Məsihin qanının duası

Məsihin qanının duası. Katolik Kilsəsində olan bütün elementlər arasında Məsihin qanı ən güclü biridir və buna görə də var Məsihin qanına dua.

Yenidən dirilmiş İsa Məsihin yaralı əlində olduğu üçün bu günə qədər canlı bir elementdir. Bizim imanımız, insanlıq sevgisi üçün qanının axdığı xaçda İsanın görüntüsünü canlı saxlayır.

İstədiyimiz nə olursa olsun, inanırıq ki, Məsihin güclü qanı, istədiyimizi verə biləcək qədər gücə malikdir.

Dua hər yerdə edilə bilər və lazım olan hər şey möcüzənin bizə verildiyinə inamın olmasıdır.

Məsihin qanının duası güclüdürmü?

Məsihin qanının duası

Allaha edilən bütün dualar güclüdür.

İnamla dua etsəniz, axtardığınız hər şey olacaqdır.

Rəbbimiz İsa Məsihin güclərinə inanın və inanın.

Məsihin uşaqlar üçün qan duası 

Ey atam, yalvarıb yanımdan səsimi eşitmək üçün gəlmişəm, əziyyət çəkirəm, şəfaət edirəm ki, oğlum pis şirkətdən uzaqlaşsın və narkotik, alkoqol istehlakına düşməsin, yenidən qoşulur məktəb, Səndən bütün qəlbimlə xahiş edirəm İsa Məsihin qanının gücü, Rəbb, onu yenidən yaxşı bir insan et.

Rəbb, səmavi Ata, oğlumuzun ruhunu təmizləyin, onu pislik, nifrət, qəzəb, qorxu, əzab, təklik, kədər və ağrıdan təmizləyin ... qanınızla onu başqalarını sevən bir varlığa çevirməyinizi xahiş edirik. , şən, sakit, mehriban, qorxmadan, sevgini ötürən, əzab çəkmədən, ruhu qiymətli qanınızla qorumaq.

Mərhəmətli Allah, hər şeyi bilən, hər şeyi görən, bizə hikmət bəxş et, çünki biz valideynlərik və daha yaxşı olmaq istəyirik, onlarla anlaşmağımda mənə kömək et, sənin nə qədər yaşlandığını bilirsən və daha dözülməz və / və ya üsyankar olduqda.

Oh, İsa Məsihin mübarək qanı İsa, oğlumuzun, mübarək və təmizlənmiş qanınızın üzərinə tökdü ki, bu da ona güc versin.

Səndən varlığımın dərinliyindən soruşuram.

Amin.

Məsih qanının duasını uşağınızla birlikdə olan uşaqlar üçün dua edə bilərsiniz.

Ən gözəl şeyləri olan uşaqların başımıza gələ bilər. Edirsiniz sevgimizin meyvələri və həyatda hər şeyin onlar üçün işləyəcəklərinə inamla sevinclə onları bu dünyada alırıq.

Sizi maraqlandıra bilər:  Ölənlər üçün dua

Ancaq bəzən valideynlər olaraq xoşagəlməz hadisələri yaşadığımız və qanla qarşılaşa biləcəyimiz dövrlər olur Məsih Yeganə ümidimizə çevrilir.

Uşaqlarımızı istəmək, edə biləcəyimiz ən cəsarətli bir hərəkətdir.

Çətin vəziyyətlər üçün Məsihin qanı dua edin 

Ey İsa Məsihin mübarək qanı, insan və ilahi qan, məni yuyun, təmizləyin, bağışlayın, varlığınızla doldurun; Güc verdiyiniz qanı təmizləyərək, Qurbangahdakı Eucharistic varlığınıza heyranam, gücünüzə və şirinliyinizə inanıram, məni hər cür pislikdən qoruyacağınıza inanıram və varlığımın dərinliklərindən soruşuram: ruhuma daxil olun və Təmizləyin, ürəyimi doldur və şişirdin.

Xaç üzərində qiymətli qan tökdü və Müqəddəs İsanın qəlbində titrədim, sənə pərəstiş edirəm və həmd və məhəbbətimi sizə təqdim edirəm və qanınıza və həyatınıza şükür edirəm, çünki bunların sayəsində biz xilas olmuşuq və bundan əvvəl müdafiə alırıq. Ətrafımızda hər şey pisdir.

