Правна информация и условия за използване

Правна информация и условия за използване

Документът е прегледан на 25 / 03 / 2018

Ако сте пристигнали тук, това е, че ви интересува задната стая на този уебсайт и условията, при които аз решавам да общувам с вас и това е страхотна новина за мен, като отговорен за този уебсайт.

Причината за този текст е да обясни подробно функционалностите на този уебсайт и да ви предостави цялата информация, свързана с отговорното лице и целта на съдържанието, включено в него.

Вашите данни и поверителността ви са от изключително значение на този уебсайт и затова препоръчвам да прочетете и това Декларация за поверителност.

Отговорен идентификатор

Първото нещо, което трябва да направите, е да знаете кой е отговорен за този уебсайт. В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия той ви информира:

• Фирменото име е: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Седалището е в C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Алболот (Гранада)
• Социалната активност е: Уеб специализирана в няколко дисциплини на онлайн маркетинг.

Целта на този уебсайт

• Предоставяне на съдържание, свързано с дейността на онлайн маркетинга.
• Управление на списъка с абонати на блога и умерени коментари.
• Управление на съдържанието и коментарите на предлаганите услуги.
• Управление на мрежата от свързани филиали.
• Пазарувайте собствени услуги и услуги на трети страни.

Използване на мрежата

При използването на мрежата Discover.online Потребителят се задължава да не извършва поведение, което би могло да навреди на изображението, интересите и правата на Discover.online или трети страни или което би могло да повреди, деактивира или претовари мрежата. онлайн или това би попречило по някакъв начин на нормалното използване на мрежата.

Discover.online приема разумно адекватни мерки за сигурност, за да открие наличието на вируси. Потребителят обаче трябва да е наясно, че мерките за сигурност на компютърните системи в Интернет не са напълно надеждни и следователно откриването онлайн не може да гарантира липсата на вируси или други елементи, които могат да причинят промени в компютърните системи. (софтуер и хардуер) на Потребителя или в техните електронни документи и файлове, съдържащи се в него.

Във всеки случай е забранено ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (да могат да изтрият съдържанието и коментарите, които сметне за подходящо) да извършват поведение, което включва:

• Съхранявайте, публикувайте и / или предавайте данни, текстове, изображения, файлове, връзки, софтуер или друго нежелателно съдържание съгласно приложимите законови разпоредби или според оценката на откриването в интернет за незаконно, насилие, заплаха, злоупотреба, клеветнически, вулгарни, нецензурни, расистки, ксенофобски или нежелателни или неправомерни по друг начин или които могат да причинят вреди от всякакъв вид, особено порнографски.

Задължения на потребителите

Като потребител сте информирани, че достъпът до този уебсайт по никакъв начин не означава започване на търговски отношения с Online Servicios Telemáticos SL по този начин, потребителят се съгласява да използва уебсайта, неговите услуги и съдържание, без да нарушава действащото законодателство, добросъвестността и обществения ред. Забранено е използването на уебсайта за незаконни или вредни цели или по някакъв начин може да причини повреда или да попречи на нормалното функциониране на уебсайта.

По отношение на съдържанието на този уебсайт е забранено:

• тяхното възпроизвеждане, разпространение или модификация, изцяло или отчасти, освен ако не са разрешени от законните им собственици;
• Всяко нарушение на правата на доставчика или на законните собственици;
• Използването му за търговски или рекламни цели.

Политика за защита на данните и конфиденциалност

Онлайн Servicios Telemáticos SL гарантира конфиденциалността на личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, и тяхното третиране в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни, след като прие нивата на защита на законно изискваните лични данни.

Онлайн Servicios Telemáticos SL се ангажира да използва данните, включени във файла „WEB Потребители и АБОНАТОРИ“, да спазва тяхната поверителност и да ги използва в съответствие с целта на същото, както и да спазва задължението си да съхранява и адаптира всички мерките за предотвратяване на промяна, загуба, третиране или неоторизиран достъп, в съответствие с разпоредбите на Кралски указ 1720/2007 от 21 декември, който одобрява Правилника за разработване на биологично право 15/1999 от 13 Декември, Защита на личните данни.

Този уебсайт използва различни системи за улавяне на лична информация, посочени в Декларация за поверителност и където употребите и целите са докладвани подробно. Този уебсайт винаги изисква предварителното съгласие на потребителите да обработват личните си данни за посочените цели.

Потребителят има право да отмени предварителното си съгласие по всяко време.

