Wat is die verskil tussen Calvinisme en Arminianisme? Calvinisme en Arminianisme is twee gedagtesstrome binne die Christendom probeer om die verband tussen redding, God se soewereiniteit en die mens se keuse te verduidelik. Die Calvinisme fokus meer op die soewereiniteit van God en die arminianisme dit fokus meer op vrye wil. Die Bybel praat oor albei.

Die oorsprong van die debat

Calvinisme en Arminianisme het terselfdertyd ontstaan. Calvinisme is gebaseer op die idees van 'n man met die naam John Calvin en Arminianisme is gebaseer op die gedagtes van Jacob Arminius. Die volgelinge van hierdie twee mans het (en het nog steeds) konflikte oor verskille in hul posisies.

Toe Calvinisme gewild word, het die volgelinge van Arminianisme geskryf oor 'n paar punte waaroor hulle nie met die Calviniste saamstem nie. Hulle het op hul beurt hul standpunt in reaksie daarop bevestig. So begin 'n groot debat wat al 'n paar eeue duur.

Wat is die verskil tussen Calvinisme en Arminianisme?

Wat is die verskil tussen Calvinisme en Arminianisme?

Wat is die verskil tussen Calvinisme en Arminianisme?

Die belangrikste verskil tussen Calvinisme en Arminianisme is hoe verlossing werk. Calvinisme sê ons het geen stem daaroor nie; Arminianisme sê ons kan kies.

Calvinisme leer dit God is soewerein oor alle dinge. Daarom kies hy wie hy wil red. Niemand kan homself uit vrye wil red nie, want ons is almal vasgevang in sonde. Maar God gee 'n mate van geloof om gered te word. Niemand wat God gekies het, kan redding weerstaan ​​nie; alles sal verplig gered word.

"Soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, sodat ons heilig en onberispelik voor Hom moet wees,

in liefde wat ons voorbestem het om sy kinders deur Jesus Christus aangeneem te word, volgens die suiwer liefde van sy wil,

tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde aanvaar het »

Efesiërs 1: 4-6

Arminianisme aanvaar die soewereiniteit van God en die feit dat niemand homself kan red deur sy eie pogings nie. God bied ons redding gratis aan, maar ook gee elke persoon 'n keuseNiemand is verplig om te glo en gered te word nie.

Kyk, ek staan ​​by die deur en klop; As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom eet, en hy saam met my.

Openbaring 3: 20

'N Ander verskil is wie Jesus kom red het. Die Calvinisme leer dat Jesus gesterf het net om die uitverkorenes te red, dat God hulle gekies het om geloof te hê. Die Arminianisme leer dat Jesus vir alle mense gesterf het, maar slegs die wat glo, sal gered word.

Die meeste Calviniste glo nie dat ons 'marionette' van God is nie. Hulle aanvaar dat ons die mag het om besluite te neem, maar nie in terme van redding nie. Die meeste van die volgelinge van die Arminianisme glo ook nie dat ons gered word deur werke of verdienste nie. Hulle aanvaar dat redding alles van God is; eenvoudig ons het die mag om daardie verlossing te verwerp.

Onder Calviniste en ondersteuners van Arminianisme is daar ook 'n debat oor die moontlikheid dat 'n gelowige redding kan verloor. Die Calvinisme sê dit is onmoontlik. Aan die ander kant sê Arminianisme dat dit moontlik kan wees, maar daar is geen sekerheid nie.

Wat is die regte een?

Daar is geen duidelike antwoord op hierdie vraag nie. Die Bybel sê dat God soewerein is oor alle dinge, maar dat ons ook vry is om besluite te neem. Niks gebeur sonder God se toestemming nie, maar mense doen ook dinge wat God nie wil hê nie.

Die kwessie van redding is soortgelyk aan die kwessie van die hoender en die eier. Wat het eerste gekom? God se wil of geloof? Die Bybel reageer nie! God is nie beperk tot die reëls van tyd, voor en na nie. Dit is ewig en kan betyds terug, vorentoe en in enige rigting gaan. Is dit sinvol om God se optrede in tydelike terme te probeer verduidelik?

Die Bybel sê dit God het die beheer oor alles. Maar in sy soewereiniteit, laat ons toe om besluite te neem. Ons word gewaarsku om nie die verlossing wat God ons bied te verwerp nie, maar ons is ook verseker dat God ons in die geloof sal bewaar.

Es onmoontlik om te verklaar dat die een kant reg isOmdat die bybel verduidelik nie. Byvoorbeeld, die vers van Johannes 3:16, Dit kan gebruik word om te bewys dat Jesus net gesterf het vir die uitverkorenes wat glo en ook om te bewys dat Jesus vir almal gesterf het, maar slegs diegene wat glo, word gered, soos die vers eenvoudig sê dat diegene wat in Jesus glo, gered sal word en nie fokus in hierdie soort detail.

Want so lief was God vir die wêreld dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 3:16

Ongelukkig gebeur dit dikwels dat iemand wat blykbaar geloof het, Jesus verlaat. Volgens die Calvinisme het hierdie persoon nooit 'n ware geloof gehad nie, so dit sal nie eintlik gestoor word nie. Volgens Arminianisme kan dit miskien 'n bewys daarvan wees dit is moontlik om verlossing te verloor as 'n persoon Jesus regtig wil verwerp.

Die Bybel sê dat sommige mense Jesus probeer, maar hom dan verwerp. Dit sê egter nie of hierdie mense gered sal word of nie. Daarom,  wat werklik tel, is die ewigheid.

Omdat dit onmoontlik is dat diegene wat eens verlig was en die hemelse geskenk geproe het en die Heilige Gees deelagtig geword het,

en hulle het ook gehou van die goeie woord van God en die magte van die komende tyd,

en hulle het teruggekeer, weer hernu tot bekering, en weer vir hulleself die Seun van God gekruisig en hom blootgestel aan vituperasie.

Hebreërs 6: 4-6

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel vir u nuttig was om te weet wat is die verskil tussen calvinisme en arminianisme?. As jy nou wil weet wat is die belangrikste verskille tussen katolieke en protestante?, gaan verder blaai Ontdek.Aanlyn.

 

Hoe