Pag-ampo alang sa pagpadala nga wala’y komplikasyon

Pag-ampo alang sa pagpadala nga wala’y komplikasyon Makatabang kini kanato sa tanan nga mga panahon ug alang sa maayong paghatud. Makatabang kini kanato nga makalahutay niining lisud nga panahon sama sa pagdala sa kinabuhi sa kalibutan.

Bisan kung ingon og dili kini gusto ug pipila ka mga tawo ang nakakita sa kini nga hitabo nga natural, ang tinuod mao kini usa ka delikado nga kahimtang diin ang inahan ug ang wala pa matawo nga bata kanunay nga namiligro. Ang paghangyo alang sa usa ka hapsay nga pagpanganak mahimong magdala sa pagsalig ug kalinaw sa inahan. 

Dugang pa, kini nga pag-ampo usa ka kahupayan sa kahilum alang sa mga sakop sa pamilya tungod kay nahibal-an nimo kana ang mga pag-ampo gamhanan ug nga ang pagkahimugso dili kadali nga butang, busa ang sakop sa pamilya nga nagdangup sa pag-ampo makakaplag sa kalinaw ug kahilwasan nga naghatag pagsalig sa pagkahibalo nga ang Diyos mismo ang nag-atiman sa duha nga kinabuhi sa panahon. 

Pag-ampo alang sa dili komplikado nga pagpadala Unsa ang katuyoan niini nga mga pag-ampo?

Pag-ampo alang sa pagpadala nga wala’y komplikasyon

Ang katuyoan sa paghimo niini nga pag-ampo aron adunay maayong pagkahimugso labi na nga ang inahan ug ang masuso nga naa sa dalan mahimo’g maayo, nga usa ka pagkahimugso wala’y mga komplikasyon ug paspas ang tanan.

Ang kini nga pag-ampo mahimong magsugod gikan sa sinugdanan sa pagmabdos ingon usab nga nangalagad sa kalinaw ug kahilum sa tibuuk nga pamilya. Ang pagsulod sa proseso sa pagkahimugso sa hunahuna o kasingkasing nga puno sa kaguol makuyaw kaayo ug mao nga hinungdan kini nga pag-ampo hinungdanon. 

1) Pag-ampo alang sa pagpadala nga wala’y komplikasyon

"Maria, inahan sa matahum nga gugma, Matam-is nga batang babaye nga taga-Nazaret, ikaw nga nagpahayag sa kadako sa Ginoo ug, nag-ingon nga" oo ", gihimo ka nga inahan sa among Manluluwas ug among inahan: Pamati karon sa mga pag-ampo nga gihimo ko kanimo:

(Himua ang imong hangyo)

Sa sulod nako nagatubo ang usa ka bag-ong kinabuhi: usa ka gamay nga makahatag kalipay ug kalipay, kabalaka ug kahadlok, paglaom, kalipay sa akong balay. Pag-amping ug protektahan kini, Samtang gidala ko kini sa akong sabakan.

Ug kana, sa malipayon nga panahon sa pagkahimugso, kung akong madungog ang ilang mga una nga tunog ug makita ang ilang gagmay nga mga kamot, mapasalamaton ko ang Magbubuhat sa katingala sa kini nga regalo nga gihatag niya kanako.

Kana, subay sa imong ehemplo ug modelo, makauban nako ug makita nga ang akong anak nga lalaki nagdako.

Tabangi ako ug kadasig sa pagpangita kanako nga usa ka dangpanan aron makatago ug, sa samang higayon, usa ka panugod aron makuha ang imong kaugalingon nga mga agianan.

Ingon usab, akong Inahan, tan-awa labi na ang mga babaye nga nag-atubang niining higayona nga wala’y suporta, wala’y suporta o walay gugma.

Hinaut nga mabati nila ang gugma sa Amahan ug mahibal-an nga ang matag bata nga mianhi sa kalibutan usa ka panalangin.

Pahibal-i sila nga ang bayani nga desisyon sa pag-abiabi ug pag-amuma sa bata giisip.

