Wettige kennisgewing en gebruiksvoorwaardes

Dokument hersien op 25 / 03 / 2018

As u hier aangekom het, is dit dat u omgee vir die agterkamer van hierdie webwerf en die voorwaardes waarin ek kies om met u te kommunikeer, en dit is vir my wonderlike nuus, want ek is verantwoordelik vir hierdie webwerf.

Die rede vir hierdie teks is om die funksionaliteite van hierdie webwerf in detail te verduidelik en u te voorsien van al die inligting rakende die persoon in beheer en die doel van die inhoud wat daarin opgeneem is.

U data en u privaatheid is uiters belangrik op hierdie webwerf, en daarom beveel ek aan dat u ook die Privaatheidsbeleid.

Verantwoordelike identifiseerder

Die eerste ding wat u moet doen, is om te weet wie verantwoordelik is vir hierdie webwerf. Ingevolge wet 34/2002, van 11 Julie, oor dienste van die inligtingsvereniging en elektroniese handel, stel dit u in kennis:

• Die korporatiewe naam is: Online Servicios Telemáticos SL
• CIF / NIF B19677095
• Geregistreerde kantoor is in C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)
• Sosiale aktiwiteit is: web wat in verskillende dissiplines van aanlynbemarking spesialiseer.

Die doel van hierdie webwerf

• Verskaf inhoud wat verband hou met die aktiwiteit van aanlynbemarking.
• Bestuur die lys intekenare van die blog en matige kommentaar.
• Bestuur die inhoud en kommentaar van die dienste wat aangebied word.
• Bestuur die netwerk van geassosieerde filiale.
• Bemark eie en derdeparty-dienste.

Gebruik van die web

By die gebruik van die webwerf discovery.online, stem die gebruiker in om geen gedrag uit te voer wat die beeld, belange en regte van discovery.online of derde partye kan beskadig of wat die webwerf kan beskadig, deaktiveer of oorlaai nie. aanlyn of wat op enige manier die normale gebruik van die internet sou voorkom.

ontdek.online neem redelike voldoende veiligheidsmaatreëls om die bestaan ​​van virusse op te spoor. Die gebruiker moet egter daarvan bewus wees dat die beveiligingsmaatreëls van rekenaarstelsels op die internet nie heeltemal betroubaar is nie, en dat die ontdekbare aanlyn dus nie die afwesigheid van virusse of ander elemente wat veranderinge in rekenaarstelsels kan veroorsaak, kan waarborg nie. (sagteware en hardeware) van die gebruiker of in hul elektroniese dokumente en lêers daarin vervat.

Dit is in elk geval verbode dat die GEBRUIKERS (wat die inhoud en opmerkings wat dit gepas is, kan verwyder) gedrag wat die volgende behels:

• Stoor, publiseer en / of versend data, tekste, beelde, lêers, skakels, sagteware of ander inhoud wat aanstootlik is volgens die toepaslike wetlike bepalings, of wat volgens die skatting van die ontdekking online onwettig, gewelddadig, dreigend, beledigend, lasterlik is, vulgêr, onwelvoeglik, rassisties, xenofobies of andersins aanstootlik of onwettig of wat skade kan berokken van watter aard ookal, veral pornografies.

Gebruikersverpligtinge

As gebruiker word u ingelig dat toegang tot hierdie webwerf op geen manier die begin van 'n kommersiële verhouding met Online Servicios Telemáticos SL op hierdie manier impliseer nie; die gebruiker stem in om die webwerf, die dienste en inhoud daarvan te gebruik sonder om te oortree huidige wetgewing, goeder trou en openbare orde. Dit is verbode om die webwerf vir onwettige of skadelike doeleindes te gebruik, of dat dit op enige manier skade kan veroorsaak of die normale werking van die webwerf kan voorkom.

Wat die inhoud van hierdie webwerf betref, is dit verbode:

• Die reproduksie, verspreiding of modifisering daarvan, geheel of gedeeltelik, tensy dit deur hul regmatige eienaars gemagtig is;
• Enige skending van die regte van die verskaffer of van die wettige eienaars;
• Die gebruik daarvan vir kommersiële of advertensiedoeleindes.

Beleid oor databeskerming en vertroulikheid

Online Servicios Telemáticos SL waarborg die vertroulikheid van persoonlike inligting wat deur die GEBRUIKERS verskaf word en die behandeling daarvan in ooreenstemming met die huidige wetgewing rakende die beskerming van persoonlike data, met die veiligheidsvlakke van die beskerming van wetlike vereiste persoonlike data.

Online Servicios Telemáticos SL is daartoe verbind om die data wat in die lêer "WEB-gebruikers en SUBSCRIBERS" opgeneem is, te gebruik om hul vertroulikheid te respekteer en in ooreenstemming met die doel daarvan te gebruik, sowel as om hul verpligting na te slaan en aan te pas die maatreëls om die verandering, verlies, behandeling of ongemagtigde toegang te voorkom, in ooreenstemming met die bepalings van koninklike besluit 1720/2007 van 21 Desember, wat die regulasies vir die ontwikkeling van die organiese reg 15/1999 van 13 goedkeur Desember, beskerming van persoonlike data.

Hierdie webwerf gebruik verskillende stelsels vir persoonlike inligtingopsporing wat in die Privaatheidsbeleid en waar die gebruike en doeleindes breedvoerig gerapporteer word. Hierdie webwerf vereis altyd die vooraf toestemming van die gebruikers om hul persoonlike inligting vir die aangeduide doeleindes te verwerk.

Die gebruiker het die reg om hul vooraf toestemming te eniger tyd te herroep.

