Waarom het Jesus die handelaars uit die tempel verdryf. Jesus het die handelaars uit die tempel verdryf omdat hulle God se huis gebruik het om sake te doen en mense te beroof. Hulle het geen respek vir hul vader se huis gehad nie. 

Na sy triomfantelike intog in Jerusalem, het Jesus opgegaan na die tempel. Hy het baie mense in die tempel se binnehof gesien wat diere koop en verkoop en geld ruil. Vies, Het Jesus tafels platgeslaan en die diere en handelaars met 'n sweep verdryf gemaak van snare (Markus 11: 15-16). Die owerpriesters was baie kwaad oor Jesus se gesindheid, maar hulle kon niks doen nie, want hy het die ondersteuning van die mense gehad.

15 En hulle het na Jerusalem gekom; en toe Jesus die tempel binnegaan, het hy begin om die wat in die tempel gekoop en verkoop het, te verdryf; en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die wat duiwe verkoop het, omgeslaan;

16 en hy sou niemand toelaat om met die gereedskap deur die tempel te gaan nie.

Markus 11: 15-16

Jesus verduidelik waarom hy die handelaars verdryf het. Die tempel was veronderstel om 'n spesiale plek te wees waar mense in vrede kon kom bid. Maar die handelaars het die tempel in 'n lawaaierige mark verander (Luk 19:46). Hulle trek voordeel uit die pelgrims, verkoop die diere vir offerandes en verruil die geld vir die tempelbelasting teen baie hoë pryse. Die handelaars het die mense in die huis van God beroof!

46 en vir hulle gesê: Daar is geskrywe: My huis is 'n huis van gebed; Maar jy het dit 'n diewehol gemaak.

Lukas 19:46

Waarom het Jesus die handelaars uit die tempel gedwing?

Waarom het Jesus die handelaars uit die tempel gedwing?

Waarom het Jesus die handelaars uit die tempel verdryf?

Jesus was jaloers op die tempel van God (Joh 2:17). Handelaars ontheilig 'n heilige plek en misbruik die toewyding van getroue mense aan God. Wie kan bid en vrede vind in die teenwoordigheid van God te midde van die geraas van die mark en nadat hy afgedwing is? Almal wat God liefhet, sal baie kwaad wees.

17 Toe onthou sy dissipels dat daar geskrywe is: Ywer vir u huis verteer my.

Joh 2:17

Waarom het Jesus die handelaars uit die tempel verdryf?

Jesus het die reg gehad om so te reageer. Op die vraag van die Jode wat sy gesag was om die handelaars te verdryf, het Jesus geprofeteer dat hy sou sterf en weer opstaan, en bewys dat hy die Seun van God is (Joh. 2: 18-21). Die tempel was die huis van sy Vader en hy het die reg en die verantwoordelikheid om dit in orde te bring.

18En die Jode antwoord en sê vir hom: Watter teken toon U ons, aangesien U dit doen?

19 Jesus antwoord en sê vir hulle: vernietig hierdie tempel, en oor drie dae sal Ek dit oprig.

20 Toe sê die Jode: Dit het ses en veertig jaar geneem om hierdie tempel te bou, en u sal dit binne drie dae oprig?

21 Maar hy het gepraat van die tempel van sy liggaam.

Johannes 2: 18-21

Jesus het emosies soos ons gehad. Sy woede was geregverdig en hy het die gesag gehad om die tempel te reinig. Maar hy het nie sy kop verloor nie. Jesus het slegs diegene gestraf wat dit verdien het en nie oordryf nie. In werklikheid, Het Jesus groot beheer getoon en sy gesindheid het nie 'n gewelddadige situasie veroorsaak nie. Hy het sy geregtigheid geopenbaar en nog meer respek van die mense gekry.

Nou weet u die rede waarom Jesus die handelaars uit die tempel verdryf het. As u belangstel om te weet waarom Maria Magdalena Jesus nie herken het toe sy hom by die graf gaan besoek het nie, blaai deur Discover.online.

Hoe