Wat is die doel van die lewe volgens die Bybel. Vandat die mens in hierdie wêreld is, het hy gewonder wat is die betekenis van sy bestaan. Dit is seker die grootste onbekende van ons lewens. Ons is rasionele diere en daarom moet ons soek reaksie op hierdie werklikheid deur die wet van oorsaak en gevolg.

Alhoewel baie mense deur die lewe dwaal sonder om baie goed te weet hoe om dit uit te leef of sonder 'n werklike doel, vir elke Christen, hierdie vraag het 'n duidelike antwoord. Ons skuld net lees en ontleed die Bybel om dit te ken.

Wat is die doel van die lewe volgens die Bybel: Verklaring met gedeeltes

Doel van die lewe volgens die Bybel

Doel van die lewe volgens die Bybel

Die Bybel sê dit die ware doel van ons lewe is gebaseer op naby aan God. Hy het ons geskep om Hom te loof en 'n verhouding met Hom te hê, deur Jesus vind ons sin in die lewe.

in liefde wat ons voorbestem het om sy kinders deur Jesus Christus aangeneem te word, volgens die suiwer liefde van sy wil,

tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons aangeneem het in die Geliefde.

Efesiërs 1: 5-6

God is die Skepper van die leweDaarom is dit Hy wat sin aan die lewe gee. God het ons geskep vir sy lof. Hy het ons op 'n besondere manier gevorm om Sy heerlikheid en sy liefde deur ons te toon. Dit is die groot betekenis van die lewe.

Die wilde diere sal my eer, die jakkalse en die volstruis se hoenders; want Ek sal waters in die woestyn, riviere in die eensaamheid, vir my volk, my uitverkorene, gee om te drink.
Hierdie dorp het ek vir myself geskep; my lof sal publiseer.

Jesaja 43: 20-21

Die enigste ding wat die leemte in die lewe kan vul, is 'n verhouding met God »... deur soos almal gesondig het en dit ontbreek aan die heerlikheid van God, sonder dat hulle uit sy genade sonder verdienste geregverdig is deur die verlossing wat in Christus Jesus is»Romeine 3: 23-24. In God vind ons vrede, bevrediging en geluk. Niks anders kan werklike sin aan die lewe gee nie. God se liefde gee betekenis aan die lewe.

As gevolg van sonde het die mensdom van God afgewyk. Sonde laat 'n groot leegheid in ons harte, want dit neem ons weg van diegene wat betekenis aan ons lewe gee. Ons probeer die leemte vul met ander dinge, soos geld, familie en sukses, maar daardie dinge bevredig ons nooit heeltemal nie. Net God gee sin aan die lewe.

Toe het ek gekyk na al die werke wat my hande gemaak het, en die werk wat nodig was om dit te maak; en kyk, alles was nietigheid en beproewing van gees en sonder nut onder die son.

Prediker 2: 11

Jesus het gekom sodat ons weer 'n verhouding met God kan hê. Aan die kruis het hy die straf vir sondes geneem. Nou is diegene wat hulle van hul sondes bekeer en Jesus as hul Verlosser aanneem, weer eens met God verenig. Die lewe maak sin!

Hoe om die doel te bereik wat God nie beveel nie

Hoe om die doel te bereik wat God nie beveel nie

Hoe om die doel te bereik wat God nie beveel nie

God is die een wat betekenis gee aan alles wat ons in die lewe doen. Wanneer ons Jesus as ons 'noorde' van die kompas plaas, is ons nie gedisoriënteerd nie en Deur jou leierskap kan ons groot dinge bereik. Diegene wat Jesus liefhet, het verskeie groot doelwitte wat waarde en betekenis toevoeg tot die lewe op aarde, daarom moet ons:

 • Gehoorsaam God: God se gebooie is goed en Hulle help ons om met 'n doel te leef.

  Die einde van al die toespraak is: Vrees God, en hou sy gebooie; want dit is die hele mens.
  Prediker 12: 13

 • Verkondig sy evangelie. So ook jy sal ander mense help om die sin van die lewe te vind.

  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het; en kyk, Ek is elke dag by julle tot die einde van die wêreld. Amen. Matteus 28: 18-20

 • Geniet die lewe: sonder God, vervul die genot van die lewe ons nie; maar, by God kan ons ware bevrediging vind in al die goeie dinge wat God ons gee, selfs die eenvoudigste.

  Hier is dan die goeie wat ek gesien het: dat dit goed is om te eet en te drink en die goeie te geniet van al jou werk waarmee jy jou vermoei onder die son, al die dae van jou lewe wat God jou gegee het ; want dit is jou deel.Net so, aan elke mens aan wie God rykdom en goed gee, en hom ook bemagtig om daarvan te eet, en sy deel te neem en sy werk te geniet, is dit God se gawe. Prediker 5: 18-19

 • Hou van ander: liefde vir ander mense gee die lewe baie meer betekenis, as ons ons naaste liefhet, leef ons God se voorneme.

  En jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die belangrikste gebod. En die tweede is soortgelyk: Jy sal jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander opdrag nie groter as hierdie. Markus 12:30-31

 • Vermenigvuldig en regeer die aarde: om deel van 'n gesin te wees, te werk en vir ons wêreld te sorg is baie goeie dinge wat hulle kry ware betekenis in Jesus.

  En God het die mens na sy beeld geskape, na die beeld van God het hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskep. En God het hulle geseën en vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder; vul die aarde en onderwerp dit en heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Genesis 1: 27-28

Wanneer ons eers die Koninkryk van God soek, voorsien Hy ons van alles anders.  As ons God se liefde herken, het die lewe 'n duidelike betekenis. Danksy hulle verloor ons vrees en verhoog ons vertroue in Hom.

Net soos ons oomblikke van vreugde en moeilikheid het, sal ons ook moeilike oomblikke beleef. Die verskil is in wat ons glo. As ons in Jesus glo, begin ons met 'n ander gesindheid probleme ondervind. Jesus het gesê dat ons probleme en probleme sou ondervind, maar Hy het oorwin die wêreld en is dus aan ons kant ons het niks om te vrees nie.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u gehelp het om te verstaan wat is die doel van die lewe volgens die bybel. As jy wonder hoe kan jy weet of God met jou is, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe