Müqəddəs Üçlüyə dua

Müqəddəs Üçlüyə dua Katolik sevgi, çətin və təcili işlər və qoruma üçün Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhdan xahiş etdiyi üçün ən güclü biridir.

Allahın sözü bizə hər şeyin Atası olan bir Allahı göstərir, sonra bizi Tanrı yaratmış eyni insan olan, aramızda olan və insanlıq uğrunda canını verən İsa Məsihlə tanış edir, göyə gedəndə bizi Ruha buraxdı Santo və indi hər üçü arxada qoya bilərik.

Ata və Oğul göydədir və Müqəddəs Ruh ürəklərdə atəş kimi hərəkət edir.

Katolik Kilsəsi bir sıra var dualar xüsusən birlikdə üç olan, ilahi üçlüyə yönəldilmiş olanlar.

İnsanın əlinin işləyə bilmədiyi və işləməyəcəyi müxtəlif hallarda yüksələn dualardır və bundan sonra yalnız bir möcüzə kifayət edəcəyi üçün bir duaya bağlıyıq. 

Müqəddəs Üçlüyə dua Müqəddəs Üçlük kimdir?

Ata Birliyi; Oğul və Müqəddəs Ruh Müqəddəs Üçlüyü təşkil edənlərdir.

Onun görünüşləri tədricən getdi və biz onları bütün boyu görə bilərik Biblia.

Başlanğıcda, genezisdə Allah göyləri, yeri və hər bir varlığı yaradır.

Sonra İncildə Yeni Əhdi İsa Məsihin Müqəddəs Ruhun işi və lütfü ilə bakirə anadan gəldiyini görürük. 

Orada biz Xilaskarın bütün həyatı ilə tanış olmağa başlayırıq, sonra öldükdən sonra yenidən dirilib göyə qalxanda bizə Müqəddəs Ruhun vədini verir, lakin bu, Həvarilərin İşləri kitabında rəvayət edilən Əllinci gün günündən bir müddət sonra özünü büruzə verdi. Həvari və bu günə qədər bizi müşayiət etməyə davam edir. 

Ürək istəklərimizi, ruhdan dəfələrlə etdiyimizi təmin edən güclü Üçlük.

Müqəddəs Üçlük hər zaman bizi dinləməyə hazırdır.

Müqəddəs Katolik Üçlüyünə dua

Müqəddəs Ruh paraclito, mənim Allahım və Rəbbim üçün səcdə edirəm və Müqəddəs Məryəm adından bütün səmavi məhkəməyə, sevilən həyat yoldaşınıza onu bəzədiyiniz bütün hədiyyə və imtiyazlara görə, xüsusən də mükəmməl və ilahi olduğuna görə sonsuz təşəkkür edirəm. ən müqəddəs və saf ürəyini cənnətə apardığınız ən möhtəşəm fərziyyə ilə bəxş etdiyiniz sədəqə; təvazökarlıqla qüsursuz arvadın adından yalvarıram, günah işlətə biləcəyim ilk andan etdiyim bütün ağır günahları bağışlamaq üçün mənə lütf et; İlahi əzəmətinizi yenidən təhqir etmək əvəzinə ölmək məqsədi ilə sonsuz dərəcədə kədərləndiyim bu günə qədər; və ən çox sevdiyiniz Arvadın çox yüksək xidmətləri və çox səmərəli müdafiəsi ilə, mənə və N.-yə lütf və ilahi məhəbbətinizin ən qiymətli hədiyyəsini verməyinizi xahiş edirəm, mənə əbədi Təqdimatınızın məni xilas etməyi əvvəlcədən təyin etdiyi bu işıqları və xüsusi yardımı bəxş etməyinizi xahiş edirəm. bəli

Müqəddəs Katolik Üçlüyün duası dərhal təsir göstərir.

Namaz, yalnız Rəbbin gücünə inanan bizlərə aid güclü bir silahdır.

Sizi maraqlandıra bilər:  Əməliyyat üçün dua

Katolik Kilsəsinin necə istifadə edəcəyini bildiyi və bizə bir model buraxan güclü bir vasitədir, belə ki, necə soruşacağımızı, hansı sözlərdən istifadə edəcəyimizi bilirik. 

Dua pis deyil, onlar namaza alışmaq, düzgün dua etməyi öyrənmək üçün bir fürsətdir, buna görə də bu müddətdə bizə rəhbərlik etmək üçün dualar mövcuddur. 

