Pag-ampo alang sa mga halad

Pag-ampo alang sa mga halad Sa higayon nga i-render ang atong mga butang sa wala pa ang presensya sa Ginoo, kini hinungdanon kaayo.

Ang mga paghalad mahimong ibilin sa altar o balay tipiganan sa simbahan o mahatagan naton sila nga diretso sa usa ka piho nga tawo apan kinahanglan nga kanunay naton hinumduman nga ang Ginoo takus sa usa ka bahin sa atong pinansyal nga mga kita. 

Pag-ampo alang sa mga halad

 Kini usa ka prinsipyo nga atong makita sa Bibliya ug nagdala sa dili maihap nga mga panalangin sa atong kinabuhi. Sa paghimo sa usa ka hatag kita naghatag grasya kung unsa ang atong nadawat grasya ug kinahanglan buhaton uban ang malipayon nga kasingkasing tungod kay kini ang tighatag nga gipanalanginan sa Ginoo. 

1) Pag-ampo alang sa mga halad ug ikapulo

"Langitnong Amahan,
Karon nagdala kami sa among mga halad nga labing kaayo sa among kinitaan ug sa paggama.
Gibutang namon ang usa ka bahin sa among kinitaan, sa katimbang nga imong gipauswag kami. 
Tan-awa uban ang pagkalipay sa among gitanyag kanimo niining adlawa.
Gisaad namon sa among mga ngabil nga mag-alagad kami kanimo, busa boluntaryo namon nga gidala ang among mga halad.
Nakasabut kami nga kini usa ka solemne nga higayon sa imong atubangan, ug among gitahod ang pagtahud nga gihatag namon karon.
O Dios, gihatagan namon ang himaya tungod sa imong ngalan; Mao nga nagdala kami sa kini nga mga halad ug moadto sa imong mga sawang.
Salamat sa pagpino ug paglimpyo sa among kinabuhi, tungod kay among nasabtan karon nga kini nga mga paghalad gitanyag sa hustisya sa imong kadako ug imong soberanya. 
Hinaut nga ang pagpakita sa among pagsimba makapahimuot kanimo.
Gihatagan namon ang himaya sa imong ngalan samtang nagdala kami sa among mga halad ug nagdala sa imong presensya; kami nagsimba kanimo oh Ginoo!
Karon malingaw kita nga nakatampo sa boluntaryong mga paghalad, tungod kay sa tibuuk nga kasingkasing gibuhat naton kini
Sa ngalan ni Jesus,
Amen
"

Pag-ampo kini nga pag-ampo alang sa mga paghalad ug mga ikapulo nga adunay dako nga pagtuo.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Santa Muerte alang sa trabaho

Ang mga paghalad ug mga ikapulo usa ka sukaranan sa bibliya nga gihimo pinaagi lamang sa pagpadayag tungod kay kanunay kini usa ka pagsaway nga adunay kini nga mga baruganan ug gigamit kini sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi.

Nakita sa Bibliya nga ang mga tawo nga nagdeposito sa ilang mga ikapulo mga mauswagon nga mga tawo sa matag kahulugan sa kinabuhi. 

Ang mga paghalad mahimong tanan nga gikan sa atong kasingkasing, apan ang mga ikapulo, nga iya sa Ginoo, naglangkob sa napulo ka porsyento sa atong kita, salapi man o kung dili.

Ang pulong nagtudlo sa aton nga ang Diyos mismo ang nagbadlong sa naglamoy alang kanato basta kita magsunod pinaagi sa paghatud sa mga ikapulo sa usa ka napapanahon nga paagi ug sa usa ka kasingkasing nga puno sa kalipay. 

2) Pag-ampo aron ihalad sa Diyos

"Ginoo salamat sa tanan nga imong gihatag kanako, sa tanan nga imong gipatubo kanako.
Nahibal-an ko nga usahay dili ako kaayo mapasalamaton kanimo, apan kini nga panahon mahimong ako.
Ang tanan nga akong giani karon gipadako kanimo.
Gihimo nimo akong maayo nga tawo.
Salamat sa akong pamilya, akong mga higala, akong suod nga mga tawo.
Salamat sa paghatag kanimo sa usa pa ka adlaw nga kinabuhi, 
Usa pa ka adlaw sa pagdayeg ug pagdayeg kanimo, paghigugma kanimo.
Kung wala ikaw wala’y ingon, salamat Ginoo. 
Dili gyud nako mabayran ang akong utang kanimo, aron mabayran nimo ang tanan nga imong gihatag kanako.
Amen."

Ang mga gihalad, bisan kung ibilin naton kini sa kamalig o gihatagan sa uban, parehas ang Dios nga nagdawat niini sa langit ug igahatag niya kanato ang ganti sumala sa mga katigayunan nga siya mismo ang naghimaya.

