa ka maayo nga trabaho o negosyo nga naghatag kanako sa kalig-on sa ekonomiya ug naghatag kanako nga posibilidad nga molambo ug mouswag, usa ka desente o mauswagon nga trabaho o negosyo diin Mahimo ko nga adunay propesyonal ug personal nga pagtubo.

Si Hesus, akong maayong Jesus, akong minahal nga Jesus, Ikaw nga nagpuno sa mga kalag ug lawas nga kalmado, gihupay ang kakulangan nga gibati ko sa akong kaugalingon, papahawaa ako niining dili maayo nga higayon ug ayaw ako pasagdi nga mas lawom ug lalom.

Sa niini nga takna sa pagkawalay paglaum ug sa kawad-una ako sa mga lakang sa pagkuha ko, ayaw kamo makakaplag ug maayo tanyag sa trabaho, abli sa tanang pultahan ug ako gibutang niya sa ibabaw sa akong dalan matinud-anon nga mga tawo magpahulam sa ilang suporta; ihatag kanako ang kaalam sa pagpakita sa akong mga abilidad ug paglahutay ug determinasyon nga dili moundang.

Tabang kanako og usa ka maayo nga trabaho diin ako sa akong katungdanan malampuson ug sa pagkuha sa daghan nga gikinahanglang salapi sa akong balay, ang akong Jesus ipadala kanako ang imong mga panalangin aron ako makuha kinahanglan ako:

(isulti nga adunay dakong pagtoo kung unsa ang gusto nimo makuha)

Jesus, akong maayong Jesus, akong minahal nga Jesus, nagpasalamat ako gikan sa ilawom sa akong pagkamaayo sa tanan nga mga benepisyo nga imong gihatag kanako ug alang sa mga umaabot nga sigurado nga dili mawala, ako tanan imo ug ako nangandoy nga magpadayon sa kahangturan sa Langit , diin ako naglaum nga magpasalamat kanimo hangtod sa kahangturan ug dili usab magbulag kanimo.

Panalangini ikaw sa walay katapusan, Ginoo!

Mao nga kini. Amen

Gusto ba nimo ang pag-ampo aron makakuha usa ka trabaho sa 3 nga adlaw?

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo aron kuhaon ang daotan nga mata

Daghang mga higayon nga nahibal-an namon nga adunay trabaho nga naa sa bisan diin nga gusto namon nga magtrabaho apan nga imposible nga dili makasulod sa trabaho.

Niini nga mga kaso wala’y labi pa ka maayo sa pag-ampo tungod kay siya ang labing kaayo nga sulat sa pasiuna.

Kung nakasulod sa usa ka interbyu sa trabaho mahimo naton pangayoon ang soberano nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug yuta nga hatagan kita grasya aron makahimo usa ka maayong unang impresyon.

Sa pikas bahin kinahanglan nga kanunay naton nga pangutan-on nga usahay ang gusto naton dili ang gusto sa Ginoo alang kanato ug sa niini nga diwa kinahanglan naton nga hunahunaon ang pagbuhat kung unsa ang kabubut-on sa Diyos.

Mobalhin kita sa lain nga sentensya sa trabaho.

Sa paghangyo dinalian nga trabaho

Ang Dios mao ang pinakadako nga amo sa kalibutan.

Nagsalig ako sa iyang daghang kadagaya ug nga ihatag niya kanako ang labing kaayo nga trabaho nga iyang nakab-ot karon.

Usa ka trabaho diin malipay ako.

Ako mahimong mauswagon, tungod kay ako adunay daghang mga oportunidad nga makasaka. Usa ka trabaho diin matahum ang palibot sa trabaho.

Usa ka trabaho diin ang akong mga boss nahadlok sa Diyos ug naghatag usa ka mainit ug patas nga palibot sa ilang mga empleyado.

Tungod niini nga hinungdan, magdugay ako sa kana nga trabaho ug malipay ako nga magtrabaho diin ang Dios adunay daghang mga butang alang kanako, nahiuyon sa tanan. el kalibutan.

Sa pagpasalamat, kanunay ako magmalipayon, nag-ambit sa tanan nga mga kalipay sa Ginoo, hilum nga nagtudlo uban ang pagpaubos ug uban ang akong panig-ingnan, pagkamakanunayon, pagkamaunungon, kahilum, responsibilidad ug paghatag matag adlaw sa labi ka hingpit nga kalipay, ang labing kaayo kanako, aron ang akong gibuhat sa gugma, alang sa kaayohan sa daghang tawo.