ARCO regte uitoefen

Die gebruiker kan, met betrekking tot die versamelde data, die regte wat in die Organiese Reg 15/1999 erken word, uitoefen op toegang, regstelling of kansellasie van data en opposisie. Om hierdie regte uit te oefen, moet die gebruiker 'n skriftelike en ondertekende versoek rig om saam met 'n fotokopie van hul ID of 'n gelykwaardige identifikasiedokument die posadres van Online Servicios Telemáticos SL (dit wil sê C / Blas de Otero nº16 1º Iz) te stuur. -18230 - Albolote (Granada)) of per e-pos, 'n fotokopie van ID aangeheg aan: info (at) discover.online. Die versoek sal voor tien dae beantwoord word om die uitvoering van die reg wat u gevra het om uit te oefen, te bevestig.

eise

Online Servicios Telemáticos SL lig in dat daar klagtes beskikbaar is vir gebruikers en kliënte.

Die gebruiker kan eise instel deur sy eisvorm aan te vra of deur 'n e-pos te stuur na info (at) discovery.online met u naam en van, die diens of gekoopte produk en die redes vir hul eis.

U kan u eis ook per pos stuur aan: Online Servicios Telemáticos SL, C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada) gebruik, indien u wil, die volgende eisvorm:

Onder die aandag van: Online Servicios Telemáticos SL

C / Blas de Otero nº16 1º Iz. -18230 - Albolote (Granada)

E-pos: info (at) discover.online

• Gebruikersnaam:
• Gebruikersadres:
• Gebruikershandtekening (slegs indien dit op papier aangebied word):
• Datum:
• Rede vir eis:

Intellektuele en industriële eiendomsregte

Deur middel van hierdie Algemene Voorwaardes word geen intellektuele of industriële eiendomsreg verleen op die internet nie. Wie se intellektuele eiendom aan Online Servicios Telemáticos SL behoort, is die weergawe, transformasie, verspreiding, openbare kommunikasie, beskikbaar stel aan die publiek, uitdruklik verbied vir die gebruiker. , onttrekking, hergebruik, aanstuur of die gebruik van enige aard, op enige manier of prosedure, van een van hulle, behalwe in gevalle waar dit wettiglik toegelaat of gemagtig word deur die houer van die ooreenstemmende regte.

Die gebruiker weet en aanvaar dat die hele webwerf, sonder beperking die teks, sagteware, inhoud (insluitend struktuur, seleksie, rangskikking en aanbieding van dieselfde) foto's, oudiovisuele materiaal en resepte bevat, beskerm word deur handelsmerke, kopieregte en ander wettige regte wat geregistreer is, ooreenkomstig internasionale verdrae waartoe Spanje 'n party is, en ander eiendomsregte en wette van Spanje.

In die geval dat 'n gebruiker of 'n derde party van mening is dat hul wettige intellektuele eiendomsregte geskend is deur die bekendstelling van 'n sekere inhoud op die web, moet hy die genoemde omstandigheid aan Online Servicios Telemáticos SL in kennis stel met die volgende:

• Persoonlike gegewens van die belanghebbende houer van die regte wat na bewering geskend is, of dui aan die verteenwoordiging waarmee hy optree ingeval die eis deur 'n derde party anders as die belanghebbende aangebied word.
Dui die inhoud aan wat beskerm word deur intellektuele eiendomsregte en hul ligging op die web, die akkreditasie van die intellektuele eiendomsregte en 'n uitdruklike verklaring waarin die belanghebbende party verantwoordelik is vir die waarheid van die inligting wat in die kennisgewing verskaf word.

Eksterne skakels

Online Servicios Telemáticos SL aanvaar geen verantwoordelikheid ten opsigte van die inligting wat buite hierdie web is nie, aangesien die funksie van die skakels wat verskyn slegs is om die gebruiker in te lig oor die bestaan ​​van ander inligtingsbronne oor 'n spesifieke onderwerp. Online Servicios Telemáticos SL is vrygestel van enige verantwoordelikheid vir die behoorlike werking van sodanige skakels, die resultaat wat verkry word deur genoemde skakels, die waarheid en wettigheid van die toegang tot die inhoud of inligting, sowel as die skade wat daaronder kan ly. die gebruiker op grond van die inligting op die gekoppelde web.

Uitsluiting van waarborge en aanspreeklikheid

Online Servicios Telemáticos SL gee geen waarborg nie en is in elk geval nie aanspreeklik vir skadevergoeding van enige aard wat die volgende kan veroorsaak nie:

• Die gebrek aan beskikbaarheid, instandhouding en effektiewe werking van die webwerf of die dienste en inhoud daarvan;
• Die bestaan ​​van virusse, kwaadwillige of skadelike programme in die inhoud;
• Onwettige, nalatige, bedrieglike of in stryd met hierdie wettige kennisgewing;
• Die gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betroubaarheid, bruikbaarheid en beskikbaarheid van die dienste wat deur derde partye gelewer word en aan gebruikers op die webwerf beskikbaar gestel word.

Die verskaffer is onder geen omstandighede aanspreeklik vir skade wat mag ontstaan ​​as gevolg van die onwettige of onbehoorlike gebruik van hierdie webwerf nie.

Toepaslike reg en jurisdiksie

Oor die algemeen is die betrekkinge tussen discovery.online en die gebruikers van sy telematiese dienste, wat op hierdie webwerf voorkom, onderworpe aan Spaanse wetgewing en jurisdiksie en aan die howe van Granada.

Kontak

In die geval dat enige gebruiker vrae het oor hierdie wettige kennisgewing of kommentaar oor die webwerf discovery.online, kan hulle na info (at) discovery.online gaan.

discovery.online behou die reg voor om, op enige tydstip en sonder vooraf kennisgewing, die aanbieding en opset van die webwerf discovery.online, soos hierdie regskennisgewing, te verander.