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa Balaang Kamatayon sa salapi

Ang panawagan mao ang paghimo sa mga paghalad nga malipayon sa kasingkasing tungod kay ang pulong nagsulti sa aton nga iyang gipanalanginan ang malipayong naghatag busa dili kita makahatag usa ka butang nga puno sa kapaitan apan malipayon sa gihatag naton.

3) Panig-ingnan nga pag-ampo alang sa mga halad

"Ginoo
Karon nagdala kami sa among mga paghalad ug among limos sa kinamaayohan sa among kinitaan ug sa paghimo.
Gibutang namon ang usa ka bahin sa among kinitaan, 
ang parehas nga proporsyon nga imong gihatag kanamo sa paghimo kanamo nga mag-uswag.
Tan-awa uban ang pagkalipay ug paghigugma sa among gitanyag kanimo niining adlawa.
Nagsaad kami pinaagi sa among mga ngabil nga mag-alagad kami kanimo, 
Maoy hinungdan nga boluntaryo ug dili hinakog nagdala kami kanimo mga gitanyag.
Nakasabut kami nga kini usa ka seremonya nga higayon sa imong atubangan,
ug gitagad namon ang maayong kabubut-on ug pag-atiman sa gihatag namon karon.
O Dios, gihatagan namon ang himaya tungod sa imong ngalan; 
Mao nga nagdala kami sa kini nga mga paghalad ug moadto sa imong templo.
Salamat sa pagpahumok, paglimpyo ug pagpanalipod sa among kinabuhi, 
tungod kay nahibal-an namon karon nga kini nga mga paghalad gitanyag sa hustisya sa imong pagkadako ug ang imong soberanya.
Hinaut nga ang pagpakita sa among pagsimba makapahimuot kanimo.
Gihatagan namon ang himaya tungod sa imong ngalan samtang nagdala kami sa among mga halad ug nagaabut sa imong presensya, gisimba namon ikaw Ginoo.
Karon kita malipay nga nakaamot sa boluntaryong mga paghalad ug limos, tungod kay sa tibuuk nga kasingkasing gibuhat naton kini.
Sa ngalan ni Jesus.
Amen"

Niini nga pagsabut atong makita nga ang parehas nga pulong sa Dios puno sa dili maihap nga mga pananglitan. Usa sa kanila ug ang labing kusgan nga makita naton sa pareho nga Abraham nga nailhan nga amahan sa pagtuo, gisulayan siya ug giluwas ang iyang kaugalingon nga anak kung ang Ginoo dili hatagan kaniya usa ka nating baka nga ihalad kaniya. 

Mahimong interes nimo kini:  Pag-ampo sa San Antonio aron makakaplag gugma

Dinhi makita ang panig-ingnan sa pagkamasulundon ug ingon niini adunay daghan pa nga gikan diin kita makakat-on sa hinungdanon nga mga pagtulon-an sa nahabilin sa atong kinabuhi. 

Unsa ang pag-ampo alang sa mga halad? 

Nag-ampo kami sa panahon sa paghalad sa ingon panalanginan sa Ginoo ang gibuhat nga atong gibuhat. Aron mahimo nga parehas nga Dios nga nagpadaghan sa atong panalapi, aron mogiya kita nga ihatag kini sa tawo nga nanginahanglan niini ug aron nga kanunay nga adunay kana nga tinguha sa among kasingkasing nga maghatag usa ka halad 

Mahinungdanon nga mahibal-an nga ang mga halad dili kanunay sa salapi apan mahimo sa bisan unsang butang. Sama pananglit kasagaran kaayo nga makita ang mga halad sa bunga o bulak ug ang tanan gidawat sa Ginoo. 

Giunsa ang pag-ampo alang sa mga Kristohanong mga paghalad?

Kini, sama  tanan nga mga pag-ampo, kinahanglan kini buhaton gikan sa kalalim sa atong kasingkasing ug sa hingpit nga pagkahibalo kung unsa ang atong gibuhat.

Sa daghang mga higayon, ingon nga ang paghalad usa ka butang nga pisikal, wala kita nahibal-an nga kini usa ka espirituhanon nga buhat ug kini usa ka prinsipyo nga dili naton makalimtan sa bisan unsang paagi tungod kay ang Diyos mismo ang nakadawat sa atong mga halad ug naghatag kanato sa ganti sumala sa iyang mga bahandi sa himaya 

Ang usa ka pag-ampo alang sa kusgan nga mga paghalad ug ikapulo usa nga gihimo uban ang hugot nga pagtuo, nagtuo nga ang Dios mismo ang namati sa aton ug siya mismo ang naghatag sa tubag sa atong gipangayo, pisikal man o espirituhanon, kinahanglan nga kanunay kita mag-ampo gikan sa kalag ug makonekta direkta sa Diyos ang matag gamhanan nga magbubuhat ug tag-iya sa tanan nga mga butang .  

Daghang mga pag-ampo:

 

trick library
Pagpangita Online
Mga Sumusunod sa Online
sayon ​​ra ang proseso
mini nga manwal
a unsaon pagbuhat
ForumPc
TypeRelax
LavaMagazine
salawayon