Wat is die gevolge van sonde? God het 'n perfekte wêreld geskep vir mense om te geniet. Adam se keuse om ongehoorsaam aan God te wees, het ons egter onder die gevolge van sonde laat ly.

Die gevolge wat sonde veroorsaak, is: die skuldgevoelens, vrees, eensaamheid, seer, pyn, gebrokenheid, agteruitgang, siekte en vernietiging as gevolg van die oortreding van God se wette. Soms sondig ons om 'n rede, ander kere sondig ons sonder om die gevolge daarvan te verstaan. As ons Christus aanneem, geld hierdie gevolge egter nie meer nie en geniet ons die ewigheid in die paradys saam met God en sy Seun.

Vervolgens sal ons verduidelik wat die gevolge van sonde is vanuit die Bybelse perspektief. Boonop sal ons verduidelik hoe dit ons beïnvloed.

Wat is die gevolge van sonde volgens die Bybel?

Wat is die gevolge van sonde volgens die Bybel?

Wat is die gevolge van sonde volgens die Bybel?

Anders as enige ander boek, onthul die Bybel wat die gevolge van sonde is en wat God daaroor dink. Die Bybel meld dat sonde 'n ernstige saak is omdat dit ons van God skei. Uit sonde kom dit voort dood van die persoon, aangesien die geestelike dood dit het jou van die ewige lewe beroof. Dit eindig nie in fisiese dood nie, maar gaan voort tot Ewige skeiding van God, weg van Sy teenwoordigheid en Sy heerlikheid vir ewig. 

En vir die man het hy gesê: Omdat jy gehoor gegee het aan die stem van jou vrou en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het: Jy mag daarvan nie eet nie; vervloek is die land vanweë jou; met pyn sal u daarvan eet al die dae van u lewe.

Dorings en distels sal dit vir jou voortbring, en jy sal plante uit die veld eet.

Genesis 3: 17-18

 

Want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Romeine 6: 23

Gevolge van sonde op die gelowige

Gevolge van sonde op die gelowige

Gevolge van sonde op die gelowige

La skeiding Eterna van die teenwoordigheid van God dit is die ergste gevolg van alle sonde. Wie sondig, rebelleer teen God. Die hel is 'n ewigheid sonder God. Die Bybel sê dat ander gevolge van sonde in die wêreld klank:

  • Die siekte: Nou is ons liggame kwesbaar vir allerhande siektes en eendag moet ons almal sterf (maar pasop: siekte is nie altyd 'n gevolg van individuele sonde nie; dit is 'n gevolg van die bestaan ​​van sonde in die wêreld).
  • Natuurrampe: hongersnood, vloede en ander rampe is die produk van die vloek van die land.
  • Moeilike verhoudings: dit het baie moeiliker geword om harmonieuse verhoudings met ander mense te hê.
  • Skuld: skuld beswyk die lewe sonder om 'n oplossing te bied; die persoon veroordeel homself, maar weet nie hoe om sy lewe te verander nie.
  • Gebrek aan sensitiwiteit: dit is die teenoorgestelde van skuld; die persoon verloor die gevoel van reg en verkeerd en bly sondig sonder om die gevolge daarvan te verstaan
  • Vernedering: sonde lei tot die skande van die arrogante en hoogmoedige.
  • Straf van die wet: sommige sondes is misdade en kan lei tot verskillende soorte straf Geregtigheid menslike.

Sonde bring baie lyding vir die sondaar. U moet egter verstaan ​​dat God u nie wil straf nie. Om hierdie rede het hy sy seun in die wêreld gestuur, sodat u uself van u sondes kan bevry.

God is lief vir ons en sien nie graag dat ons swaarkry nie. Daarom het hy aarde toe gekom om die straf vir ons sondes in ons plek te neem. Nou diegene wat aanvaar Jesus as jou redder ontvang die vergifnis van jou sondes en hulle kan in die teenwoordigheid van God bly. Eendag sal God al die lyding wat deur sonde veroorsaak word, vernietig en die geredde sal vir ewig saam met Hom lewe!

Want so lief was God vir die wêreld dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Johannes 3:16

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel vir u nuttig was. As u nou wil weet hoe om Jesus as verlosser te aanvaar, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe