Wat is die werke van barmhartigheid? Dit is waaroor ons in hierdie artikel gaan praat, waar ons sal weet wat ons as Katolieke mense kan doen om hierdie werke wat deur God in ons lewens gestuur is, te beoefen. Ek nooi u dus uit om aan te hou lees om meer hieroor te leer.

Wat-is-die-werke-van-genade-1

Wat is die werke van barmhartigheid?

Alle mense moet te alle tye in gedagte hou, wat is die werke van barmhartigheid?Aangesien binne die misterie van barmhartigheid die seëninge van God is, is dit belangrik om dit in praktyk te bring sodat ons siel in die genade van God verlig, want hierdie soort aksie is 'n bron van vreugde, kalmte en vrede.

Daarom is die woord barmhartigheid 'n wet wat in die harte van alle mense leef, en wat ons met opregte oë na ander mense laat kyk, ongeag hul omstandighede.

Wat is die werke van barmhartigheid?

Die barmhartigheidswerke is die aksies wat gedoen word deur liefdadigheidsaksies waarmee ons ons naaste probeer help met betrekking tot die behoeftes wat hulle op verskillende lewensvlakke het.

Baie mense verwar hierdie optrede met dade wat gedoen word om hul gedagtes in vrede en kalmte te hou, maar die wese van barmhartigheidswerke is om goedhartige siele na die goeie weg te lei.

Dit is waarom dit nodig is om te weet wat is die werke van barmhartigheid? sodat ons bewus word van ons posisie, wat ons onderskei van die hulpeloosste wat deur oneindige ontberinge gaan, en ons hulp nodig het om hul siele te genees. En wanneer ons as Christene optree om hierdie wesens te help deur middel van liggaamlike of geestelike werke van barmhartigheid, gedra ons ons teenoor ons broers soos God ons van ouds af bestem het.

Hierdie soort aksies moet uit die harte van die mense kom en ander of diegene wat rondom u woon, help. Ons moet die lewende voorbeeld van God by ons wees soos met ander.

Genade van korporaal

Onder die werke van lyflike barmhartigheid het ons die volgende:

 • Besoek aan siekes: Dit is wanneer ons ouer en siek is in die fisiese verband, soos in 'n tyd van geselskap, wat ons hulle met groot liefde gee. Op dieselfde manier kan u help deur sorg aan hierdie mense, deur ons eie hande, of deur 'n professionele persoon in diens te neem wat waardige sorg aan hulle kan bied wat hulle help om te herstel.
 • Voed die hongeriges en gee die dorstiges drank; is dat ons altyd moet probeer om kos te gee aan die behoeftiges. Of dinge wat u kan help om 'n bestaan ​​te verdien.
 • Gee herberg aan die pelgrim: In die tyd van Jesus was reisigers van verblyf iets wat baie gebruik is om te doen, omdat die reise wat hulle moes onderneem ingewikkeld en riskant was. Dit gebeur vandag nie veel nie, maar miskien moet ons op een of ander tyd iemand noodsaaklik ontvang om hom te help om nie hulpeloos in die straat deur te bring nie, en dit is ook 'n werk van genade.
 • Trek die naakte aan: Dit is 'n barmhartigheidswerk waar ons behoeftiges help in terme van klere. Baie keer waar ons woon is daar gemeentes wat klere in 'n goeie toestand versamel om dit aan behoeftiges te gee. Aanvaar dat ons baie keer klere het, wat ons nie meer gebruik nie, maar dat dit in 'n goeie toestand is en dat dit gebruik kan word deur 'n ander persoon wat dit nodig het.
 • Besoekende gevangenes: Dit bestaan ​​daarin om hom nie net materieel nie, maar ook geestelik te help. Sodat hierdie mense wat in 'n gevangenisinstelling opgesluit is, hul pad kan regstel en leer om 'n werk te doen wat hulle help as hulle daar weggaan.
 • Begrawe die oorledene: Die optrede om die oorledene te begrawe, is belangrik, want deur die menslike liggaam sy Christelike begrafnis te gee, word die oorledene 'n hemelvaart aangebied sodat hulle voor God kan kom, aangesien hy self die instrument van die akkommodasie van die heilige gees was wat ons almal is . Aangesien ons almal geeste is en die liggaam wat sterf.