Qanınızın qiymətli hədiyyəsini vermiş İsa, Cəsarətlə və cəsarətlə səxavətlə təslim olmağınızla məni bütün ləkələrdən təmizlədin və satın alma qiymətimi tökdünüz; Qurbangahda mənim həyatım olan Məsih İsa, həyatı mənimlə əlaqələndirirsən, bütün bilinən lütflərin mənbəyisən və Allahın övladlarına verdiyi ən böyük hədiyyəm, sən bizə əbədi sevginin sınağı və vədisən.

Zəifliklərimi, həssaslığımı və məni ətrafımdakı pisliklərdən qorumaq üçün qəti əminliyimi təmin edən gücünüz və gücünüzlə qurtulduğum və qorunduğum bütün imkanları yüksək qiymətləndirirəm. Gücümüz və imkanlarımız xaricində bizi həmişə geyindirən şeytanın təsiri.

Həyatımızı qaranlıqlardan və tez-tez bizə zərər verən pis vasitələrdən azad edən Royal Qanı olduğuna görə təşəkkür edirəm.

Amin.

Məsihin qanı, insanlıq sevgisi üçün canını verdiyi anda tükəndi və bunun içində Allahın gücü bizə lazım olan möcüzələri təqdim etmək üçün cəmləşdi.

Çətin istəklər ola bilər. Yalnız bir fövqəladə bir gücün hərəkət edə biləcəyi və Məsih Qanının gücü ola biləcəyi həqiqi möcüzələr.

Bu dua ailənizlə və ya bir dostunuzla edilə bilər, ən vacib şey iman etməli olduğumuzu bilməyinizdir, duanın təsirli olmasına zəmanət verən budur. 

Problemləri qovmaq üçün Məsihin qanına dua edin 

Problemlər əksər hallarda içimizdə yatır və sizə zərər verir. Yuxusuz gecələri yalnız yaşadığımız problemli vəziyyət haqqında düşünərək keçiririk və bu, bizə çox əsəbi təsir göstərən fiziki nəticələr gətirir. 

Problemləri xaricimizdən, evlərimizdən və hətta yaxın qohumlarımızdan kənarlaşdıra bilmək zəruri bir hərəkətdir və bununla da Məsih Qanının gücü bizə kömək edə bilər.

Sizi maraqlandıra bilər:  İş üçün dua

Bu xüsusi bir istəklə dua edin və Rəbbin cavabının getdiyini inanın.

Məsihin qanı ilə qorunur

Rəbb İsa, Sənin adınla və Qiymətli Qanının gücü ilə düşmənin bizə zərər vermək istədiyi hadisələri, hadisələri və hadisələri möhürləyirik.

İsa Qanının Gücü ilə havadakı, yerdəki, sudakı, oddakı, yerin altındakı, təbiətin şeytan qüvvələrindəki, cəhənnəmin dərinliklərindəki və içindəki bütün dağıdıcı qüvvələri möhürləyirik. dünya bu gün hərəkət edəcəyik.

İsa Qanının gücü ilə şərin bütün müdaxilələrini və hərəkətlərini pozuruq.

İsadan Müqəddəs Məryəmin Müqəddəs Maykl, Müqəddəs Qabriel, Müqəddəs Rafael və Santos Angelesdəki bütün məhkəməsinin müşayiəti ilə evlərimizə və iş yerlərimizə göndərməsini xahiş edirik.

İsa Qanının Gücü ilə evimizi, orada yaşayanların hamısını (hər birinin adını çəkin), Rəbbin ona göndərəcəyi insanları, eləcə də yeməyi və səxavətlə bizə göndərdiyi malları möhürləyirik. dəstək.

İsa Qanının gücü ilə torpaq, qapılar, pəncərələr, əşyalar, divarlar və döşəmələri, nəfəs aldığımız havanı və imanla bütün ailəmizin ətrafında Qanının bir dairəsini yerləşdiririk.

İsa Qanının Gücü ilə bu gün olacağımız yerləri və onlarla əlaqəli olduğumuz insanları, şirkətləri və ya qurumları möhürləyirik (hər birini adlandırın).

İsa Qanının gücü ilə maddi və mənəvi işlərimizi, bütün ailənin işlərini və istifadə edəcəyimiz nəqliyyat vasitələri, yollar, hava, yollar və nəqliyyat vasitələrini möhürləyirik.

Qiymətli Qanınızla Vətənimizin bütün sakinlərinin və rəhbərlərinin hərəkətlərini, zehinlərini və qəlblərini möhürləyirik ki, sülh və ürəyiniz nəhayət orada hakim olsun.

Qanınıza və həyatınıza görə Rəbbimizə şükür edirik, çünki bunların sayəsində biz xilas olmuşuq və bütün pisliklərdən qorunmuşuq.