Sevgi üçün Müqəddəs Üçlüyə dua 

Ata və Oğul və Müqəddəs Ruhun adı ilə, Amin.

Müqəddəs Üçlük, başlanğıcımız və sonum, gücüm və köməyim və ürəyimdə yaşayan və ruhumda olan və bütün varlığımı əhatə edən ilahi köməyim.

Mübarək Müqəddəs Üçlük, hər bir şərəfə, izzətə və tərifə layiq olan, sənin gücünə, Ata Ata, Oğul Allah, Oğul Allah, Müqəddəs Ruha inanıram.

Mən hədiyyələrinizi kor-koranə güvənirəm və Sənə ümid edirəm və ümidim və xeyriyyəçiliyinizi əllərinizə verirəm, imanımı artırmağa kömək edin və sevginizlə hər gün daha yaxşı bir insan olmağa və həvəs və həvəslə oyanmağa kömək edin.

Mübarək Allah, sən sevginin və həyatın qaynaqlandığı mənbəyisən, bizi surətinə və bənzərinə görə yaratdın və bizə olan məhəbbətindən övladı Tanrını göndərdin ki, həyatı ilə bizi qurtarsın və günahdan qurtarsın, mən ...

(Adınızı deyin)

Həyatımda yaşayan hər şeyi sənə verirəm və çox təəssüf edirəm ki, etdiyim bütün səhvlərimə və bu günə qədər etdiyim günahlara görə məni bağışla.

Müqəddəs Üçlük, yalvarıram ki, mənə mərhəmət etsin və mənə kömək et ki, ruhum sükunətlə dolsun, özümü səbirli, anlayışlı, təvazökar və yaxşılığınızın altına geyinsin.

Müqəddəs Ruh, hər cür rahatlığın mənbəyi, xahiş edirəm, hədiyyələrinizin bolluğu ilə ruhumu zənginləşdirəsiniz.

Döyüşlərimdə mənim ümidim və qalxanım, çətinliklər və narahatlıqlarda gücüm sənsən.

Bu səbəbdən kömək üçün əlinizi uzatmağı xahiş etməyinizi xahiş etməyinizdən əvvəl atam Allah qarşısında təcili yardım alması üçün şəfaət etməyimi istəyərək dizlərimə gələrəm.

Müqəddəs Səmavi Ruh, gücümü yeniləyim və üzləşdiyim bu mübarizəni davam etdirmək üçün cəsarətimi artırın, xahiş edirəm qulağımı yalvarışlarımı söyləyin və mənə bu gün istədiklərimi verin.

Xahiş edirəm ürəyimdə sadiq ardıcıllarınızın qəlbini işıqlandıran Allah sevgisini işıqlandırın. Sevginizə, gücünüzə və mərhəmətinizə görə məni hər cür bəladan azad etməyinizi xahiş edirəm və heç bir şey mənim barışımı pozmur və ya əziyyət çəkmir.

Müqəddəs Üçlük, Sənə və ruhumun bütün inancı ilə gəlmişəm ki, mənə böyük əzablar gətirən kədəri aradan qaldıra biləsən, xahiş edirəm ürəyimin yaralarını sağal və mənə mərhəmətini tök və mənə çox ehtiyacı var. təcili:

(Müqəddəs Üçlüyə təcili olaraq nə lazım olduğunu söyləyin və möhtəşəm kömək istəyin)

Ata Allah, dualarımı dinlədiyiniz üçün, sonsuz məhəbbətiniz üçün və məhəbbətinizin mənə verdiyi, mənə sığınacaq verən və təsəlli verən təhlükəsizlik üçün təşəkkür edirəm.

Müqəddəs Üçlük, mənə kömək etməyinizi xahiş edirəm, Müqəddəs Məryəm Mərdanın, İsanın anası və anamızın şəfaəti və ləyaqəti üçün xahiş edirəm.

Amin.

Sevgi üçün Müqəddəs Üçlük dua xoşunuza gəldi?

Sizi maraqlandıra bilər:  Dua elə ki, hər şey qaydasındadır

İstər başqalarını istəməyimizlə istərsə də yolumuzu keçməyimiz üçün sevgi istəməyimizi istəsək də, sevgi həmişə dualarımızın motorudur.

Nə olursa olsun, vacib olanı ürəkdən istəmək, nəfsdən və çox imanla.

Dualarımızın güclü olmasına və cavab almasına səbəb, soruşduğumuz şeyin verilə biləcəyinə inanmağımızdır.