As u hierdie berig interessant gevind het, nooi ons u uit om ons artikel te lees oor: Leer 'n kragtige dankgebed.

Geestelike genade

Onder die werke van geestelike barmhartigheid kan ons noem:

 • Leer die een wat nie weet nie: dit is 'n aksie waar ons mense wat neofiete of ongeletterd is, onderrig in enige onderwerp, insluitende godsdienstige redes. Hierdie onderrig kan gedoen word deur middel van skryf, woorde of enige kommunikasiemiddel wat u direk en indirek met die persoon gebruik.
 • Gee goeie raad aan diegene wat dit nodig het: Daar word gesê dat een van die geskenke wat die heilige gees besit, is om advies te gee. Daarom, elkeen wat besluit om iemand te gee, moet in ooreenstemming met God wees, doen 'n barmhartigheidswerk, en gee ook nie 'n mening oor wat u glo nie, maar eerder advies van die 'n beter manier sonder om iemand te oordeel nie, aangesien hy die persoon se geestelike leier is en hulle na die weg van God lei.
 • Korrigeer die een wat verkeerd is: in hierdie deel word gesoek na die weg van die sondaar. Laat hom op 'n nederige manier sien wat hulle verkeerd doen, en dit is by baie geleenthede nie 'n maklike taak nie, maar soos daar in 'n brief van die apostel Jakobus geskryf is: 'Wie 'n sondaar regmaak van die verkeerde weg, sal die siel red uit sy die dood en sal die vergewing van baie sondes verkry ”.
 • Vergewe die een wat ons aanstoot gee: hierdie optrede wat weerspieël word in die Onse Vader, vertel ons dat, om die oortredings van ander te vergewe, dit is om die gevoelens van wraak en wrewel wat enige mens het, te oorkom. Daarbenewens word dit verduidelik dat ons diegene wat ons aanstoot gee, vriendelik moet behandel.
 • Troos die hartseer: Om hartseer mense te troos, is 'n manier om 'n werk van geestelike barmhartigheid uit te voer, wat verskeie kere aangevul word deur goeie advies te gee om die persoon se situasie te oorkom. Om hom in sulke moeilike oomblikke te begelei, is 'n voorbeeld van wat Jesus gedoen het, wanneer hy simpatie het met mense se pyn en altyd probeer om hulle te help.
 • Ly geduldig die gebreke van ander: dit is 'n aksie wat ons geduldig moet uitvoer in die lig van dinge waarvan ons nie hou nie. Maar as die ondersteuning van hierdie gebreke by die ander meer skade berokken as goed, is dit raadsaam om met die persoon te praat en hom te laat sien dat dit wat hy doen hom geen voordeel of vreugde gee nie.
 • Bid tot God vir die lewendes en die dooies: Sint Paulus het aanbeveel om vir almal te bid sonder enige onderskeid, of dit nou heersers is of mense met groot verantwoordelikhede. Behalwe die oorledenes wat in die vaevuur is, wat afhanklik is van ons optrede, en pous Franciskus, het ons ook gevra dat ons moet bid vir Christene wat om enige rede vervolg word.

Volgens die verduideliking van wat is die werke van barmhartigheid?Daar kan gesê word dat die liggaamlike barmhartigheidswerke gebore is uit 'n lys van aktiwiteite wat die Here uitgevoer het in sy beskrywing van die Laaste Oordeel.

En in plaas daarvan is die kerk se geestelike werke van barmhartigheid opgeneem, soos deur ander tekste wat dwarsdeur die Bybel gevind word, en boonop uit die gesindhede wat genoem word in die leerstellings wat Jesus gehad het.

Om hierdie artikel te beëindig, kan ons sê wat is die werke van barmhartigheid?wat bepaal dat almal op die een of ander manier geïnspireer is in die lewe van onse Here Jesus Christus, voor en tydens sy Golgota om die mensdom van sonde te bevry, altyd in ag te neem wanneer dit onder ons wandel, en elkeen van die werke Net soveel as liggaamlik of geestelik wat ons genoem het, het Jesus dit op 'n stadium op 'n belangelose manier en met groot geloof kom doen.

Daarom word ons uitgenooi om elk van die bogenoemde werke te beoefen om beter Katolieke Christene te word en die leerstellings na te volg wat Jesus ons op aarde nagelaat het.