Права на ARCO

Потребителят може да упражнява, по отношение на събраните данни, правата, признати в Органически закон 15/1999, на достъп, коригиране или отмяна на данни и възражение. За да упражни тези права, потребителят трябва да направи писмено и подписано искане, което той може да изпрати, заедно с фотокопие на своя документ за самоличност или еквивалентен документ за самоличност, на пощенския адрес на Online Servicios Telemáticos SL (т.е. C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Гранада)) или по имейл, прикачи фотокопие на DNI към: info (at) Discover.online. Преди 10 дни ще бъде отговорено на искането, за да се потвърди изпълнението на правото, което сте поискали да упражните.

искове

Онлайн Servicios Telemáticos SL информира, че има формуляри за оплакване, достъпни за потребителите и клиентите.

Потребителят може да предявява претенции, като поиска своя лист за рекламации или като изпрати имейл до информация (at) Discover.online, указвайки вашето име и фамилия, закупената услуга или продукт и посочва причините за вашето искане.

Можете също така да насочите искането си по пощата до: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Гранада), използвайки, ако желаете, следния формуляр за рекламация:

На вниманието на: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Алболоте (Гранада)

Електронна поща: информация (в) Discover.online

• Потребителско име:
• Адрес на потребителя:
• Потребителски подпис (само ако е представен на хартия):
• Дата:
• Причина за искане:

Права върху интелектуална и индустриална собственост

Чрез тези Общи условия не се предоставят права върху интелектуална или индустриална собственост в мрежата Discover.online, чиято интелектуална собственост принадлежи на Online Servicios Telemáticos SL, възпроизвеждането, преобразуването, разпространението, публичната комуникация, предоставянето на публично изрично забранено на Потребителя , извличане, повторна употреба, пренасочване или използване от всякакъв характер, по всякакъв начин или процедура, на който и да е от тях, с изключение на случаите, когато това е законно разрешено или разрешено от притежателя на съответните права.

Потребителят знае и приема, че целият уебсайт, съдържащ без ограничение текста, софтуера, съдържанието (включително структура, подбор, подреждане и представяне на същите) фотографии, аудиовизуални материали и рецепти, е защитен от търговски марки, авторски права и други законни права, регистрирани в съответствие с международните договори, по които Испания е страна, и други права на собственост и закони на Испания.

В случай че потребител или трета страна прецени, че е имало нарушение на законните им права върху интелектуална собственост чрез въвеждането на определено съдържание в мрежата, той трябва да уведоми посоченото обстоятелство на SL Servicios Telemáticos SL, посочвайки:

• Лични данни на притежателя на заинтересованата страна на правата, за които се твърди, че са нарушени, или посочват представителството, с което той действа, в случай че искането е предявено от трета страна, различна от заинтересованата страна.
Посочете съдържанието, защитено от правата на интелектуална собственост, и тяхното местоположение в мрежата, акредитацията на посочените права на интелектуална собственост и изричната декларация, в която заинтересованата страна отговаря за достоверността на информацията, предоставена в уведомлението.

Външни връзки

Online Servicios Telemáticos SL отказва всякаква отговорност по отношение на информацията, която е извън тази Интернет, тъй като функцията на връзките, които се появяват, е само да информират Потребителя за съществуването на други източници на информация по конкретна тема. Онлайн Servicios Telemáticos SL е освободен от всякаква отговорност за правилното функциониране на такива връзки, резултатът, получен чрез посочените връзки, истинността и законността на съдържанието или информацията, които могат да бъдат достъпни, както и вредите, които могат да претърпят Потребителят благодарение на информацията, намерена в свързаната мрежа.

Изключване на гаранции и отговорност

Online Servicios Telemáticos SL не дава никакви гаранции, нито е задължен във всеки случай за щети от всякакъв вид, които биха могли да причинят:

• Липсата на достъпност, поддръжка и ефективна работа на уебсайта или неговите услуги и съдържание;
• наличието на вируси, злонамерени или вредни програми в съдържанието;
• Незаконно, небрежно, измамно или противоречащо на това Правно известие;
• Липсата на законност, качество, надеждност, полезност и достъпност на услугите, предоставяни от трети страни и предоставени на потребителите на уебсайта.

Доставчикът не носи отговорност при никакви обстоятелства за вреди, които могат да възникнат от незаконното или неправилно използване на този уебсайт.

Приложимо право и юрисдикция

Като цяло връзките между откриването онлайн с Потребителите на техните телематични услуги, присъстващи на този уебсайт, са предмет на испанското законодателство и юрисдикция и на съдилищата в Гранада.

Контакт

В случай че някой Потребител има някакви въпроси относно това правно известие или коментари в мрежата Discover.online, можете да отидете на информация (at) Discover.online

Discover.online си запазва правото да променя, по всяко време и без предварително уведомление, представянето и конфигурирането на мрежата Discover.online като това правно известие.

библиотека с трикове
Открийте онлайн
Онлайн последователи
обработете го лесно
мини ръководство
а как да направя
ForumPc
Тип Релакс
Списание Lava
erratician