Padayon ESC sa pagpaduol

NAWAD-AN Timbang | KALIPAY

Artikulo 1