Молитва на справедливия съдия

Молитва към справедливия съдия Той е този, който е адресиран до Господ Исус Христос, наш единствен съдия пред Бог Отец.

Важно е да знаете, че молитвите трябва да се извършват чрез вярване.

Словото на Господ ни учи, че ако го търсим, ние трябва да вярваме, че той ще внимава да ни изслуша и това е тайната на всичко това, да вярваме.

Без вяра молитви те са само празни думи, които не достигат до никакво изкуство и не изпълняват целта, заради която са направени.

За всичко това е необходимо да знаем кои са основните причини, които ни карат да се молим, много хора питат справедливия съдия само рутинно, но не от сърце и тогава молитвата губи ефективност.

Какво е молитвата на справедливия съдия?

Молитва на справедливия съдия

Господарят Исус Христос Той е наш приятел, брат и нашият справедлив съдия. 

Той е помолен за много неща и една от най-честите молби е за защита за нас и нашите семейства.

Много християни извършват тази молитва всеки ден и това трябва да е така, тъй като всеки ден злото дебне и винаги е добре да се оставя вкъщи със защитата на справедливия съдия за всеки един от нас. 

Това е молитва, която се отправя от сърце, тъй като ние поставяме в ръцете ви най-близкото нещо, което винаги сме нашите деца и семейството като цяло.

Направете тази молитва, преди да започнете ежедневното пътуване, с цялото семейство на закуска Това е много добра идея тъй като ние също насърчаваме практиката на единство в семейството и изпълняваме това, което казва думата на Die soque, ако двама или трима се съгласят и помолят Отца от името на Исус, той ще даде молбите от небето. 

Молитва на справедливия католически първоначален съдия

О божествен и справедлив съдия, че протягаш ръка към бедни и богати!

Вечен любител на прошката и милосърдието, духовна светлина, която озарява най-мрачните пътеки, Словото на живота и дълбоката любов, Учението и свидетелството, което ни храни с молитва.

Ти, който страдаш от най-страшните малтрети и унижения, Това, че да бъдеш свят и чист, приел със смирение най-лошите наказания, Ти, който си цар на царете, който живее и царува над всяко зло и цялото човечество, посрещнат, без да мърмори или изобличава най-много болезнени удари, И вие дадохте всичко за нашето спасение, нека молитвата ни и молбата ни дойдат при вас.

Демоните и обладаните от вас избягаха от силата на молитвата си, възкресихте болни хора от техните легла, изцелиха слепите от слепотата им, върнахте здраве на прокажените, дадохте живот и хляб на онези, които ви последваха.

Умножихте рибата и хлябовете, за да я дадете на тълпата, отворихте водите и минахте през тях, дадохте ден и нощ, мир и хармония, вие, нашият Правен съдия, без колебание придружавайте хората си, без ограничения давате всичко, И вие изпълнявате обещанието си, когато един преданоотдаден човек дойде при вас, не унижавате и не предавате, не обиждате и не наранявате, преподавате ни чрез притчи, оставяте вечно наследство в Светото писание, слушате нашата молитва и стигате до нашето благоволение.

Амин.

Молитвата винаги е начин да издигнем, освен нашите молби, нашите похвали и благодарности на този Бог, който дава защита на нас и членовете на нашето семейство всеки ден по света.

Може да ви заинтересува:  Молитва за кръвта на Христос

Правейки тази молитва, ние знаем и вярваме, че божествената защита върви пред нас във всичко, което правим този ден.

Католическата църква има модел на молитва към първоначалния справедлив съдия, в този пример за молитва виждаме, че започваме с разпознаването на всички атрибути на Исус Христос и след това отправяме молбата и приключваме, като благодарим на предоставената услуга, последната като акт на вяра, доверявайки се на това Чудото вече е направено.

Молитва към справедливия съдия за мъжете 

Звяри, които ме нападат, Лъвове, които реват към мен, Злото преобладава до мен, чувствам страх и мъка. Вече не мога да ходя, страхувам се от несправедливост,

Моите противници се подиграват, Те вярват, че имат власт, И въпреки че се появява моята страхливост, Има Върховно същество, Който със сигурност идва на помощ.

Просто съдията ела, идвай бързо при мен, замествай всяко зло, други мъже ме нападат и ме измъчват, само съдия ела, ела бързо при мен.

Крещя и търся присъствието ти в живота ми, аз съм крехък човек, търся те и не мога да те намеря. Ела, ела моя любим съдия.

Нека магьосничество и зло, онези окултизъм и сантерия, нека дяволът и грешникът, наклонете главата си, махнете се от моя страна, оттеглете се незабавно, просто съдия се притече на помощ, моля ви моля.

Спокойствие и спокойствие идват, мъжете вече аплодират и почитат вашето свято име, благодаря ви, давам ви моя справедлив съдия, благодаря ви вечно, алилуя, амин.

Тази специфична молитва съществува поради степента на насилие, която се преживява в последно време, е много трудно да слезеш по улицата в даден ден и да не възприемаш средата, пълна с лоши енергии.

Ето защо тази молитва е толкова важна, тъй като молим справедливия съдия да донесе мир и спокойствие в сърцето на човека, така че насилието да престане по този начин.

Може да ви заинтересува:  Молитва за операция

Само доброто сърце на Исус Христос може да превърне сърцето в добро, а доброто желание - в благословия.

