Bu şəkildə ədədi ardıcıllıqla qruplaşdırılmış elementlər ardıcıllıqla, yəni çoxluqdakı bir əmri izləyir.

Təsnifat

Sayı ardıcıllığı sonlu və ya sonsuz ola bilər, məsələn:

SF = (2, 4, 6,…, 8)

SYo = (2,4,6,8…)

Diqqət yetirin ki, simlər sonsuzdur, sonunda bir elips ilə göstərilir. Ayrıca, ardıcıllığın elementlərinin a hərfi ilə göstərildiyini xatırlamağa dəyər. Misal üçün:

1-ci element: a1 = 2

4-cü element: a4 4 = 8

Ardıcıllıqdakı son müddət nth adlanır və ilə təmsil olunurn. Bu vəziyyətdə an əvvəlki sonlu ardıcıllığın elementi 8 olardı.

Buna görə də bunu aşağıdakı kimi təmsil edə bilərik:

SF = (a1el2el3, ..., on)

SYo = (a1el2el3eln...)

Təlim qanunu

Formalaşma Qanunu və ya Ümumi Termin hər hansı bir termini bir ifadə ilə hesablamaq üçün istifadə olunur:

unn = 2n2 - 1

Təkrar qanun

Təkrar Qanunu əvvəlki elementlərdən ədədi ardıcıllığın istənilən müddətini hesablamağa imkan verir:

unn = an-1, üçünn-2, ... a1

Riyazi irəliləmələr və həndəsi irəliləmələr.

Riyaziyyatda geniş istifadə olunan iki sıra ardıcıllığı hesab və həndəsi irəliləmələrdir.

Riyazi proqressiya (AP) bir ədədi digərinə əlavə etməklə tapılan sabit r (nisbət) ilə təyin olunan həqiqi ədədlər ardıcıllığıdır.

Həndəsi proqressiya (PG) sabit nisbəti (r) bir elementi nisbətlə (q) və ya PG nisbətinə vurmaqla təyin olunan ədədi bir ardıcıllıqdır.

Daha yaxşı başa düşmək üçün aşağıdakı nümunələrə baxın:

PA = (4,7,10,13,16… an…) Sonsuz nisbət nisbəti (r) 3

PG (1, 3, 9, 27, 81, ...), artan nisbət (r) 3

Fibonacci ardıcıllığını oxuyun.

Məşq həll edildi

Sayı ardıcıllığı konsepsiyasını daha yaxşı başa düşmək üçün həll olunmuş bir məşq edin:

1) Sayı ardıcıllığının nümunəsini izləyərək, aşağıdakı ardıcıllıqlardakı növbəti uyğun rəqəm nədir:

a) (1, 3, 5, 7, 9, 11, ...)
b) (0, 2, 4, 6, 8, 10,…)
c) (3, 6, 9, 12, ...)
d) (1, 4, 9, 16,…)
e) (37, 31, 29, 23, 19, 17, ...)