Opgelaai deur Debora Silva

Monomiale, of algebraïese term, is enige algebraïese uitdrukking wat slegs vermenigvuldig tussen getalle en onbekendes (letters wat onbekende getalle voorstel). Dit is die eenvoudigste vorm van algebraïese uitdrukking en kan verstaan ​​word as 'n polinoom wat slegs een term bevat.

Die toepassing van konsepte op monome wissel van die vervaardiging van voorwerpe (soos byvoorbeeld 'n bal) tot meer ingewikkelde berekeninge.

Die advokaat François Viète was hoofsaaklik verantwoordelik vir die gebruik van letters in wiskundige verhoudings, wat algebraïese berekeninge en die ontwikkeling van wiskunde en wetenskap moontlik gemaak het.

Wat is die dele van 'n monomium?

Om monome te verstaan, moet ons die dele daarvan ken. Hulle is in twee dele verdeel: 'n getal, wat 'n monoom-koëffisiënt genoem word; en 'n veranderlike of produk van veranderlikes (letters).

Let op die volgende voorbeelde:

  • 4y: in hierdie monomiaal kan ons die koëffisiënt (4) en die letterlike deel (y) sien.
  • X - Let op dat daar in hierdie monomium geen eksplisiete getalle is nie. In hierdie geval sal die koëffisiënt altyd 1. Die letterlike deel is die letter x.
  • Dit is belangrik om daarop te let dat daar steeds gevalle is waar die letterlike gedeelte ontbreek, en dat slegs die numeriese koëffisiënt verskyn. Dit is 'n monomiaal sonder 'n letterlike deel. As ons net die getal nul het, sonder die letterlike gedeelte, is dit 'n nulmonomiaal.

Soortgelyke monome

Soos ons reeds gesien het, is elke monomium in twee dele verdeel: letterlike deel en koëffisiënt. As twee of meer monome dieselfde letterlike deel het, is dit monome of soortgelyke terme.

Voorbeelde:

-5yz en ½ yz is soortgelyke monome, aangesien hulle dieselfde letterlike deel (yz) het.
-x en 2x is ook soortgelyke monome, aangesien die letterlike deel gelyk is aan (x).

Algebraïese optelling en aftrekking van monome

Monomiale kan slegs bygevoeg of afgetrek word as hul letterlike dele dieselfde is. Om die bewerking uit te voer, voeg net die koëffisiënte by en herhaal die letterlike gedeelte.

Kyk mooi na die volgende voorbeeld:

-4xy + 16xy = 20xy

Die aftrekking word op dieselfde manier gedoen:

-25xy - 3xy - 5xy = 17xy.

Vermenigvuldig en verdeel monome

Om vermenigvuldiging en deling van monomiale uit te voer, hoef hulle nie dieselfde te wees nie. Anders as optel en aftrek, moet hierdie bewerkings met beide die letterlike deel en die koëffisiënt uitgevoer word. Ons moet die koëffisiënte op mekaar inwerk en die letterlike deel van die een vir die letterlike deel van die ander. Onthou dat eksponente bygevoeg moet word.

Kyk na die volgende voorbeelde:

-6x²y.2x³.3y Hierin vermenigvuldig ons 6.2.3 = 36 en vermenigvuldig dan x².x³.yy = x5.y²

In verdeling moet ons die koëffisiënte tussen hulle verdeel op dieselfde manier as die letterlike deel:

-12x4y / 3x2y -> 12/3 = 4; die letterlike deel: x4 / x² = x² en y / y = 1, met die resultaat gelyk aan 4x².