Xeyirxahlara dua

Xeyirxahlara dua Katolik inancında ümumiyyətlə həmişə bir liturgiya var. Bütün möminlər bu duaları ehtiyac duyduğumuz zaman edə bilməsi üçün bilməlidirlər.

Unutma ki, dualar ehtiyacı hiss etdiyimiz zaman istifadə edə biləcəyimiz bir qaynaqdır, bunları iman olmadan etməməliyik, əksinə ürəyimizdəki əsl hiss ilə etdiklərimizin mənəvi bir hərəkət olduğunu və buna görə ciddi qəbul edilməli olduğunu xatırladırıq. . 

Xeyirxahlara dua

Bu dua əksər hallarda Rəbbimiz İsa Məsihə Calvary çarmıxında bəşəriyyət üçün etdiyi fədakarlığı tanımaq üçün edilir. 

Ən müqəddəslərə dua necə dua etmək olar?

1) Ən müqəddəsin pərəstiş üçün duaları 

“Əbədi Ata, Sənə təşəkkür edirəm, çünki Sənin sonsuz məhəbbətin məni, hətta mənim istəyimə qarşı da xilas etdi. Məni gözləyən böyük səbrinə görə Sənə təşəkkür edirəm, Atam. Sənə şükürlər olsun, Allahım, mənə mərhəmət edən ölçüyəgəlməz mərhəmətinə görə. Mənə verdiyin hər şeyin müqabilində sənə verə biləcəyim yeganə mükafat mənim zəifliyim, ağrım və bədbəxtliyimdir.

Mən Sənin önündəyəm, Eşq Ruhu, sarsılmaz bir atəş olduğuna görə və sənin sevimli hüzurunda qalmaq istəyirəm, günahlarımı düzəltmək, özümü müqəddəsliyimin şövqündə təzələmək və sənə tərif və hörmət bəxş etmək istəyirəm.

Möhtərəm İsa, mən sizin qarşınızdayam və İlahi Qəlbinizdən saysız-hesabsız bir Qəlbi almaq istəyirəm, mənə və bütün ruhlara, Müqəddəs Kilsəyə, kahinlərinizə və dinə görə təşəkkür edirəm. İcazə ver, Ey İsa, bu saatlar həqiqətən yaxınlıq saatlarıdır, İlahi Qəlbi mənim üçün qoruduğu bütün lütfləri almaq üçün mənə verilən sevgi saatlarıdır.

Məryəm Məryəm, Allahın Anası və Anam, Sənə qoşuluram və Səndən Qüsursuz Qəlbinizin hisslərini bölüşməyinizi xahiş edirəm.

Allahım! İnanıram, pərəstiş edirəm, ümid edirəm və səni sevirəm. İnanmayan, ibadət etməyən, gözləməyən və səni sevməyənlərdən üzr istəyirəm.

Ən Müqəddəs Üçlük, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh, sizə dərindən pərəstiş edirəm və Rəbbimiz İsa Məsihin ən qiymətli Bədənini, Qanını, Ruhunu və İlahiyyatını təqdim edirəm, dünyanın bütün çadırlarında mövcud olan bütün qəzəblərin, müqəddəsliklərin və laqeydliklərin əvəzi olaraq. Özü inciyir. Ən müqəddəs qəlbin və Məryəmin qüsursuz qəlbi sayəsində səndən kasıb günahkarların dönüşünü diləyirəm. "

Ən müqəddəsə pərəstiş duası ürəkdən tam bir təslim olduğunu nümayiş etdirirBuna görə bu xüsusi dua çox böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki orada xüsusi bir şey istəməyəcəyik, ancaq Allah sözündə öyrədildiyi kimi nifrət və alçaldılmış bir ürəklə buna layiq olan şəxsə təslim olacağıq. 

Sizi maraqlandıra bilər:  Dua elə ki, hər şey qaydasındadır

Həvəs, ürəkdən və səmimiyyətlə edilən şey, mənəvi sahədə çox güclü bir silahdır. 