Sevgini istəmək, bunun yolumuzdan keçdiyi anda onu necə tanıya biləcəyimizi bilmək üçün çox vacibdir, çünki Allahın kəlamı ürəyin aldatdığını öyrədir və olmadıqda sevgini tapacağımıza inandıra bilər. 

Buna görə də Müqəddəs Üçlüyün rəhbərliyinə sahib olmaq demək olar ki, həyat və ölüm aktıdır. 

Çətin və təcili vəziyyətlər üçün Müqəddəs Üçlüyün duası

Müqəddəs Üçlük, Üç Tanrı və Bir, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh, başlanğıcımız və sonum, Sənə səcdə edirəm: müqəddəs Üçlük mübarək və təriflənir !; Sənə, Müqəddəs Üçlük, bütün əbədiyyət üçün izzət, izzət və həmd olsun, bütün qəlbimlə sənə inanıram və sadiq sədaqətli olmağımı arzulayıram, sənə tam əminliklə gəlmişəm ki, məni həmişə pisliklərdən, eləcə də hər şeydən azad et. çətinliklər və təhlükələr, ehtiyaclarımda yalvarıram, mənə lütf et.

Cənnət Atası, İsa Yaxşı Çoban, Müqəddəs Ruh, Müqəddəs Məryəm Məryəmdən şəfaət və ləyaqət üçün xahiş edirəm, həyatımın bütün məsələlərində və narahatlıqlarımda mənə kömək, rəhbərlik və müdafiəni verin.

Ata, sənə həmd olsun, yaxşılığın və əbədi müdrikliyin mənbəyi, həyat səndən gəlir, sevgi səndən gəlir, mənə göndərdiyin mallardan və təsəlli-lərdən ləzzət almaq üçün hər an salehlik və ehtiyatla işləyin; Mən sizin övladınız olduğumu unutmayın və əziyyətlərimə, ehtiyaclarımıma mərhəmət edin və bu çətin vəziyyətdə mənə kömək edin:

(nəyə nail olmaq istədiyinizi böyük inamla soruşun)

Sağ olun, mərhəmətli Ata orada olduğunuz üçün.

Sənə müqəddəs qəlbimdə sığınan Səmavi Atanın Oğlu Allah sənə həmd olsun, həyatınızı və fəzilətlərinizi sədaqətlə təqlid etməyi mənə öyrədin, təlimlərinizi yerinə yetirməyim üçün mənə möhkəmlik və əzm verin və məni daha çox xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul edin, məni tərk etməyin. gündəlik mübarizələr, məni düşmənin mənim üçün bağladığım əlaqələrdən azad et, məni uzaqlaşdır və məni narahat edən bütün bəlalardan qoru və bu problemdə mənə möcüzəvi kömək et: (xahişimi böyük ümidlə təkrar et).

Ümidsiz və kədərli anlarda yanımda olduğum üçün yaxşı İsa təşəkkür edirəm.

Sənə müqəddəs ruh, hər şeyi aydınlaşdıran aydınlıq və yaradıcılıq sevinci, ahəngdarlığı və sevinclisən, onu həmişə ilahi ilhamlarına tabe et, mənə sülh ver, çatışmazlıqlarımda və problemlərimdə kömək et və mənə kömək et. bu anda çox ehtiyacım olanı əldə edə biləcəyəm.

Hər şey qaranlıq olduqda və İşıqya ehtiyacım olanda mənə kömək etdiyiniz üçün İlahi Sevgi Ruhuna təşəkkür edirəm.

Anam və Kraliçam, Cənnət Xanımı Sən, Müqəddəs Üçlüyə bu qədər yaxın olan, mənim problemlərim və çatışmazlıqlarım üçün dua et, mənim hüquqşünas ol, mənim duamın iştirak etməsi üçün mənə çox ehtiyac duyduğum möcüzəni əldə et. mənim həyatım

Bu qədər anlayışlı olduğuna və hər zaman tələblərimizə əməl etdiyinə görə sevimli anam, mübarək Məryəm Məryəmə təşəkkür edirəm.

İlahi Üçlük, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh, mənə mərhəmətini ver, mənə mərhəmətini bəxş et və kədərlərimdə və narahatlıqlarımda tez bir həll et.

Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh, Mübarək və Ən Müqəddəs Üçlük, mən səni sevirəm, sənə pərəstiş edirəm və varlığımı sənə verirəm.

