Молитва към Света Троица

Молитва към Света Троица Католикът за любов, трудни и неотложни случаи и защита е един от най-мощните, тъй като пита Бащата, Сина и Светия Дух.

Словото Божие ни показва Бог Отец на всичко, след това ни запознава с Исус Христос, който е същият Бог създаден човек, беше сред нас и даде живота си в името на човечеството, когато отиде в небето, той ни остави на Духа Санто и сега можем да разчитаме и на трите.

Отец и Синът са на небето и Светият Дух се движи в сърцата ни като огън.

Католическата църква има поредица от молитви които са насочени особено към трите, които заедно са едно, божествената троица.

Те са молитви, които се издигат в различни случаи, когато ръката на човека и не може да работи и тогава ние зависим от една молитва, защото е достатъчно само Божие чудо. 

Молитва към Светата Троица Коя е Светата Троица?

Молитва към Света Троица

Съюзът на бащата; Синът и Светият Дух са тези, които съставят Светата Троица.

Изявите му бяха постепенни и можем да ги видим в целия Biblia.

В началото в генезиса се появява Бог, създаващ небето и земята и всяко живо същество.

Тогава в евангелията на Нов завет виждаме, че Исус Христос пристига, роден от девица чрез делото и благодатта на Светия Дух. 

Там започваме да познаваме целия живот на Спасителя, след това, когато той умира, възкръсва и се възкачва на небето, той ни оставя обещанието на Светия Дух, но това се проявява едва след време в деня на Петдесетница, разказано в книгата Деяния на Деянията Апостоли и продължава да ни придружава и до днес. 

Мощна Троица, която ни предоставя молбите на сърцето ни, тези, които много пъти правим от душата.

Света Троица винаги е готова да ни изслуша.

Молитва към Светата католическа троица

Обожавам те, Святи Дух, параклито, за моя Бог и Господ, и безкрайно ти благодаря за целия небесен съд в името на Пресвета Богородица, твоята любяща съпруга за всички дарове и привилегии, с които си я украсила, особено за онзи съвършен и божествен милосърдие, с което си възпламенил най-святото му и чисто сърце в акта на най-славното му Успение към небето; и смирено те умолявам в името на твоята непорочна съпруга, дай ми благодатта да ми прости всички тежки грехове, които извърших от първия миг, когато можех да съгреша; към настоящето, за което скърбя безкрайно, с цел да умра, а не да обидя отново вашето божествено величество; и за най-високите заслуги и най-ефективната защита на най-любящата ви съпруга, умолявам ви да ми дадете и Н. най-ценния дар на вашата благодат и божествена любов, давайки ми онези светлини и особена помощ, с която вашето вечно Провидение е предопределило да ме спаси и да ме доведе до Да.

Молитвата на Светата католическа троица има незабавни ефекти.

Молитва, мощно оръжие, което принадлежи само на онези от нас, които са повярвали в силата на Господ.

Може да ви заинтересува:  Молитва към блажените

Мощен инструмент, който католическата църква знае как да използва и който ни оставя модел, пример, така че да знаем как да питаме, какви думи да използваме. 

Молитвата не е лоша, те са възможност да свикнем с молитвата, да се научим да се молим правилно, затова съществуват молитви, които да ни ръководят в процеса. 

Молитва към Света Троица за любов 

В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин.

Света Троица, нашето начало и край, моята сила и моята помощ и моята божествена помощ, която живее в сърцето ми и присъства в душата ми и обгръща цялото ми същество.

Благословена Света Троица, заслужаваща всякаква чест, слава и похвала, вярвам в Твоята сила, Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух.

Сляпо се доверявам на вашите дарове и се надявам на вас, а моята надежда и милосърдие, които поставям в ръцете ви, ми помагайте да увеличавам вярата си и всеки ден с вашата любов да бъда по-добър човек и да се събуждам пълни с насърчение и ентусиазъм.

Благословен Боже, ти си източникът, от който извира любовта и животът, че си ни създал по свой образ и подобие и че от любов към нас си изпратил Бог Сина, за да може с живота си да ни изкупи и да ни спаси от греха, аз ...

(Кажете името си)

Предоставям ви и освещавам всичко, което обитава моето същество и много съжалявам, моля ви да ми простите за всички грешки, които съм направил и за греховете, които съм извършил до днес и които ме отделят от вас.

Света Троица, умолявам те да се смилиш над мен и да ми помогнеш, така че душата ми да се изпълни със спокойствие, превръщайки се в търпелив, разбиращ, смирен и облечен в твоята доброта.

Благословен Свети Дух, източник на цялото утешение, моля те да обогатиш душата ми с изобилието на твоите дарове.

Ти си моята надежда и щит в моите битки, ти си моята сила в неприятности и тревоги.

Поради тази причина аз се изправям на колене пред Теб, за да те помоля да ми подадеш ръка за помощ и да се застъпиш за мен пред Бог Отец, за да получи бързата си помощ.

Свети Небесен Дух, обнови силата ми и увеличи моята смелост да продължа тази битка, с която се сблъсквам, моля, наклони ухото си към молбите ми и ми даде това, което желая, и да те помоля в този ден.

Моля, запалете в сърцето ми Божията любов, която озарява сърцата на вашите верни последователи. За твоята Любов, Сила и Милост те моля да ме освободиш от всякакви неприятности и че нищо не нарушава спокойствието ми или не ме кара да страдам.

Света Троица, идвам с пълна увереност към Теб и с цялата вяра на моята душа, за да можеш да облекчиш скръбта, която ми причинява голямо страдание, моля те, излекува раните на сърцето ми и излива твоята милост към мен и която ми трябва с толкова много спешни случаи:

(Кажете на Светата Троица какво ви трябва спешно и помолете за тяхната славна помощ)

Боже Отец, благодаря ти, че слушаш молитвите ми, за Твоята безкрайна любов и за сигурността, която твоята любов ми дава, която ме приютява и ми носи утеха.

Моля те да ми помогнеш, Света Троица, моля те за ходатайството и заслугите на Пресвета Богородица, Майката на Исус и нашата майка.

Амин.

Хареса ли ви молитвата за Света Троица за любов?

Може да ви заинтересува:  Молитва за операция

Любовта винаги е двигателят на нашите молитви, независимо дали тя ни подтиква да искаме други или ние искаме любов да пресече пътя ни.

Какъвто и да е случаят, важното е да питате от сърце, от душата и с много вяра.

Това, което прави нашите молитви мощни и получаваме отговори, е, че вярваме, че това, което искаме, може да бъде предоставено.

Да искаме любов, така че да знаем как да я идентифицираме в момента, когато пресича пътя ни, е от изключително значение, тъй като Божието слово учи, че сърцето е измамено и може да ни накара да повярваме, че намираме любов, когато не го правим Така е. 

Ето защо да имаш ръководството на Светата Троица е почти акт на живот и смърт. 

Молитва на Света Троица за трудни и неотложни случаи

Света Троица, Троица Бог и Един, Отче, Син и Свети Дух, нашето начало и край, поклонете се пред Теб, аз ви почитам: благословен и хвален да бъде Света Троица !; На теб, Света Троица, бъди цяла чест, слава и похвала за цяла вечност, вярвам в теб с цялото си сърце и искам да бъда твой верен преданоотдаден, идвам при Теб с пълна увереност да те помоля да ме виждаш винаги свободен от злото, както и от всички неблагополучия и опасности и в моите нужди ви моля, дайте ми вашето благоволение.

Отче небесен, Исусе Добри пастир, Святи Душе, моля те за ходатайството и заслугите на Пресвета Богородица, дай ми твоята помощ, напътствие и защита по всички въпроси и проблеми на моя живот.

Слава на Тебе, Боже Отче, източник на доброта и вечна мъдрост, животът идва от теб, любовта идва от теб, карай всеки момент да работиш с правда и благоразумие, за да се наслаждаваш на благата и утехата, които ми изпращаш; не забравяйте, че аз съм вашето дете и съжалявайте за моите страдания, мои нужди и ми оказвайте помощ в тази трудна ситуация:

(попитайте с голяма вяра какво искате да постигнете)

Благодаря ти, милостив Отче, че си там.

Слава на Тебе, Боже Сине на Небесния Отец, в чието Свещено сърце моята душа намира убежище, научи ме вярно да имитирам твоя живот и твоите добродетели, дай ми твърдост и постоянство да изпълнявам твоите учения и ме кара да практикувам по-често от милосърдие, не ме изоставяй в ежедневните борби, освободи ме от връзките, които врагът има за мен, пусни ме и ме предпази от всякакви неблагополучия, които ме смущават и ми предостави чудотворната си помощ в този проблем: (повтори молбата с голяма надежда).

Благодаря ти, мой добър Исус, че беше до мен в моменти на безнадеждност и мъка.

Слава на теб, Святи Душе, яснота, която просветлява всичко и че ти си радостта, хармонията и радостта на сътворението, затрудняваш винаги твоите божествени вдъхновения, дай ми мир, дай ми помощ при моите липси и проблеми и ме предостави вашата помощ, за да мога да постигна това, от което се нуждая толкова много в момента.

Благодаря ти Божествен Дух на Любовта, че ми помагаш, когато всичко е тъмно и имам нужда от Светлина.

Майка и кралица моя, Госпожо Небесна, Ти, която си толкова близо до Светата Троица, се моли за мен и за настоящите ми проблеми и недостатъци, бъди ти адвокат и половина, така че молбата ми да присъства, направи ме чудото, от което толкова се нуждая в живота ми

Благодаря ви моята любима Майка, благословена Дева Мария, че сте толкова разбиращи и винаги се грижите за нашите искания.

Божествена Троица, Отче, Син и Свети Дух, дай ми твоята милост, дай ми твоята доброта и ми даде бързо решение в моите скръб и мъка.

Отче, Сине и Свети Дух, Благословена и Пресвета Троица, обичам те, обожавам те и ти давам своето същество.

О Троица на Любовта, Боже на състраданието, оставям се на твоята Божествена воля, защото твоите времена са съвършени и само ти знаеш кое е най-доброто за мен, Слава на Отца, Слава на Сина, Слава на Святия Дух, слава на Блажените и неразделен Тринидад, както беше в началото, сега и завинаги, за вечни времена.

Така да бъде.

 

Онези случаи, при които няма нищо човешко възможно, което можем да направим.

Може да ви заинтересува:  Молитва за благословение

Онези случаи, когато ни е поставена медицинска диагноза, когато член на семейството е изчезнал, когато едно дете се нуждае от Божия помощ и не го знае или не иска да го иска, страдание, болка, импотентност, безпокойство и някои ситуации и емоции. Това, което ни отчайва, са тези, в които мощната Божия ръка се движи със сила. 

Молитвата за Света Троица може да бъде скорошната ни помощ в средата на най-трудните за решаване проблеми.

Всичко е акт на вяра и доверие в Господа, вярвайки, че той има контрол над всички неща и че знае какво прави.

Къса за защита 

Познавам те и те почитам, Блажена Богородице, царица на небесата, дама и покровителка на Вселената, като Дъщеря на вечния Отец, Майка на най-любимия й Син и любяща съпруга на Светия Дух; и склонявам в краката на вашето величество с най-голямо смирение, моля ви за онова божествено милосърдие; че бяхте много пълни в своето Успение към небето, че ми правите неповторимата благодат и милост да ме поставяте под най-сигурната и вярна защита и да ме приемате в броя на онези поздравени и щастливи слуги, които са били издълбани във вашата девица гърдите.

Кажи ни, майко и моята най-милостива дама, да приемеш моето нещастно сърце, паметта, волята и другите си сили и моите вътрешни и външни сетива; Приемете очите ми, ушите ми, устата, ръцете и краката ми, управлявайте ги според одобрението на вашия Син, така че с всичките си движения той възнамерява да ви даде безкрайна слава.

И за онази мъдрост, с която любимият ти Син те просветли, аз те моля и те моля да достигнеш до мен светлина и яснота, за да познавам добре себе си, моето небитие и особено моите грехове, да ги мразя и винаги ги унижавам, и да достигне до мен освен светлина да знаеш колове на адския враг и техните скрити и явни битки.

Особено, благочестива Майко, умолявам твоята благодат ... (Списък).

Това чудотворна молитва Ala Santísima Trinidad да поиска нашето здраве, защита и просперитет е много силна!

Защитава ни, се грижи за нас y напътствайте ни да правя само това, което е волята на Бог. Можем да поискаме защита за себе си или за семейството и приятелите си.

Помнете, че всички онези положителни енергии произтичат от нас, прониквайки във всичко около нас.

Няма нищо, от което Божествената троица да не може да ни защити, няма нищо, което да е по-силно или по-силно от Бог, ето защо ние вярваме, че Той е този, който се грижи за нас и нашите, независимо къде се намират.

Кога мога да се моля?

Можете да се молите, когато пожелаете.

Молитвата към Света Троица няма идеален ден, време или момент.

Трябва да се молим, когато искаме да се молим. Трябва да имаме вяра и винаги да вярваме, че всичко върви добре.

Още молитви:

 

Creative Stop
IK4
Открийте онлайн
Онлайн последователи
обработете го лесно
мини ръководство
а как да направя
ForumPc
Тип Релакс
Списание Lava
erratician
библиотека с трикове
ZoneHeroes