2) Möcüzə istəmək üçün ən müqəddəslərə dua

"Ən müqəddəs səmavi Ata
Hər şeydən əvvəl təşəkkür edirik
Günahlarımız üçün ölməklə etdiyiniz məhəbbət qurbanlığı üçün
Buna görə səni Rəbbim və yalnız Xilaskarım kimi tanıyıram
Bu gün həyatımın önündə sevimli Atamı qoymaq istəyirəm
Mən nələr keçirdiyimi və qarşımda təvazökar olduğumu bilirsiniz
Ata sözünüz deyir ki, yaralarınızla sağaldıq
Mən də bu vədi yerinə yetirmək istəyirəm ki, mənə şəfa verəsiniz
Lord sizdən xahiş edirəm mənim işim olan mütəxəssislərin əlində olsun
Ona kömək edə bilməsi üçün ona lazımi strategiyaları verdiyin
Ən müqəddəs iradənizdirsə
Şəfalı əlinizi mənə təhvil verin və bədənimi hər cür murdarlıqdan təmizləyin
Hər hüceyrəmdən bütün xəstəlikləri götür
Və şəfamı bərpa et
Səndən soruşuram, Müqəddəs Ata
Dualarımı eşitmək üçün qulağınıza əyilməsin
İlahi üzünüz qarşımda lütf tapır
Əminəm ki, dualarımı eşitmisiniz
Əlbətdə ki, mənim içimdə şəfa işləyirsən
Sənin iradən yerinə yetiriləcək Sevimli Ata
Amin "

Həyatınızda Allahın varlığına ehtiyacınız varmı? Sonra bir möcüzə istəmək üçün ən müqəddəs duaya dua etməlisiniz.

Bu dua bir möcüzə əldə etməyə kömək edəcəkdir. Asan və ya çətin olsun, namaz sadəcə işləyəcəkdir.

Qəlbinizdə böyük bir imanla dua edin və daima Rəbbimiz Allahın güclərinə inanın.

Sizi maraqlandıra bilər:  Müqəddəs Üçlüyə dua

3) Ən müqəddəs qurbangah müqəddəsini tərifləmək üçün dualar 

"Mən bu günü işıq, sülh və mərhəmət alıram
Bütün göylərin mübarək Rəbbindən;
Mən İsanın bədənini və ruhunu alıram
Həyatımın minnətdarlıqla, həsrətlə, xoşbəxtliklə dolu olması üçün
Ziyarətdən əvvəl xarizma və sabitlik;
İçimdəki dərinliyi qoruyuram
Mənə imkan verən müqəddəs inamı sinə çəkirəm
Böhran dövründə ayaqda qalın;
Cənnətin firavanlığından ləzzət alıram
Həyatımın bu səyahətindən əvvəl
Ən müqəddəs tərəfindən sarılır.
Bu müqəddəsliyi ruhumda alıram
Mən bunu mərhəmət, xeyirxahlıq və sevgi ilə alıram.
Ruhun dincliyi hamımızın yanında olsun
Və qaranlıq pərdəsi nə vaxt yola çıxacaq
İnamım zahir edir.
Amin."

Qurbangahın ən müqəddəs müqəddəsliyini tərifləmək üçün bu duaya iman gətirin.

Həmd - ürəkdən edilən və bu insan kimi heç kimin olmadığını bilmək şüuru ilə edilən bir ucadır. Bu vəziyyətdə, özünü sevgi üçün vermiş padşahların padşahı Rəbbə tərif edirik. Ağrı və alçaqlığa dözdü ki, bu gün bizdə həqiqi azadlıq var. 

Həmd, gündəlik duaların vacib bir hissəsidir, çünki həyatımızda Rəbbin gücünü həmişə tanımalıyıq.

4) Yuxudan əvvəl müqəddəs müqəddəslərə dua 

"İlahi İsa! Gecə ərzində dünyanın bir çox çadırında tək varsan ki, heç bir məxluqun səni ziyarət edib pərəstiş etməsin.

Bütün döyüntülərinin sevgi və pərəstiş qədər olduğunu ümid edərək sənə yazıq ürəyimi təklif edirəm. Sən ya Rəbb, hər zaman Sacramental növlərinin altında oyaqsan, mərhəmətli sevgin heç yatmır və günahkarları seyr etmək üçün yorulmur.

