Waarom God Jesus aan die kruis verlaat het. Baie Christene vind dit moeilik om te verstaan ​​waarom Jesus hierdie woorde gesê het. Sonder om verder te gaan, deur die geskiedenis a teologiese debat oor hierdie frase. Aan die einde van die dag is dit nogal ingewikkeld om te verstaan ​​waarom God sy seun in so 'n moeilike tyd verlaat het.

 En in die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eloi, Eloi, lama sabactani? wat vertaal word: my God, my God, waarom het u my verlaat?

Markus 15:34

En rondom die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eli, EliSlagspreuk sabactani? Dit is: Here my godHoekom het jy my verlaat?

Matteus 27:46

Die verduidelikings wat deur die teologiese gemeenskap die grootste gewig gekry het, is die vier wat ons hieronder sal noem.

Waarom God Jesus aan die kruis verlaat het: 4 verduidelikingsWaarom God Jesus aan die kruis verlaat het, die belangrikste verduidelikings

Daar is verskeie interessante redes om te ontleed en dit help ons om op 'n logiese manier te verduidelik waarom God Jesus aan die kruis verlaat het.

  1. God kon dit nie verduur nie dood van sy seun. Daarom het hy hom teruggetrek ten tye van Jesus se laaste lyding.
  2. God moes hom verlaat, sodat Jesus kon die versoening vervul heeltemal alleen.
  3. Jesus was absoluut verlate deur God aan net soos alle sondaars want Jesus het gely en gesterwe in ons plek.

Die beste verklaring vir hierdie woorde kan egter gevind word in die woorde van Petrus:

 wat self ons sondes in sy liggaam op die boom gedra het, sodat ons, vir die sondes dood, kan lewe Geregtigheid; en deur wie se wond jy genees is.

1 Petrus 2: 24

God het Jesus aan die kruis verlaat, want op daardie oomblik het Jesus al die sondes van die wêreld op hom geneem. Sonde skei God. Jesus identifiseer met elke sondaar toe hy sê dat God hom verlaat het.

Toe Jesus sê: “My God! My God! Hoekom het jy my verlaat? Het elkeen van ons se plek ingeneem. As gevolg van sonde is ons almal van God geskei. Maar nou, as gevolg van Jesus se offer aan die kruis, kan ons weer met God verenig word!

Het Jesus aan God aan die kruis getwyfel?

Nee, Jesus twyfel nie aan God aan die kruis nie. Hy het die pyn van skeiding wat sonde veroorsaak, uitgespreek. Baie mense vra waarom Jesus gely het as hy geweet het dat hy weer sou opstaan, maar op daardie oomblik was die pyn verskriklik. Aan die kruis het Jesus getoon dat hy al ons pyn verstaan. Jesus se uitroep was 'n hulpgeroep.

Jesus het die profesie vervul wat in Psalm 22 aangekondig is

El Psalm 22 Dit is 'n profetiese psalm wat koning Dawid honderde jare tevore geskryf het oor die lyding en oorwinning van Jesus. Toe Jesus hierdie psalm aangehaal het, het hy gesê dat die profesie vervul word. Verder verduidelik dit ook waarom God Jesus aan die kruis verlaat het.

My God, my God, waarom het U my verlaat?
Waarom is u so ver van my heil en van die woorde van my geroep?

1 Psalm 22

Psalm 22 voorspel 'n deel van wat sou gebeur tydens en na Jesus se kruisiging.

  • Jesus sou bespot word. (Psalm 22: 7-8; Matteus 27: 41-43)
  • Die hande en voete van Jesus sou deurboor word. (Psalm 22:16; Johannes 20: 25-27)
  • Mense sou lot werp om hul klere te behou. (Psalm 22:18; Johannes 19: 23-24)
  • Uiteindelik sou baie mense God prys. (Psalm 22: 26-28)

Ons hoop dat hierdie kort artikel u sal help verstaan waarom het God Jesus aan die kruis verlaat?. As u van hierdie onderwerp hou en wil weet waarom Jesus die handelaars uit die tempel verdryf het, blaai deur Discover.online. Tot volgende keer!.

 

Hoe