И по-добре да сложим край на насилието и насилието, отколкото молитва, пълна с вяра, добри намерения, без егоизъм и от душата.

Молитвата просто преценява да освободи затворник 

Скъпи Господи Исусе. Роден си свободен.

Вашият всемогъщ дух е свободен, дори физическото ви тяло явно не е така.

Той, който е вашето божествено присъствие, е във вас, винаги ви придружава.Изричам това духовно присъствие във вас и ви моля да ви освободите, онази свобода, която съответства на всяко живо същество по право на съвест.

Аз съм отворената врата, която никое човешко същество не може да ми затвори и онази врата, която те води към мир, към любовта на Бог и ближния, към доброто и щастието ти, ще се отвори широко и честно, сега и завинаги.

Амин.

Това изречение просто преценява пълно, за да освободи затворник е много силен.

Да преживееш този лош момент с член на семейството или приятел, несъмнено е едно от най-лошите преживявания, които можеш да преживееш.

За тези, които са лишени от свобода, е болезнен процес, в който много пъти молитвата е единствената, която може да осигури малко спокойствие и надежда.

Справедливият съдия Исус Христос е помолен, така че решенията, взети по отношение на осъдителната присъда, да бъдат преразгледани, да се отворят разбирателствата и да могат да действат от страната на правосъдие

По същия начин молбата може да бъде разширена, за да поиска малко мир и търпение, опитвайки се да извършим това, което казва Божието слово, да застъпваме за нашия ближен.

Молитва на справедливия съдия за трудни случаи 

Божествен и справедлив Съдия на живите и мъртвите, вечно слънце на справедливостта, въплътено в целомъдреното коремче на Дева Мария за здравето на човешкия род.

Просто съдия, създател на небето и земята и умря на кръста за моята любов.

Ти, който беше увит в саван и поставен в гробница, от която си вдигнал на третия ден, победител на смърт и от ада. Справедлив и Божествен Съдия, чуйте молбите ми, послушайте молбите ми, изслушайте молбите ми и ги изпратете благоприятно.

Вашият властен глас успокояваше бурите, изцеляваше болните и възкресяваше мъртвите като Лазар и синът на вдовицата на Наим.

Империята на вашия глас избягала от демоните, карайки ги да напуснат телата на обладаните и дала поглед на слепите, да говорят на нямата, да чуят глухите и да прощават на грешниците, като Магдалина и паралитик от басейна.

Направихте невидимост за враговете си, онези, които отидоха в затвора, паднаха обратно на земята, а когато изтече на Кръста, кълбото се разтресе от силния ви акцент. Отворихте затворите на Петър и го извадихте от тях, без да бъде видян от охраната на Ирод.

Спасихте Димас и простихте на прелюбодейката.

Умолявам те, Праведни съдии, освободи ме от всичките ми врагове, видими и невидими: Светата Покров, в която си бил обгърнат, ме покрива, свещената ти сянка ме скрива, воалът, който покриваше очите ти, ослепява онези, които ме преследват и тези, които ме желаят зло, имайте очи и не ме виждайте краката имат и не ме достигат, ръцете имат и не ме изкушават, ушите имат и не ме чуват, език имат и не ме обвиняват и устните ви ще мълчат в съда, когато се опитват да ми навредят.

О, Исусе Христе справедлив и божествен съдия!, Благосклони ме към всякакви страдания и страдания, заклинания и ангажименти, и ме накарай да те призова и призная империята на твоя могъщ и свят глас, който те призовава на моята помощ, затворите се отварят, веригите и връзките са скъсани, оковите и прътите са счупени, ножовете са огънати и всяко оръжие, което е срещу мен, е притъпено и ненужно. Нито конете стигат до мен, нито шпионите ме гледат, нито ме намират.

Кръвта ви ме къпе, мантията ви ме покрива, ръката ви ме благослови, вашата сила ме скрие, вашият кръст ме защитава и бъда моя щит в живота и в момента на моята смърт.

О, справедливо съди, Сине на Вечния Отец, че с Него и със Светия Дух си един истински Бог!

О Божествено Слово направи човек!

Моля те да ме покриеш с мантията на Светата Троица, за да можеш да се освободиш от всякакви опасности и да прославиш Своето Име.

Амин.

С голяма вяра се молете на божествената и справедлива молитва за трудни случаи!

Може да ви заинтересува:  Молитва за спокойствие

Исус Христос, когато беше на земята, беше пряк свидетел на това, което човешкият ум може да направи, той го почувства в собствената си плът, когато реши да даде живота си за любовта към нас.

Ето защо никой по-добре от него не разбира трудни процеси, знае как се чувстваме, какво мислим и ни насочва да правим това, което е редно да правим, дори и в момента да не е толкова ясно.

Няма трудно искане, което не може да бъде решено чрез молитва с много вяра, Бог винаги спазва своите обещания.

Кога мога да моля молитвите?

можете да се молите на молитва на праведния съдия когато поискаш.

Тя няма време, минута, ден от седмицата или график. Трябва да се молите, когато имате нужда и когато имате воля и вяра.

Още молитви:

 

Creative Stop
IK4
Открийте онлайн
Онлайн последователи
обработете го лесно
мини ръководство
а как да направя
ForumPc
Тип Релакс
Списание Lava
erratician
библиотека с трикове
ZoneHeroes