Amen, salamat Amahan nga ikaw nakadungog kanako ug kini nahuman

Ang pag-abot sa usa ka lugar diin wala gani sila nagpangita mga kawani ug pag-aplay alang sa trabaho mahimo’g lakang nga nanginahanglan usa ka taas nga lebel sa kaisog tungod kay adunay maayong higayon nga isalikway kita bisan wala ipakita ang tanan namon nga kahanas.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa maaghop nga nating karnero

La pag-ampo aron makapangayo trabaho Ang dinalian makatabang kanamo nga makapasar sa inisyal nga pagsulay sa pag-aplay alang sa usa ka trabaho nga kusganon ug dili tungod kay nakakita kami usa ka ad.

Sa panahon nga mangayo usa ka trabaho, gihangyo ang espirituhanong tabang nga mahibal-an kung asa moadto, mao nga ang Diyos ang nagdumala sa atong mga lakang gikan sa panahon nga kita mobiya sa balay ug hangtod makabalik kita niini.

Ang pagtawag nako’g trabaho 

Minahal nga Langitnong Amahan, sa Ngalan ni Jesus, gipangita ko ang Imong kinaadman ug pagsalig sa Imong gimandoan ako sa pagpangita sa buhat nga labing alang kanako.

Gusto ko gikan karon maglakaw sa ilawom sa imong kaluoy ug kamatuoran ug nga wala moyukbo sa akong kaugalingon nga mga gitinguha ug labing labi nga pagsabut.

Tabangi ako nga makakuha usa ka maayo nga trabaho diin, pinaagi sa akong kaugalingon nga mga kamot, wala’y nawala gikan kanako o bisan kinsa nga akoa.

Dili ako mabalaka o mabalaka bahin sa bisan unsa, Amahan, tungod kay akong gibati ang imong kalinaw nga moabut sa akong kasingkasing ug hunahuna.

Ikaw ang akong gigikanan sa buhi nga tubig, adunay pagsalig ako sa imong pagdumala ug nga gihatag mo ako ang papilit aron makasukol sa mga pagsaka sa akong kinabuhi sa adlaw-adlaw.

Nagpasalamat ako kanimo, Amahan, sa paghatag sa akong kinahanglan sa pagpanarbaho sumala sa imong katigayunan ug alang sa himaya sa among Ginoo.

Oh Diyos ko, hinaot ang imong kusog mag-uban kanako karon aron makapangita og trabaho. Dad-a ako sa kana nga buhat nga akong higugmaon ug gipabilhan sa akong kalag.

Gabayan ako sa usa ka lugar nga adunay usa ka palibut nga respeto ug kooperasyon, sa usa ka luwas ug malipayon nga palibot.

Tabangi ako nga mahibal-an nga ang balanse sa pangisip ug espirituhanon sa kana nga bag-ong trabaho nga imong gitagana alang kanako.Salamat Ginoo, sa pagpamati kanako ug pagtabang kanako karon.

Ang kinabuhi dili kanunay kadali, apan maningkamot ako sa paghinumdom nga kanunay ka didto aron sa pagtabang kanako sa tanan nga mga panahon sa akong kinabuhi.

Dalaygon ang Ginoo, bulahan ang imong Balaan nga Ngalan Amen.

https://www.pildorasdefe.net

Sa kana nga higayon diin nahabilin na namon ang among dokumentasyon sa pipila nga kompanya, kinahanglan nga mobalik kami sa balay nga naghulat alang sa pagtawag nga gihimo sa labing mubo nga panahon, tungod kay ang labing kadako nga pagsulay sa kini nga bahin mao ang paghulat nga wala mawad-an sa paglaum. 

Ang pagpailub yawi sa kini nga paghulat.

Bisan pa, dili kita kinahanglan maghulat sa kahangturan, gihangyo nila ang Duha nga ibalhin ang mga piraso sa atong pabor aron ang positibo nga tawag nga atong gipaabut moabut sa labing madali.

Masulti ba nako ang tanan nga mga pag-ampo?

Mahimo nimo isulti ang 5 nga mga tudling-pulong nga wala’y problema. 

Ang hinungdanon nga butang mao ang pagbaton og pagtuo sa panahon sa pag-ampo alang sa pagtrabaho. Wala ra.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon