Avís legal i condicions d'ús

Avís legal i condicions d'ús

Document revisat el 25 / 03 / 2018

Si has arribat fins aquí és que t'importa la rebotiga d'aquesta web i els termes en què trio relacionar-me amb tu i això és una gran notícia per a mi, com a responsable d'aquesta web.

La raó d'aquest text és explicar-te de manera detallada les funcionalitats d'aquest web i aportar-te tota la informació relacionada amb el responsable i la finalitat dels continguts inclosos en ella.

Les teves dades i la teva privacitat són de summa importància en aquesta web i per això et recomano que llegeixis també la Política de Privacitat.

Identificador del responsable

El primer que has de fer és saber qui és el responsable d'aquesta web. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa:

• Denominació social és: Online Serveis Telemàtics SL
• CIF / NIF B19677095
• Domicili social està en C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Activitat social és: Web especialitzada en diverses disciplines de el màrqueting en línia.

La finalitat d'aquesta pàgina web

• Subministrar continguts relacionats amb l'activitat en matèria de Màrqueting Online.
• Gestionar la llista de subscriptors de l'bloc i moderar comentaris.
• Gestionar els continguts, i comentaris dels serveis oferts.
• Gestionar la xarxa d'afiliats associats.
• Comercialitzar serveis propis i de tercers.

Utilització del web

En la utilització del web descubrir.online l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de descubrir.online o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web descobrir. línia o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

descubrir.online adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant descubrir.online no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

En tot cas, queda prohibit que els USUARIS (podent el PORTAL eliminar els continguts i comentaris que cregui convenient) realitzin conductes que suposin:

• Emmagatzemar, publicar i / o transmetre dades, textos, imatges, arxius, links, programari o altres continguts objectables segons les disposicions legals aplicables, o que segons l'estimació de descubrir.online per ser il·legals, violents, amenaçadors, abusius, difamatoris, vulgars, obscens, racistes, xenòfobs o objectables o il·lícits d'una altra manera o que puguin ocasionar danys de qualsevol índole, particularment els pornogràfics.

Obligacions d'usuaris

Com a usuari, quedes informat que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Online Serveis Telemàtics SL d'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic. Queda prohibit l'ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

• La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l'autorització dels seus legítims titulars;
• Qualsevol vulneració dels drets de l'prestador o dels legítims titulars;
• La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

Política de Protecció de dades i confidencialitat

Online Serveis Telemàtics SL garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels USUARIS i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits.

Online Serveis Telemàtics SL es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer "Usuaris WEB I SUBSCRIPTORS", a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d'informació personal especificats en la Política de Privacitat i on s'informa sobre els usos i finalitats de manera detallada. Aquest web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

L'usuari té dret a revocar el seu consentiment previ en qualsevol moment.

Exercici de drets ARCO

L'usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per exercitar aquests drets, l'usuari haurà de realitzar una sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del seu DNI o document identificatius equivalent, a el domicili postal d'Online Serveis Telemàtics SL (és a dir, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)) o per correu electrònic, adjuntat fotocòpia de DNI a: info (arroba) descubrir.online. Abans dels 10 dies es respondrà a la sol·licitud per confirmar-li l'execució de el dret que hagi sol·licitat exercir.

reclamacions

Online Serveis Telemàtics SL informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients.

L'usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info (arrova) descubrir.online indicant el teu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

També pots dirigir la teva reclamació per correu postal dirigit a: Online Serveis Telemàtics SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) utilitzant, si ho desitja, el següent formulari de reclamació:

A l'atenció de: Online Serveis Telemàtics SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

Correu electrònic: info (arroba) descubrir.online

• Nom de l'usuari:
• Domicili de l'usuari:
• Signatura de l'usuari (només si es presenta en paper):
• Data:
• Motiu de la reclamació:

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el web descubrir.online la propietat intel·lectual pertany a Online Serveis Telemàtics SL, quedant expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic , extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) fotografies, material audiovisual i receptes, està protegida per marques, drets d'autor i altres drets legítims registrats, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Online Serveis Telemàtics SL indicant:

• Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços Externs

Online Serveis Telemàtics SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d'informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. Online Serveis Telemàtics SL queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, de l'resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud de l'contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Online Serveis Telemàtics SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

• La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
• L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre descubrir.online amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als Tribunals de Granada.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquest avís legal o qualsevol comentari sobre el web descubrir.online pot dirigir-se a info (arroba) descubrir.online

descubrir.online es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web descubrir.online com el present avís legal.

Descobrir Com fer-ho
Descobrir Nucleo
Tràmits Espanya i Llatins
addicions