Ey ən sevən İsa, ey tənha İsa! Qəlbimi yanan lampa kimi et; Xeyriyyəçilikdə alovlanın və həmişə sevginizdə yanın. Baxın! ilahi sentinel!

Acınacaqlı dünyaya, kahinlər üçün, canını qurtaranlara, itirilənlərə, xəstə kasıblara, sonsuz gecələr gücünüzə və rahatlığınıza ehtiyacı olan, ölməyinizə və sizə daha yaxşı xidmət edən təvazökar xidmətçinizə rahat, ancaq uzaqlaşmadan baxın. Səndən, çadırından ... gecənin təkliyini və sükutunu yaşadığın yerdən.

İsanın Müqəddəs Qəlbi dünyanın bütün çadırlarında həmişə xeyir-dua alsın, təriflənsin, pərəstiş etsin, sevilsin və hörmətlənsin. Amin. "

Yatmadan əvvəl mübarək rabbani ayin və mübarək rabbani ayin üçün edilən bu dua hamının ən güclülərindən biridir.

Sizi maraqlandıra bilər:  Uşaqlar üçün dua

Yatmazdan əvvəl bir az dua etmək vacibdir və ya tam əmin-amanlıq içində istirahət etməyimiz üçün müqəddəs müqəddəslərə xüsusi dua edin. Yatmazdan əvvəl ən müqəddəs müqəddəsliyə bir dua qaldırmaq gündəlik və hətta etməli olduğumuz bir şeydir, bu təcrübəni uşaqlara aşılamaq böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Katolik kilsəsində bu ən vacib dualardan biridir, çünki xristianlığın imanını gücləndirir və ruhu gücləndirir.

Duasıdır tanınması, tərifləyin y İsa ibadət və insanlıq üçün verdiyi qurban. Bilirik ki, dualar həmişə həyatımıza fayda gətirir, çünki bunun sayəsində biz sizi əmin-amanlıq və dincliklə doldururuq, buna görə də Rəbblə ünsiyyət həyatının olması zəruridir. 

Ən müqəddəs kimdir?

Ən müqəddəs müqəddəs mərasim, Rəbb İsa Məsihin qurbanını tanıdığımız və qəbul etdiyimiz Katolik kilsəsində edilən iman aktıdır. Bu hərəkət adətən möminlərin ibadətlərini artıra bilməsi üçün məruz qaldığı hər ayın üçüncü bazar günü edilir.  

Təqdim olunan ev, bəşəriyyətin sevgisi üçün günahlarımız üçün əzilən Məsihin bədəninin simvoludur və Rəbb qarşısında pərəstiş etmək üçün bütün imanlıların bu biliklərə sahib olması lazımdır.  

Ən müqəddəs bir dua edərkən bir şam yandıra bilərəmmi?

Cavab bəli, dua edərkən şamlar yandırıla bilərsə. Ancaq bu məcburi deyil, çünki dualar istənilən vaxt və yerdə edilə bilər və həmişə dua etmək üçün bir şam yandıra bilmirik. Bir çox mömin adətən ibadət qurbanı olaraq müəyyən vaxtlarda yanan şamları olan müqəddəslərinə xüsusi qurbangahlar düzəldirlər.  

Davada duaların və edilən hər bir mənəvi hərəkətin imanı olduqca vacibdir, çünki orada effektivlik dayanır.

Rəbbin kəlamı bizə şübhə dolu bir düşüncə ilə namaz qıla bilməyəcəyimizi və ya soruşduğumuz şeyin çox çətin olduğunu düşündüyümüzü öyrədir, çünki o zaman namaz heç bir fayda əldə etməyəcəyimiz vaxt itkisinə çevrilir. 

İnşallah Müqəddəs Kitaba duanınızı xoş gördünüz. Allahla ol

Daha dualar:

Yaradıcılıq Stopu
IK4
Onlayn kəşf edin
Onlayn izləyicilər
asan emal edin
mini təlimat
a necə etmək
ForumPc
Relax yazın
Lava jurnalı
nizamsız
hiylə kitabxanası
Zona Qəhrəmanları