Amin.

Gloria TV

Məsih qanı ilə qorunan bu dua çox güclüdür!

Xahiş edə bilərik ki, Məsihin güclü qanı bizi ətrafımıza qoruma mantiyası kimi bağlasın ki, şərin bizə toxunmasın. Nə biz, nə körpələrimiz, nə də ailəmiz və dostlarımız.

Bu da olduğu kimi yeni vəsiyyət qoruyucu bir simvol olaraq evlərin kənarlarına qan səpən, bu gün də imanla bunu etməyi xahiş edirik Məsihin qanı evlərimizin girişində var və bizim və bizi bütün pisliklərdən qoru.  

Sizi maraqlandıra bilər:  Rahatlıq duası

Hər gün üçün dua

Allahım köməyimə gəlir, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Kainatın Padşahı və padşahlar Kralı Məsihin Qiymətli Qurtarma Qanının güclü qorumasını diləyirəm.

Ata Ata, Oğul Allah və Müqəddəs Ruhun adı ilə: İsa Məsih Rəbbin qanının gücü ilə mən şüurlu, şüursuz, bilinçaltı, səbəbim üçün möhürləyirəm və qoruyuram, qoruyuram və möhürləyirəm. ürəyim, hisslərim, hisslərim, fiziki varlığım, zehni varlığım, maddi varlığım və mənəvi varlığım.

Allahım köməyimə gəlir, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Hər şeyim, əlimdə olan hər şey, edə biləcəyim hər şey, bildiyim və sevdiyim hər şey Rəbb İsa Məsih Qanının gücü ilə qorunur və qorunur. Allahım, köməyimə gəl, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Keçmişimi, indiki və gələcəyimi möhürləyirəm, planlarımı, məqsədlərimi, xəyallarımı, xəyallarımı, üzərimə götürdüyüm hər şeyi, başladığım hər şeyi, düşündüyüm və etdiyim hər şeyi möhürləyirəm və İsa Məsih Qanının gücü ilə qorunur. Rəbb. Allahım, köməyimə gəl, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Şəxsimi, ailəmi, əmlakımı, evimi, işimi, işimi, ailəm ağacını, əvvəl və sonrakı hər şeyi möhürləyirəm və qorunur, Rəbb İsa Məsih Qanının Gücü ilə.

Allahım köməyimə gəlir, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Özümü İsanın yaralı tərəfinin yarasından gizlədirəm, Mübarək Məryəmin Mükəmməl Qəlbində gizlənirəm ki, heç bir şey və heç kim pisliyi, pis sözləri və əməlləri, pis istəkləri və ya aldadıqları ilə mənə təsir edə bilməz, emosional həyatımda, iqtisadiyyatımda, sağlamlığımda, göndərdikləri pis xəstəliklərlə, həsədləri ilə, pis gözləri, dedi-qoduları və böhtanları, nə də sehrləri, sehrləri, sehrləri və ya hexləri ilə mənə heç kim zərər verə bilməz.

Allahım köməyimə gəlir, ya Rəbb, mənə kömək etməyə tələs.

Bütün varlığım möhürləndi, ətrafımdakı hər şey möhürləndi və mən ……. Qurtarıcımızın Ən Qiymətli Qanı ilə həmişəlik qorunuram.

Amin, amin, amin.

Dua edin dua böyük bir imanla hər gün Məsihin qanı.

Bu, ailədə imanımızı qorumaqla yanaşı hər bir üzvün fiziki və mənəvi birliyini inkişaf etdirməyə kömək edən bir adətdir.

Səhərlər bütün güclü Tanrının hüzurundan əvvəl yeni günü təqdim etmək üçün edilə bilər. Doqquz günlük cümlə ardıcıllığı edə və ya öz-özünə bir namaz qıla bilərsiniz. Əhəmiyyətli olan bu işi dayandırmamaqdır.

Elə əsrlər var ki, imanın pozulması çox asan görünür və gündəlik duaların bəhrəsini verəcəyi o anlarda olur. Məsihin qanı ilə günümüzün mübarək olmasının vacib və güclü olduğunu soruşmaq. 

Həmişə Məsih duasının qanının gücə sahib olduğuna inanır.

Daha dualar:

 

Yaradıcılıq Stopu
IK4
Onlayn kəşf edin
Onlayn izləyicilər
asan emal edin
mini təlimat
a necə etmək
ForumPc
Relax yazın
Lava jurnalı
nizamsız
hiylə kitabxanası
Zona Qəhrəmanları