Ey Məhəbbət Üçlüyü, mərhəmət Allahı, özümü Sənin İlahi İradəsinə buraxıram, çünki sənin dövrlərin mükəmməldir və mənim üçün nəyin daha yaxşı olduğunu yalnız Sən bilirsən. Ataya izzət, Oğula izzət, Müqəddəs Ruha izzət, ən müqəddəs və bölünməz Üçlüyə izzət, başlanğıcda olduğu kimi, indi və həmişə, əbədi və əbədi.

Belə ol.

 

İnsan edə biləcəyimiz bir şey olmadığı hallar.

Sizi maraqlandıra bilər:  İş üçün dua

Ailənin bir üzvü yoxa çıxdığı, bir uşağın Allahın köməyinə ehtiyacı olduğu və bunu istəmədiyi və ya istəməsini istəmədiyi, əzab, ağrı, dözümsüzlük, narahatlıq və bizi daha çox çıxılmaz vəziyyətə salan bəzi vəziyyətlər və duyğuların bizə göstərdiyi hallar bunlar Allahın qüdrətli əlinin güclə hərəkət etdiyi yerdədir. 

Müqəddəs Üçlük duası tezliklə kömək edə bilər həll etmək üçün ən çətin problemlərin ortasında.

Hər şey hər şeyi idarə etdiyinə və nə etdiyini bildiyinə inanaraq Rəbbə iman və etimad etməkdir.

Qoruma üçün qısa 

Ey müqəddəs bakirə, cənnət kraliçası, kainatın xanımı və hamisi, sizi əbədi Atanın qızı, ən sevimli oğlunun anası və müqəddəs ruhun ən sevən arvadı kimi qəbul edirəm və hörmət edirəm; və ən böyük təvazökarlıqla əzəmətli əzəmətin ayağına səcdə et, səndən o ilahi sədəqə üçün yalvarıram; cənnətdəki fərziyyənizlə son dərəcə dolğun olduğunuzu, məni ən etibarlı və ən sadiq qorumanıza qoymağın və bakirə döşünüzə həkk etdiyiniz ən xoşbəxt və şanslı xidmətçilərin sayında qəbul etməyimin tək lütf və mərhəmətini bəxş etdiyinizə görə.

Ey ana və ən mərhəmətli xanımı, acınacaqlı ürəyimi, yaddaşımı, iradəmi və digər daxili və xarici güclərimi və hisslərimi qəbul etmək üçün özünüzü təqdir edin; Gözlərimi, qulaqlarımı, ağzımı, əllərimi və ayaqlarımı qəbul et, onları Oğlunun razılığına əsasən idarə et ki, bütün hərəkətləri ilə sənə sonsuz izzət bəxş etmək niyyətindəsiniz.

Ən sevdiyiniz Oğulunuzun bəxş etdiyi bu hikmət üçün yalvarıram və yalvarıram ki, özümü, heç bir şeyimi və xüsusən də günahlarımı yaxşı tanımaq üçün mənə yüngül və aydınlıq gətirəsiniz, onlara nifrət və həmişə nifrət edəsiniz, həmçinin tələləri bilmək üçün mənə yüngül bir şəkildə çatasınız. sonsuz düşmən və gizli və aşkar döyüşlər.

Xüsusilə, ilahi Ana, lütfən yalvarıram ... (qeyd et).

Bu ecazkar dua Ala Santísima Trinidad sağlamlığımızı, qorunmamızı və rifahımızı istəməsi çox güclüdür!

Bizi qoruyur, bizə qayğı göstərir y bizə rəhbərlik edin yalnız Allahın iradəsini yerinə yetirmək. Özümüzün və ya ailəmizin və dostlarımızın qorunmasını istəyə bilərik.

Unutmayın ki, bütün bu müsbət enerjilər ətrafımızdakı hər şeyin içindən axır.

İlahi üçlüyün bizi qoruya bilməyəcəyi heç bir şey yoxdur, Allahdan daha güclü və daha güclü bir şey yoxdur, bu səbəbdən də harada olsalar da bizə və bizimlə maraqlanan O olduğuna inanırıq.

Nə vaxt namaz qıla bilərəm?

İstədiyiniz zaman dua edə bilərsiniz.

Müqəddəs Üçlüyə edilən duanın heç bir ideal günü, saatı və ya anı yoxdur.

Dua etmək istəyəndə dua etməliyik. İnamımız olmalıdır və hər şeyin yaxşı getdiyinə hər zaman inanmalıyıq.

Daha dualar:

 

Bunu necə edəcəyinizi kəşf edin
Nüvəni kəşf edin
İspan və Latın prosedurları
Əlavələr