Waarom Jesus in gelykenisse gepraat het. Jesus het in gelykenisse met verduidelik komplekse waarhede op 'n eenvoudige manier. Hy het dit voortdurend gebruik om vrae te vra en te beantwoord. Die gebruik van gelykenisse dit was 'n baie algemene onderrigmetode in die tyd van Jesus.

In sy gelykenisse gebruik Jesus syfers wat sy luisteraars verstaan: kos, huwelik, die verhouding tussen 'n vader en 'n seun, ensovoorts met vele ander onderwerpe. Hierdie eenvoudige verhale word verduidelik moeilik om werklikhede te verstaan as die verlossing en die koninkryk van God. Daarom kon selfs die eenvoudigste persoon die evangelie verstaan. Deur sy gelykenisse, Jesus Hy het die weg van verlossing vir almal toeganklik gemaak.

Waarom het Jesus in gelykenisse gepraat: wat is die oorsaak?

Vervolgens gaan ons die hoofoorsake blootstel waarom Jesus in gelykenisse gepraat het. Hiervoor haal ons 'n paar Bybelse verse aan wat ons sal help om die verduideliking te ondersteun.

Waarom Jesus in gelykenisse gepraat het

Waarom Jesus in gelykenisse gepraat het

Jesus het in gelykenisse gepraat om die profesie van te vervul (Psalm 78: 2). Sy gelykenisse het diep waarhede en verborgenhede van ouds onthul (Matteus 13: 34-35).

Ek sal my mond oopmaak in gelykenisse; Ek sal raaisels uit die oudheid spreek.

Salmo 78: 2

 

Dit alles het Jesus in gelykenisse met die mense gespreek, en sonder gelykenisse het hy nie met hulle gepraat nie;

sodat wat deur die profeet gesê is, vervul sou word as hy gesê het:

Ek sal my mond oopmaak in gelykenisse;

Ek sal dinge wat van die grondlegging van die wêreld af weggesteek is, verklaar.

Matteus 13: 34-35

Baie van Jesus se gelykenisse het 'n verduideliking nodig om die betekenis daarvan te verstaan. Jesus vertel die gelykenisse aan die skare, maar gee slegs die verduideliking aan sy dissipels (Markus 4: 33-34). Hy het dit gedoen omdat baie mense in die skare nie daarin belang gestel het om hom te volg nie. Hulle wou net die wonderwerke sien of met Jesus spot.

En met baie soortgelyke gelykenisse het Jesus hulle die woord geleer sover hulle kon verstaan. Hy het niks vir hulle gesê sonder om gelykenisse te gebruik nie. Maar toe hy alleen was met sy dissipels, het hy alles aan hulle verduidelik.

Markus 4: 33-34

Hierdie mense was verhard en kon nie die waarheid verstaan ​​nie, selfs nie in die vorm van 'n eenvoudige gelykenis nie (Matteus 13: 14-15). Jesus het slegs die verduideliking gegee aan diegene wat regtig wou leer. Diegene wat nie gereed was om Jesus te volg nie, het nie verstaan ​​nie. Net ware dissipels het toegang tot die waarheid gehad.

 In hulle word die profesie van Jesaja vervul:

»“ Hoeveel hulle ook al hoor, hulle sal dit nie verstaan ​​nie;
    hoe baie hulle ook al sien, hulle sal dit nie sien nie.
 Omdat die hart van hierdie mense ongevoelig geword het;
    hulle ore is dof,
    en hulle oë is toe.
Anders sou hulle met hul oë sien,
    hulle sou met hul ore hoor,
    sou hulle met die hart verstaan
en hulle sou tot bekering kom, en Ek sou hulle genees. "

Matteus 13: 14-15

Jesus het aan sy dissipels verduidelik dat diegene wat God ken, meer kennis sal ontvang, maar diegene wat God nie ken nie, sal selfs die min kennis wat hulle het, verloor (Matteus 13: 11-12). Jesus se gelykenisse was eenvoudig, maar diegene wat Jesus nie liefgehad het nie, het dit nie verstaan ​​nie. God was diegene wat gedink het dat hulle wys is, maar Jesus verwerp het, verneder (1 Korintiërs 1: 20-21).

U is gegun om die geheime van die koninkryk van die hemele te ken; maar nie vir hulle nie. Aan die een wat het, sal meer gegee word, en hy sal 'n oorvloed hê. Wie nie het nie, selfs die bietjie wat hy het, sal van hom weggeneem word.

Matteus 13: 11-12

Waar is die wyse man? Waar is die geleerde? Waar is die filosoof van hierdie tyd? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld in waansin verander nie? Aangesien God in sy wyse ontwerp dit voorsien het die wêreld Hy het hom nie deur menslike wysheid geken nie, maar hy het gepas gevind om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red.

1 Korintiërs 1: 20-21

Ons hoop dat hierdie kort artikel u help om die rede daarvoor te verstaan waarom Jesus in gelykenisse gepraat het. As u nou die rede waarom Jesus in die wêreld gekom het, gaan verder blaai discover.online  en geniet Bybelse kennis.

Hoe