Our Lady of Sweet Wait, hatagi sila sa imong gugma ug kaisug. Amen. "

Kinahanglan nimo pagsalig sa pag-ampo alang sa usa ka pagpadala nga wala'y mga komplikasyon.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Birhen sa Montserrat alang sa mga mabdos

Ang mga komplikasyon sa tibuuk nga pagtrabaho usa ka posibilidad diin ang matag inahan gibutyag.

Pagsulud sa kini nga proseso gikan sa kamot sa Ginoong Dios nga labing gamhanan, masaligon nga ang pag-ampo gamhanan ug nga ang Dios mismo ug ang Mahal nga Birhen Maria ang mag-atiman sa duha ka mga kinabuhi sa kini nga proseso.

Gikinahanglan nga magmalinawon ug adunay pailub nga maghulat nga ang tanan moabut sa katapusan. Kusog ang Diyos ug alang kaniya wala’y imposible, kanunay siyang andam nga mamati kanato ug tabangan kita sa tanan nga panahon. 

2) Pag-ampo sa Santo Ramon Nonato alang sa pagpanganak (maayong pagkatawo)

"Oh tinuboy nga patron, Saint Ramón, modelo sa charity alang sa mga kabus ug nanginahanglan, dinhi nimo ako mapaubsanon nga mihapa sa imong tiilan aron paghangyo sa imong tabang sa akong mga kinahanglan.

Sama nga kini ang imong labing dako nga kalipay sa pagtabang sa mga kabus ug nanginahanglan sa kalibutan, tabangi ako, gihangyo ko ikaw, O mahimayaon nga Saint Ramon, sa niining akong kagul-anan.

Kanimo, mahimayaong tigpanalipod mianhi ako aron mapanalanginan ang anak nga akong gidala sa akong sabakan.

Panalipdi ako ug ang bata gikan sa akong mga guts karon ug sa sunod nga paghatud.

Nagsaad ako nga tudloan mo siya sumala sa mga balaod ug mga sugo sa Dios.

Pamati sa akong mga pag-ampo, akong hinigugma, si San Ramón, ug himoa ako nga malipayon nga inahan niining anak nga lalaki nga ginalauman ko nga manganak pinaagi sa imong kusgan nga pagpangamuyo.

Sa ingon niana. ”

Si San Ramón Nonato nailhan nga santos sa mga mabdos nga babaye. Nahimong usa ka tigpataliwala sa mga lisud nga hinungdan tungod kay sa iyang kinabuhi kinahanglan siyang moagi sa daghang malisud nga mga kahimtang aron mabuntog silang tanan ug kanunay nga nagserbisyo sa Ginoo. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug pagtabang sa mga nanginahanglan usa ka butang nga kanunay nga gipakita kaniya. Hangtod karon siya nagpabilin nga usa ka matinud-anon nga magtatabang niining mga gutlaman diin daghang mga kabalaka ug kahadlok. 

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo nga matawag ko

3) Pag-ampo alang sa mga mabdos nga manganak

"Birhen Maria, karon nga ako mahimo nga usa ka Inahan sama kanimo, hatagi ako usa ka kasing-kasing nga sama kanimo, malig-on sa iyang mga pagmahal ug dili matarug sa iyang kamatinud-anon. Ang usa ka mapinanggaon nga kasingkasing nga nagsidlak sa malinawon nga kalumo ug dili magdumili sa paghatag sa iyang kaugalingon sa uban.

Usa ka kasingkasing ... maampingon nga gibutang ang gugma sa gagmay nga mga detalye ug mapaubsanon nga serbisyo. Usa ka putli nga kasingkasing nga wala’y sapaw nga adunay kabangis, lapad nga bukas, aron matagamtam ang kalipay sa uban. Usa ka matam-is ug maayo nga kasingkasing nga dili hukman ang bisan kinsa ug dili gayud gaan sa pagpasaylo ug paghigugma.

Oh Dios, gipadayag nimo ang imong gugma alang sa imong alagad nga si Saint Ramon Nonato, gipadako siya sa usa ka kahibulongan nga paagi ug gihimo nimo siyang tigpanalipod sa amon nga mahimong mga inahan; pinaagi sa imong mga kabuotan ug pagpangamuyo gihangyo ko ikaw nga ang bag-ong kinabuhi nga imong gipunting kanako malipayon nga nagdugang sa gidaghanon sa imong mga anak. 

Alang kang Cristo nga atong Ginoo.

Amen. ”

Ang pag-ampo alang sa mga mabdos nga manganak labi ka kusgan.

Kung ang usa ka babaye nagmabdos, ang oras sa pagkahimugso, bisan kung giplano, mahimo’g matapos ang katingala sa tibuuk nga pamilya ug mao nga kinahanglan kanunay natong hinumdoman kining espesyal nga pag-ampo alang sa panahon sa pagpanganak.

Alang sa inahan kini hinungdan sa pagsalig ug kahilum adunay usa ka tudling-pulong nga mahimong gisubli Panahon sa proseso sa pagkahimugso o pamilya mahimo nga buhaton kini nga pag-ampo samtang sila kinahanglan maghulat. 

Mahimo naton nga pangayoon nga ang pagpadali nga magdali, nga wala’y sakit nga ang tanan moadto og maayo ug wala’y katapusan nga mga hangyo nga uyon sa panginahanglan sa matag usa apan uban ang hugot nga pagtuo nga moabut ang tubag.  

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Birhen sa Montserrat alang sa mga mabdos

4) Pag-ampo sa wala pa manganak (pag-adto sa maayo)

"Ginoo, Amahan nga Makagagahum sa Tanan! Ang pamilya mao ang labing karaan nga institusyon sa katawhan, sama kini ka tigulang sa tawo mismo.

Apan, tungod kay kini ang imong kaugalingon nga institusyon ug ang bugtong paagi diin ang tawo makaduol dinhi sa kalibutan ug molambo hangtod sa tibuuk nga kahingpitan, giatake kini sa mga pwersa sa daotan, nga hinungdan nga tamayon ang mga tawo niining sukaranan nga yunit sa sibilisasyon. Kristohanon

Sa ilang mabangis nga kapungot ilang gisulayan nga hampakon ang mga pamilya. Tugoti kami nga magmalampuson sa kangitngit nga buluhaton, Ginoo, sa mga makaguba nga laraw sa Kristohanong pamilya.

Pinaagi sa mahimayaong pagpataliwala sa imong sulugoon nga si Saint Ramon Nonato, abogado sa depensa sa langit alang sa kalipayan, maayong kahimtang ug kalinaw sa mga pamilyang Kristiyano, gihangyo ka namon nga pamati ang among mga pag-ampo.
Pinaagi sa kadungganan niining bantog nga santo, among patron, hatagi kami nga ang mga panimalay kanunay nga mahimong modelo sa pagsunod sa Balaan nga Pamilya sa Nasaret.

Ayaw tugoti ang kaaway sa kinabuhi sa pamilyang Kristiano nga magdaog sa ilang mga sagradong pag-atake, hinoon, ibalik sila sa kamatuoran alang sa himaya sa imong balaang ngalan. 

Amen. ”

Ang kalibutan Ang Espirituhanon usa ka katinuud nga kinahanglan naton hibal-an sa tanan nga mga panahon. Ang pag-andam sa tanan alang sa gutlo sa paghatud nag-upod usab sa atong espirituhanon nga kinabuhi tungod kay kung diin nagpuyo ang mga emosyon o pagbati nga mahimo'g kita mobati nga dili maayo o desperado taliwala sa usa ka gutlo nga delikado, peligro ug milagroso sama sa pagkahimugso sa usa ka bag-ong kinabuhi. 

Sa wala pa ang paghatud mahimo kitang mag-ampo uban sa pamilya, kauban ang mga ginikanan sa bata ug mga higala nga ingon gusto nga moapil sa usa ka pag-ampo nga mahimo’g magbag-o alang sa kaayo sa tunga-tunga sa usa ka pagkatawo. Kusog ang mga pag-ampo kung kini buhaton uban ang hugot nga pagtuo ug gikan sa kasingkasing ug wala’y labi nga sinsero nga pag-ampo kaysa sa usa ka amahan o inahan alang sa ilang mga anak. 

Kanunay nga adunay hugot nga pagtuo sa pag-ampo nga pangayoon ug adunay maayong pagdala nga walay mga komplikasyon.

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon